De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Financieringsreductie en risicodeling in tijden van crisis Ir. Jeroen J.M. Verschuren Nationaal Bedrijventerrein Congres 2009 Venlo 8 oktober 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Financieringsreductie en risicodeling in tijden van crisis Ir. Jeroen J.M. Verschuren Nationaal Bedrijventerrein Congres 2009 Venlo 8 oktober 2009."— Transcript van de presentatie:

1 Financieringsreductie en risicodeling in tijden van crisis Ir. Jeroen J.M. Verschuren Nationaal Bedrijventerrein Congres 2009 Venlo 8 oktober 2009

2 2 | 8 oktober 2009, Nationaal bedrijventerreincongres | Financieringsreductie en risicodeling Inhoud Kredietcrisis Werkwijze en aanpak BNG Gebiedsontwikkeling Financiële systematiek CV / BV Constructie Praktijkvoorbeeld: Regionaal Bedrijvenpark Laarakker te Cuijk

3 Crisistijden BNG top 3 veiligste banken Malaise in de bouw Woningbouwproductie 2009 onder de maat Stimuleringsmaatregelen rijk (hypotheekgarantie, woningbouwsubsidie, grens WSW, e.d.) Bestuurlijke stagnatie Verkiezingen 2010 – productie stagneert Doorstart problematisch i.v.m. o gewijzigd bestuur ? o gewijzigde beleidsmatige inzichten ? Vergelijk crisis begin jaren ‘80 Daarom: pro–actief zoeken naar samenwerking 3 | 8 Oktober 2009, Nationaal bedrijventerreincongres | Financieringsreductie en risicodeling

4 Waarom samenwerken? Beheersen en delen van risico’s Lange looptijd gebiedsontwikkeling Minder beslag op (gemeente) begroting Inbreng kennis en expertise Inbreng capaciteit 4 | 8 oktober 2009, Nationaal bedrijventerreincongres | Financieringsreductie en risicodeling

5 Waarom een aparte projectorganisatie? Vormgeving in juridische entiteit: Daadkracht Bewaking proces in tijd en geld Bestuurlijke terugkoppeling Voorwaarden: Vertrouwen en transparantie: papieren op tafel! 5 | 8 oktober 2009, Nationaal bedrijventerreincongres | Financieringsreductie en risicodeling

6 Samenwerkingsvormen PPS versus zelfrealisatie: Bouwclaimmodel Joint Venture Concessiemodel Mix BNG Gebiedsontwikkeling = joint venture 6 | 8 oktober 2009, Nationaal bedrijventerreincongres | Financieringsreductie en risicodeling

7 Gebiedsontwikkeling 1 oktober 1997 100 % dochter van NV Bank Nederlandse Gemeenten Doel: Ondersteunen statutaire marktpartijen BNG en maatschappelijke instellingen (MI) bij Gebiedsontwikkeling en realisatie van RO-plannen: Risicodragende participatie in de grondexploitatie Inzet van procesmanagement / expertise t.b.v. risicobeheersing Samenwerking met publieke partner Uitvoeringsorganisatie grondbedrijfproces 22 participaties (€ 55 miljoen EV) 7 | 8 oktober 2009, Nationaal bedrijventerreincongres | Financieringsreductie en risicodeling

8 Werkwijze en aanpak 1.Haalbaarheidsstudie 2.Besluitvorming gemeente 3.Samenwerkingsovereenkomst 4.Oprichting CV/BV 5.Uitvoering en realisatie: BV iov CV 8 | 8 oktober 2009, Nationaal bedrijventerreincongres | Financieringsreductie en risicodeling

9 Praktijkvoorbeeld: Regionaal Bedrijvenpark Laarakker Facts Project BV / CV Grondexploitatie Financiële systematiek Risicodeling 9 | Datum, plaats of naam van evenement | Titel van de presentatie

10 RBL facts A73 afslag Haps 85 hectare bruto – 65 hectare netto Looptijd: 2005 - 2025 Duurzaamheid, natuurcompensatie en energie !!! Doelgroep: o Grootschalige regionale bedrijvigheid: handel, industrie, logistiek en afval o Milieucategorie 3 – 5 (zonering) o Kaveloppervlakten vanaf 5.000 m² Onherroepelijk bestemmingsplan medio 2010 Start verkoop medio 2010 10 | 8 oktober 2009, Nationaal bedrijventerreincongres | Financieringsreductie en risicodeling

11 RBL BV / CV 11 | 8 oktober 2009, Nationaal bedrijventerreincongres | Financieringsreductie en risicodeling

12 CV/BV constructie Mate van zeggenschap in BV los van financiële participatie in CV Financiële participatie vanuit samenwerkingsgedachte 50% - 50%, variaties mogelijk Mogelijkheid samenwerking met meerdere partijen: corporatie, provincie, grondeigenaar 2 – hoofdige directie 12 | 8 oktober 2009, Nationaal bedrijventerreincongres | Financieringsreductie en risicodeling

13 RBL grondexploitatie Verwervingen36.9 miljoen Kosten bwrm & honoraria37.5 miljoen Investering74.4 miljoen Opbrengsten96.1 miljoen Cashflow21.8 miljoen Rente VV 6%15.5 miljoen Winstuitkering 6.2 miljoen Kosteninflatie2.5% Opbrengstenstijging2.5% Streefrendement (risicobuffer)11 - 15% 13 | 8 oktober 2009, Nationaal bedrijventerreincongres | Financieringsreductie en risicodeling

14 RBL projectfinanciering Totaal benodigd vermogen€ 28.1 miljoen Maximaal benodigd EV€ 9.3 miljoen(33%) BNG GO 50%€ 4.6 miljoen Gemeente 50%€ 4.6 miljoen Maximaal benodigd VV€ 18.8 miljoen(67%) Maw: Financieringsbehoefte gemeente gereduceerd van 100% naar 50% van 1/3 deel = 1/6 deel = 17%! Gemeente houdt meer geld over voor andere doeleinden. 14 | 8 oktober 2009, Nationaal bedrijventerreincongres | Financieringsreductie en risicodeling

15 RBL financieringsbehoefte 15 | 8 oktober 2009, Nationaal bedrijventerreincongres | Financieringsreductie en risicodeling

16 Résumé Risicospreiding o Risicospreiding partners: participatieaandeel 50% Financiering EV o Reductie risico-aansprakelijkheid partner: maximaal 17% o Risico-aansprakelijkheid BNG GO: idem, maximaal 17% VV o Risico-aansprakelijkheid BNG Bank: 67% o Rente VV Bank: euribor + risicoopslag TV o Partner 17%, BNG GO én BNG bank samen: 83% 16 | Datum, plaats of naam van evenement | Titel van de presentatie

17 Financieringsreductie en risicodeling in tijden van crisis 17 | Datum, plaats of naam van evenement | Titel van de presentatie


Download ppt "Financieringsreductie en risicodeling in tijden van crisis Ir. Jeroen J.M. Verschuren Nationaal Bedrijventerrein Congres 2009 Venlo 8 oktober 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google