De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Je gevoel.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Je gevoel."— Transcript van de presentatie:

1 Je gevoel

2 Welkom bij Juristnet en stichting Actienet Nice Move
Juristnet opleidingen CV Juristnet-Solutions CV Juristnet-Solutions-Company CV

3 Wat is Juristnet JURISTNET is geen traditioneel bedrijf. Zo is winst is niet ons doel, streven we IDEALEN na en zijn we georganiseerd op basis van sociocratie. Leefbare buurten, bewuste keuzes en duurzaamheid zijn voor ons belangrijke idealen. Samen met de community, onze CURSISTEN EN MEDEWERKERS, proberen we die idealen te bereiken. We zijn altijd op zoek naar mensen die ons willen helpen of met ons willen werken. Het is voortgekomen uit de stichting NIceMOve

4 Wie zoeken wij ? Mensen die graag willen meewerken mensen te helpen en de samenleving weer op orde te brengen. We zoeken leuke mensen, GEVERS geen NEMERS. We zoeken mensen met een empathisch vermogen, flexibele inzet en psychisch volwassen, geen grote kinderen.

5 Wie zoeken wij ? Mensen die zich actief willen inzetten voor anderen , die willen leren en nieuwe veranderingen willen aangaan op een volwassen wijze. Geen mensen als grote kinderen die direct een lease auto willen en bonussen die moeten solliciteren bij de Rabo, SNS of Amro bank, Vestia.

6 Wie zoeken wij ? Wij zoeken mensen die werkzaam kunnen zijn in ZELF sturende teams. Zelfsturing, zelf acceptatie en zelfbeheersing zijn daarin wezenlijke eigenschappen.

7 Huidige mensen in dienst
Over de huidige projecten bewindvoering schuldhulpverlening volgt een aparte presentatie

8 Stichting Actienet Nice Move
Doelstellingen SOCIALE INNOVATIES armoedebestrijding, bestrijding van eenzaamheid, hulpverlening, bewindvoering beschermingsbewind, woonbegeleiding, kleinschalige zorg die betaalbaar is en ontwikkeling van nieuwe werkgelegenheidsprojecten in maatschappelijk verantwoord ondernemen.

9 Stichting Actienet Nice Move
Ons werk is niet alleen hulpverlening. Ons werk bestaat uit het bewust maken van clienten dat u als hulpvrager in de problemen komt door psychopaten die succesvol de samenleving en u misleiden kunnen. Dat zijn de psychopaten met succes die rijk worden – en u daarvoor laten opdraaien terwijl u in de problemen komt

10 Actienet Nice Move Onderzoekers uit Amerika vergeleken de karakters en hersenstructuur van psychopaten die in de gevangenis verblijven en van directeuren van grote ondernemingen de CEO ;s. Deze karakters bleken geheel met elkaar in overeenstemming te zijn

11 Actienet Nice Move Volgens recent onderzoek kan het psychopaten niets schelen als u in de shit raakt. Lees de literatuur over de val van de SNS bank, de woekerpolisaffaire, de rentewoeker affaire van de Rabobank.

12 Effectief leiderschap
Veel banken en bedrijven, ook instellingen worden geleid door te dure managers die de verkeerde managementtools hebben geleerd dat men effectief leiderschap noemde

13 Effectief leiderschap
Effectief leiderschap werd de managementtool hoe draai ik effectief een goed lopende organisatie de nek om en vul ik daarbij mijn eigen portemonnee met meer dan noodzakelijk ?

14 Effectief leiderschap
Verborg zich vervolgens achter beleid

15 Actienet Nice Move Men verschuilt zich achter beleid om u niet behulpzaam te zijn.

16 Actienet Nice Move Psychopaten voelen zich niet aangetrokken tot beroepen waarin ze weinig macht hebben en waar het wenselijk is veel persoonlijke verbindingen aan te gaan en bezig te zijn met medemenselijke gevoelens. Top 10 beroepen met de meeste psychopaten 1) CEO 2) Advocaat 3) Tv/radio-persoonlijkheid 4) Verkoper 5) Chirurg 6) Journalist 7) Politieman 8) Geestelijke 9) Chef-kok 10) Ambtenaar

17 Actienet Nice Move Top 10 beroepen met de minste psychopaten
1) Zorghelper 2) Verpleger 3) Therapeut 4) Ambachtsman 5) Schoonheidsspecialist/stylist 6) Liefdadigheidswerker 7) Leraar 8) Artiest 9) Arts 10) Boekhouder

18 Actienet Nice Move bestaat uit
1) Zorghelper 2) Verpleger 3) Therapeut 4) Ambachtsman 5) Schoonheidsspecialist/stylist 6) Liefdadigheidswerker 7) Leraar 8) Artiest 9) Arts 10) Boekhouder

19 Actienet Nice Move De serie managers die eerst de banken de nek hebben omgedraaid, zijn nu werkzaam als manager van grote thuiszorg of woningbouwcorporaties. Dat komt voort uit de gevestigden ons kent ons soort houding. Hun geheime netwerk.

20 Actienet Nice Move Die managers werken hebben de eerste grote instellingen (Meavita , Vestia ) effectief in een faillissement gestort en zijn er zelf beter van geworden. Vestia door verkeerde investering in derivaten, Meavita door verkeerde investering van miljoenen in ICT

21 Actienet Nice Move Een eenvoudige budgetcoach had hier veel kunnen betekenen maar de heren gevestigden weten het veeeeeel beter….

22 Stichting Actienet Nice Move
Wij werken niet aan therapieen die u het eeuwige geluk en de hemel beloven zoals vele ( natuur)therapeuten u willen laten geloven. Wij zijn geen geloof, geloof in u zelf als mens. We zijn een ondernemende beweging

23 Stichting Actienet Nice Move
Wij werken aan concrete en feitelijke dienst en hulpverlening doormiddel van bedrijven in de modder met medewerkers in de modder. Deze medewerkers gaan werkzaamheden verrichten die betaalbaar zijn en voor hen een inkomen genereert. U kunt daar aan meedoen.

24 Stichting Actienet Nice Move
Doelstellingen van ons zijn u bewust te maken van diverse maatschappelijke ontwikkelingen. Wij werken aan een bewustzijn dat verhelderend werkt Wij stoppen de feiten niet weg en verbloemen die niet met een mooie verpakking

25 Stichting Actienet Nice Move
5 personen per dag plegen zelfdoding vanwege het feit dat ze financieel zijn geplukt door psychopaten met succes. 5 sociaal voelende kwetsbare mensen per dag kunnen niet meer op tegen het geweld van de misleiding en afpersing, incompetentie huisuitzetting en financiele problemen.

26 Stichting Actienet Nice Move
Hoe maakt de overheid de samenleving en gemeenschapszin kapot ? Als twee ouderen apart wonen en een AOW uitkering hebben en voor elkaar zorgen verliezen deze ouderen 30% van hun uitkering. Men wordt gestraft omdat men voor een ander zorgzaam is. Dit verandert per 1 januari 2015 gelukkig weer na de vele protesten hiertegen

27 Stichting Actienet Nice Move
Hoe maakt de overheid de samenleving kapot ? De overheid straft ouderen die elkaar helpen. Maar er wordt ook bezuinigd op de thuiszorg. Want deze thuiszorg werd duur. Wat deed die thuiszorg eigenlijk? Boodschappen doen, stofzuigen, praatje maken, ramen lappen. Ja iets wat elke buur kan doen maar die mochten dat niet en mogen dat nu weer wel doen als ze een bijstandsuitkering hebben…..

28 Stichting Actienet Nice Move
Hoe maakt men de samenleving kapot ? De Europese bankenautoriteit EBA heeft cijfers naar buiten gebracht over de inkomens bij Europese banken bankiers in de EU blijken meer dan 1 miljoen euro te verdienen. Dat is een stijging van 11 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Tesamen dus !!! Onuitspreekbaar veel…wat wordt onttrokken aan de Europese samenleving.

29 Stichting Actienet Nice Move
Het kapitaaltekort van banken in de eurozone zal volgend jaar uitkomen op 280 miljard euro. Dat constateerde adviesbureau PwC Price Waterhouse en Coopers En we constateerden net dat 350 miljard werd uitbetaald aan … Het kapitaaltekort zit dus daar…

30 Actienet Nice Move Hoe maakt de overheid de startende ondernemers kapot ? De belastingdienst hanteert de regel dat indien je start met een (flex) bv je direct een salaris van euro per jaar moet opgeven aan de belastingdienst met de nodige loonheffingen. Ze stimuleren je direct al om je bedrijf leeg te trekken ten gunste van de belastingdienst !

31 Hoe maakt de overheid klein zelfstandigen kapot ?
Zelfstandigen zonder personeel die een UWV uitkering hebben moeten uren die ze werkzaam zijn opgeven. De belastingdienst kent een klein zelfstandigenaftrek en urencriterium langs andere regel dan die van het UWV.

32 He maakt de overheid de kleine zelfstandige starter kapot ?
Dat urencriterium van de UWV en die van de belastingdienst verschillen met elkaar. Toen kwamen de belastingdienst en UWV met elkaar overeen dat de klein zelfstandigen met een UWV uitkering fraudeerden !! Een psychopatisch samenspel van UWV en belastingdienst…

33 Actienet Nice Move Hoe maakt de overheid de samenleving kapot ?
Daarmee zijn ze al jaren geleden begonnen door alle uitkeringen te individualiseren en door te zeggen als twee individuen met een uitkering samengaan zij frauderen.

34 Hoe maakt de overheid de samenleving kapot?
Door de rijken rijker te maken. 20 % van de Nederlandse bevolkding heeft 80% van het vermogen van Nederland in bezit. 20 % bezit helemaal niets dan schulden 60 % van de bevolking bezit 20 % van de rest van het Nederlands vermogen HOEZO PARTICIPATIE…SAMENLEVING

35 Hulpverleners U bent nu bij de presentatie van hulpverleners, schuldhulpverlening, budgetcoaches, bewindvoerders beschermingsbewind en van het hele reintegratie en opleidingen pakket van Juristnet Solutions CV

36 Participatie maatschappij
Participeren is een mooi woord voor deelnemen en kunnen deelnemen aan. Veel mensen kunnen inderdaad deelnemen aan de maatschappij, de samenleving. Gewoon omdat alles nog goed gaat, beiden een baan, huis,kinderen, kinderopvang, hond en auto;s hebben. Hebben.

37 Er komt geen participatiemaatschappij
Er is en komt een VERDEEL en HEERS maatschappij. Strafkortingen voor mensen die bijvoorbeeld AOW uitkeringen hebben en elkaar willen verzorgen Hierdoor wordt de gemeenschapszin uit elkaar gedreven, verdeeld dus.

38 Verdeel en heers Als mensen een uitkering aanvragen zijn ze bijvoorbeeld al van te voren verdacht. Maak je een foutje bij het invullen van ingewikkelde formulieren dan pleeg je fraude . Maken de UWV sociale diensten en belastingdiensten geen fouten ?

39 Voor hulpvragers Voor hulpvragers is er geen participatie maatschappij. Omdat zorgtaken en bijstandstaken worden overgeheveld naar Gemeenten wordt er juist steeds meer bezuinigd op de mogelijkheden van zorgclienten aan de samenleving te kunnen deelnemen. Dus hoezo participatie maatschappij ?

40 Overheid De overheid kon wel met belastinggelden banken overeind te houden Alle zogenaamde financiele deskundigen die uw krediet moeten beoordelen zijn niet eens in staat om hun eigen bank overeind te houden.

41 Overheid Omdat er zoveel miljoenen naar de banken zijn gegaan, onlangs nog naar de SNS bank – voor het wanbeheer en mismanagement van de banken – moet er bezuinigd worden en mogen de Gemeentelijke overheden inspringen Er is 1,6 miljard bezuinigd op zorg Er ging 3,7 miljard naar de SNS bank

42 Overheid Omdat er gas moest worden gewonnen implodeert er een gasbel in Groningen dat aardbevingen veroorzaakt. Door de aarbevingen storten daar de woningen in. Deze woningen moeten weer worden opgeknapt. De kosten daarvan zijn miljarden (nu al 1,7 miljard ) ten koste van…… het stimuleert wel de werkgelegenheid in de bouw…..

43 Gemeenten Gemeenten gaven miljoenen uit aan prestige en wethouders ego projecten, grond, grote gebouwen, villaparken die niet meer gebouwd kunnen worden, En ondertussen mag de hulpvrager het zelf uitzoeken, dat wordt de participatie maatschappij genoemd

44 Harry speelt Harry speelt

45 De mooie woorden man Waar ook al weer

46 Aan mooie woorden hebben we
HELEMAAL NIETS !!!! Daarom hebben we een ondernemende concrete actie bedacht Wij bedenken wel de participatie maatschappij

47 Wij zijn blij Wij vinden het leuk om een bijdrage te kunnen leveren aan de opstart van een betere wereld. Daar gaan we met volle overgave op in. Denk positief – met enkel negatief denken en sceptisch denken komt u niet verder. Wilt u meewerken ? Werk positief mee en geef uw inspanningen daarvoor.

48 Onze doelgroepen Uitkeringsgerechtgden, mensen met een WW WIA WAJONG uitkering, arbeidsongeschikten, reintegranten. Ouderen 55 plussers Deze worden omgeschoold voor een functie in de deelname samenleving Wat gaan we doen ?

49 Sollicitatietraining ?
Neen dat doen we niet, want solliciteert weer naar uw oude baan waarvan u onlangs ontslagen bent Sollicitatietraingen hebben GEEN NUT als er geen banen zijn….

50 U moet zich scholen U moet reintegreren en OMSCHOLEN voor een baan of werk WAT ER WEL IS

51 De Nederlandse derde wereld
Wekelijks worden 30 gezinnen op straat gezet, hun huis uitgejaagd omdat ze geen geld hebben om de hypotheek te kunnen betalen en de schuldhulpverlening van de gemeenten faalt Deze gezinnen en hun kinderen wordt daardoor hun basisveiligheid ontnomen

52 Problematische schulden
De laatste jaren steeg het aantal huishoudens met problematische schulden aanzienlijk. In september huishoudens, thans Gemeenten kunnen slechts een kwart van degenen die om hulp vragen een oplossing bieden

53 Kredietcrisis De kredietcrisis raakt direct de reeele economie. Het aantal huishoudens dat behoefte heeft aan schuldhulpverlening stijgt mede door de bezuinigingen, het duurder worden van de zorg en ontslagen door faillissementen.

54 Huisuitzetting is machtsmisbruik
Machtsmisbruik komt voort uit angst Het zijn de angsthazen die die agressie gebruiken om hun eigen doelen te realiseren. Ten koste van anderen.

55 Zinloos geweld Huisuitzetting en machtsmisbruik is zinloos geweld

56 12.000 zelfstandigen failliet
Teveel zelfstandigen gaven teveel geld uit en stemden inkomsten niet af op de uitgaven. Wij hebben een manier gevonden om zelfstandigen te helpen met promotie, laten zien dat je er bent, financiering, personeel. Tevens hebben wij budgetcoaches voor klein zelfstandigen

57 Elke zes minuten melding huiselijk geweld
Door financiele problemen en andere spanningen krijgt de politie elke zes minuten een melding van huiselijk geweld. Budgetcoaching en schuldhulpverlening kan het antwoord zijn

58 Beslagen op loon Veel werkgevers en personeelsafdelingen van grotere bedrijven hebben te maken met loonbeslagen. De medewerkers die loonbeslag krijgen worden gedemotiveerd. Budgetcoaching voor de medewerkers van die bedrijven kan het antwoord zijn

59 Jeugdzorg Jeugdzorg ligt al jaren onder vuur en er verbetert niets.
Goede kinderopvang, begeleiding bij leer en gedragsproblemen, huiswerkbegeleiding, studiebegeleiding kindercoacing opvoedcoaching kan het antwoord zijn.

60 Het gaat niet om mooie woorden
Het gaat om de liefde voor anderen. De liefde voor je leefomgeving en de liefde voor jezelf Nadenken hierover is nadenken over je eigen gedrag je aandeel in het leveren van een liefdevolle vredevolle omgeving

61 Zoek de vrede in je hart Zoek je hart

62 Onze mensen Zijn bereid om aan alle doelstellingen te werken.
Zij werken met volle overgave aan de bestrijding van armoede, door professionele hulpverlening, schuldensanering, reintegratie, begeleiding, geestelijke ontwikkeling.

63 Juristnet opleidingen
Opleidingen op post MBO en HBO niveau Leerdoelen: Zelfstandig werken Vak kennis Professionele houding Vaardigheden De juiste attitude ( normen en waarden)

64 Onze projecten We ontwikkelen projecten op het gebied van
OPLEIDINGEN en LEERWERKTRAJECTEN FINANCIELE ZORG FYSIEKE ZORG en WOONBEGELEIDING HORECA en EVENEMENTEN

65 Juristnet opleidingen
Ik ben gediplomeerd maatschappelijk werker, sociaal psycholoog en pedagoog Jurist bachelor staats en bestuursrecht master gezondheidsrecht Daardoor eerste graads bevoegd voor alle juridische en sociale vakken Lid Nederlandse vereniging examens

66 Opleiders Arie vd Giessen Vlaardingen Docent economische vakken.
Docent bewindvoering beschermingsbewind, schuldhulpverlening, budgetcoaching

67 Juristnet opleidingen
Zoekt beroepen in de arbeidsmarkt waar grote behoefte aan is en geeft daarvoor de scholing of omscholing Omscholingen voor mensen met achterstand in de arbeidsmarkt, WW uitkering, met ontslag bedreigd, reintegratie, WIA uitkering

68 Huidige werkgroepen Amsterdam op de maandagmiddag vanaf 14,00 uur
Rotterdam woensdagochtend vanaf 9.30 uur Rotterdam woensdagmiddag vanaf uur Den Bosch, donderdagmiddag uur

69 Uw investering is tijd Uw investering is voornamelijk tijd. De financiele investering is 1000 euro excl btw hetgeen veelal wordt vergoed door het UWV voor 55 plussers met een ww uitkering is de vergoeding 750 euro. Voor dit bedrag wordt u opgeleid, gereintegreerd en wordt er gewerkt aan een vaste baan.

70 Uw investering is tijd Met onze tijd kost uw investering tijd.
Indien u niet meer voor vergoeding in aanmerking komt voor de opleiding dan is de mogelijkheid om in plaats van 2 maanden vier maanden leerwerk traject te volgen met behoud van uitkering.

71 Wajong EN participatie
Alle huidige Wajongers worden herkeurd om te beoordelen of iemand kan werken en onder de nieuwe Participatiewet komt te vallen, of niet. In dat laatste geval blijft de persoon in kwestie in de Wajong. -

72 Wajong Er komt een onafhankelijke instantie die zal vaststellen of iemand een arbeidshandicap heeft en wat de behoefte aan zorg en ondersteuning is Periodiek zal herkeuring plaatsvinden: -Om de vijf jaar mensen die zijn geïndiceerd als duurzaam niet inzetbaar.

73 Wajong en participatie
Om de drie jaar mensen die zijn geïndiceerd als gedeeltelijk inzetbaar voor beschut werk of detachering via Werkbedrijf. Jaarlijkse bepaling van de loonwaarde -

74 Wajong en participatie
mensen die zijn geïndiceerd als gedeeltelijk inzetbaar voor regulier werk Er wordt bekeken of het UWV kan samengaan met het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) Voordelen hiervan zijn: Eén loket voor indicatie van functionele beperkingen Eén medisch dossier voor alle beoordelingen Minder oproepen voor keuring voor verschillende voorzieningen

75 Vergoedingen Indien u bij ons een reintegratieraject volgt dat door het UWV word betaald kost de omscholing u niets. Overleg ook met uw werkcoach. U sluit bij ons een reintegratie overeenkomst en wij maken een reintegratieplan Voor 55 plussers is er een apart budget beschikbaar bij de sociale diensten en UWV He grootste deel van de opleiding wordt dan door het UWV betaald

76 Harry speelt Harry speelt

77 Examens Eigen examen en diploma van Juristnet.nl
Verschillende examens bij de Associatie Voor horeca examens bij de stichting vakopleiding horeca

78 Examens Eigen examen Drie tentamens, examen en scriptie

79 Examens Associatie Praktijkdiploma boekhouden
Houder administratiekantoor Moderne bedrijfsadministratie Marketing Nima A en B Personeelswerk Ondernemingsdiploma AOV Financieel management Bestuurlijke informatie voorziening

80 Examens Associatie Praktijkdiploma boekhouden
Houder administratiekantoor Moderne bedrijfsadministratie Marketing Nima A en B Personeelswerk Ondernemingsdiploma AOV Financieel management Bestuurlijke informatie voorziening

81 Examens Associatie Logistiek Financieel management

82 Examens Associatie Bedrijfsrecht Arbeidsrecht Ondernemingsrecht
Praktijkdiploma’s secretarieel Loonadministratie Financiele controlling Kwaliteitsmanagement

83 Examens SVH Sociale hygiene Ondernemersvaardigheden
Horecaportier sociale vaardigheden Leermeester horeca Gastronomie

84 Juristnet opleidingen
Bewindvoering beschermingsbewind Schuldhulpverlening Budgetcoaching Relatie en conflict coaching Gezinscoaching Kinder coaching Financieel management Houder administratiekantoor

85 Juristnet opleidingen
Beveiliging en BOA opsporingsambtenaar Evenementen organisatie Zorgmanager thuiszorg Management en leidinggeven Personeelswerk Call centre en sales Huiswerkbegeleiding Pastoraal werk en diaconie

86 Juristnet opleidingen
Ondernemersdiploma AOV Bestuurlijke informatie voorziening Register opleiding financiele rapportage Bedrijfsrecht arbeidsrecht Bedrijfsjurist schuldhulpverlening Bedrijfsjurist ondernemingsrecht Reintegratie coach Job coach Docenten opleiding

87 Juristnet opleidingen
Ontwikkelaar websites Mediatechniek en vaardigheden . Computertechniek en vaardigheden

88 De belangrijkste opleidingen
Bewindvoering beschermingsbewind en schuldhulpverlening, budgetcoaching. Opleiding voor opleiders Opleiding voor job coaches Individuele gezondheidszorg IG Evenementen coordinator

89 Juristnet opleidingen
Leer werk traject van twee maanden praktijkleren als onderdeel van de opleiding Twee maanden met behoud van uitkering op proef werkzaam zijn en het vak uitoefenen in de praktijk Daarna mogelijk in vaste dienst bij Juristnet Solutions CV Op basis van zelfsturende teams In vaste dienst of franchise

90 Certificering CERTIFICERING GEBEURT OP DE VRAAG VAN DEGENE DIE EEN OPLEIDING HEEFT GEDAAN EN EEN DIPLOMA HEEFT BEHAALD. VERVOLGENS GAAT MEN OP VERZOEK EEN CERTIFICERINGSPROCEDURE IN.

91 Certificering CERTIFICERING BETEKENT DAT MEN AAN ALLE KWALITEITSEISEN VOLDOET. WIJ WERKEN SAMEN MET EEN EXTERN CERTIFICEERDER. OOK ALS U ELDERS EEN OPLEIDING HEEFT GEDAAN KUNT U EEN CERTIFICERINGSPROCEDURE IN.

92 Certificering KOSTEN PROCEDURE ZONDER OPLEIDING 1000 EURO KOSTEN PROCEDURE MET OPLEIDING 2000 EURO Excl. btw

93 Juristnet solutions CV
Doelstellingen: LEERWERK BEDRIJF Sociale innovaties Armoedebestrijding Bestrijding van eenzaamheid Reintegratie en ondernemerschap Sociaal juridische hulpverlening

94 Financiele zorg Bij dalende uitkeringen en het afknijpen van budgetten voor zorg en inkomen is de hulp van een bewindvoerder beschermingsbewind en budgetcoaching hard nodig

95 Bewindvoering beschermingsbewind
Voor mensen die veel schulden hebben of zelf door ziekte of handicap niet in staat zijn administratie te voeren. Bewindvoerders voeren tevens schuldhulpverlening uit in het minnelijk traject Verzorgen tevens uitkeringen en toeslagen belastingdienst

96 Basisveiligheid Uit onderzoeken blijkt dat kinderen die thuis een gevoel van basisveiligheid hebben gehad zich beter kunnen ontwikkelen dan kinderen die dat niet hebben gehad, Huisuitzetting ontneemt hun basisveiligheid

97 Bewindvoerders beschermingsbewind
Thans werkzaam: Arie van der Giessen Vlaardingen Mw. J. Soest Amersfoort budgetcoaching Mw. Lidia Coens Enkhuizen bewindvoerder Dhr W Pronk Amsterdam bewindvoerder

98 Thans werkzaam Jennifer Mollink Job coach en manager reintegratiebureau

99 Juristnet solutions Company CV
Dit bedrijf draagt zorg voor arbeidsovereenkomsten, het in dienst nemen van de reintegranten die het hele traject hebben doorlopen en de uitvoering van de marktgerichte, vraaggerichte en marktconforme werkzaamheden. Lid branchevereniging Financiele zorg

100 Ondersteunende bedrijven
TM managementgroup in verband met subsidies en fiscaliteiten Abquron Reintegratiebureau Rotterdam voor de toelevering van cursisten Juristnet juristen gratis heldesk Ton Kemp Silvatica Marketing web sites onderhoud en realisatie

101 Nabije toekomst Juristnet solutions reintegraties en job coaching
Eigen meerdere leerwerkbedrijven in horeca, zorg, woonbegeleiding, media,evenementen organisatie.

102 Nabije toekomst Woonbegeleiding voor dak en thuislozen opvang, verstandelijk gehandicapten, kleinschalige zorg. Kleinschalige kringloopwinkels en horeca ( koffie, thee limonade – geen wiet - ) Inloopwinkels voor budgetcoaching, schuldhulpverlening en bewindvoering

103 Bewindvoering beschermingsbewind
Onze hulpverleners voeren bewindvoering beschermingsbewind uit inclusief budgetcoaching en schuldhulpverlening. Men wordt ondersteund in juridische zaken bij de kantonrechter De organisatie is lid van de branchevereniging Financiele Zorg

104 Stichting Actienet Nice Move
SUMMER FLOW TOWN EVENEMENT Vrijdag 16 mei tot en met Zondag 23 mei Netl Park Krachtenburg Flevopolder Tickets 52 euro hele week en 26 euro voor een weekend. Doel is samenleving voor een week op een ECO terrein. WORKSHOPS Leerwerk project voor reintegranten

105 Dank Dank voor uw aandacht

106 Harry speelt Harry speelt


Download ppt "Je gevoel."

Verwante presentaties


Ads door Google