De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom vredesweek Assen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom vredesweek Assen"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom vredesweek Assen
Dag jongens en meisjes dames en heren welkom op de vredesweek Assen Harry Loco speelt….

2 Je gevoel

3 Wij zijn blij Wij vinden het leuk om een bijdrage te kunnen leveren aan de opzet van de vredesweken en daar gaan we met volle overgave op in. Waarvoor worden vredesweken georganiseerd ? Iedereen weet toch dat er vrede moet zijn. Maar wat is vrede eigenlijk ?

4 Het begrip vrede Het betekende vroeger wettelijke bescherming tegen wapengeweld. Met een vredesverdrag wordt de overgang van oorlog naar vrede gemarkeerd met een oorlogsverklaring het omgekeerde.

5 Muziek van Harry En zing mee

6 Wat is vrede ? Vrede is een toestand van tevreden zijn. Het is een toestand van basisveiligheid waardoor er beweging kan ontstaan. Het is de afwezigheid van zinloos geweld. Uit onderzoeken blijkt dat kinderen die thuis een gevoel van basisveiligheid hebben gehad zich beter kunnen ontwikkelen dan kinderen die dat niet hebben gehad.

7 Agressie tegendeel van vrede
Agressie komt voort uit angst, Machtsmisbruik komt voort uit angst. Het zijn de angsthazen die agressie gebruiken om hun eigen doelen te realiseren. Vrede vind je niet in het gebruik van agressie, drugs, alcohol of andere roes opwekkende middelen. De roes geeft je geen vrede

8 Agressie ? Is angst

9 Vrede is zelfbeheersing
In een roes ben je je zelfbeheersing kwijt Je raakt ontremd en vanuit die toestand kan je plotseling agressie gebruiken,zinloos geweld tegen iemand die daar niet om heeft gevraagd en tegen wie je ook niets had

10 Zinloos geweld Op zich is dit een vreemde term want alle geweld is zinloos, oorlogen zijn zinloos. Soms wordt er gezegd ja maar daarna kunnen we de wereld die we hebben platgebrand toch weer opbouwen ? Goed voor de economie. Uit deze redenering merk je ook meteen dat wat goed is voor de economie niet goed is voor de mensen.

11 Harry zingt En zing mee

12 Wat doet er echt toe ? Wat er echt toe doet is een toestand van rust waardoor beweging kan ontstaan, een toestand van basisveiligheid een dergelijke toestand hebben hippies geprobeerd te verwezenlijken in het leven in een commune waarin men was gericht op goede communicatie,zorgzaamheid en het delen van veel zaken met elkaar

13 De mooie woorden man Waar ook al weer

14 Liefde stond centraal Men was voor pacifisme vrede en gelijkheid tussen rassen, de leefwijze van de hippie was gericht op vrijheid spontaniteit creativiteit en plezier Men hield van onthaasting en ontspanning haast en stress maken de lont kort maken mensen agressief waardoor nog meer stress ontstaat en stress is niet goed voor de fysieke en mentale gezondheid

15 In Nederland geen oorlog ?
In Nederland hebben we alleen een oorlog om geld wekelijks worden 30 gezinnen de straat opgejaagd en hun huis uitgezet omdat ze geen geld hebben om de hypotheek te kunnen voldoen Ze zijn daardoor in oorlog met de bank

16 In Nederland betrekkelijk veilig
Het leger bemoeit zich eigenhandig nergens mee op veel denkfouten na is de politie redelijk te noemen en er worden geen grote groepen uitgemoord omdat ze anders zijn of denken Het recht van de sterkste is hier het recht van de uitkomst van een discussie in compromis

17 Vrede is een werkwoord Aan vrede werk je met verbonden en verdragen aan discussie en compromis aan gezamenlijke oplossingen Geen mooie woorden maar laat de vrede zien in uiterlijke gedragingen in verdraagzaamheid, intolerantie voor geweld, tolerantie geduld en liefde.

18 Zoek de vrede in je hart Zoek je hart

19 Het gaat niet om mooie woorden
Het gaat om de liefde voor anderen de liefde voor je leefomgeving en de liefde voor jezelf Nadenken over de vrede is nadenken is nadenken over je eigen gedrag je aandeel in het leveren van een liefdevolle vredevolle omgeving

20 Stop zinloos geweld Doe mee

21 Mooie praatjes ? Ik kan hier mooie praatjes houden maar als we straks allemaal bij de uitgang staan te dringen om voor te mogen neen voor te moeten gaan omdat jouw tijd belangrijker is dan die van de ander hebben de mooie praatjes geen nut gehad

22 Vrede achter de voordeur
Heb je een goede gevoelsafstemming met je relatie je ouders en je ouders met elkaar ? Moet jij nog een conflict oplossen thuis vrede begint met basisveiligheid niet alleen achter de voordeur maar ook op school. Alleen dan kan er gelezen, gestudeerd en gewerkt worden, alleen basisveiligheid bied rust

23 De geest van de vrede Doe je ogen dicht en geef je buurman of buurvrouw een hand. We roepen nu onze eigen geest aan de geest van de vrede De geest van de vrede moet over ons neerdalen. De vredesduif van de Heilige Geest kom daal neer in de harten van de mensen die nu in oorlogen verwikkeld zijn Breng de geest van de vrede. Kom daal neer in de geest van de mensen die zich verschuilen achter liefdeloze bureaucratie

24 Zoek naar de vrede Laat de geest van de vrede bij je komen

25 De geest van de vrede Daal neer over de mensen die zich verschuilen achter rationele harteloosheid, mensen die bang zijn, angstig zijn en daarom agressief. Help hun Geest sterker te maken opdat er ook vrede neerdaalt in hun hart

26 Harry speelt Harry speelt


Download ppt "Welkom vredesweek Assen"

Verwante presentaties


Ads door Google