De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Sparen voor vrije tijd! Informatiebijeenkomst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Sparen voor vrije tijd! Informatiebijeenkomst"— Transcript van de presentatie:

1 Sparen voor vrije tijd! Informatiebijeenkomst
over de levensloopregeling en het ABN AMRO LevensloopPlan <datum> <naam bedrijf>

2 Inhoud van deze presentatie
De levensloopregeling, wat is dat? voor wie? wat kunt u ermee? hoe/hoeveel sparen? Het ABN AMRO LevensloopPlan voordelen van collectief deelnemen sparen of beleggen? Hoe kunt u deelnemen? Stel uw vragen!

3 Wat is de levensloopregeling?
Iedereen kan deelnemen aan de levensloopregeling. Het is een wettelijk recht Levensloopsparen = geld opzij zetten om er later vrije tijd mee te kunnen financieren Levensloopsparen is alleen voor verlof. Contant opnemen is niet toegestaan

4 Waarom de levensloopregeling?
De overheid beperkt de mogelijkheden voor vroegpensioen VUT en prepensioen niet meer fiscaal ondersteund De levensloopregeling is niet bedoeld als vervanger, maar hij is er wel geschikt voor! Levensloop biedt de werknemer flexibiliteit. Hij kan zelf balans zoeken in werk / vrije tijd Beter time-out dan burn-out!

5 Levensloop = belastingvriendelijk sparen (1)
Inleg uit brutoloon, zonder loonheffing Ineens een flink belastingvoordeel door bijv. bonus, 13e maand of vakantiegeld in regeling te laten storten Pas belast bij uitkering. NB: per gespaard jaar tot € 185 korting op de inkomstenbelasting! Bij wettelijk recht op ouderschapsverlof: ouderschapsverlofkorting van helft van het minimumloon (= korting op inkomstenbelasting)

6 Levensloop = belastingvriendelijk sparen (2)
Levenslooprekening: geen vermogensrendementsheffing Gewone spaarrekening: wel vermogensrendementsheffing Extra belastingvoordeel als tijdens het verlof het inkomen in een lager belastingtarief valt Bijvoorbeeld mogelijk in geval van eerder stoppen met werken tegen 70% van het laatstverdiende salaris

7 Waar kan de deelnemer voor ‘sparen’?
Zorgverlof, ouderschapsverlof, studieverlof Sabbatical, wereldreis, zomaar even niet werken Tijdelijk parttime werken Eerder stoppen met werken Aanvulling op ouderdomspensioen

8 Levensloopsparen: de spelregels
Jaarlijks mag maximaal 12% van het brutojaarsalaris gespaard worden Wie op 31 december 2005 tussen 51 en 56 jaar was, mag meer dan 12% sparen Het maximum spaarsaldo bedraagt 210% van het brutojaarsalaris Levenslooptegoed opgenomen? Weer nieuwe spaarruimte! De werkgever controleert of het spaartegoed de limiet niet overschrijdt Maximum saldo van 210% mag worden overschreden a.g.v. rente/rendement (wel inleg stoppen bij 210%)

9 Hoeveel levert sparen op? voorbeeld 1
Ellen is 24 jaar en verdient € bruto per maand Zij wil een wereldreis maken en spaart het maximum van 12% Zij legt per maand € 216 van haar brutoloon opzij Na zo’n vier jaar* kan zij er een half jaar tussenuit met volledig salaris Neemt Ellen genoegen met wat minder inkomen, dan kan zij zelfs nog langer op reis * Afhankelijk van rente / rendement

10 Hoeveel levert sparen op? voorbeeld 2
Martijn wordt 40, zijn brutosalaris bedraagt € De pensioenleeftijd is 65, maar Martijn wil met 62 jaar stoppen tegen 70% van zijn laatstverdiende loon Hij heeft hiervoor 3 x € = € nodig Uitgaande van een beleggingsrendement van 5% moet hij maandelijks € 200 opzij zetten; dat is € 116 netto Martijn’s extra voordeel: 22 x € 185 levensloopheffingskorting = € netto (verdeeld over drie jaar)

11 Levensloopsparen: geld én tijd opzijzetten
Vergoeding extra uren ADV-uren Levensloop rekening Salaris Overwerk uren Vakantiegeld Geld Tijd Bovenwettelijke Vakantie uren 13e maand Eindejaarsuitkering Ouderschaps- verlof Zorgverlof Langdurig (deeltijd) verlof (Pre) pensioen

12 Hoe werkt verlof opnemen?
Gaat in overleg met de werkgever, want die moet toestemming geven Uitzondering: wettelijk bepaald verlof (o.a. ouderschapsverlof) Tijdens het verlof wordt het salaris uit het levenslooptegoed betaald De maanduitkering mag niet hoger zijn dan het laatste maandsalaris voorafgaande aan het verlof

13 Geld van en naar de Levenslooprekening
salaris salaris pensioen AOW De levenslooprekening staat op naam van de werknemer De inleg wordt door de werkgever rechtstreeks gestort Bij opname wordt het geld via de werkgever naar de werknemer overgemaakt

14 Levensloop of toch spaarloon?
Spaarloon = sparen gericht op belastingvoordeel (geld) Levensloop = sparen voor vrije tijd Jaarlijkse opnieuw keuzemogelijkheid voor levensloop of spaarloon In beide regelingen tegelijk inleggen is fiscaal niet toegestaan In hetzelfde jaar uit beide regelingen opnemen mag wel Spaarloon: max. € 613 per jaar sparen, dus beperkt belastingvoordeel Levensloop: hogere inleg mogelijk, meer belastingvoordeel te behalen

15 Collectief levensloopsparen via ABN AMRO
Gunstiger condities dan bij zelf treffen regeling Geen openings- en opnamekosten Geen aan- en verkoopkosten bij beleggen Bancair product, geen verborgen kosten Administratief gemakkelijk: ABN AMRO geeft saldo jaarlijks ter controle aan werkgever door

16 ABN AMRO LevensloopPlan: sparen of beleggen?
Sparen, beleggen of een combinatie van beide is mogelijk De deelnemer bepaalt de verdeling, bijvoorbeeld 50% sparen en 50% beleggen Een eenmaal gekozen verdeling kan op elk moment weer worden gewijzigd

17 Sparen in het ABN AMRO LevensloopPlan
Met ABN AMRO Levensloop Spaarrekening Vooral geschikt als opname binnen vijf jaar wordt verwacht De deelnemer loopt geen risico over verlofsaldo Aantrekkelijke rente, georiënteerd op kapitaalmarkt

18 Beleggen in het ABN AMRO LevensloopPlan
Met ABN AMRO Levensloop Beleggingsrekening Vooral geschikt in geval van opname na meer dan vijf jaar (Beperkt) risico over het saldo, hogere rendementskansen dan bij sparen Het risicoprofiel van de deelnemer is te bepalen aan de hand van een vragenlijst Er zijn twee soorten beleggingsfondsen ABN AMRO Lifecycle Funds ABN AMRO Model Funds

19 ABN AMRO Lifecycle Funds
Geschikt indien de verlofperiode verder dan tien jaar weg ligt De deelnemer kiest de doeldatum, aan de hand hiervan wordt het meest passende fonds gekozen Lifecycle Funds: mix van aandelen in ontwikkelde en opkomende markten, obligaties en onroerend goed Het beleggingsrisico wordt automatisch verlaagd naarmate doeldatum nadert, de deelnemer heeft hier geen omkijken naar!

20 ABN AMRO Model Funds Geschikt indien de verlofdatum of het spaardoel nog niet bekend is Bij de bepaling van het risicoprofiel staat het risico dat de deelnemer wil lopen centraal De deelnemer heeft de keuze uit vier Model Funds, met elk een eigen risico-rendementprofiel Het beleggingsrisico wordt niet automatisch verlaagd. De deelnemer kan dit zelf doen door te switchen naar een ander Model Fund Bij een inleg van € of meer per jaar: maatwerkbeleggen

21 Een selectie uit het aanbod
Maatwerkbeleggen:keuze uit brede selectie beleggingsfondsen Vanaf € 300 inleg per maand Adviesgesprek om beleggingsprofiel te bepalen Selectie conform beleggingsprofiel Een selectie uit het aanbod Aandelen; ABN AMRO Global Fund Rolinco Fidelity World Obligaties: ABN AMRO Obligatie Fund Robeco Lux-O-Rente Robeco Euro Obligatie Dividend Onroerend Goed: ABN AMRO Global Properties Robeco Property Securities Liquiditeiten ABN AMRO Liquiditeiten Plus

22 Wat biedt ABN AMRO levensloopdeelnemers nog meer?
Telefonische helpdesk voor alle vragen over de levensloopregeling Uitgebreide informatie over de levensloopregeling, beleggen en beleggingsfondsen enz. Regelmatig een overzicht van de Levenslooprekening Deskundige ondersteuning bij beleggen Online saldoinformatie via Internet Bankieren

23 Deelnemen aan het ABN AMRO LevensloopPlan?
U ontvangt een uitgebreid informatiepakket via de werkgever, inclusief informatie waarmee u uw keuze voor sparen of beleggen kunt maken formulieren om uw deelname te bevestigen Lever uw formulieren persoonlijk in bij de werkgever

24 Tot zover deze presentatie...
Vragen?


Download ppt "Sparen voor vrije tijd! Informatiebijeenkomst"

Verwante presentaties


Ads door Google