De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Infosessies Loonmotor SSGPI Maart 2009. Agenda 1. Verwelkoming door ADVP 2. Korte historiek met vermelding van de belangrijkste mijlpalen 3. Het project.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Infosessies Loonmotor SSGPI Maart 2009. Agenda 1. Verwelkoming door ADVP 2. Korte historiek met vermelding van de belangrijkste mijlpalen 3. Het project."— Transcript van de presentatie:

1 Infosessies Loonmotor SSGPI Maart 2009

2 Agenda 1. Verwelkoming door ADVP 2. Korte historiek met vermelding van de belangrijkste mijlpalen 3. Het project “loonmotor GPI” 4. Conclusies 5. Vragen?

3 Verwelkoming door ADVP

4 Historiek en overzicht van de belangrijkste mijlpalen 01-04-2001: - Oprichting van een geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus - Centrale loonberekening door SSGPI, in samenwerking met CDVU April 2006 - Aankoop loonmotor ter vervanging van loonmotor CDVU - Start project ‘loonverwerking GPI’

5 Historiek en overzicht van de belangrijkste mijlpalen Doel van het project: - Een loonverwerkingstoepassing in eigen beheer - Een loonverwerking, conform de wetgeving - Correcte, bruikbare en exploiteerbare output op vlak van boekhouding, fiscaliteit en sociale zekerheid - Decentrale consultatie- en invoermogelijkheden - Ondersteuning van de 197 werkgevers

6 Historiek en overzicht van de belangrijkste mijlpalen Juni 2007 - Start van de eigenlijke implementatie in samenwerking met EDS en Acerta - Doel: GO LIVE op 01-01-2009 Juni 2008 - Oprichting ‘projectleiding loonmotor GPI’ Oktober 2008 - Uitstel implementatiedatum met 6 maanden - Reden: loonmotor afstemmen op behoeften lokale politie (bv. zorgen voor opleiding van de lokale eindgebruikers)

7 Het project ‘loonmotor GPI’ Voorstelling van het project aan de hand van 6 topics: 1. Centrale loonmotor 2. Decentrale component van de loonmotor 3. Output loonmotor 4. Gevolgen op vlak van aangiften 5. Integratie loonmotor met andere systemen 6. Impact op het SSGPI

8 Het project ‘loonmotor GPI’ – Centrale loonmotor Doel: - een loonmotor ontwikkelen ter vervanging van de loonmotor van de FOD Financiën – CDVU - centraal geïmplementeerd op het niveau van het SSGPI - operationeel voor de ganse populatie op 01-01-2010

9 Overzichtsschema loonmotor PeopleSoft Dossier & Loondossier L4 Loonmotor Input Consultatie

10 Het project ‘loonmotor GPI’ – Centrale loonmotor Belangrijkste wijzigingen: - (elektronisch) loondossier - mogelijkheden op vlak van schuldbeheer – redactie van schuldbrieven - verschillende opties op vlak van compensaties - beheer van het ziektecontingent - berekening toelage tijdelijke arbeidsongeschiktheid

11 Het project ‘loonmotor GPI’ – Centrale loonmotor Aandachtspunten: - toepassing voor de toekomst - rechtzettingen verleden via toepassing CDVU - gevolgen voor personeelslid en bijzondere rekenplichtige op vlak van output

12 Het project ‘loonmotor GPI’ – Decentrale toepassing Doel: - ontwikkelen en implementeren van een centrale loonmotor die decentraal consulteerbaar, voedbaar en exploiteerbaar is - via portal of internet - rechtstreekse consultatie van en input in de centrale loonmotor

13 Het project ‘loonmotor GPI’ – Decentrale toepassing Opmerkingen: - Mate van decentralisatie wordt bepaald door de bevoegde overheid, door: - Keuze voor ‘consultatie’ of ‘consultatie en invoer’ - Keuze voor type decentraal model - Keuze voor dienstenpakket dat best aansluit bij de eigen behoeften - Werken met pilootpolitiezones – graduele aanpak - (Technische) verwachtingen

14 Het project ‘loonmotor GPI’ – Output loonmotor Voorafgaandelijke opmerkingen: - Fictieve versus definitieve loonruns Vb.: vergelijken situatie CDVU met situatie ‘nieuwe loonmotor’ - Schema loonberekeningscyclus lokale politie Vb.: vergelijken van de loonberekeningscyclus CDVU met de loonberekeningscyclus ‘nieuwe loonmotor’ - Mogelijkheid van een urgentierun Toelichting schema in het geval van wijzigingen, na de theoretische afsluitingsdatum

15 Fictieve versus definitieve loonrun Huidige berekeningscyclus : Begin maand Einde maand Afsluiting CDVU Geen resultaat beschikbaar Controle via betaling en boekhoudbestand Correctie via betaling

16 Fictieve versus definitieve loonrun Nieuwe berekeningscyclus: Begin maand Einde maand Definitieve lonen Fictieve lonen Onregelm. prestaties Dagelijkse updaterun Controle via controlebestand Correctie via input

17 Schema loonberekeningscyclus lokale politie

18 Het project ‘loonmotor GPI’ – Output loonmotor Soorten: - (dagelijkse) controlebestanden - (dagelijkse) boekhoudbestanden - (dagelijks) rapporteringsbestand – 4 rapporten + bijkomende toepassing, ontwikkeld door SSGPI - betalingsfiches en fiscale fiches - bestanden voor begrotingsmodule

19 Schematisch overzicht van de aangeleverde bestanden ControlebestandBoekhoudbestandRapporteringsbestand Doel Nazicht van en rapportering op: - berekeningen die klaarstaan (fictieve); - Uitgevoerde berekeningen (definitieve) Interfacebestand bestemd voor het boekhoudpakket, ter verwerking van de loonrun - een vertaling van het boekhoudbestand - kan gebruikt worden voor het opstellen van de mandaten Inhoud - Opgemaakt per zone - Detailniveau  werknemer  arbeidsovereenkomsten  basiskenmerken  kenmerken arbeidsrelatie  loonelementen - Opgemaakt per zone - bestand met basisinfo - detailniveau  werknemer  basisinfo over WN en arbeidsovereenkomst  loongegevens in detail - Excellbestand met 4 tabs * globaal overzicht * detail per looncode * detail per persoon * detail over de afhoudingen Doelgroep - HR/personeelsdienst - bijzondere rekenplichtige - SSGPI - Bijzondere rekenplichtige/ financiële dienst - boekhoudpakket - Bijzondere rekenplichtige

20 PAUZE

21 Het project ‘loonmotor GPI’ – Demo Demo: - consulteren van de loonmotor – opzet + verduidelijking van de verschillende componenten - ingevoerde gegevens in peoplesoft en controle van de berekeningsresultaten - loonfiche (zie rubriek ‘loonmotor’ voor een voorbeeld)loonmotor

22 Het project ‘loonmotor GPI’ – Aangiften Aangiften: - Bedrijfsvoorheffing: - storting door de bijzondere rekenplichtige - aangifte belcotax rechtstreeks door SSGPI - Sociale zekerheid – rechtstreeks door SSGPI Output op vlak van aangiften: - Bedrijfsvoorheffing: fiscale tellers, vermelding fiscaal jaar in outputbestanden - Sociale zekerheid: maandelijks kopie van het DMFAPPL- bestand, vermelding van kwartaal RSZPPO in boekhoudbestanden en –rapporten !! Belang van een goede samenwerking met de pilootzones – opvolgen van aangiften in testomgeving

23 Het project ‘loonmotor GPI’ – integratie met andere systemen Integratie loonmotor met andere toepassingen - generiek interface voor uitwisseling gegevens met loonmotor (XML) - transfert van gegevens tussen 2 systemen – gegevens met betrekking tot de loonberekening (persoons- en functiegegevens, toelagen en vergoedingen, afwezigheden) - Timing: ten laatste 1 jaar na implementatie loonmotor

24 Het project ‘loonmotor GPI’ – impact op het SSGPI Loonmotor Attributen- bevraging Competentie- bepaling Verbeter- trajecten New SSGPI

25 Het project ‘loonmotor GPI’ – impact op het SSGPI Uitdagingen SSGPI: - Klantgerichtheid - Kennisbeheer - Communicatie Doelstellingen SSGPI: - Klantgerichte organisatie - Professionele medewerkers - Bepalen organisatiemodel - Implementatie loonmotor

26 Het project ‘loonmotor GPI’ – impact op het SSGPI Pilootzones activeren Communicatie Extern & Intern Definitie van de dienstenpakketten SSGPI Klas HR-noden bepalen Bepalen Organisatiemodel ICT-platform (link naar ISLP-Admin) Communicatie Extern & Intern SSGPI School Uitrol dienstpakketten via service level agreements Start Organisatieverandering Communicatie Extern & Intern SSGPI Universiteit Performant sociaal secretariaat voor de geïntegreerde politie 200920102011 HR-noden invullen ICT-platform (loonmotor)

27 Conclusies - Oplevering loonmotor op 01-07-2009 - GO LIVE loonmotor 01-01-2010 - Wijziging van informaticatoepassing niet zonder gevolgen voor het personeel en de organisatie - 2010: jaar van aanpassing personeel en organisatie aan de nieuwe toepassing en de nieuwe mogelijkheden - April 2009: start uitdaging voor de 12 pilootzones Info: de slides, evenals de schriftelijk gestelde vragen (+ antwoorden), zullen worden ter beschikking gesteld op de website SSGPI (rubriek loonmotor)

28 Vragen ???


Download ppt "Infosessies Loonmotor SSGPI Maart 2009. Agenda 1. Verwelkoming door ADVP 2. Korte historiek met vermelding van de belangrijkste mijlpalen 3. Het project."

Verwante presentaties


Ads door Google