De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1/ Oct 16 th -22 nd, 2007 / EDS Limited Distribution Insert photo here GPI Loonverwerking Externe Kick Off.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1/ Oct 16 th -22 nd, 2007 / EDS Limited Distribution Insert photo here GPI Loonverwerking Externe Kick Off."— Transcript van de presentatie:

1 1/ Oct 16 th -22 nd, 2007 / EDS Limited Distribution Insert photo here GPI Loonverwerking Externe Kick Off

2 2/ Oct 16 th -22 nd, 2007 / EDS Limited Distribution GPI Loonverwerking – Kick Off Agenda 1. Visie en globale aanpak “GPI Loonverwerking” Dirk Nyssen 2. Aanpak en stand van zaken “SSGPI Loonmotor” Robert Elsen Walter Stroobants 3. Situering/verduidelijking algemene / analytische boekhouding Dirk Baeyens 4. Rondvraag

3 Visie en globale aanpak “GPI Loonverwerking”

4 4/ Oct 16 th -22 nd, 2007 / EDS Limited Distribution GPI Loonverwerking – Kick Off “GPI Loonverwerking” Historiek  2001:Loonverwerking Federale Politie krijgt opdracht tot verloning van de Geïntegreerde Politie, ism. CDVU  Problemen:  Niet aangepast aan de boekhoudkundige vereisten van de Lokale Politie  Niet aangepast aan de vereisten inzake aangifte RSZ(PPO) / DMFA(PPL)  Verouderde toepassing, die geen rechtstreekse toegang van de lokale politie op de loonverwerkingssoftware toelaat  2004:Beslissing tot verzelfstandiging SSGPI, en activering CDVU  2006:Beslissing tot verwerving van een eigen loon- verwerkingsoplossing GPI

5 5/ Oct 16 th -22 nd, 2007 / EDS Limited Distribution GPI Loonverwerking – Kick Off “GPI Loonverwerking” Doelstellingen  Correcte verloning van de geïntegreerde politie conform het statuut  Correcte en bruikbare informatie en rapportering inzake  Boekhouding  Fiscaliteit  Sociale zekerheid  Mogelijkheid tot decentrale consultatie en invoer van de gegevens door de diverse werkgevers  Ondersteuning van de (controle)opdracht van de  BRP  HR-departementen  Korpsleiding  “Eigen loonverwerkingstoepassing”

6 6/ Oct 16 th -22 nd, 2007 / EDS Limited Distribution GPI Loonverwerking – Kick Off “GPI Loonverwerking”  Project “Verloning”  Project “Veranderingsbeheer” Globale aanpak

7 7/ Oct 16 th -22 nd, 2007 / EDS Limited Distribution GPI Loonverwerking – Kick Off “GPI Loonverwerking”  2007-2008Loonmotor SSGPI  2009Decentralisatie consultatie & invoer  20xxoptimalisatie input via ISLP-Admin Project Verloning

8 8/ Oct 16 th -22 nd, 2007 / EDS Limited Distribution GPI Loonverwerking – Kick Off “GPI Loonverwerking” Context Input Validtie SSGP I PeopleSoft Dossier & Loondossier L4 Loonmotor Input Consultatie LocZ A 2007-2008 ISLP- Admin PS We b LocZ C Ontvangstmeldingen Validatie meldingen Foutenboodschappen ISLP-Admin Input Consultatie PS We b LocZ B Consultatie PS WEB Input

9 9/ Oct 16 th -22 nd, 2007 / EDS Limited Distribution GPI Loonverwerking – Kick Off “GPI Loonverwerking”  2007 - Ontwikkelen gemeenschappelijke visie  Verkennende gesprekken met actoren (SSGPI, werkgevers, CDVU, …)  In kaart brengen verwachtingen  Ontwikkelen van een samenwerkingsmodel  In samenwerking met een externe partner  2008 & 2009: gerichte veranderingsaanpak m.b.t.  Communicatie  Competentieanalyse  Opleiding Project Veranderingsbeheer

10 10/ Oct 16 th -22 nd, 2007 / EDS Limited Distribution GPI Loonverwerking – Kick Off “GPI Loonverwerking”  Principe van loonberekening doorheen de maand  Tijdelijke loonberekening met alle tot dan toe gekende wijzigingen en controle op loonberekening o Berekening bij aanvang van de maand o Nadien dagelijkse berekening van de ingevoerde wijzigingen  Einde van de maand: definitieve afwerking en berekening van de lonen  Aparte berekeningen voor vaste en onregelmatige prestaties  Indien noodzakelijk, aparte loonafwerking per werkgever  Aparte berekeningen voor vakantiegeld/eindejaarspremie  Inzake boekhouding: einde 2007/begin 2008 vrijgave structuur boekhoudbestand  …. Welke nieuwigheden kan men bvb verwachten?

11 11/ Oct 16 th -22 nd, 2007 / EDS Limited Distribution GPI Loonverwerking – Kick Off “GPI Loonverwerking” Vandaag: Start van de eerste fase project Verloning: “Loonmotor SSGPI”

12 Aanpak en stand van zaken “SSGPI Loonmotor”

13 13/ Oct 16 th -22 nd, 2007 / EDS Limited Distribution GPI Loonverwerking – Kick Off “SSGPI Loonmotor” EDS  EDS, één van 's werelds meest vooraanstaande ICT- dienstverleners, levert zakelijke en technologische oplossingen aan zijn klanten.  EDS was 45 jaar geleden grondlegger van de IT- outsourcing markt.  Vandaag levert EDS een breed dienstenportfolio voor outsourcing van informatietechnologie en bedrijfsprocessen aan klanten in de industrie, financiële dienstverlening, gezondheidszorg, telecommunicatie-, energie-, transport- en retailsector en aan overheden overal ter wereld.  www.eds.be www.eds.be  www.eds.com www.eds.com Aanpak en Stand van Zaken – WIE ?

14 14/ Oct 16 th -22 nd, 2007 / EDS Limited Distribution GPI Loonverwerking – Kick Off “SSGPI Loonmotor” ACERTA  Acerta is een toonaangevende, moderne en dynamische HR dienstengroep met vestigingen over gans België  Het Acerta aanbod bestaat uit o Acerta Ondernemingsloket o Acerta Sociaal Verzekeringsfonds o Acerta Kinderbijslagfonds o Acerta Consult o Acerta Sociaal Secretariaat en Acerta Public  Met de loonmotor Elvire berekent Acerta vandaag meer dan 400.000 lonen zowel in de privé als in de overheidssector.  www.acerta.be www.acerta.be Aanpak en Stand van Zaken – WIE ?

15 15/ Oct 16 th -22 nd, 2007 / EDS Limited Distribution GPI Loonverwerking – Kick Off “SSGPI Loonmotor”  Installatie hardware en software platform  Implementatie Loonmotor  Loonmotor kern L4 (Elvire)  PeopleSoft schil voor data entry en consultatie  Veranderingsbeheer  Vorming  Verschillende doelgroepen  “Train the trainer” principe  Bijstand bij opstart  Helpdesk  Permanentie ter plaatse  Outputmanagement  Onderhoud (later) Aanpak en Stand van Zaken – WAT ?

16 16/ Oct 16 th -22 nd, 2007 / EDS Limited Distribution GPI Loonverwerking – Kick Off “SSGPI Loonmotor”  Functionele Analyse30/11/2007  Processen  Rekenregels / wetgeving  Inputs & outputs  Ontwerp 31/01/2008  Ontwikkeling31/03/2008  Testen  Integratie testen01/04/2008 - 30/04/2008  Functionele/Systeem testen01/05/2008 - 30/06/2008  Acceptatie testen01/07/2008 - 31/07/2008  Parallel runs01/08/2008 - 30/11/2008  Conversie van de bestaande gegevens  In productie name01/12/2008  Bijstand bij opstart Aanpak en Stand van Zaken – HOE / WANNEER ?

17 Situering/verduidelijking algemene / analytische boekhouding

18 18/ Oct 16 th -22 nd, 2007 / EDS Limited Distribution GPI Loonverwerking – Kick Off Algemene / Analytische Boekhouding  Loonmotor levert de informatie voor een budgettaire en boekhoudkundige verwerking van de loonkost (en de recuperatie van loonkosten)  Informatie wordt geleverd op drie wijzen:  Via een boekhoudbestand met een vaste structuur  Via documenten  Door consultatie (decentralisatie) Situering en verduidelijking

19 19/ Oct 16 th -22 nd, 2007 / EDS Limited Distribution GPI Loonverwerking – Kick Off Algemene / Analytische Boekhouding  Verwerking in de boekhouding via het boekhoudbestand:  Vaste structuur boekhoudbestand vast te leggen in een protocol (begin 2008)  Koppeling met de boekhouding wordt geschreven door de diverse leveranciers van boekhoudprogramma’s  Verwerking in de boekhouding via documenten  Documenten die bijlagen zijn voor het opmaken van betalingsbevelen en vastgestelde rechten – betalingsbevelen en vastgestelde rechten per begrotingsartikel met aanduiding van de derderekeningen (algemene rekeningen 45300 – 45400 – 45500 – 45820)  Aanleveren van andere documenten  Aanleveren van te ontvangen facturen DMFA/PPL  … Situering en verduidelijking

20 20/ Oct 16 th -22 nd, 2007 / EDS Limited Distribution GPI Loonverwerking – Kick Off Algemene / Analytische Boekhouding  Proces van goedkeuring en verwerking  Uitvoering van een loonrun met tussenbestand en verificatie door bijzonder rekenplichtige  Mogelijkheid betaling uit tussenbestand te verwijderen  Goedgekeurde loonrun als basis voor betaalbestand (volgens interbancaire afspraken) en boekhoudbestand  Bijsturing langs inputzijde Situering en verduidelijking

21 21/ Oct 16 th -22 nd, 2007 / EDS Limited Distribution GPI Loonverwerking – Kick Off Algemene / Analytische Boekhouding  Analytische dimensie in loonmotor  Mogelijkheid voor affectatie van personeelsleden op arbeidsplaatsen  Mogelijkheid om rapporten op te stellen voor verschillende organisatorische niveaus  Aanleveren van detailinformatie  Loonkost per agent/personeelslid  Kost per loonelement (vaste en variabele vergoedingen) Situering en verduidelijking

22 22/ Oct 16 th -22 nd, 2007 / EDS Limited Distribution GPI Loonverwerking – Kick Off Algemene / Analytische Boekhouding  Geen analytische berekeningen door loonmotor  Verzameling van uitgevoerde activiteiten via ISLP-Admin  Aanleveren van detailinformatie loonkost per agent/personeelslid door loonmotor  Analytische kostenberekening door ISLP-Admin of andere (boekhoud)toepassing Situering en verduidelijking

23 Rondvraag

24 24/ Oct 16 th -22 nd, 2007 / EDS Limited Distribution EDS Belgium Blarenberglaan 2 2800 Mechelen eds.com EDS and the EDS logo are registered trademarks of Electronic Data Systems Corporation. EDS is an equal opportunity employer and values the diversity of its people. © 2007 Electronic Data Systems Corporation. All rights reserved.

25 Bijlagen

26 26/ Oct 16 th -22 nd, 2007 / EDS Limited Distribution GPI Loonverwerking – Kick Off Contexte PeopleSoft-ISLP-Admin Avantages /Désavantages AlternativeAdvantagesDisadvantages 1.Paper based solution  Current paper flow based procedures remain applicable (possibly excluding document content)  Could be maintained as back-up solution in case of communication line problems  Modification to paper flow content needed in order to align to new application  Current operational SSGPI cost of inputting/ controlling possibly increases  Number of resources 2.ISLP based solution without PS Web consultation  Lower operating cost for SSGPI due to eliminated (central) manual input  Faster communication of modified data  Diminished cost of correcting errors  Operational cost for Local Zones remain constant  Cost for building ISLP-interface is included in project  Local access to SSGPI computed and stored data is not available 3.ISLP based solution with PS Web consultation  All advantages of alternative 2 remain valid  No additional investment in hardware needed (standard browser)  Local access to SSGPI computed and stored data  Cost for PS Web is included in project  Training needed to access and use the new application 4.PS Web based solution without ISLP  All advantages of alternative 3 remain valid  Possible double input and/or maintenance of personnel related data  Training needed to access and use the new application


Download ppt "1/ Oct 16 th -22 nd, 2007 / EDS Limited Distribution Insert photo here GPI Loonverwerking Externe Kick Off."

Verwante presentaties


Ads door Google