De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze kerkdienst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze kerkdienst"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze kerkdienst
. . Welkom in deze kerkdienst Voorganger : ds. E.J. Sytsma Voorlezer: Dianne Hensen – Witsel Clement Remijnse Mark Treurniet We lezen het lijdensverhaal uit Lucas 22 en 23 De preek gaat over Lucas 23: 46 Jezus' laatste kruiswoord Alle liederen worden in deze dienst geprojecteerd Het eerste lied: Gezang 41 (NG 22) met Cantorij . .

2 Aan de kerkmuur hangt een onderdeel van de serie schilderijen over het leven van Jezus op aarde, impressies n.a.v. de evangeliegedeeltes, de volmaaktheid van Christus wordt benadrukt in de vaderlijke zowel als in de moederlijke uitstraling. Het laatste avondmaal             Lucas 22:14-24 Getsemané                              Lucas 22:39-47 De gevangenneming Lucas 22 : 47 – 54 De overlevering en de verloochening door Petrus Lucas 22 : De kruisiging Johannes 19 : Voor verdere informatie kunt u terecht bij Hannie Boeije-Brandes

3 Welkom in deze kerkdienst
. . Welkom in deze kerkdienst Voorganger : ds. E.J. Sytsma Voorlezer: Dianne Hensen – Witsel Clement Remijnse Mark Treurniet We lezen het lijdensverhaal uit Lucas 22 en 23 De preek gaat over Lucas 23: 46 Jezus' laatste kruiswoord Alle liederen worden in deze dienst geprojecteerd Het eerste lied: Gezang 41 (NG 22) met Cantorij . .

4 Votum (175b) Zegengroet De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen Zingen: Gezang 41 (NG 22) met Cantorij

5 Buiten de poort heeft Jezus geleden
Gezang 41: 1, 2, 3, 4 (NG 22) met Cantorij Keervers: allen Buiten de poort heeft Jezus geleden Buiten de poort de kruisweg betreden. Buiten de poort komt Gods toorn op Hem af Maakt Hij zijn kinderen vrij van de straf Cantorij: Hoor! Kind’-ren zingen in hun spel: Gezegend Davids grote Zoon, Die nu op weg is naar zijn troon Hij is de vorst van Israel!

6 Buiten de poort heeft Jezus geleden
Gezang 41: 1, 2, 3, 4 (NG 22) met Cantorij Keervers: allen Buiten de poort heeft Jezus geleden Buiten de poort de kruisweg betreden. Buiten de poort komt Gods toorn op Hem af Maakt Hij zijn kinderen vrij van de straf Cantorij: Maar boze mannen schreeuwen luid: Zo’n koning is ons niet veel waard. Wat is een koning zonder zwaard! Kruis hem, stuur hem de poort maar uit.

7 Buiten de poort heeft Jezus geleden
Gezang 41: 1, 2, 3, 4 (NG 22) met Cantorij Keervers: allen Buiten de poort heeft Jezus geleden Buiten de poort de kruisweg betreden. Buiten de poort komt Gods toorn op Hem af Maakt Hij zijn kinderen vrij van de straf Cantorij: En vrouwen klagen luid en lang. Maar Jezus weert die schrale troost: Ween om uzelf en om uw kroost. Hij draagt zijn kruis en gaat zijn gang.

8 Buiten de poort heeft Jezus geleden
Gezang 41: 1, 2, 3, 4 (NG 22) met Cantorij Keervers: allen Buiten de poort heeft Jezus geleden Buiten de poort de kruisweg betreden. Buiten de poort komt Gods toorn op Hem af Maakt Hij zijn kinderen vrij van de straf Cantorij: Uit kindermond bereidt God eer Zelfs Jezus’ haters staan verstomd, wanneer de lof van kind’ren komt. Hoe heerlijk is uw naam, o HEER.

9 Votum en Zegengroet Zingen: Gezang 41 (NG 22) Gebed Het lijdensverhaal uit Lucas afgewisseld door zingen Preek over Lucas 23: 46 Zingen: Psalm 31: 1, 2, 3 Voorbereiden viering maaltijd van de Heer

10 Lezing passieverhaal uit het evangelie naar Lucas
Lucas 22: / Zingen: liedboek 75: 2 Lucas 22: / Zingen: liedboek 75: 14 Lucas 22: / Zingen: liedboek 75: 8 Lucas 22: : 12 Zingen: liedboek 178: 6 ,7 Lucas 23: Zingen: liedboek 177: 3 Lucas 23: / STILTE Lucas 23: / Zingen: Gezang 162:1 (NG 83)

11 Gij zijt het brood van God gegeven, de spijze van de eeuwigheid;
Liedboek 75: 2 Gij zijt het brood van God gegeven, de spijze van de eeuwigheid; Gij zijt genoeg om van te leven voor iedereen en voor altijd. Gij voedt ons nog, o hemels brood, met leven midden in de dood.

12 Lezing passieverhaal uit het evangelie naar Lucas
Lucas 22: / Zingen: liedboek 75: 2 Lucas 22: / Zingen: liedboek 75: 14 Lucas 22: / Zingen: liedboek 75: 8 Lucas 22: : 12 Zingen: liedboek 178: 6 ,7 Lucas 23: Zingen: liedboek 177: 3 Lucas 23: / STILTE Lucas 23: / Zingen: Gezang 162:1 (NG 83)

13 Gij zijt tot herder ons gegeven, wij zijn de schapen die Gij weidt;
Liedboek 75: 14 Gij zijt tot herder ons gegeven, wij zijn de schapen die Gij weidt; waar Gij ons leidt is 't goed te leven, Heer, die ons voorgaat door de tijd. Wie bij U blijft en naar U ziet, verdwaalt in deze wereld niet.

14 Lezing passieverhaal uit het evangelie naar Lucas
Lucas 22: / Zingen: liedboek 75: 2 Lucas 22: / Zingen: liedboek 75: 14 Lucas 22: / Zingen: liedboek 75: 8 Lucas 22: : 12 Zingen: liedboek 178: 6 ,7 Lucas 23: Zingen: liedboek 177: 3 Lucas 23: / STILTE Lucas 23: / Zingen: Gezang 162:1 (NG 83)

15 Gij zijt het licht van God gegeven,
Liedboek 75: 8 Gij zijt het licht van God gegeven, een zon die nog haar stralen spreidt, wanneer het nacht wordt in ons leven, wanneer het nacht wordt in de tijd. O licht der wereld, zie er is voor wie U kent geen duisternis.

16 Lezing passieverhaal uit het evangelie naar Lucas
Lucas 22: / Zingen: liedboek 75: 2 Lucas 22: / Zingen: liedboek 75: 14 Lucas 22: / Zingen: liedboek 75: 8 Lucas 22: : 12 Zingen: liedboek 178: 6 ,7 Lucas 23: Zingen: liedboek 177: 3 Lucas 23: / STILTE Lucas 23: / Zingen: Gezang 162:1 (NG 83)

17 Om het zwijgen, het geduld, waarmee Gij de wet vervult,
Liedboek 178: 6, 7 Om het zwijgen, het geduld, waarmee Gij de wet vervult, als men vruchtloos zoekt naar schuld, Kyrie eleison.

18 Om het woord van godlijk recht dat Gij tot uw rechters zegt,
Liedboek 178: 6, 7 Om het woord van godlijk recht dat Gij tot uw rechters zegt, zelf hebt Ge uw geding beslecht, Kyrie eleison.

19 Lezing passieverhaal uit het evangelie naar Lucas
Lucas 22: / Zingen: liedboek 75: 2 Lucas 22: / Zingen: liedboek 75: 14 Lucas 22: / Zingen: liedboek 75: 8 Lucas 22: : 12 Zingen: liedboek 178: 6 ,7 Lucas 23: Zingen: liedboek 177: 3 Lucas 23: / STILTE Lucas 23: / Zingen: Gezang 162:1 (NG 83)

20 O allerheiligst, onuitspreeklijk wonder:
Liedboek 177: 3 O allerheiligst, onuitspreeklijk wonder: de Rechter zelf gaat aan het recht ten onder. O wreed geding; wie kan geheel doorgronden de vloek der zonden.

21 Lezing passieverhaal uit het evangelie naar Lucas
Lucas 22: / Zingen: liedboek 75: 2 Lucas 22: / Zingen: liedboek 75: 14 Lucas 22: / Zingen: liedboek 75: 8 Lucas 22: : 12 Zingen: liedboek 178: 6 ,7 Lucas 23: Zingen: liedboek 177: 3 Lucas 23: / STILTE Lucas 23: / Zingen: Gezang 162:1 (NG 83)

22 ‘k Heb geloofd en daarom zing ik, daarom zing ik van gena,
Gezang 162: 1 (NG 83) ‘k Heb geloofd en daarom zing ik, daarom zing ik van gena, van ontferming en verlossing door het bloed van Golgota. Daarom zing ik U, die stervend Alles, alles hebt volbracht. Lam Gods, dat de zonde wegneemt, Lam van God voor ons geslacht

23 Votum en Zegengroet Zingen: Gezang 41 (NG 22) Gebed Het lijdensverhaal uit Lucas afgewisseld door zingen Preek over Lucas 23: 46 Zingen: Psalm 31: 1, 2, 3 Voorbereiden viering maaltijd van de Heer

24 Tekst: Lucas 23: 46

25 ‘Vader, in uw handen leg ik mijn geest’
Tekst: Lucas 23: 46 drie uur duisternis voorhangsel scheurt ‘Vader, in uw handen leg ik mijn geest’

26 - Als je de geest geeft, dan sterf je
Tekst: Lucas 23: 46 - Als je de geest geeft, dan sterf je - Als je je geest in Vaders handen weet, leef je Psalm 31! In uw hand leg ik mijn leven. Heer, trouwe God, u verlost mij. Ik zal mij verblijden, juichen over uw trouw, u laat niet toe dat de vijand mij insluit, u geeft mijn voeten de ruimte.

27 Jezus maakt het mogelijk Jezus helpt Loslaten is leven!
Tekst: Lucas 23: 46 Loslaten Jezus ging je voor Jezus maakt het mogelijk Jezus helpt Loslaten is leven!

28 Bij U, o HEER, zoek ik bescherming. Beschaam mijn hoop dan niet,
Psalm 31: 1, 2, 3 Bij U, o HEER, zoek ik bescherming. Beschaam mijn hoop dan niet, als U mijn noden ziet. Hoor mijn gebed en toon ontferming. Wil uitkomst mij bereiden, mij naar uw recht bevrijden.

29 Wees mij een schuilplaats in gevaren, een toevlucht in mijn leed,
Psalm 31: 1, 2, 3 Wees mij een schuilplaats in gevaren, een toevlucht in mijn leed, waar ik mij veilig weet. U zult mij leiden en bewaren, behoeder van mijn leven, mijn steenrots, hoog verheven.

30 HEER, U maakt los de sterke banden en trekt mij uit het net,
Psalm 31: 1, 2, 3 HEER, U maakt los de sterke banden en trekt mij uit het net, verborgen uitgezet. Mijn geest beveel ik in uw handen. U, HERE, wilt uit lijden mij door uw trouw bevrijden.

31 Zingen: Psalm 31: 1, 2, 3 Voorbereiden viering maaltijd van de Heer Viering + Liedboek 358: 1, 2, 3, 4, 5, 6 Gezang 89: 1, 2, 3, 4 (GK 14) Gezang 168 canon: (NG 88) Gebed Collecte Zingen: Liedboek 189: 2, 3, 4 Zegen

32 Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet,
Liedboek 358: 1, 2, 3, 4, 5, 6 Gezang 89: 1, 2, 3, 4 (GK 14) Gezang 168 (canon: V (2x)/ M), (NG 88) Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet, wil mij vergeven wat ik U misdeed; verwerp mij niet, die op uw vrijspraak wacht, maar troost mij met uw woord: het is volbracht.

33 Gij hebt mij, Heer, geroepen aan uw dis,
Liedboek 358: 1, 2, 3, 4, 5, 6 Gezang 89: 1, 2, 3, 4 (GK 14) Gezang 168 (canon: V (2x)/ M), (NG 88) Gij hebt mij, Heer, geroepen aan uw dis, het heilig feest van uw gedachtenis; schenk mij uw Geest, opdat ik U ontmoet in 't teken van uw lichaam en uw bloed.

34 Gij, die voor armen rijkdom hebt bereid,
Liedboek 358: 1, 2, 3, 4, 5, 6 Gezang 89: 1, 2, 3, 4 (GK 14) Gezang 168 (canon: V (2x)/ M), (NG 88) Gij, die voor armen rijkdom hebt bereid, voor onrechtvaardigen gerechtigheid, zie, hoe naar U zich mijn verlangen wendt en leid mij zelf, Heer, tot uw sacrament.

35 Wie geeft het brood, dat hongerigen voedt,
Liedboek 358: 1, 2, 3, 4, 5, 6 Gezang 89: 1, 2, 3, 4 (GK 14) Gezang 168 (canon: V (2x)/ M), (NG 88) Wie geeft het brood, dat hongerigen voedt, waar is de bron waaruit ik drinken moet? Gij, Heer, alleen kunt mijn genezing zijn; voed mij en drenk mij met uw brood en wijn.

36 Nu ik mijn hand strek naar 't gebroken brood
Liedboek 358: 1, 2, 3, 4, 5, 6 Gezang 89: 1, 2, 3, 4 (GK 14) Gezang 168 (canon: V (2x)/ M), (NG 88) Nu ik mijn hand strek naar 't gebroken brood en neem de beker, die Gij zelf mij boodt, hoe komt Gij met uw goedheid mij nabij; berg me in uw liefde, Heer, en zegen mij.

37 U wil ik danken, grote Levensvorst;
Liedboek 358: 1, 2, 3, 4, 5, 6 Gezang 89: 1, 2, 3, 4 (GK 14) Gezang 168 (canon: V (2x)/ M), (NG 88) U wil ik danken, grote Levensvorst; Gij hebt gestild mijn honger en mijn dorst. Uw kracht, uw leven daalde in mij neer; in uw gemeenschap wil ik blijven, Heer.

38 Jezus, leven van mijn leven, Jezus, dood van mijnen dood,
Liedboek 358: 1, 2, 3, 4, 5, 6 Gezang 89: 1, 2, 3, 4 (GK 14) Gezang 168 (canon: V (2x)/ M), (NG 88) Jezus, leven van mijn leven, Jezus, dood van mijnen dood, die voor mij U hebt gegeven in de bangste zielenood, opdat 'k weten zou in 't sterven, dat ik 't leven mag beërven. Duizend -, duizendmaal, o Heer, zij U daarvoor dank en eer.

39 Gij, o Jezus, hebt gedragen lasteringen, spot en hoon,
Liedboek 358: 1, 2, 3, 4, 5, 6 Gezang 89: 1, 2, 3, 4 (GK 14) Gezang 168 (canon: V (2x)/ M), (NG 88) Gij, o Jezus, hebt gedragen lasteringen, spot en hoon, zijt gebonden en geslagen, Gij, des Vaders eigen Zoon, om van schuld en eeuwig lijden mij, verloorne, te bevrijden. Duizend -, duizendmaal, o Heer, zij U daarvoor dank en eer.

40 Heer, verzoener van mijn zonden, Heiland, die mij hebt gezocht,
Liedboek 358: 1, 2, 3, 4, 5, 6 Gezang 89: 1, 2, 3, 4 (GK 14) Gezang 168 (canon: V (2x)/ M), (NG 88) Heer, verzoener van mijn zonden, Heiland, die mij hebt gezocht, die mijn banden hebt ontbonden en voor God mij vrijgekocht, eens onrein, in schuld verloren, ben ik door uw Geest herboren. Duizend -, duizendmaal, o Heer, zij U daarvoor dank en eer.

41 Dank, mijn Heiland, voor uw lijden, voor uw bittre bange nood,
Liedboek 358: 1, 2, 3, 4, 5, 6 Gezang 89: 1, 2, 3, 4 (GK 14) Gezang 168 (canon: V (2x)/ M), (NG 88) Dank, mijn Heiland, voor uw lijden, voor uw bittre bange nood, voor uw heilig, biddend strijden, voor uw trouw tot in de dood. Voor de wonden, U geslagen, voor het kruis, door U gedragen, voor al 't heil aan mij geschied, prijst U eeuwiglijk mijn lied.

42 ‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God
Liedboek 358: 1, 2, 3, 4, 5, 6 Gezang 89: 1, 2, 3, 4 (GK 14) Gezang 168 (canon: V (2x)/ M), (NG 88) ‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot. Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij. ‘k Zie naar Hem op en weet: Hij is mij steeds nabij.

43 Zingen: Psalm 31: 1, 2, 3 Voorbereiden viering maaltijd van de Heer Viering + Liedboek 358: 1, 2, 3, 4, 5, 6 Gezang 89: 1, 2, 3, 4 (GK 14) Gezang 168 canon: (NG 88) Gebed Collecte Zingen: Liedboek 189: 2, 3, 4 Zegen

44 Zingen: Psalm 31: 1, 2, 3 Voorbereiden viering maaltijd van de Heer Viering + Liedboek 358: 1, 2, 3, 4, 5, 6 Gezang 89: 1, 2, 3, 4 (GK 14) Gezang 168 canon: (NG 88) Gebed Collecte Zingen: Liedboek 189: 2, 3, 4 Zegen

45 COLLECTE Vandaag de 1e collecte is voor Stichting Fundament
de 2e collecte is voor de Kerk Na de collecte zingen we: Liedboek 189: 2, 3, 4

46 COLLECTE Zondag de 1e collecte is voor de Zending
de 2e collecte is voor de Kerk Na de collecte zingen we: Liedboek 189: 2, 3, 4

47 Mijn Verlosser hangt aan 't kruis, en Hij hangt er mijnentwegen,
Liedboek 189: 2, 3, 4 Mijn Verlosser hangt aan 't kruis, en Hij hangt er mijnentwegen, mij ten zegen. Van de vloek maakt Hij mij vrij, en zijn sterven zaligt mij.

48 Mijn Verlosser hangt aan 't kruis. Zou ik dan in droeve dagen
Liedboek 189: 2, 3, 4 Mijn Verlosser hangt aan 't kruis. Zou ik dan in droeve dagen troostloos klagen? Als ik naar zijn kruis mij richt, valt mijn eigen last mij licht.

49 Mijn Verlosser hangt aan 't kruis!
Liedboek 189: 2, 3, 4 Mijn Verlosser hangt aan 't kruis! 'k heb mij, Heer, voor dood en leven U gegeven. Laat mij dan in vreugd en pijn met U in gemeenschap zijn.

50 Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)

51 De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, Zondag 24 april om 9.30 uur. Van harte welkom.


Download ppt "Welkom in deze kerkdienst"

Verwante presentaties


Ads door Google