De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WELKOM! Luab 10:1+2+3+4+5 Ps. 40 : 3, 7 Gez. 155 Markus 15 : 1 – 23 Gez. 79 : 3, 4, 5 Gez. 41 Gez. 162 : 1, 2 In deze dienst zal voorgaan: Ds. E. Meijer.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WELKOM! Luab 10:1+2+3+4+5 Ps. 40 : 3, 7 Gez. 155 Markus 15 : 1 – 23 Gez. 79 : 3, 4, 5 Gez. 41 Gez. 162 : 1, 2 In deze dienst zal voorgaan: Ds. E. Meijer."— Transcript van de presentatie:

1 WELKOM! Luab 10:1+2+3+4+5 Ps. 40 : 3, 7 Gez. 155 Markus 15 : 1 – 23 Gez. 79 : 3, 4, 5 Gez. 41 Gez. 162 : 1, 2 In deze dienst zal voorgaan: Ds. E. Meijer

2 Handtekeningenactie. Vrijlating Iraanse christenen. Sinds Juni 2010 zijn in Iran zeker 240 christenen in 24 steden zonder duidelijk reden vastgezet. Op dit moment worden er nog 30 christenen vastgehouden. Geef uw handtekening voor de vrijlating van deze 30 christenen. Deze actie is op 3 April.

3 Presenteert.. Jaja, 8 april is het zover De Boerenparty, zorg dat je er bent! Vanaf 21.00u zijn jullie welkom! Schrijf ook vast op, want vrijdag 13 mei wordt er weer een 14/15+avond georganiseerd! Het laatste Keldernieuws ligt in de postvakjes!

4 Wijkavond Oost vrijdag 8 april 2011 Liturgie: het werk van het volk voor de HEERE Deze avond staan we stil bij: 1.Zang 2.Heilig Avondmaal Graag nodigen wij u uit: 19:30 uur; inloop met koffie 20:00 uur; opening 22:00 uur ; afsluiting met h&d Liturgie: het werk van het volk voor de HEERE Deze avond staan we stil bij: 1.Zang 2.Heilig Avondmaal Graag nodigen wij u uit: 19:30 uur; inloop met koffie 20:00 uur; opening 22:00 uur ; afsluiting met h&d

5 Vandaag Zondag 3 April deurcollecte bestemd voor onze zusterkerken in Japan ! Bankrekeningnummer Diaconie: 32.49.64.447 o.v.v. Japan

6 Vrijdag 11 maart vond in Japan een zware aardbeving plaats. Daarop volgde een verwoestende vloedgolf die de volledige oostkust van Japan raakte. Ongetwijfeld hebt u de beelden gezien. Onze kerken onderhouden relaties met de gereformeerde kerken in Japan. Onze zusterkerken liggen in het getroffen gebied en zullen het nog heel moeilijk krijgen.

7 Het is belangrijk om de overlevenden en de nabestaanden van de slachtoffers niet te vergeten in ons gebed. Daarom wordt u/jij gevraagd om op zondag 3 april in het bijzonder voor onze broers en zussen in Japan te bidden. Ook hopen we op een bijdrage van u/jij tijdens de deurcollecte volgende week zondag 3 April! Bankrekeningnummer Diaconie: 32.49.64.447 o.v.v. Japan

8 vandaag deurcollecte bestemd voor onze zusterkerken in Japan ! Bankrekeningnummer Diaconie: 32.49.64.447 o.v.v. Japan

9 Namens onze zusterkerken in Japan : ありがとう ありがとう Bedankt Bedankt voor uw/jou voor uw/jou bijdrage! bijdrage! Bankrekeningnummer Diaconie: 32.49.64.447 o.v.v. Japan

10 Vandaag Zondag 3 April deurcollecte bestemd voor onze zusterkerken in Japan ! Bankrekeningnummer Diaconie: 32.49.64.447 o.v.v. Japan

11 WELKOM! Luab 10:1+2+3+4+5 Ps. 40 : 3, 7 Gez. 155 Markus 15 : 1 – 23 Gez. 79 : 3, 4, 5 Gez. 41 Gez. 162 : 1, 2 In deze dienst zal voorgaan: Ds. E. Meijer

12 Luab 10:1+2+3+4+5 Ps. 40 : 3, 7 Gez. 155 Markus 15 : 1 – 23 Gez. 79 : 3, 4, 5 Gez. 41 Gez. 162 : 1, 2

13 LUAB 10: 1, 2, 3, 4 en 5 He - re God uw schep - ping zucht on - der on - ze han - den, die het land de zee de lucht wis – ten aan te ran - den

14 LUAB 10: 1, 2, 3, 4 en 5 Veertig dagen zonder brood, Hij is niet be – zwe - ken - ook al was de honger groot - voor zijn te – gen – spre - ker.

15 LUAB 10: 1, 2, 3, 4 en 5 Alle rijk - dom, al - le macht la - gen in zijn han - den, als Hij maar een knie - val bracht voor zijn te – gen – stan - der.

16 LUAB 10: 1, 2, 3, 4 en 5 Jezus zei : Ik kniel niet neer, want er staat ge – schre - ven: Bid al - leen tot God de Heer, dien Hem heel je le - ven

17 LUAB 10: 1, 2, 3, 4 en 5 Jezus, diep in de woestijn veer - tig lan - ge da - gen, bleef het in de zwa - re strijd met Gods woorden wa - gen.

18 Luab 10:1+2+3+4+5 Ps. 40 : 3, 7 Gez. 155 Markus 15 : 1 – 23 Gez. 79 : 3, 4, 5 Gez. 41 Gez. 162 : 1, 2

19 Votum en zegengroet

20 Luab 10:1+2+3+4+5 Ps. 40 : 3, 7 Gez. 155 Markus 15 : 1 – 23 Gez. 79 : 3, 4, 5 Gez. 41 Gez. 162 : 1, 2

21 Ps. 40 : 3, 7 Het is geen offervuur wat U behaagt, Gij wilt, Heer, dat ik naar U hoor en zelf ontsluit Gij mij het oor: Gij hebt alleen gehoorzaamheid gevraagd. Mijn God, ik draag uw wetten, om op uw wil te letten, gedurig bij mij om. Het boek schrijft over mij. Gij hoordet hoe ik zei; 'O Here, zie, ik kom!'

22 Ps. 40 : 3, 7 Laat wie uw heil beminnen hier en nu in U verheugd zijn, U ter eer uitroepen: groot is onze HEER! laat wie U zoeken jubelen in U! Al leef ik in ellende, de Here zal het wenden, de Heer ziet naar mij om. Gij die mijn helper zijt, mijn God die mij bevrijdt, o toef niet langer, kom!

23 Luab 10:1+2+3+4+5 Ps. 40 : 3, 7 Gez. 155 Markus 15 : 1 – 23 Gez. 79 : 3, 4, 5 Gez. 41 Gez. 162 : 1, 2

24 Gez. 155:1,2,3,4,5 God, enkel licht, voor wiens gezicht niets zuiver wordt bevonden, ziet ons bevlekt, met schuld bedekt, misvormd door duizend zonden.

25 Gez. 155:1,2,3,4,5 Der sterren pracht is bij Hem nacht, hoe hel zij schittren mogen; en wij, belaan met euveldaan, wat zijn wij in zijn ogen?

26 Gez. 155:1,2,3,4,5 Heer, waar dan heen? Tot U alleen! Gij zult ons niet verstoten; uw eigen Zoon heeft tot uw troon de weg ons weer ontsloten.

27 Gez. 155:1,2,3,4,5 Ja, amen! Ja, op Golgota stierf Hij voor onze zonden, en door zijn bloed wordt ons gemoed gereinigd van de zonden.

28 Gez. 155:1,2,3,4,5 Wil, U ter eer, steeds meer en meer 't geloof in ons versterken! Dan zullen wij, gereed en blij, uit liefde 't goede werken.

29 Luab 10:1+2+3+4+5 Ps. 40 : 3, 7 Gez. 155 Markus 15 : 1 – 23 Gez. 79 : 3, 4, 5 Gez. 41 Gez. 162 : 1, 2

30 Markus 15 : 1 – 23 1 ’s Ochtends in alle vroegte kwamen de hogepriesters, de oudsten en de schriftgeleerden en het hele Sanhedrin in vergadering bijeen. Na Jezus geboeid te hebben, brachten ze hem weg en leverden hem over aan Pilatus. 2 Pilatus vroeg hem: ‘Bent u de koning van de Joden?’ Hij antwoordde: ‘U zegt het.’ 3 De hogepriesters brachten allerlei beschuldigingen tegen hem in. 4 Pilatus vroeg hem toen: ‘Waarom antwoordt u niet? U hoort toch waar ze u allemaal van beschuldigen?’

31 Markus 15 : 1 – 23 5 Maar Jezus zei helemaal niets meer, tot verwondering van Pilatus. 6 Pilatus had de gewoonte om op elk pesachfeest één gevangene vrij te laten op verzoek van het volk. 7 Op dat moment zat er een zekere Barabbas gevangen, samen met de andere opstandelingen die tijdens het oproer hadden gemoord. 8 Een grote groep mensen trok naar Pilatus en begon hem te vragen om ook nu te doen wat zijn gewoonte was. 9 Pilatus vroeg hun: ‘Wilt u dat ik de koning van de Joden vrijlaat?’

32 Markus 15 : 1 – 23 10 Want hij begreep wel dat de hogepriesters hem uit afgunst hadden uitgeleverd. 11 Maar de hogepriesters hitsten de menigte op om te zeggen dat hij Barabbas moest vrijlaten. 12 Toen zei Pilatus tegen hen: ‘Wat wilt u dan dat ik doe met die man die u de koning van de Joden noemt?’ 13 En ze begonnen weer te schreeuwen. ‘Kruisig hem!’ riepen ze. 14 Pilatus vroeg: ‘Wat heeft hij dan misdaan?’ Maar ze schreeuwden nog harder: ‘Kruisig hem!’

33 Markus 15 : 1 – 23 15 Omdat Pilatus de menigte tevreden wilde stellen, liet hij Barabbas vrij. Jezus leverde hij uit om gekruisigd te worden, nadat hij hem eerst nog had laten geselen.

34 Markus 15 : 1 – 23 16 De soldaten leidden hem weg, het paleis (dat wil zeggen het pretorium) in, en riepen de hele cohort bijeen. 17 Ze trokken hem een purperen gewaad aan, vlochten een kroon van doorntakken en zetten hem die op. 18 Daarna brachten ze hem hulde met de woorden: ‘Gegroet, koning van de Joden!’ 19 Ze sloegen hem met een rietstok tegen het hoofd en bespuwden hem, en bogen onderdanig voor hem. 20 Nadat ze hem zo hadden bespot, trokken ze hem het purperen gewaad uit en deden hem zijn kleren weer aan.

35 Markus 15 : 1 – 23 Toen brachten ze hem naar buiten om hem te kruisigen. 21 Ze dwongen een voorbijganger die net de stad binnenkwam, Simon van Cyrene, de vader van Alexander en Rufus, om het kruis te dragen. 22 Ze brachten hem naar Golgota, wat in onze taal ‘schedelplaats’ betekent. 23 Ze wilden hem met mirre vermengde wijn geven, maar hij nam die niet aan.

36 Luab 10:1+2+3+4+5 Ps. 40 : 3, 7 Gez. 155 Markus 15 : 1 – 23 Gez. 79 : 3, 4, 5 Gez. 41 Gez. 162 : 1, 2

37 Gez. 79 : 3, 4, 5 Hem spreidde Sion palmen in geestdrift, gauw gedoofd; nog zingt de kerk haar psalmen en looft haar Heer en Hoofd, gedenkt Hem op zijn paden tot buiten Salems poort, waar 't Lam, met vloek beladen, het lichaam werd doorboord.

38 Gez. 79 : 3, 4, 5 Mijn hart vol boos begeren getuigt steeds tegen mij, het bloed van onze Here spreekt van het oordeel vrij: Hij deed ons met Zich sterven en uit het graf opstaan en om zijn loon te werven is Hij ons voorgegaan.

39 Gez. 79 : 3, 4, 5 Blijf zo uw Heer gedenken, o duurgekochte kerk, dan zal Hij u steeds schenken om moedig, vroom en sterk, ja, vrolijk 't kruis te dragen als Christus' onderdaan en op de dag der dagen zijn troonzaal in te gaan.

40 Luab 10:1+2+3+4+5 Ps. 40 : 3, 7 Gez. 155 Markus 15 : 1 – 23 Gez. 79 : 3, 4, 5 Gez. 41 Gez. 162 : 1, 2

41 Preek Tekst: Markus 15: 22 22 Ze brachten hem naar Golgota, wat in onze taal ‘schedelplaats’ betekent.

42 Markus 15 : 22 Lijdenstijd Tijd van Christus’ dood  pesach  paaslam

43 Markus 15 : 22 Plaats van Christus’ dood Thema: Golgota : de plaats van Christus’ dood

44 Christus’ lijdensweg  de via dolorosa Eindpunt: Golgota, buiten Jeruzalem

45 Golgota : de plaats van Christus’ dood Doodvonnis  direct uitgevoerd Christus  voorbereiding en aanvaarding Pilatus’ vonnis  Gods oordeel, vloek en toorn over onze zonden

46 Golgota : de plaats van Christus’ dood Intocht in Jeruzalem  hosanna, welkom Uittocht uit Jeruzalem  weg met Hem

47 Golgota : de plaats van Christus’ dood Golgota  waarom deze naam ? - vorm van schedel ? - begraven schedels ? - legende schedel van Adam

48 Golgota : de plaats van Christus’ dood Golgota  plaats van de dood strafplaats van misdadigers Christus de stad uit  vernedering Uitgestoten, eenzaam en alleen

49 Golgota : de plaats van Christus’ dood Doodstraf  buiten kamp en stad (Deut.17; Lev.24; Num.15; 1 Kon.21, Hand 7) Tekst  begin van de via dolorosa Christus doet dat voor ons, in onze plaats

50 Golgota : de plaats van Christus’ dood Golgota  plaats van de dood Golgota  dood op eigen grond verslagen Golgota  onze redding van de dood

51 Golgota : de plaats van Christus’ dood Waar lag Golgota ? Heilige Grafkerk in Jeruzalem

52 Golgota : de plaats van Christus’ dood Gegevens uit de evangeliën Golgota  toen een bekende en aanwijsbare plaats

53 Golgota : de plaats van Christus’ dood Christus  buiten de stadspoort gekruisigd  Hebr.13:11+12 “ Het bloed dat bestemd is voor het reinigingsoffer wordt door de hogepriester het heiligdom binnengedragen, de kadavers van de offerdieren worden buiten het kamp verbrand. Daarom heeft ook Jezus, om met zijn eigen bloed het volk te heiligen, buiten de stadspoort geleden.”

54 Golgota : de plaats van Christus’ dood Grote Verzoendag  Lev.16:27 “De stier en de bok voor het reinigingsoffer, waarvan het bloed het heiligdom is binnengebracht voor de verzoeningsrite, worden buiten het kamp gebracht, waar de huid en het vlees en de ingewanden moeten worden verbrand.”

55 Golgota : de plaats van Christus’ dood Golgota  altaar voor Christus’ grote verzoeningsoffer Reiniging van onze zonden Golgota  plaats van dood …en leven !

56 Luab 10:1+2+3+4+5 Ps. 40 : 3, 7 Gez. 155 Markus 15 : 1 – 23 Gez. 79 : 3, 4, 5 Gez. 41 Gez. 162 : 1, 2

57 Gez. 41:1, 2, 3, 4 Buiten de poort heeft Jezus geleden Buiten de poort de kruisweg betreden Buiten de poort komt Gods toorn op Hem af; maakt Hij zijn kinderen vrij van de straf. Hoor! kind'ren zingen in hun spel: Gezegend Davids grote Zoon, die nu op weg is naar zijn troon. Hij is de Vorst van Israël!

58 Gez. 41:1, 2, 3, 4 Buiten de poort heeft Jezus geleden Buiten de poort de kruisweg betreden Buiten de poort komt Gods toorn op Hem af; maakt Hij zijn kinderen vrij van de straf. Maar boze mannen schreeuwen luid: Zo'n koning is ons niet veel waard. Wat is een koning zonder zwaard! Kruis hem, stuur hem de poort maar uit.

59 Gez. 41:1, 2, 3, 4 Buiten de poort heeft Jezus geleden Buiten de poort de kruisweg betreden Buiten de poort komt Gods toorn op Hem af; maakt Hij zijn kinderen vrij van de straf. En vrouwen klagen luid en lang. Maar Jezus weert die schrale troost: Ween om uzelf en om uw kroost. Hij draagt zijn kruis en gaat zijn gang.

60 Gez. 41:1, 2, 3, 4 Buiten de poort heeft Jezus geleden Buiten de poort de kruisweg betreden Buiten de poort komt Gods toorn op Hem af; maakt Hij zijn kinderen vrij van de straf. Uit kindermond bereidt God eer Zelfs Jezus' haters staan verstomd, wanneer de lof van kind'ren komt. Hoe heerlijk is uw naam, o HEER.

61 Gez.106:2,3,4 O Jezus, die de Christus zijt, des Vaders Eengeboren, Gij hebt ons van de toorn bevrijd en redt wie was verloren, Gij, Lam van God, voor ons geslacht, verhoor ons roepen uit de nacht, erbarm U over allen.

62 Gebed

63 Luab 10:1+2+3+4+5 Ps. 40 : 3, 7 Gez. 155 Markus 15 : 1 – 23 Gez. 79 : 3, 4, 5 Gez. 41 Gez. 162 : 1, 2

64 Collecte Vandaag: 1.Diaconie 2.Rente en aflossing Deurcollecte: zusterkerken JAPAN volgende week 1.kerk 2.emeritering Na de collecte zingen we: Gez. 162 : 1, 2

65 vandaag Zondag 3 April deurcollecte bestemd voor onze zusterkerken in Japan ! Bankrekeningnummer Diaconie: 32.49.64.447 o.v.v. Japan

66 Vrijdag 11 maart vond in Japan een zware aardbeving plaats. Daarop volgde een verwoestende vloedgolf die de volledige oostkust van Japan raakte. Ongetwijfeld hebt u de beelden gezien. Onze kerken onderhouden relaties met de gereformeerde kerken in Japan. Onze zusterkerken liggen in het getroffen gebied en zullen het nog heel moeilijk krijgen.

67 Het is belangrijk om de overlevenden en de nabestaanden van de slachtoffers niet te vergeten in ons gebed. Daarom wordt u/jij gevraagd om op zondag 3 april in het bijzonder voor onze broers en zussen in Japan te bidden. Ook hopen we op een bijdrage van u/jij tijdens de deurcollecte volgende week zondag 3 April! Bankrekeningnummer Diaconie: 32.49.64.447 o.v.v. Japan

68 vandaag deurcollecte bestemd voor onze zusterkerken in Japan ! Bankrekeningnummer Diaconie: 32.49.64.447 o.v.v. Japan

69 Namens onze zusterkerken in Japan : ありがとう ありがとう Bedankt Bedankt voor uw/jou voor uw/jou bijdrage! bijdrage! Bankrekeningnummer Diaconie: 32.49.64.447 o.v.v. Japan

70 vandaag Zondag 3 April deurcollecte bestemd voor onze zusterkerken in Japan ! Bankrekeningnummer Diaconie: 32.49.64.447 o.v.v. Japan

71 Collecte Vandaag: 1.Diaconie 2.Rente en aflossing Deurcollecte: zusterkerken JAPAN volgende week 1.kerk 2.emeritering Na de collecte zingen we: Gez. 162 : 1, 2

72 'k Heb geloofd en daarom zing ik, daarom zing ik van gena. Van ontferming en verlossing, door het bloed van Golgotha. Daarom zing ik U, die stervend alles, alles hebt volbracht. Lam Gods, dat de zonden wegneemt, Lam van God, voor ons geslacht.

73 Gez. 162 : 1, 2 'k Heb geloofd, en daarom hoger hoger dan Kalvarie's top, zie ik boven lucht en wolken, hogepriester, tot U op. Die in 's hemels tabernakel voor Gods aanschijn t'allen tijd als het hoofd van zijn gemeente strijdend bidt en biddend strijdt.

74

75 Amen

76

77 Wijkavond Oost vrijdag 8 april 2011 Liturgie: het werk van het volk voor de HEERE Deze avond staan we stil bij: 1.Zang 2.Heilig Avondmaal Graag nodigen wij u uit: 19:30 uur; inloop met koffie 20:00 uur; opening 22:00 uur ; afsluiting met h&d Liturgie: het werk van het volk voor de HEERE Deze avond staan we stil bij: 1.Zang 2.Heilig Avondmaal Graag nodigen wij u uit: 19:30 uur; inloop met koffie 20:00 uur; opening 22:00 uur ; afsluiting met h&d


Download ppt "WELKOM! Luab 10:1+2+3+4+5 Ps. 40 : 3, 7 Gez. 155 Markus 15 : 1 – 23 Gez. 79 : 3, 4, 5 Gez. 41 Gez. 162 : 1, 2 In deze dienst zal voorgaan: Ds. E. Meijer."

Verwante presentaties


Ads door Google