De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Groep 4, klas 1U De Zwijgspiraal.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Groep 4, klas 1U De Zwijgspiraal."— Transcript van de presentatie:

1 Groep 4, klas 1U De Zwijgspiraal

2 Welkom Wie vertelt wat Inleiding

3 Wat is de zwijgspiraal? Elisabeth Noelle-Neumann
Grote macht van de media Effecten van alle boodschappen

4 Uitgangspunten Mensen zijn irrationeel Grote macht van de media
De macht van de media wordt groter naarmate het soort medium selectief gebruikt bemoeilijkt

5 Uitgangspunten 4. De invloed van de media is slecht 5. Mensen leven voortdurend in angst voor sociale isolatie 6. Mensen hebben de neiging zicht te conformeren met de heersende opvattingen

6 In schema

7 Individuen  frequentieverdeling
welke aanwezig sterkte ontwikkelingen

8 Eigen mening uiten: frequentieverdeling verwachte ontwikkelingsrichting individuele taxatie gunstig: openbaren mening minder gunstig: zwijgen

9 3.

10 Taxatie frequentieverdeling:
op een bepaald tijdstip in de toekomst Hangen positief samen (positief gecorreleerd)

11 Als correlatie = laag  toekomst verwachting doorslag (bij uiten van mening)

12 Kritiek: goede elementen
Deutsch en Gerard: sociale beïnvloeding Normatieve Informationele

13 Derdepersoonseffect (Davidson, 1983)
Massamedia groot effect “Invloed op anderen is altijd groter dan op mezelf” Verwachtte effect  eigenlijke effect (selffulfilling prophecy)

14 Kritiek Angst voor isolement: Mensen zijn geneigd zich te conformeren
Op veronderstellingen Angst voor isolement: Alleen als de angst reëel is Mensen zijn geneigd zich te conformeren Experimenten van Asch

15 Kritiek: De media geven een eenstemmig, vertekend beeld
Op factoren die werking van media bepalen De media geven een eenstemmig, vertekend beeld Specifieke situatie

16 Kritiek: Hypothesen Ontbrekende Meningsverandering Gedetailleerde analyse media-inhoud De wil om eigen mening te uiten hangt af van de schatting van andermans mening Meerdere factoren Zevende zintuig (sociale huid)

17 Kritiek: Verschil tussen frequentieverdeling en werkelijke verdeling
Sommige meningen niet openbaar

18 ? Kritiek Cirkelredenering
Interne logica Cirkelredenering Publieke opinie: zonder meningen die tot sociale isolatie leiden Werkelijke mening ≠ publieke opinie mensen stellen hun mening bij aan de heersende mening Werkelijke mening = publieke opinie ?

19 De perceptie van de mening van anderen
Noelle-Neumann: Men kan zelf opinieklimaat inschatten Andere wetenschappers: Cognitieve dissonantie Spiegelperceptie en false consensus Pluralistic ignorance

20 De perceptie van de mening van anderen
Variabelen: Meningsverdeling in de werkelijkheid Perceptie van de meerderheidsopvatting Eigen opvatting

21 Vergelijkingen Pluralisitic ignorance :  false consensus
 derdepersoonseffect  spiegelperceptie  false consensus

22 Kortom… Uitgangspunten Theorie Haken en ogen Zijn er nog vragen?


Download ppt "Groep 4, klas 1U De Zwijgspiraal."

Verwante presentaties


Ads door Google