De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

H OOFDSTUK 6-12 Kort samengevat. I NHOUD Hoofdstuk 6 en 7 : Sharon Uses and Gratifications benadering MSD-theorie Hoofdstuk 8 en 9: Anne Interactiviteit.

Verwante presentaties


Presentatie over: "H OOFDSTUK 6-12 Kort samengevat. I NHOUD Hoofdstuk 6 en 7 : Sharon Uses and Gratifications benadering MSD-theorie Hoofdstuk 8 en 9: Anne Interactiviteit."— Transcript van de presentatie:

1 H OOFDSTUK 6-12 Kort samengevat

2 I NHOUD Hoofdstuk 6 en 7 : Sharon Uses and Gratifications benadering MSD-theorie Hoofdstuk 8 en 9: Anne Interactiviteit Culturele-indicatoren benadering Hoofdstuk 10, 11, en 12: Anneke Agendasetting Priming en framing Culturele studies

3 H OOFDSTUK 6: DE USES AND GRATIFICATIONS - BENADERING Kenmerken/uitgangspunten: Actief publiek Doelgericht mediagebruik Concurrentie van andere bronnen Behoeften mediakeuze

4 Behoeftebevrediging door: 1. Media-inhoud 2. Blootstelling aan de media 3. Situatie Geen nauwkeurige schatting behoeftepatroon Media-inhoud structureerd boehoeftebevrediging H OOFDSTUK 6: DE USES AND GRATIFICATIONS - BENADERING

5 Soorten activiteit van het publiek: Voor blootstelling Tijdens blootstelling Na blootstelling Selectiviteit Selectieve blootstelling Selectieve perceptie Selectief onthouden/heri nneren betrokkenheid Anticiperen op blootstelling Aandacht geven/ betekenis geven/ identificatie Lange termijn identificatie/ fantaseren Gebruik “coin of exchange”/ planning/ Stemmings- regulatie Gebruik van de verkregen gratificaties Sociale bruikbaarheid/ opinieleider- schap H OOFDSTUK 6: DE USES AND GRATIFICATIONS - BENADERING

6 Kritiek op de benadering: Tegenhanger effectenstudies Spraakverwarring Geen duidelijke, eenvormige theorie Gedrag: motieven en behoeften? Mediagebruik --> behoefte? H OOFDSTUK 6: DE USES AND GRATIFICATIONS - BENADERING

7 H OOFDSTUK 7: M EDIA SYSTEM DEPENDENCY - THEORIE Kenmerken/uitgangspunten: organische structuur Relaties Afhankelijkheidsrelaties Mediasysteem = informatiesysteem 3 capaciteiten: Verzamelen/scheppen verwerken/bewerken verspreiden

8 Media heeft macht Afhankelijkheid --> mate van de macht afhankelijkheidsrelaties in twee richtingen publiek stelt bloot aan massamedia Doeleinden: Begrip: Sociaal begrip en zelfbegrip Orientatie: interactie-orientatie en actie- orientatie Spel: Solitair spel en sociaal spel H OOFDSTUK 7: M EDIA SYSTEM DEPENDENCY - THEORIE

9 Ieder heeft individueel mediasysteem Aard van de relatie verschilt ook Mediasysteem hoeft geen leven mee te gaan Aard bepaald bruikbaarheid H OOFDSTUK 7: M EDIA SYSTEM DEPENDENCY - THEORIE

10 Stap 1: Contact boodschap en ontvanger actief publiek als 'toeval‘ Stap 2: Variaties in structuur en intensiteit van de afhankelijkheidsrelatie 1. persoonlijke doelen 2. sociale omgeving 3. verwachtingen: bruikbaarheid boodschap H ET BLOOTSTELLINGSPROCES

11 Stap 3: betrokkenheid het actief participeren in informatieverwerking Stap 4: Beinvloeding Hoe intenser de betrokkenheid --> kans op beinvloeding groter Beinvloeding: kennis, gedachten en gevoelens Gedrag H ET BLOOTSTELLINGSPROCES

12 K RITIEK Afhankelijkheidsrelatie media publiek = andere dimensie Verkeerde opvatting “afhankelijkheidsrelaties” 1. Actief publiek 2. Twee richtingsverkeer

13 H OOFDSTUK 10: A GENDASETTING Kern: invloed media uit zich in belangrijke onderwerpen Lastig te onderzoeken Onzekerheid  behoefte aan informatie

14 Onderzoek : Media-agenda: meten tijd/ruimte onderwerpen Publieksagenda: publiek ondervragen Agendasetting bewezen Soorten publieksagenda: Intrapersoonlijke Interpersoonlijke Percieved-cummunity-agenda H OOFDSTUK 10: A GENDASETTING

15 Modellen om te meten: Awarenessmodel Saliencemodel Prioriteitsmodel Variabelen: Media-agenda Publieksagenda Werkelijkheid Politieke agenda H OOFDSTUK 10: A GENDASETTING

16 Interpersoonlijke communicatie  onderwerpen publieke agenda Media-effect  discussies  versterkt effect Interpersoonlijke communicatie +agendasetting: Alternatieve informatiebron massamedia Beïnvloeding agendasettingsproces Resultaat agendasetting H OOFDSTUK 10: A GENDASETTING

17 Gelijkmaken samenleving onder voorwaarden: Zelfde media Gelijke hoeveelheid ontvankelijkheid effecten Nieuwe media: Veranderend gebruik Mogelijkheden verspreiden nieuws Cues Selectiviteit Eigen interesse H OOFDSTUK 10: A GENDASETTING

18 Verandering aandacht issue publieksagenda: Verandering media-aandacht Concurrentie issues Bovengrens capaciteit mensen Oplossing/verandering probleem verveling H OOFDSTUK 10: A GENDASETTING

19 Valkuilen onderzoek: Conceptuele problemen Meerdere definities Publieksagenda? Voor welke onderwerpen? Wanneer saillant/ obtrusief? Subjectief Theoretische onderbouwing Individuele variatie effecten? H OOFDSTUK 10: A GENDASETTING

20 Tijdsinterval Tijd tussen blootstelling en effect(time lag) Wanneer effect? Variatie per onderwerp Problemen samenvoeging Verloren gaan informatie Verschil individuele agenda’s Methodologisch probleem Onduidelijke definities  begrippen als meetbare variabelen onduidelijk  subjectieve conclusies H OOFDSTUK 10: A GENDASETTING

21 Probleem van causaliteit(oorzaak- gevolg) Oorzakelijk verband: Vergelijking met controlegroep( niet be ï nvloed) Cross-leggedanalyse: Vergelijking van verschillend media-gebruik Vergelijking van gebruik op verschillende tijdstippen H OOFDSTUK 10: A GENDASETTING

22 Priming = herinneringen  beoordelingen mediapriming = informatie media  prikkeling geheugen  oordeel op basis van herinnering Meningsbeïnvloeding media Framing = manier van presentatie en interpretatie in berichtgeving(inkadering) Framebuilding  framesetting Mediaframe  perspectief, interpretatie publiek Effecten: informatie, houding, gedrag, sociale processen H OOFDSTUK 11: PRIMING EN FRAMING

23 Frames zijn in te delen naar: Aspecten onderwerp Omvang/plaatsing Details /verbanden toon H OOFDSTUK 11: PRIMING EN FRAMING Aspecten Toon Details/ verbanden Omvang/ plaatsing

24 Macht media Betekenis ontvanger ≠ betekenis zender Functioneren en betekenis bepaald door maatschappelijke omstandigheden Media zijn mede-bepalend voor veranderen opvattingen werkelijkheid Onderzoek: ook kijken naar ontvangers H OOFDSTUK 12: CULTURELE STUDIES

25 Sociale constructie v/d werkelijkheid: Communicatie  betekenis begrippen  overeenstemming Realiteit wordt gereproduceerd: Technische mogelijkheden Opvattingen auteurs H OOFDSTUK 12: CULTURELE STUDIES

26 Receptieanalyse: Individueel Sociale, culturele invloeden proces interactie Massacommunicatie = proces van constructie werkelijkheid Kenmerken: 1. Tekst bekeken vanuit publiek 2. Mediagebruiksproces centraal 3. Mediagebruik bepaald door situatie 4. Publiek per onderwerp bestaat uit interpataties 5. Actief publiek, verschillen in activiteit 6. Onderzoek naar kwaliteit H OOFDSTUK 12: CULTURELE STUDIES

27


Download ppt "H OOFDSTUK 6-12 Kort samengevat. I NHOUD Hoofdstuk 6 en 7 : Sharon Uses and Gratifications benadering MSD-theorie Hoofdstuk 8 en 9: Anne Interactiviteit."

Verwante presentaties


Ads door Google