De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoofdstuk 6-12 Kort samengevat.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoofdstuk 6-12 Kort samengevat."— Transcript van de presentatie:

1 Hoofdstuk 6-12 Kort samengevat

2 Inhoud Hoofdstuk 6 en 7 : Sharon Hoofdstuk 8 en 9: Anne
Uses and Gratifications benadering MSD-theorie Hoofdstuk 8 en 9: Anne Interactiviteit Culturele-indicatoren benadering Hoofdstuk 10, 11, en 12: Anneke Agendasetting Priming en framing Culturele studies

3 Hoofdstuk 6: de uses and gratifications-benadering
Kenmerken/uitgangspunten: Actief publiek Doelgericht mediagebruik Concurrentie van andere bronnen Behoeften <--> mediakeuze

4 Hoofdstuk 6: de uses and gratifications-benadering
Behoeftebevrediging door: Media-inhoud Blootstelling aan de media Situatie Geen nauwkeurige schatting behoeftepatroon Media-inhoud structureerd boehoeftebevrediging

5 Hoofdstuk 6: de uses and gratifications-benadering
Soorten activiteit van het publiek: Voor blootstelling Tijdens blootstelling Na blootstelling Selectiviteit Selectieve blootstelling Selectieve perceptie Selectief onthouden/herinneren betrokkenheid Anticiperen op blootstelling Aandacht geven/ betekenis geven/ identificatie Lange termijn identificatie/ fantaseren Gebruik “coin of exchange”/ planning/ Stemmings-regulatie Gebruik van de verkregen gratificaties Sociale bruikbaarheid/opinieleider-schap

6 Hoofdstuk 6: de uses and gratifications-benadering
Kritiek op de benadering: Tegenhanger effectenstudies Spraakverwarring Geen duidelijke, eenvormige theorie Gedrag: motieven  en behoeften? Mediagebruik --> behoefte?

7 Hoofdstuk 7: Media system dependency-theorie
Kenmerken/uitgangspunten: organische structuur Relaties Afhankelijkheidsrelaties Mediasysteem = informatiesysteem 3 capaciteiten: Verzamelen/scheppen verwerken/bewerken verspreiden

8 Hoofdstuk 7: Media system dependency-theorie
Media heeft macht Afhankelijkheid --> mate van de macht afhankelijkheidsrelaties in twee richtingen publiek stelt bloot aan massamedia Doeleinden: Begrip:  Sociaal begrip en zelfbegrip Orientatie: interactie-orientatie en actie-orientatie Spel: Solitair spel en sociaal spel

9 Hoofdstuk 7: Media system dependency-theorie
Ieder heeft individueel mediasysteem Aard van de relatie verschilt ook Mediasysteem hoeft geen leven mee te gaan Aard bepaald bruikbaarheid

10 Het blootstellingsproces
Stap 1: Contact boodschap en ontvanger actief publiek als 'toeval‘ Stap 2: Variaties in structuur en intensiteit van de afhankelijkheidsrelatie persoonlijke doelen sociale omgeving verwachtingen: bruikbaarheid boodschap

11 Het blootstellingsproces
Stap 3: betrokkenheid het actief participeren in informatieverwerking Stap 4: Beinvloeding Hoe intenser de betrokkenheid --> kans op beinvloeding groter Beinvloeding: kennis, gedachten en gevoelens Gedrag

12 Kritiek Afhankelijkheidsrelatie media<--> publiek = andere dimensie Verkeerde opvatting “afhankelijkheidsrelaties” Actief publiek Twee richtingsverkeer

13 Hoofdstuk 10: Agendasetting
Kern: invloed media uit zich in belangrijke onderwerpen Lastig te onderzoeken Onzekerheidbehoefte aan informatie

14 Hoofdstuk 10: Agendasetting
Onderzoek: Media-agenda: meten tijd/ruimte onderwerpen Publieksagenda: publiek ondervragen Agendasetting bewezen Soorten publieksagenda: Intrapersoonlijke Interpersoonlijke Percieved-cummunity-agenda

15 Hoofdstuk 10: Agendasetting
Modellen om te meten: Awarenessmodel Saliencemodel Prioriteitsmodel Variabelen: Media-agenda Publieksagenda Werkelijkheid Politieke agenda

16 Hoofdstuk 10: Agendasetting
Interpersoonlijke communicatieonderwerpen publieke agenda Media-effectdiscussiesversterkt effect Interpersoonlijke communicatie +agendasetting: Alternatieve informatiebron massamedia Beïnvloeding agendasettingsproces Resultaat agendasetting

17 Hoofdstuk 10: Agendasetting
Gelijkmaken samenleving onder voorwaarden: Zelfde media Gelijke hoeveelheid ontvankelijkheid effecten Nieuwe media: Veranderend gebruik Mogelijkheden verspreiden nieuws Cues Selectiviteit Eigen interesse

18 Hoofdstuk 10: Agendasetting
Verandering aandacht issue publieksagenda: Verandering media-aandacht Concurrentie issues Bovengrens capaciteit mensen Oplossing/verandering probleem verveling

19 Hoofdstuk 10: Agendasetting
Valkuilen onderzoek: Conceptuele problemen Meerdere definities Publieksagenda? Voor welke onderwerpen? Wanneer saillant/ obtrusief? Subjectief Theoretische onderbouwing Individuele variatie effecten?

20 Hoofdstuk 10: Agendasetting
Tijdsinterval Tijd tussen blootstelling en effect(time lag) Wanneer effect? Variatie per onderwerp Problemen samenvoeging Verloren gaan informatie Verschil individuele agenda’s Methodologisch probleem Onduidelijke definitiesbegrippen als meetbare variabelen onduidelijksubjectieve conclusies

21 Hoofdstuk 10: Agendasetting
Probleem van causaliteit(oorzaak- gevolg) Oorzakelijk verband: Vergelijking met controlegroep( niet beïnvloed) Cross-leggedanalyse: Vergelijking van verschillend media-gebruik Vergelijking van gebruik op verschillende tijdstippen

22 Hoofdstuk 11: priming en framing
Priming = herinneringenbeoordelingen mediapriming = informatie media prikkeling geheugenoordeel op basis van herinnering Meningsbeïnvloeding media Framing = manier van presentatie en interpretatie in berichtgeving(inkadering) Framebuildingframesetting Mediaframeperspectief, interpretatie publiek Effecten: informatie, houding, gedrag, sociale processen

23 Hoofdstuk 11: priming en framing
Frames zijn in te delen naar: Aspecten onderwerp Omvang/plaatsing Details /verbanden toon Omvang/ plaatsing Aspecten Details/ verbanden Toon

24 Hoofdstuk 12: culturele studies
Macht media Betekenis ontvanger ≠ betekenis zender Functioneren en betekenis bepaald door maatschappelijke omstandigheden Media zijn mede-bepalend voor veranderen opvattingen werkelijkheid Onderzoek: ook kijken naar ontvangers

25 Hoofdstuk 12: culturele studies
Sociale constructie v/d werkelijkheid: Communicatiebetekenis begrippenovereenstemming Realiteit wordt gereproduceerd: Technische mogelijkheden Opvattingen auteurs

26 Hoofdstuk 12: culturele studies
Receptieanalyse: Individueel Sociale, culturele invloeden proces interactie Massacommunicatie = proces van constructie werkelijkheid Kenmerken: Tekst bekeken vanuit publiek Mediagebruiksproces centraal Mediagebruik bepaald door situatie Publiek per onderwerp bestaat uit interpataties Actief publiek, verschillen in activiteit Onderzoek naar kwaliteit

27


Download ppt "Hoofdstuk 6-12 Kort samengevat."

Verwante presentaties


Ads door Google