De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Www.purspective.com Leveranciersrelatie management Prestatie & relatiemeting, vanuit inkoopperspectief Koen Jansen Programma manager Purspective 17 september.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Www.purspective.com Leveranciersrelatie management Prestatie & relatiemeting, vanuit inkoopperspectief Koen Jansen Programma manager Purspective 17 september."— Transcript van de presentatie:

1 www.purspective.com Leveranciersrelatie management Prestatie & relatiemeting, vanuit inkoopperspectief Koen Jansen Programma manager Purspective 17 september 2009 Purspective 2009

2 www.purspective.com Beginnen bij het begin: De Waardeketen De Waardeketen Purspective 2009

3 www.purspective.com Van traditioneel Supply Chain Management ….. EINDKLANTEINDKLANT INKOOP INKOOP PRODUC- TIE DISTRIBUTIE DISTRIBUTIE Uw organisatie distributeurs & detailhandel logistieke dienstverleners Leveranciers 1e lijn 2e lijn logistieke dienstverleners PRODUC- TIE Ontkoppelpunten (voorraden, capaciteit, doorlooptijden) Tussenhandel

4 www.purspective.com Waarde Leverings Proces (Order Realisatie) informatie & vraag stromen Waardecreatie Proces (Product/Proces Ontwikkeling) BASISBRONNENBASISBRONNEN EINDKLANTEINDKLANT LEVERANCIERS UW ORGANISATIE TUSSENHANDEL Naar geïntegreerd Supply Chain Management

5 www.purspective.com Leveranciersrelaties.. Tough love Purspective 2009

6 www.purspective.com Leveranciersrelatie Management (SRM) Consolidatie leveranciersbestand Supplier Relationship Management (SRM) wordt een kritisch aandachtsgebied van de CPO 2007 KostenbesparingenWaardecreatie Strategische focus Leverings focus Prijs reductieTCO in de keten Competitieve waardeketen Strategisch Kosten Management Vertrouwen, transparantie & delen van strategische plannen

7 www.purspective.com 2-jarig onderzoeksprogramma van NEVI Doelstellingen Voortbouwen op het succesvolle NEVI programma “Purchasing Excellence” Operationaliseren van enkele sleutelprocessen binnen het MSU model Invoeren in praktijk: MSU scores per proces aantoonbaar verbeteren Toegankelijk maken voor volledige NEVI ledenkring SRM project Best practice cases Methodologie (toolkit) : direct in praktijk te brengen Pilot workshops om methodologie te testen  Toolkit voor SRM en Strategic Cost Management beschikbaar op cd-rom Purchasing Excellence 2

8 www.purspective.com Inkoop & Waardeketen, Wereld Klasse Perfectie Ontwikkelen van ’çommodity’ artikelgroep- strategieën II Integreren van leveranciers in het product/dienst ontwikkelingsproces V Integreren van leveranciers in het order realisatie proces VI Opzetten van een ‘world-class’ leveranciersbestand III Insourcing/ Outsourcing I Ontwikkelen en managen van leveranciers-relaties IV Leveranciers- ontwikkeling en kwaliteits-mgt VII Strategisch kosten management VIII GEÏNTEGREERD, UITGEBALANCEERD EN GLOBAAL Kritische geïntegreerde ‘supply chain’ processen Bron:Robert.M. Monczka, Ph.D.

9 www.purspective.com Leveranciersrelatie management Basis needed for supplier management Supply Base Optimization Benefits tracking All suppliers Develop working relations Continuous Improvement & Implementation Segmentation & Positioning Supplier Performance Relationship performance Performance Measurement Key suppliers Wat ga ik meten? Hoe ga ik meten?? Wat ga ik ermee doen??? Voor welke categorieën / leveranciers wil ik relatiemanagement doen?

10 www.purspective.com Niet alle relaties zijn gelijk Relative value Your Company’s attractiveness Supply risk Combineer Kraljic met de manier waarop de leverancier naar jou kijkt! EXPLOITABLECORE NUISANCEDEVELOPMENT Relative cost EXPLOITABLECORE NUISANCEDEVELOPMENT EXPLOITABLECORE NUISANCEDEVELOPMENT EXPLOITABLE CORE NUISANCEDEVELOPMENT LEVERAGE STRATEGIC BOTTLENECK ROUTINE

11 www.purspective.com Leveranciers management Leveranciers management Leveranciers- management Contract management Prestatie- meting - Contractbeheer - Segmentatie Steunpilaren Groeipartners Innovatie- partners Criteria: -Business betrokkenheid -Belang voor organisatie -Inkooppotentieel Criteria: -Belang voor organisatie -Samenwerkingspotentieel -Inkooppotentieel Intern kritisch Top 6 Extern kritisch Overig Criteria: -Belang voor organisatie -Business betrokkenheid Voorbeelden

12 www.purspective.com Prestatie vs Relatie performance Eigen organisatieKlant Relatie KPI’s Leveranciers- prestatie KPI’s Leverancier Leveranciers performance Hoe presteren alle leverancier in de waardeketen processen om klanttevredenheid te bereiken? Relatie performance Presteren van de relatie met uw ‘key’ leveranciers Leveranciers performance versus relatie performance

13 www.purspective.com Stakeholder Management Key Supplier Selection Business alignment Business Targets Purchasing Targets SRM Targets Develop Working Relations Continuous Improvement & Implementation Segmentation and Positioning Supplier Performance Relationship Performance Building blocksSRM methodology Assessment of Targets Positioning Segmentation Measurement Method Internal & External Alignment Implementation & Follow up KPI categories DCN tool Benefits Tracking Supplier survey Next steps & Follow up KPI Categories Relationship dashboard Relationship assessments Roles & Responsibilities Communication Matrix Action & Issue List Performance Measurement Demand Chain Navigator Brede toolbox beschikbaar

14 www.purspective.com Demand Chain Navigator??

15 www.purspective.com DCN is ontwikkeld door Berenschot in opdracht van T&U in samenwerking met

16 www.purspective.com De Demand – Chain Navigator Toeleverancier Uitbesteder Connectiviteit Complementariteit Competenties ‘Parts supplier’ ‘System supplier’ Relatie Quality Logistics Cost Technology Quality Logistics Cost Technology Eisen vanuit de markt voor de waardeketen

17 www.purspective.com Opzet DCN : 3 assessments Purspective 2009

18 www.purspective.com Passen we bij elkaar ? Drie vragen beantwoorden: 1.Is de combinatie in aanleg een goede combinatie: complementariteitmatrix 2.Zo ja: sluiten de competentieniveaus ook op elkaar aan: competentiematrix 3.is de relatie goed georganiseerd: relatie-assessment 1 2 Beoordelen aansluiting uitbesteder en toeleverancier 3

19 www.purspective.com Complementariteits-fit Geeft de essentiële elementen weer die de basis voor de samenwerking vormen. Nieuwe relatie Een lage score geeft een kleine kans op succes aan op deze relatie. Geen reden om verder te investeren. Bestaande relatie Door periodiek deze assessment uit te voeren kan in een vroegtijdig stadium naar voren komen dat organisaties uit elkaar (dreigen te) groeien.

20 www.purspective.com Competentie-fit Geeft weer in welke mate de competenties van de partijen in de relatie op elkaar zijn afgestemd Assessment kan worden uitgevoerd kijkend naar: –Huidige / toekomstige competenties –Gezichtspunt eigen organisatie / andere organisatie Assessments voor twee verschillende typen leveranciers: –Leveranciers van systemen / complexe diensten –Leveranciers van enkelvoudige producten / diensten Let op: De beste uitkomst is niet de hoogst mogelijke score, maar een score in lijn met de verwachtingen van de andere partij!

21 www.purspective.com Relatie-fit Beoordeel het niveau van professionaliteit van de relatie zelf. Voornaamste doelstelling is om relatie-issues / mogelijke problemen naar voren te brengen, zodat deze concreet worden en kunnen worden besproken. Van toepassing nadat de complementariteits-fit en de competentie- fit zijn gecomplementeerd naar tevredenheid van beide partijen

22 www.purspective.com Resultaat zichtbaar  discussie

23 www.purspective.com Wat levert het op?? Purspective 2009

24 www.purspective.com Resultaten Bloemlezing uit gerapporteerde resultaten Reductie doorlooptijd van het productieproces van een complexe high-tech machine van 150 naar 15 dagen Reductie van voorraden in de keten van 50% Reductie van de jaarlijkse gezamenlijke logistieke activiteiten van 60% Vaststellen van een gebrek aan professionaliteit als belangrijkste reden voor het achterblijven van toegevoegde waarde €1.5 mln aan kostenbesparingen Conclusie trekken dat een 2e-lijns leverancier niet in staat was aan een aankomende productiestijging tegemoet te komen

25 www.purspective.com Wat kunt u leren? Als u uw eigen performance beoordeelt Inzichtelijk maken van actuele competentie-scores en identificeren van verbetergebieden Een duidelijk overzicht van uw sterke competenties en welke achterblijven Realiteitscheck voor toekomstplannen (door discussie met leverancier of 3e partij) Interne discussie over te ondernemen acties om verbeteringen te realiseren

26 www.purspective.com Wat kunt u leren? Als de leverancier u beoordeelt Identificeren van ‘gaps’ in de huidige situatie Aandachtig bekijken van uw toekomstvisie Discussie over verbeterkansen Grote veranderingen kunnen leiden tot implementatieproblemen. Verbetertrajecten op aandachtsgebieden kunnen worden geïdentificeerd

27 www.purspective.com Wat kunt u leren? Als u de leverancier beoordeelt Identificeren van ‘gaps’ in de huidige situatie; discussie over (potentiële) problemen Vergelijken van verwachtingen; discussie over verschil in (toekomstige) verwachtingen Grote veranderingen kunnen leiden tot implementatieproblemen. Verbetertrajecten op aandachtsgebieden kunnen worden geïdentificeerd

28 www.purspective.com Lessons Learned Purspective 2009

29 www.purspective.com Lessons Learned Reacties van gebruikers De DCN methode sterkt de relatie (samenwerking op meerdere niveau’s) DCN kan worden gebruikt om meer inzicht in elkaars processen te krijgen --> kennisdeling / gezamenlijke ontwikkelingen Bestaande problemen zorgen voor ‘sense of urgency’; het is lastig gebleken om dit te creëren voor reguliere relatie-reviews DCN kan worden gebruikt als improvement tool --> Maar…. Snelle follow-up is nodig om het momentum vast te houden

30 www.purspective.com Pas op… Factoren kunnen leiden tot een vertekend beeld Leverancier moet zichzelf bewijzen  Leverancier scoort de uitbesteder relatief hoog en probeert om dezelfde score te krijgen als de uitbesteder Indien de relatie is verstoord  scores kunnen extreem zijn, als emotie (te veel) invloed heeft Leverancier is defensief  leverancier zal zijn eigen competenties hoog scoren Uitbesteder is defensief  uitbesteder zal zijn eigen competenties hoog scoren

31 www.purspective.com Werkwijze Drie mogelijke werkwijzes om de relatie te beoordelen -DCN Tool Praktische aanpak, waarbij met behulp van de DCN tool door beide partijen de relatie wordt beoordeeld. Kan worden gebruikt om een overzicht van een relatie te krijgen (potentie, belemmeringen) of om specifieke problemen aan te pakken -Quick Scan Beperkte aanpak, waarbij met behulp van templates de relatie in kaart wordt gebracht. Kan worden gebruikt om een overzicht te krijgen van de status van een bestaande relatie (basis voor discussie) -In-depth workshop Uitgebreide DCN aanpak, waarbij met behulp van een derde partij de relatie ‘in-depth’ wordt beoordeeld en bediscussieerd.

32 www.purspective.com Ga naar : www.purspective.com Of neem contact op: kj@purspective.comwww.purspective.com kj@purspective.com


Download ppt "Www.purspective.com Leveranciersrelatie management Prestatie & relatiemeting, vanuit inkoopperspectief Koen Jansen Programma manager Purspective 17 september."

Verwante presentaties


Ads door Google