De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom

2 CG-Raad Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland
Koepel van ruim 160 patiëntenorganisaties

3 Missie CG-Raad Het realiseren van een samenleving waaraan mensen met een beperking als volwaardig burgers deelnemen, op basis van gelijke rechten, gelijke kansen en gelijke plichten.

4 Hoe doen we dat? - opleiding, baan en inkomen - zorgeloze zorg
Collectieve belangenbehartiging - meedoen mogelijk maken - opleiding, baan en inkomen - zorgeloze zorg Ondersteuning aan de lidorganisaties

5 Wtcg-voorlichting VWS, Belastingdienst, UWV, het CAK
Aanvulling op voorlichting vanuit VWS, Belastingdienst, UWV, het CAK Vervolg op 6 voorjaarsbijeenkomsten Informatie over achtergronden Wtcg

6 Waar komen we vandaan? Regeerakkoord: afschaffen BU
Bezuiniging 400 miljoen BU zou naar Wmo gaan Beschikbaar budget: 1,6 miljard

7 Wat is er bereikt? BU blijft bestaan voor specifieke zorgkosten
Handhaving landelijke regeling BU blijft bestaan voor specifieke zorgkosten Budget is toegenomen tot 2,3 miljard Negatieve koopkrachteffecten zijn verminderd

8 Voorlichtingsbijeenkomst Wtcg
CG-Raad – Belastingdienst

9

10 Wat is chronisch ziek? Medisch Volgens gemeentelijke regelingen
Fiscaal

11 Buitengewone uitgaven 2008
Chronisch ziek als een belastingplichtinge meer dan € 325 aan specifieke uitgaven heeft. Daarvoor krijgt hij € 821 (extra)aftrek vanwege chronische ziekte.

12 Buitengewone uitgaven 2008
Voorbeeld: Een echtpaar met 8 kinderen gaat naar de opticien en schaffen allemaal een bril aan voor € 350(pp.). De vader betaalt € 3.500, maar krijgt ook € aftrek vanwege chronische ziekte.

13 Wtcg heeft 4 pijlers Vaste tegemoetkoming Compensatie AO en ouderen
Korting AWBZ en Wmo BU voor specifieke meerkosten

14 1. Vaste tegemoetkoming Hoogte afhankelijk van zorggebruik
65+: 150 of 350 65 -: 300 of 500 Uitkering door CAK najaar 2010 Wtcg-Tool

15 Testwtcg.nl

16 Testwtcg.nl

17 Testwtcg.nl

18 Testwtcg.nl

19 Testwtcg.nl

20 Testwtcg.nl

21 2. Compensatie AO en ouderen
Meer dan 35% arbeidsongeschikt 350 euro door UWV Najaar 2009 Ouderen 150 euro via belasting/AOW 1 januari 2009

22 3. Korting AWBZ en Wmo In een instelling 1 januari 2009
% % Wmo of AWBZ thuis 33% April/mei 2010 bedrag ineens voor 2009 Maandelijks voor 2010

23 De Wtcg en het CAK Korting Eigen bijdrage AWBZ/Wmo Verhoging inkomensgrens Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf/Wmo jonger dan 65 jaar Tegemoetkoming Criteria algemene tegemoetkoming Hoogte algemene tegemoetkoming

24 1. De korting Zorg zonder Verblijf en Wmo De korting is 33% van de totale te betalen eigen bijdrage. Klanten die AWBZ- en Wmo zorg ontvangen, krijgen sinds januari 2009 een korting op de eigen bijdrage. Deze korting wordt in april in één keer uitgekeerd. Bij de facturen van 2010 wordt de korting direct toegepast.

25 1. De korting Zorg met Verblijf Mensen die in een zorginstelling wonen, betalen vanaf 1 januari 2009 minder eigen bijdrage. De korting bedraagt: jonger dan 65 jaar: 16% ouder dan 65 jaar: 8% De korting is vanaf 1 januari 2009 doorgevoerd op de factuur en de beschikking.

26 2. Verhoging inkomensgrens eigen bijdrage
Zorg zonder Verblijf en Wmo De inkomensgrens voor de laagst mogelijke maximale eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo voor klanten jonger dan 65 is verhoogd met € 5.000,-. eenpersoonshuishouden:van € ,- naar € ,- meerpersoonshuishouden: van € ,- naar € ,- Meer mensen gaan de laagst mogelijke eigen bijdrage betalen: € 17,20 per eenpersoonshuishouden € 24,60 per meerpersoonshuishouden

27 3. De criteria van de algemene tegemoetkoming
3. De criteria van de algemene tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten Een indicatie voor langdurige AWBZ-zorg. (langdurig is meer dan 26 weken) Langdurig hulp bij het huishouden via de Wmo. Behandeling door een ziekenhuis voor bepaalde aandoeningen. (DKG’s) Revalidatiezorg in of door revalidatiecentra. Fysio- of oefentherapie voor bepaalde aandoeningen. Intensief gebruik van bepaalde medicijnen. (FKG’s) Vergoeding van bepaalde hulpmiddelen.

28 3. De hoogte van de algemene tegemoetkoming
3. De hoogte van de algemene tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten Lage tegemoetkoming: jonger dan 65 jaar: €300,- per jaar ouder dan 65 jaar: €150,- per jaar Hoge tegemoetkoming: jonger dan 65 jaar: € 500,- per jaar ouder dan 65 jaar: € 350,- per jaar

29 Hoe komt het CAK aan uw gegevens?

30 4. BU voor meerkosten Aantal posten verdwijnt;
Via belastingdienst voor 1 april 2010; Ophogingsfactor voor 2009 is 113%, voor 65-: %, voor %; Verandering van de niet-aftrekbare drempel; 1,65% tot € minimaal € 118, vanaf € ,75% + € 627

31 4. Niet meer aftrekbaar BU- algemeen
Premie voor aanvullende verzekering Vaste aftrek 65-plus Vaste aftrek arbeidsongeschikten

32 4. Niet meer aftrekbaar BU- specifiek
Huisapotheek Kosten van brillen, contactlenzen en andere hulpmiddelen ter ondersteuning van gezichtsvermogen Eigen bijdrage voor zorg, hulp begeleiding vanuit AWBZ of WMO

33 4. Niet meer aftrekbaar BU- specifiek
Vaste aftrek voor chronisch zieken

34 4. Niet meer aftrekbaar BU- overig
Kosten voor laserbehandeling ter vervanging van contactlenzen Uitgaven voor particuliere verpleging Kosten van Kraamhulp, adoptie begrafenis crematie Premie uitvaartverzekering

35 4. Wel aftrekbaar in Wtcg Medische hulp Vervoer zieke of gehandicapte
Medicijnen Hulpmiddelen en aanpassingen Extra gezinshulp Kleding en beddengoed (forfait) Dieet (volgens tabel) Ziekenbezoek (kilometervergoeding)

36 Specifieke zorgkosten:
- Reiskosten naar artsen ed. werkelijke kosten - Reiskosten ziekenbezoek € 0,19 Tijdelijk verblijf gehandicapten € 0,19 Giften, niet gedeclareerde km € 0,19 Reisaftrek > 90 km reisafstand € 0,22 LB reiskostenvergoeding € 0,19 Inkomsten uit overig werk € 0,19

37 4. Overgangsregeling Aftrekbaar zijn:
Nagekomen eigen bijdragen 2008, die voldaan worden in 2009; Facturen na 30 november 2009 hoeven niet meer te worden betaald.

38 Wie krijgt compensatie?
Let op uitkering: - door verschillende organisaties - op verschillende momenten

39 Verschil BU – Wtcg BU vraag BU terug Wtcg Premie AV 84 28 - AO aftrek
818 276 350 (UWV) Huisapotheek 23 16 EB AWBZ 1601 1146 1058 (CAK) Kleding- beddengoed 300 215

40 Verschil BU – Wtcg 2 BU vraag BU terug Wtcg Begrafenis 100 34 -
Toeslag 300 CAK Drempel 236 -79 Totaal 1636 1844

41 Financiële gevolgen Wisselend beeld zie: www.meerkosten.nl
VWS: 76 rekenvoorbeelden, afhankelijk van aannames in zorggebruik en inkomen: 65-plussers Bijstandsgerechtigden Uitkeringsgerechtigden Werknemers Effect van huur- en zorgtoeslag meegenomen Let op! Persoonlijke inkomensplaatjes kunnen afwijken

42 Bijeenkomst Wtcg Voorlichting vanuit CG-Raad Welkom

43 Afbakening moet beter Aanpassen medicijnlijst
Laten vervallen van dagdosering PGB HH Wmo toevoegen Ziekenhuisdiagnoses toevoegen Bepaalde hulpmiddelen moeten direct recht geven Hulpmiddelen Wmo toevoegen (rolstoel) Hulpmiddelen die langer meegaan toevoegen Mantelzorg gegevens toevoegen Zeldzame aandoeningen toevoegen

44 Afbakening moet beter 2 Hardheidsclausule voor mensen met meerkosten die niet gevonden worden Verbetering in Wtcg afbakening ook meenemen voor compensatie eigen risico (CER) Nog beter: Wtcg en CER integreren

45 BEDANKT VOOR UW AANDACHT
45 45


Download ppt "Welkom."

Verwante presentaties


Ads door Google