De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Www.stichtingdevonk.nl Ouderen en armoede Samenwerkende Ouderenorganisaties Brabant bijeenkomst Udenhout 2 oktober 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Www.stichtingdevonk.nl Ouderen en armoede Samenwerkende Ouderenorganisaties Brabant bijeenkomst Udenhout 2 oktober 2013."— Transcript van de presentatie:

1 www.stichtingdevonk.nl Ouderen en armoede Samenwerkende Ouderenorganisaties Brabant bijeenkomst Udenhout 2 oktober 2013

2 www.stichtingdevonk.nl Ouderen en armoede  De overheid ziet geen armoede bij ouderen maar die is er wel degelijk:  Volgens onderzoek 2012 waren er in 2010 170.000 ouderenhh met minimuminkomen = 10% van alle ouderen

3 www.stichtingdevonk.nl Ouderen en armoede Risicogroepen (nu en later): Alleenstaande oudere vrouwen Ouderen met geen of een laag pensioen Ouderen met een onvolledig pensioen Chronisch zieke en gehandicapte ouderen Ouderen vanuit een uitkering in de AOW Oudere werknemers die nu ontslag krijgen

4 www.stichtingdevonk.nl Ouderen en armoede Hoogte AOW: alleenstaande: Brutouitkering € 818 echtpaar p.p.: Brutouitkering € 566 Bedragen zonder heffingskorting

5 www.stichtingdevonk.nl Ouderen en armoede Oorzaken van armoede: Weinig inkomen, weinig pensioenopbouw Hoge vaste lasten en stapelkosten (alleenst) Niet-gebruik voorzieningen Schulden:overleving/aanpassingschulden Gevolg: schaamte en verborgen armoede

6 www.stichtingdevonk.nl Ouderen en armoede Armoede niet alleen door laag inkomen maar ook onvermijdbare stijgende kosten  Energielasten  Woonlasten  Zorgpremie en eigen risico  Belastingen  Steeds meer en hogere eigen bijdragen  Vervoerskosten

7 www.stichtingdevonk.nl Ouderen en armoede Door onbalans inkomen en kosten steeds minder financiële ruimte voor andere zaken:  Gezonde voeding  Bezoek aan huisarts  Medicijnen en medische hulpmiddelen  Sociale contacten  Meedoen in de samenleving

8 www.stichtingdevonk.nl Ouderen en armoede Gevolgen van leven in armoede: -Slechtere gezondheid -Maatschappelijk isolement -Minder kwaliteit van leven

9 www.stichtingdevonk.nl Ouderen en armoede Mogelijke signalen van armoede:  Vaste lasten niet meer kunnen betalen  Niet (meer) meedoen aan activiteiten  Bezuinigen op noodzakelijke uitgaven  Onevenwichtigheid in het uiterlijk  Gesloten gordijnen, verwaarloosde tuin

10 www.stichtingdevonk.nl Ouderen en armoede Beleving van armoede cruciaal: hangt samen met eigen geschiedenis, sociale omgeving en zelfredzaamheid  Arm gemaakt  Arm geworden  Arm gebleven Passieve of actieve copingstijl

11 www.stichtingdevonk.nl Ouderen en armoede Verlies speelt belangrijke rol: Partner Eigen gezondheid Leeftijdgenoten en sociaal netwerk Inkomen Overzicht Weerbaarheid

12 www.stichtingdevonk.nl Ouderen en armoede Niet-gebruik van voorzieningen door:  onbekendheid met de voorzieningen  digitalisering van de aanvragen  bureaucratie overheid  Schaamte en/of trots bij de rechthebber  Apathie en berusting

13 www.stichtingdevonk.nl Ouderen en armoede Uitdaging voor de ouderenbonden  Vinger aan de pols houden bij de leden  Goede relatie met de WMO-partners  Goed geïnformeerd blijven over zaken  Antenne voor kwetsbare ouderen hebben  Samenwerken met andere vrijwilligers- organisaties  Signalen doorgeven aan de politiek

14 www.stichtingdevonk.nl Ouderen en armoede  Wat De Vonk voor u kan betekenen:  Training signaleren van armoede bij ouderen  Luistertraining voor bezoekers  Training schuldhulpmaatje voor ouderen  Signalen doorgeven aan de Sociale Alliantie

15 www.stichtingdevonk.nl Ouderen en armoede Dank voor uw aandacht Succes met uw werk voor ouderen


Download ppt "Www.stichtingdevonk.nl Ouderen en armoede Samenwerkende Ouderenorganisaties Brabant bijeenkomst Udenhout 2 oktober 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google