De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

CHEMOTHERAPIE – Anno 2012. MISSELIJKHEID EN BRAKEN l Onmiddellijk en laattijdig (Cisplatinum) l Centraal (CZS) en perifeer (maag-darm) l Corticaal reflex.

Verwante presentaties


Presentatie over: "CHEMOTHERAPIE – Anno 2012. MISSELIJKHEID EN BRAKEN l Onmiddellijk en laattijdig (Cisplatinum) l Centraal (CZS) en perifeer (maag-darm) l Corticaal reflex."— Transcript van de presentatie:

1 CHEMOTHERAPIE – Anno 2012

2 MISSELIJKHEID EN BRAKEN l Onmiddellijk en laattijdig (Cisplatinum) l Centraal (CZS) en perifeer (maag-darm) l Corticaal reflex : anticipatoir (preventie!)

3 Nausea Braken l Leeftijd, geslacht (V>M) l Alcoholgebruik l Voorafgaande ervaring

4 MISSELIJKHEID EN BRAKEN l Behandeling - gastroprokinetica antidopamine & antihistamine (primperan, motilium, litican) - 5HT 3 blockers (setrons) CAVE terugbetalingscriteria! - corticosteroïden (medrol, dexa) - sedativa & neuroleptica (benzodiazepines, haloperidol) - antibradykinine (aprepitant, casopitant)

5 Emetogene cytostatica l CISPLATINUM l Dacarbazine l Cyclofosfamide l Carmustine l Anthracyclines l Carboplatin l Procarbazine l Taxanen l Etoposide l Methotrexaat l ~ 0 l 5-FU l Hydroxyurea l Bleomycine l Vinca alkaloïden /-

6 Controle van CDDP(=cisplatinum) geïnduceerd braken Acute fase: setron + corticoïd

7 % patienten zonder acuut braken

8 % patienten met uitgesteld braken

9 Anti-emetica : beleid l Bij sterk emetogene schema’s steeds steroiden + 5HT3-blocker ter preventie van acuut braken; Ook Aprepitant (Emend) upfront of vroegtijdig associeren l metoclopramide (of litican) + steroiden ter preventie van uitgesteld braken l Orale toediening van 5HT3 is even goed als i.v. l Tijdig starten: moeilijker om post-hoc te controleren l Andere oorzaken bv hersenmetastasen, maagzweer…

10 Diarree l Irinotecan (acuut en uitgesteld) Loperamide bij elke stoelgang l 5FU, capecitabine l Nieuwere TK inhibitoren Constipatie  Vinca- alkaloiden  Opiaten, 5HT3 antagonisten  Preventie Drinken, vezels Drinken, vezels Lactulose Lactulose Macrogol (=polyethyleenglycol) Macrogol (=polyethyleenglycol)

11 CHEMOTHERAPIE MUCOSITIS l Mucositis – stomatitis – diarree – vulvo-vaginitis – proctitis – conjunctivitis l Produkten ADM, ACT-D, MTX, 5FU, ARA-C, MMC, L-PAM, BLM, stenose traankanaal na Docetaxel

12 Mucositis l Goede mondhygiëne l Geen pikant/zuur voedsel/drank l Bij MTX: + Leucovorin l Pijnbestrijding: lidocaïne l Moniliase (=candida) l Indien ernstig: hospitalisatie hydratatie, voeding aan DHPD deficientie denken

13 Cocktails Diphenhydramine 415 mg Lidocaine HCl 3,3 g Maalox suspensie 165 ml OH propyl methyl cellulose 5 g Glycerine 10 g Gefiltreerd demi water tot 500 ml Nilstat 30 ml Lidocaine HCl 400 mg Hydrocortisone 200 mg Suspensiemedium tot 500 ml Mucositis cocktailStomatitis cocktail

14 CUTANE TOXICITEIT l Rash l Pigmentatie (CPA, Bleo) l Hyperkeratose, sclerose (Bleo) l Hand/voet syndroom (5-FU, Caelyx)

15 NAGELTOXICITEIT l Taxotere >>> alkylantia, anthracyclines,... brokkelig, gestreept, pigmentatie, surinfectie... l Preventie (afkoeling)

16 HAARVERLIES l Alopecie (reversibel) - ADM, DAUNO, ACT-D, VCR, BLM, CPA, MMC - Taxol, Taxotere (overal) l Preventie ? (knelband, afkoeling ?)

17 Preventie haarverlies

18 Cosmesis (‘Bianca’) Dieet Psychosociale ondersteuning

19 CHEMOTHERAPIE - TOXICITEIT l Niet-specifieke toxiciteit - lokale & algemene reacties -hematologie - nausea & braken -gastro-intestinaal - mucositis -haarverlies, nagelveranderingen l Specifieke toxiciteit -product gebonden (ADM, VCR, CPA…) -korte of lange termijn

20 CHEMOTHERAPIE LONG TOXICITEIT l Overgevoeligheid, interstitiele pneumopathie? MTX (t°, hoest, hypoxie, infiltraten: reversibel) GCT eventueel corticotherapie l Fibrose: BLM, MYL, CPA, MMC, NU Aandachtspunten:cumulatieve dosis leeftijd respiratoire insufficiëntie radiotherapie op thorax anesthesie en ventilatie met O 2 monitoring diffusie capaciteit l Pleura uitstortingen: Docetaxel (Taxotere), Gemcitabine

21 PERIFERE NEUROTOXICITEIT l Vinca’s (Vincristine > Vinblastine, Vindesine, Vinorelbine) - perifere neuropathie (areflexie, paresthesieën, pijnen) - autonoom zenuwstelstel (obstipatie, ileus, atone blaas, hypotensie) l Cisplatinum - perifere neuropathie & gehoorsdaling (audiogram) - krampen tgv hypomagnesiëmie l Taxanen (Taxol en Taxotere) - perifere neuropathie, spierpijnen en krampen - griepaal gevoel

22 ENCEFALOPATHIE l Ifosfamide (methyleen blauw) l 5-Fluoro-uracil (meer frequent cerebellair) l MTX (vooral met of na RT) l Ara-C (meer frequent cerebellair) l SIADH: hyponatremie => stuipen, coma Vinca alkaloiden

23 HEPATOTOXICITEIT l Anthracyclines, Bleomycine, Taxanen, Procarbazine, Ecteinascidine l Differentiële diagnose: Levermetastasen Portathrombose VOD (=veno-occlusive disease) Cholestase tgv hilaire adenopathieën Virale hepatitis Toxiciteit andere geneesmiddellen l Nb: veel leversteatose na chemotherapie

24 NEFROTOXICITEIT l Tubulopathie: * MTX: neerslag bij laag pH (preventie: alkalinisatie) * CISPLATINUM: acute tubulusnecrose (preventie: geforceerde diurese) l Interstitiële nefropathie: * Nitrosourea l Cave: RX contraststof en andere nefrotoxische stoffen l Voldoende hydrateren!

25 UROTHELIALE TOXICITEIT VAN CPA (ENDOXAN) EN IFO l Klinisch: micro- en macroscopische hematurie l Oorzaak: afbraakprodukt acroleïne in hoge urinaire concentraties l Omstandigheden: hoge dosissen CPA, verlengde behandelingen, obstructieve uropathie l Late complicatie: chronische cystitis, blaascarcinoom l Preventie: verhoogde diurese & MESNA (Uromitexan)

26 CARDIOTOXICITEIT l Anthracyclines l Acute toxiciteit: ritmestoornissen, ECG afwijkingen, infarct (5FU, vinca) l Cumulatieve toxiciteit: cardiomyopathie, hartfalen l Voorbeschikkende factoren: mediastinale bestraling, reeds bestaand hartlijden, Herceptin l Monitoring van de LV ejectiefractie (echo, MUGA/scintigrafie)

27 CAPILLAIRE TOXICITEIT l Meestal Docetaxel (Taxotere), ook Gemcitabine l Cumulatieve toxiciteit (Taxotere vanaf 400mg/m2) l Capillair lek syndroom: - Vocht retentie, oedemen - Gewichtstoename - Uitstortingen (pleura, pericard, ascites) l Drainage, corticoïden, eiwitten

28 OVARIELE TOXICITEIT (1) Curatieve behandelingen - Morbus Hodgkin (MOPP) - Placentair choriocarcinoom (MTX, ACT-D, 6MP) - Borstcarcinoma (L-PAM, CMF …) Consequenties - Amenorroe (50-75% - leeftijdsgebonden) - Steriliteit - menopauzale symptomen – reversibel?

29 OVARIELE TOXICITEIT (2) Vruchtbaarheid - teratogenese - Contraceptie tijdens de behandeling - Geen laattijdige teratogenese Hormonale substitutie na menopauze - Contra-indicatie na borstcarcinoom - Lokaal oestrogenen (atrofie vagina) - Vapeurs (Clonidine ? Venlafaxine ? Gabapentin? Infiltratie ganglion stellatum?)

30 TESTICULAIRE TOXICITEIT l Normale endocriene functie l Louter aantasting van germinale lijn (azoöspermie) l Steriliteit - soms reversibel l Vóór puberteit, minder toxiciteit? l Spermacollectie, contraceptie

31 CARCINOGENESE l Myelodysplasie en acute leukemie (AML): voornamelijk alkylantia en anthracyclines Potentialisatie door radiotherapie (HK) of radiofarmaceutica (32P - Vaquez) l Lymfomen l Solide tumoren: cutane epithelioma, andere ? l Blaascarcinoma: CPA, IFO

32 URGENTIES l Febriele neutropenie l Bloeding bij thrombopenie l Hypercalcemie l Myelumcompressie l Majeure pericardeffusie l Pleurauitstorting met mediastinale shift l Vena Cava Superior syndroom l Thrombo-embolische fenomenen l Obstructieve uropathie l Tumor lysis syndroom

33 Chemotherapie bij oudere patienten Heelkunde Radiotherapie Hormoontherapie Herceptine Chemotherapie? Caelyx > Adria Capecitabine Wekelijkse schemata (Adria, Taxol, Taxotere) Cave polymedicatie !!!

34 Supportieve therapieën l Transfusies (RBC, Plt) l Bisfosfonaten & RANK-ligand inhibitoren l Pijnstilling l Drainage uitstortingen l Preventie DVT (LMWH) l Vaccinaties

35 Nieuwe ontwikkelingen

36 New targets for tailored therapy

37 Nieuwe antitumorale geneesmiddelen l Gehumaniseerde antistoffen Anti: CD20 (rituximab), EGF (cetuximab), HER2 (trastuzumab, pertuzumab), VEGF (avastin), …. l Tyrosine kinase remmers (Imatinib voor GIST met c-kit mutatie), angiogenese remmers (sunitinib, sorafenib), anti HER1-4 (lapatinib) l PARP inhibitoren l Enz… Veel nieuwe producten in ontwikkeling. Eigen toxiciteitsprofiel Monotherapie of combinaties met chemotherapie.

38

39

40

41 Klinische les Illustratie palliatieve behandelingen

42 Palliatie BorstCa Stadium IV Recidief op afstand

43 V.M. Palliatie 60 jaar Juni 2003 Borstca IDA G3, Stadium IV Botmeta ’s Rugpijn, paraplegie Epiduritis D3-6 Bestraling ER+, PR+, HER2 - Start Tamoxifen Mei 2004 Weinig recuperatie Geen pijn Stijging CA15.3 Faslodex Juni 2003Mei 2004

44 : CR lever Verder Herceptin : E ! Hersen M+ Bestraling BorstCa li 1999 (Zweden) : herval lever AP: ER+, PR-, HER : PR Herceptin (+ Txt) Verder Herceptin Palliatie Sanctuary site MMY V252

45 Calcium Bilirubine Alk. Fosf. N bereik MMY Ca mg/dL

46 MMY Daling CA15.3 onder Herceptine (+Taxotere)

47 Start Letrozole Onder Exemestane Start Exemestane BV V201 - Illustratie palliatieve HT - Succes van drie behandelingen * : 40j, BK re, premenop, mediastinale meta ’s, IDA G3, ER 0, PR ++, c-erb2 0 R/ Zoladex + Tamoxifen. Goede respons (CR) gedurende 4j. * : progressie mediastinale meta ’s en oplopend CA15.3. R/ Zoladex + Letrozole (Femara). Korte stabilisatie (SD). * : Lichte toename mediastinale letsel, oplopend CA15.3. R/ Exemestane (Aromasin). Goede respons (PR), normalisatie CA15.3

48 RM V305 - Illustratie respons levermeta’s na radiocastratie + Tamoxifen : PR radiografisch Normalisatie CEA en CA : CEA 22 mcg/L (N<=3) CA kU/L (N<=30) R/ radiocastratie + Tam * : IDA G2, pT1N0M0, ER/PR +++ NPI 3,26 (matig risico): BE + OE, RT

49 A B A’ B’ A x B = 48 x 30 = 1440 mm A’ x B’ = 25 x 23 = 575 mm 2 A’ x B’ < (A x B) / 2 Dus, partiële remissie (PR) RM V305 meetbare levermetastase - responsevaluatie RECIST EVALUATIE: A ’ < 0,7 x A

50 VHH V000 - Illustratie recalcificatie botmetastase na bestraling

51 HERSEN META MET OMGEVEND OEDEEM Corticoïden HK? RT?

52 CA V241 - Illustratie respons na pancraniële bestraling Rol van corticotherapie * : BK li, IDA G3, pT1mN2(12+/29)M0 NPI 6,4 (hoog risico); ER+++, PR- M+OE, RT, Adjuvante CT, Tam * : botmeta ’s. R/ Zometa + Letrozole * : PD bot. R/ Exemestane * : PD mediastinum. R/ Faslodex * : verward, hoofdpijn, hersenmeta ’s subcomateus, E insulten. R/ medrol - depakine – snel beter Pancraniële RT 2x6Gy Start Megace * : PR hersenmeta ’s, herstel cogn. functies

53 Ovarium Ca Stadia III & IV: palliatie

54 SA V142 – 67j - VG: Borstca , IDA G3, pT2N1M0, alle receptoren negatief : maligne ascites, dd peritoneale M+? OvariumCa (SPA). Quid BRCA1? CR na CT

55 SA V142

56

57 Tumormerkers Screening, voor curatie? Prostaat (PSA) Ovarium (CA125)?? Monitoring voor curatie? Prostaat (PSA) Testis/Ovarium (AFP, HCG) Schildklier (TBG) Monitoring voor palliatie? Prostaat (PSA) Borst (CA15.3, CA549, CEA) Ovarium (CA125) Long (CEA, NSE) Blaas & urotheel (TPA) Colon, pancreas (CEA, CA19.9)

58 EXAMENVRAGEN enkele voorbeelden

59 TUMORBIOLOGIE

60 * Definieer incidentie mortaliteit * Geef drie van de meest frekwente tumortypes bij vrouwen in België * Wat is de algemene 5-jaars overlevingskans van een pancreasca? >50%? 30-50%? 15-29%? <15%? * Wat betekent Apoptose?

61 RADIOTHERAPIE

62 * Waarom worden verschillende bestralingsbundels gebruikt om een tumor te bestralen? * Wat wordt er versneld in een lineaire versneller? * Waarom wordt bestraling in vele fracties toegediend en niet in éénmaal?

63 CHEMO- EN HORMOONTHERAPIE

64 * Drie groepen van hormonotherapie bij het mammacarcinoom? * Werkingsmechanismen van aromatase remmers? * Bestaat er een antidotum voor methotrexaat? Voor Ifosfamide? * Hoe werken de alkylantia? * Het meest emetiserend cytostaticum is…. Welke preventieve behandeling is aangewezen?

65

66


Download ppt "CHEMOTHERAPIE – Anno 2012. MISSELIJKHEID EN BRAKEN l Onmiddellijk en laattijdig (Cisplatinum) l Centraal (CZS) en perifeer (maag-darm) l Corticaal reflex."

Verwante presentaties


Ads door Google