De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

APOTHEEK “Spuugzat” Anti-emeticabox voor cytostatica-patiënten Janny Salomé Nurse practitioner oncologie Sint Franciscus Gasthuis Rotterdam.

Verwante presentaties


Presentatie over: "APOTHEEK “Spuugzat” Anti-emeticabox voor cytostatica-patiënten Janny Salomé Nurse practitioner oncologie Sint Franciscus Gasthuis Rotterdam."— Transcript van de presentatie:

1 APOTHEEK “Spuugzat” Anti-emeticabox voor cytostatica-patiënten Janny Salomé Nurse practitioner oncologie Sint Franciscus Gasthuis Rotterdam

2 APOTHEEK Inhoud Aanleiding Doelen Nulmeting Ontwikkeling en implementatie Geneesmiddelen in de box Anti-emetica bij chemotherapie Routing Evaluaties Tips implementatie Take home message

3 APOTHEEK Aanleiding Probleem Onduidelijkheid bij patiënt en hulpverlener  Evaluatie anti-emeticabeleid  Ontwikkeling anti-emeticaboxen  Ontwikkeling schriftelijke voorlichting

4 APOTHEEK Doelen Eenduidigheid voorschrijven Bijwerkingen cytostatica  Optimaal gebruiksgemak

5 APOTHEEK Nulmeting Enquête onder 40 patiënten –Responspercentage 65% Resultaten –Voldoende medicatie –Onduidelijkheid: Indicatie Innametijdstip

6 APOTHEEK Resultaten klachten nulmeting

7 APOTHEEK Ontwikkeling (1) Samenstelling projectgroep –medisch specialisten (oncologen, hematologen, longartsen) –Nurse practitioner oncologie –coördinerend oncologieverpleegkundigen –apothekers (ziekenhuisapotheek, poli-apotheek) Indeling cytostaticakuren in niveaus op basis van emetogene activiteit Opstellen behandelschema Ontwerpen anti-emeticaboxen

8 APOTHEEK Risicofactoren emetogeniteit chemotherapie

9 APOTHEEK Acute emetogene activiteit van enkelvoudige cytostatica

10 APOTHEEK Alle gezichten dezelfde kant op

11 APOTHEEK Ontwikkeling (2) Ontwerpen standaard recept Opstellen schriftelijke informatie voor de patiënt –wijze van inname –werking –meest voorkomende bijwerkingen

12 APOTHEEK

13 Ontwikkeling (3) Inhoud anti-emeticaboxen –anti-emetica –premedicatie –laxans Medicatie gesorteerd op dag en tijd Aparte vakken voor “zo nodig” medicatie

14 APOTHEEK

15

16 Implementatie Informatie –Medisch specialisten schriftelijk –Verpleegkundige schriftelijk en via klinische les –Apothekersassistent en klinische les Opwarmen is noodzakelijk

17 APOTHEEK Routing Informatie procedure via coördinerend oncologie verpleegkundige en in schriftelijk in de behandelwijzer Recept arts of nurse practitioner Verstrekking box en informatie geneesmiddelen via poli-apotheek Na de kuur: restant anti-emeticabox inleveren bij poli-apotheek    Anti-emeticabox mee naar huis Gedurende de kuur en dagen erna: box gaat met patiënt mee  

18 APOTHEEK Geneesmiddelen in box Magnesiumoxide (box 1 t/m 3) Metoclopramide (box 1 t/m 3) Ondansetron (box 2) Aprepitant (box 3) Dexamethason (box 3) Oxazepam (box 2 en 3)

19 APOTHEEK Metoclopramide (Primperan®) Toepassing: –Misselijkheid en braken t.g.v. chemotherapie Werking: –Dopamine-antagonist / 5-HT3 remming Dosering: –2-10 mg/kg per dag, meestal start met 3 x daags 10 mg Bijwerkingen: –Slaperigheid / moeheid –Extrapiramidale bijwerkingen (m.n. bij hoge doses)

20 APOTHEEK Granisetron / ondansetron (I) Serotonineantagonisten (5HT3-antagonisten) Toepassing: –Preventie acute misselijkheid en braken bij chemotherapie Werking: –Chemotherapie  serotonine  in m.d.kanaal  stimulatie chemoreceptor trigger zone (CTZ) en braakcentrum  misselijkheid en braken –5HT3-antagonist: blokkade receptoren  misselijkheid en braken 

21 APOTHEEK Granisetron / ondansetron (II) Dosering: –Ondansetron: Oraal: 8 mg 2-3 x per dag Rectaal: 16 mg 1 x daags –Granisetron: Oraal: 2 mg in 1-2 doses Therapieduur (maximaal aanbevolen): 5 dagen Bijwerkingen: –Obstipatie –Hoofdpijn

22 APOTHEEK (Fos)aprepitant (Emend®) (I) Neurokinine(NK)-1-antagonist Toepassing: –Preventie vertraagde misselijkheid & braken bij matig tot hoog-emetogene chemotherapie Werking: –Substance P  stimulatie NK-1-receptoren CTZ braken –Blokkade receptoren door aprepitant:  braken en misselijkheid –Versterkt werking corticosteroïden en 5HT3- antagonisten

23 APOTHEEK (Fos)aprepitant (Emend®) (II) Dosering: –Eerste dag : I.v. 115 mg fosaprepitant of Oraal 125 mg aprepitant –Tweede en derde dag: 80 mg oraal aprepitant –I.c.m. dexamethason Bijwerkingen: –Hoofdpijn –Duizeligheid –Vermoeidheid –Maagdarmklachten

24 APOTHEEK Corticosteroïden: dexamethason (I) Meerdere toepassingen bij kanker: –Anti-emeticum adjuvant –Onderdeel van chemokuur (ook predniso(lo)n) –Palliatief: Verhoogde druk in de hersenen Dreigende dwarslesie Vermoeidheid en misselijkheid

25 APOTHEEK Corticosteroïden: dexamethason (II) Toepassing: –Adjuvans bij misselijkheid en braken t.g.v. chemotherapie –Monotherapie bij laag-matig emetogene chemokuren Werking: –Extra effect i.c.m. 5HT3-antagonist –Mechanisme onduidelijk (remming prostaglandinesynthese?)

26 APOTHEEK Corticosteroïden: dexamethason (III) Dosering: –3-10 mg 2 x per dag Bijwerkingen: –Als alle corticosteroïden Maagdarmklachten Hyperglycemie (let op ontregeling d.m. patiënten!) CZS (hoofdpijn, rusteloosheid, euforie, depressie ) Etcetera –Meestal kortdurend gebruik  kans op bijwerkingen lager

27 APOTHEEK Evaluatie (I) 1 e Evaluatie januari 2006 en 2007 –Patiënten –Verpleegkundigen –Medisch specialisten –Apothekersassistenten poli-apotheek

28 APOTHEEK Evaluatie patiënten 2006 100 vragenlijsten Respons 55% -61% 20% indicatie onbekend, m.n indicatie onduidelijk aprepitant en dexamethason Inname tijdstip duidelijk 80% van de patiënten met FEC kuren gaven aan klachten van misselijkheid en braken te hebben Voldoende informatie 2007 100 vragenlijsten verstuurd Responspercentage 61% Inname tijdstip –90% duidelijk 13 patiënten met FEC kuren –38% nog wel misselijk –0% gebraakt

29 APOTHEEK Evaluatie patiënten

30 APOTHEEK Evaluatie verpleegkundigen 2006 22 enquêtes Respons 86% 83% vindt het product duidelijk Extra uitleg aan patiënten noodzakelijk Routing onduidelijk bij klinische patiënten Beheer van anti- emeticabox bij klinische patiënten onduidelijk 2007 20 enquêtes Respons 70% 64% vindt het product duidelijk 50% tijdwinst 43% geeft aan dat procedure is duidelijk

31 APOTHEEK Evaluatie specialisten 2006 8 enquêtes Respons 71% Zelden afwijken van het voorgeschreven niveau –te hoog ingeschat –te veel medicatie Geen recepten extra uitschrijven 2007 6 enquêtes Respons 84% 1 tot 5 keer wordt afgeweken van het voorgeschreven niveau Bij 6-10 patiënten geen anti-emeticabox voorgeschreven Nog wel recepten uitschrijven m.n: lactulose en magnesiumoxide 100% juiste hoeveelheid en juiste geneesmiddelen in box

32 APOTHEEK Evaluatie apothekersassistenten poli-apotheek 2006 12 enquêtes 100% respons Tijdwinst met name aan balie, daar anti- emeticabox van te voren wordt klaargemaakt 90% verbetering ten opzichte oude situatie Nauwelijks of geen extra recepten meer buiten anti-emeticabox 2007 12 enquêtes 100% respons 83 % geeft tijdwinst Weinig extra recepten voorgeschreven Alle vonden de procedure verbeterd

33 APOTHEEK Tijdwinst

34 APOTHEEK Tevredenheid

35 APOTHEEK Misselijkheid

36 APOTHEEK Obstipatie

37 APOTHEEK Retour medicatie poli-apotheek Niveau1234 Retour 19509441 Onaangebroken 9470

38 APOTHEEK Conclusie / aanbevelingen Iedereen tevreden Ontwikkelen van een doordruk recept Beleid van niveaus nogmaals doorlopen Medio 2008 beleid aangepast en indien noodzakelijk in 2009 opnieuw evalueren Bij volgende evaluatie onderzoeken of een meetinstrument gebruik kan worden

39 APOTHEEK PR activiteiten

40 APOTHEEK Tips implementatie andere ziekenhuizen Multidisciplinaire aanpak essentieel Zorg voor draagkracht onder alle betrokkenen Zorg voor voldoende kennis en informatie Maak heldere afspraken over informatieverstrekking Aanwezigheid poli-apotheek: –vergemakkelijkt verstrekking aan zowel klinische als poliklinische patiënten

41 APOTHEEK Take home message Voorschrijfbeleid eenduidig Misselijkheid, braken en obstipatie  Tevreden gebruikers Verbetering (farmaceutische) patiëntenzorg Implementatie in andere ziekenhuizen mogelijk!

42 APOTHEEK

43 Bedankt j.salome@sfg.nl


Download ppt "APOTHEEK “Spuugzat” Anti-emeticabox voor cytostatica-patiënten Janny Salomé Nurse practitioner oncologie Sint Franciscus Gasthuis Rotterdam."

Verwante presentaties


Ads door Google