De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

In samenwerking met SIR, Agis/Achmea en Kring-apotheken Valpreventieproject.

Verwante presentaties


Presentatie over: "In samenwerking met SIR, Agis/Achmea en Kring-apotheken Valpreventieproject."— Transcript van de presentatie:

1 In samenwerking met SIR, Agis/Achmea en Kring-apotheken Valpreventieproject

2 Waarom dit project? •Valfrequentie per jaar: –30% van de ouderen > 65 jaar –50% van de ouderen > 80 jaar •10 - 20% leidend tot een ziekenhuisbezoek •89.000 ziekenhuisbezoeken per jaar •15.000 Ziekenhuisopnamen en 1.000 sterfgevallen per jaar na een heupfractuur bij ouderen •En verder: blijvende invaliditeit, angst om nogmaals te vallen, sociaal isolement, verminderde activiteit

3 Is vallen te voorkomen? O.a. door aanpak van valgevaarlijke geneesmiddelen of ‘Fall Risk Increasing Drugs’ (FRIDs) Van der Velde et al. Br J Phamacol 2006; 63(2): 232-7 Zermansky AG. Age Ageing 2006; doi: 10.1093/ageing/afl075.

4 FRIDs CZS:anxiolytica, hypnotica, antipsychotica, antidepressiva, anti-epileptica, opioiden, vertigo-middelen CVRM:anti-arhytmica, digoxine, nitraten, antihypertensiva, nicotine zuur Overig: anticholinergica, spierverslappers, antihistaminica Van der Velde et al. Br J Phamacol 2006; 63(2): 232-7 Ziere et.al. Br J Pharmacol; 2006 Feb; 61(2), 218-23 Jasniewski. Nursing 2006; 36(6), 22-24

5 •Bepalen of een medicatie review bij oudere gebruikers van ‘valrisico-verhogende’ geneesmiddelen (FRID’s) - met een valgeschiedenis - (nieuwe) valincidenten kan voorkomen •Deelname van 120 Kring apotheken •Streven is 20 patiënten per apotheek te includeren Doelstelling

6 Projectactiviteiten

7 •Extractie patiënten uit AIS + overleg APO met HA tbv wel/niet benaderen patiënten •Eerste mailing steekproef +/- 80 patiënten door APO: vragen over valgeschiedenis en valangst •Tweede mailing door APO: toestemming van vallers Includeren patiënten

8 •Farmaceutische Val-Anamnese voor ‘x’ patiënten: - Voorbereiding, klinische waarden verzamelen - Valanamnese-gesprek patiënt + uitleg valkalenders, door APO •FRID farmacotherapie-analyse: - Opstellen ‘concept’ FRID-Behandelplan (FB) door APO -Overleg APO met HA over ‘concept’-FB - Overleg APO of HA met patiënt over ‘concept’-FB tbv toestemming patiënt  definitief FB vaststellen Medicatie Review FRID-geneesmiddelen

9 •Uitvoering afspraken APO en HA van definitief FRID-Behandelplan •5 maanden follow-up valkalenders door APO •Na 6 maand telefonische effectmeting valangstvragenlijst afnemen patiënt door APO Follow-up


Download ppt "In samenwerking met SIR, Agis/Achmea en Kring-apotheken Valpreventieproject."

Verwante presentaties


Ads door Google