De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Delirium op de IC Aanpassing en implementatietraject van het klinisch pad. Marieke van Piere, Nurse Practitioner ziekenhuispsychiatrie. Diaconessenhuis.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Delirium op de IC Aanpassing en implementatietraject van het klinisch pad. Marieke van Piere, Nurse Practitioner ziekenhuispsychiatrie. Diaconessenhuis."— Transcript van de presentatie:

1 Delirium op de IC Aanpassing en implementatietraject van het klinisch pad. Marieke van Piere, Nurse Practitioner ziekenhuispsychiatrie. Diaconessenhuis Leiden, GGZ Rivierduinen

2 Delirium op de IC • Ervaring : 11.45 – 14.10 minuten •..\Mijn video's\RealPlayer Downloads\Player eo.nl.rm..\Mijn video's\RealPlayer Downloads\Player eo.nl.rm Marieke van Piere MANP-GGZ2

3 • Delirium: definiëring • Praktijkgericht onderzoek naar het probleem • Onderzoek naar antwoorden binnen kennisbronnen • Klinisch pad delirium (op de IC) • Resultaten en voornemens Inhoud 3

4 • Organisch psychosyndroom • Symptomen: Verstoring in cognitie, waarneming en bewustzijn • Plotseling ontstaan, en voorbijgaand • Oorzaken divers, maar altijd door lichamelijke aandoening • Op de IC voornaamste luxerende factoren: ernstige ziekten, medicatie, sedatie en operatie 4 Delirium (acute verwardheid)* *DSM IV American Psychiatric Assocation, 1994

5 5 Vormen deliriumHyperactiefHypoactiefReactietijdkortlang Activiteittoegenomenafgenomen Motorische reactie directtraag Spreken veel praten, luide stem langzaam, lage stem slecht verstaanbaar Bewegen vaak / onophoudelijk doelloos algehele inertie

6 • Beademd: 50-80% • niet-beademd: 21-68%. • niet herkend: 32-84%. 6 Prevalentie, herkenning (Miller III & Ely, 2006).

7 • verhoogde sterftekans (Ely et al., 2004), • meer verpleegkundige zorg, langer verblijf op de IC en het ziekenhuis (Thomason et al., 2005) (Ely et al., 2004), • hogere kosten en vaker overplaatsing naar een verpleeghuis. (Milbrandt et al., 2004) • traumatische ervaring (Roberts, 2001) 7 Gevolgen

8 • Rapport IGZ (2005): • Delirium nog onvoldoende herkend • Beleid en zorg rondom delier dient verbeterd. • Bestaand klinisch pad delirium volstaat niet op de IC 8 Aanleiding

9 • Verzameling van methoden en hulpmiddelen om de leden van een multidisciplinair team op elkaar af te stemmen en taakafspraken te maken voor een specifieke patiëntenpopulatie. • Het is een concretisering van een zorgprogramma met als doel kwalitatieve en efficiënte zorgverlening te verzekeren. • Middel om een patiëntgericht programma op een systematische wijze te plannen en op te volgen 9 Definitie klinisch pad © Netwerk Klinische Paden, CZV-KULeuven, 2002

10 • Plan-do-check-act (Deming) Klinisch pad delirium 10

11 • Doelstelling: • In hoeverre wordt het stille en actieve delier bij beademde en onbeademde patiënten op de IC van het Diaconessenhuis herkend? • Methode: enquêtes en interview (3)IC verpl. • Respons enquêtes 53% (N=17) Praktijkgericht onderzoek 11

12 • Bij actief delier: hallucinaties, illusies, agressiviteit wel herkend (100%) • Bij stil delier: hallucinaties nauwelijks (24%) als symptoom benoemd. Apathie en denkstoornissen als symptoom herkend (94%) • Interview : opvallende uitspraak ”vergeetachtigheid past toch bij ouderdom” • Conclusie: symptomen stil delier moeilijker herkend. 12 Resultaat (n=17)


Download ppt "Delirium op de IC Aanpassing en implementatietraject van het klinisch pad. Marieke van Piere, Nurse Practitioner ziekenhuispsychiatrie. Diaconessenhuis."

Verwante presentaties


Ads door Google