De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Knelpunten aan banden Ontwikkelingen Vrijheidsbeperkende interventies in het algemeen ziekenhuis 18-9-20091Marieke van Piere MANP.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Knelpunten aan banden Ontwikkelingen Vrijheidsbeperkende interventies in het algemeen ziekenhuis 18-9-20091Marieke van Piere MANP."— Transcript van de presentatie:

1 Knelpunten aan banden Ontwikkelingen Vrijheidsbeperkende interventies in het algemeen ziekenhuis 18-9-20091Marieke van Piere MANP

2 Risico’s van onbewaakte VBI 18-9-20092Marieke van Piere MANP

3 18-9-2009Marieke van Piere MANP3

4 Inhoud Actuele ontwikkelingen Knelpunten Mogelijke oplossingen, acties 18-9-20094Marieke van Piere MANP m.vanpiere@ggzleiden.nl

5 Definitie VBI (CBO 2001) “alle interventies die beperkende gevolgen hebben voor de individuele vrijheid van de patiënten”. Het betreft alle handelingen die als effect hebben dat de vrijheid van de patiënt wordt ingeperkt. 18-9-2009Marieke van Piere MANP5

6 Reden tot gebruik VBI Valpreventie (CBO 2004) Voortzetten medische behandeling (Hamers en Huizing 2005, Dielis –van Houts e.a. 2004) Betreft vooral delirante, oudere patiënten. 18-9-2009Marieke van Piere MANP6

7 18-9-2009Marieke van Piere MANP7 Artikel TvZ Tijdschrift voor verpleegkundigen. 7/8 2008. 42-47 Vrijheidsbeperking in het ziekenhuis. Landelijke normen nodig. Arja Mourik, Liesbeth van Gemert, Corry Knijnenburg, Marieke van Piere

8 Conclusies IGZ Atrium Ontbreken van : systematisch patiëntveiligheidsbeleid bij de toepassing van fixatie, proactieve en retrospectieve risicoanalyse, beheren en beheersen van veranderingen, monitoren van uitkomsten, leiderschap. 18-9-2009Marieke van Piere MANP8

9 Prevalentie (1) * Nederland: geen registratie (IGZ, 2005). Onderzoek één ziekenhuis: 9 % (n=208, afd neurologie geriatrie) (Tutuarima et al, 2003) Buitenland:Fixatie in ziekenhuizen cijfers variëren van 6-40%. Meerendeel 6-20% (Forrester et al, 2000) IC: 56 % ( Minnick et al, 2007) In Diaconessenhuis: 7 dagen-prevalentie november 2008 (N=73),: 4,1% (gefixeerden), 44 % bedhekken (21,3% met toestemming) * bron: Bandefix ( Nesselrooy, 2007) 18-9-2009Marieke van Piere MANP9

10 Prevalentie (2) Enquête onder verpleegkundigen (de Veer et al, 2006): (n=82) 72% voert wel eens fixatie uit en 12% tenminste een keer per week 18-9-2009Marieke van Piere MANP10

11 Prevalentie (3) Consumentengids 2009: 670 verpl in ziekenhuis: 58% gebruikt fixatie (16% (zeer) regelmatig) 23% heeft scholing ( N=389),, 46 % uit de praktijk geleerd, 21 % specifieke scholing in het zkh. Duidelijk? > 33% een 8 Risicovolle situaties of problemen? > meer dan 75% antwoordt met een 5-10, 113 verpl geven rapportcijfer 1-4 76,6% heeft een richtlijn (n=389) en 53% heeft kennis van de inhoud 18-9-2009Marieke van Piere MANP11

12 Actuele ontwikkelingen 18-9-2009Marieke van Piere MANP12

13 Extra toezicht dreigt voor Atrium ziekenhuis, n.a.v. 2 doden in 2008. (Trouw 1/11/08) Zweedse band is soms net wurgslang. 7 doden in 2008 BN de stem 16 mei 2008 Vastbinden van patiënten met Zweedse band risicovol Persbericht, 28 januari 2002 Inspectie wijst op risico’s Zweedse band Nieuwsbericht, 29 januari 2002 Dood door Zweedse band voor rechtbank Nursing sept 2008 Klink: 'Fixatie niet altijd uit te sluiten' Nursing 16 JUL 2008 VBI in de media 2008 13 Marieke van Piere MANP 18-9-2009

14 Marieke van Piere MANP14

15 Circulaire IGZ (nov 2008) 15Marieke van Piere, MANP GGZ, Rivierduinen behandelcentrum ouderen, Oegstgeest, 2008

16 Wat te doen? (IGZ) 1.organisatorisch: Adequaat inkoopbeleid, bekwaamheid personeel en Periodieke scholing (niet geschoold is niet bevoegd) Indicatie voor fixatie opstellen Protocol voor de toepassing Matrassen + materiaal moet kloppen/passen en gecontroleerd Gebruiksaanwijzing Veiligheidsmes Marieke van Piere, MANP GGZ, Rivierduinen behandelcentrum ouderen, Oegstgeest, 200816

17 2.Inhoudelijk 18-9-2009Marieke van Piere MANP17 Iedere patiënt heeft een risicoinventarisatie Alle alternatieven zijn afgewogen Motivatie tot toepassing is toetsbaar in dossier Controleren op complicaties

18 Rapport : Zorg voor vrijheid (IGZ) 18-9-2009Marieke van Piere MANP18 -zorg als proces -communicatie -verantwoording -deskundigheid -preventief beleid -randvoorwaarden

19 Verdere ontwikkelingen Sept 2008: samenwerking V&VN Verpleegkundigen Geriatrie en Consultatieve psychiatrie en Nurse Practitioners Mei 2009 jl. bijeenkomst met IGZ voor algemeen ziekenhuis (met NFU, NVZ en Med. orde) 18-9-2009Marieke van Piere MANP19

20 Knelpunten 18-9-2009Marieke van Piere MANP20

21 22 juli 2014Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland 5 thema’s Materiaal Deskundigheid medewerkers Organisatie Methode/beleid Maatschappij

22 22 juli 2014Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland Materiaal Knelpunten Aankoop/aanschaf Beheer/controle Onduidelijke verantwoordelijkheden Gebruik materiaal>onduidelijkheden

23 Deskundigheid Knelpunten Bevoegdheden Verantwoordelijk heden Scholingsbeleid Willekeur toepassing 22 juli 2014Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland

24 22 juli 2014Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland Organisatie Knelpunten Onduidelijke verantwoordelijkheden Gericht beleid Veiligheid Vrijheid Bouw

25 22 juli 2014Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland Methode en procedure Knelpunten Richtlijn Wettelijk kader Registratie Bekendheid alternatieven Risico-analyse

26 Risicoanalyse 18-9-2009Marieke van Piere MANP26 Risicomanagement : Risico = Kans x Gevolg

27 22 juli 2014Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland Maatschappij Knelpunten Angst fixeren Onveilige zorg Alternatieven onvoldoende in beeld

28 18-9-2009Marieke van Piere MANP28

29 Plan van aanpak 18-9-2009Marieke van Piere MANP29 Als je het doet, doe het dan goed ….. En weloverwogen.

30 Voorstel aanpak opnemen in veiligheidspro- gramma VMS zorg opnemen als prestatieindicator door IGZ als follow-up van de circulaire 18-9-2009Marieke van Piere MANP30

31 18-9-2009Marieke van Piere MANP31

32 32Marieke van Piere, MANP GGZ,

33 18-9-2009Marieke van Piere MANP33


Download ppt "Knelpunten aan banden Ontwikkelingen Vrijheidsbeperkende interventies in het algemeen ziekenhuis 18-9-20091Marieke van Piere MANP."

Verwante presentaties


Ads door Google