De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

FTTO RADA Leiden e.o. Regionale Afspraken Dermatologische Apotheekbereidingen 15 maart 2005 MJA Informatiemarkt Annemieke Floor-Schreudering Sjan Lavrijsen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "FTTO RADA Leiden e.o. Regionale Afspraken Dermatologische Apotheekbereidingen 15 maart 2005 MJA Informatiemarkt Annemieke Floor-Schreudering Sjan Lavrijsen."— Transcript van de presentatie:

1 FTTO RADA Leiden e.o. Regionale Afspraken Dermatologische Apotheekbereidingen 15 maart 2005 MJA Informatiemarkt Annemieke Floor-Schreudering Sjan Lavrijsen

2 Inleiding Dermatologische bereiding is 44% van magistrale receptuur [1] 50% is een niet-gestandaardiseerd dermatologische voorschrift [1]. Hierbij ontbreekt systematische onderzoek en dossiervorming naar werkzaamheid, veiligheid en farmaceutisch-technische kwaliteit. Voorschrijver is 20% dermatoloog en 80% huisarts [1] De verantwoordelijkheid voor de rationaliteit en de technische kwaliteit van de apotheekbereiding ligt bij voorschrijver en bereider. Regionaal overleg over de gangbare dermatologische voorschriften is noodzakelijk. [1] bron SFK, Den Haag 2001 15 maart 2005 FTTO RADA

3 Probleemstelling Diversiteit voorschrijfgedrag Communicatie moeilijk
Aflevering niet-rationele en instabiele apotheekbereidingen Apotheker wijzigt voorschrift zonder overleg met voorschrijver Verschillende wijzen van bereiden Inconsistente patiënteninformatie Patiënt moet wachten op bereiding Het voorschrijfgedrag van dermatologische magistrale receptuur in de regio Leiden e.o. is divers. De communicatie tussen dermatologen, huisartsen en apothekers verloopt vaak moeizaam. Dit leidt in de praktijk tot de volgende problemen: - Aflevering van niet-rationele en instabiele apotheekbereidingen, waardoor de kwaliteit van de farmaceutische zorg in gevaar is. - Apotheker besluit zonder overleg met voorschrijver tot het wijzigen van een voorschrift in een gestandaardiseerde bereiding. - Apotheken bereiden hetzelfde bereidingsvoorschrift op verschillende wijzen. - Patiënt ontvangt inconsistente informatie van verschillende professionals. - Patiënt moet wachten op bereiding. 15 maart 2005 FTTO RADA

4 Doelstelling Efficiëntere FPZ bij dermatologische bereidingen
Verhogen kwaliteit en doelmatigheid van de farmaceutische zorg bij dermatologische bereidingen Stimuleren van rationeel voorschrijfgedrag Meer standaardisatie (80% bij aflevering) Opzetten regionaal formularium Stimuleren protocollair werken Verbeterde communicatie en informatie uitwisseling individueel en regionaal Een efficiëntere farmaceutische patiëntenzorg op het gebied van de dermatologische apotheekbereidingen. Het verhogen van de kwaliteit en doelmatigheid van de farmaceutische zorg bij dermatologische apotheekbereidingen door: - het stimuleren van rationeel voorschrijfgedrag (Dermatica op recept, FNA, LNA) - meer standaardisatie (80%) - het opzetten van een regionaal formularium - het stimuleren van protocollair werken - verbeterde communicatie en informatie uitwisseling tussen dermatologen, huisartsen en apothekers op individueel niveau alsmede op regionaal niveau. 15 maart 2005 FTTO RADA

5 Resultaten Werken volgens beslisschema/beoordelingscriteria
Regionaal formularium van rationele dermatologische bereidingen met 80% standaardisatie bij aflevering Basis en toevoeging als handreiking Bereidingsvoorschriften voor regionale bereidingen Communicatieplan: Dermatologen, huisartsen en apothekers zijn gelijkwaardige gesprekspartner en overleggen over dermatologische magistrale receptuur Regionaal formularium van rationele dermatologische apotheekbereidingen met 80% standaardisatiegraad. Bereidingsvoorschriften voor regionale bereidingen die zijn opgenomen in het formularium Communicatieplan zodat dermatologen, huisartsen en apothekers gelijkwaardige gesprekspartners zijn en overleggen over de dermatologische magistrale receptuur. Kernbegrippen hierin zijn: eenvoudig, doeltreffend en drempelverlagend 15 maart 2005 FTTO RADA

6 Voordelen voor patiënten, voorschrijvers en bereiders
Duidelijk overzicht alle bereidingen Rationele en kwalitatief goede bereidingen Snellere communicatie tussen voorschrijver en apotheek Zowel voorschrijver als bereider kent de exacte samenstelling van het bereide product Eenduidige bereidingswijze Bereiding is beschikbaar (binnen gebruikelijke bereidingstijd) Geen onnodige wachttijden voor de patiënt in de apotheek FNA, LNA en regionale bereidingen worden door Zorg en Zekerheid en Zorgverzekeraar Trias vergoed. 15 maart 2005 FTTO RADA

7 Evaluatie RADA-project
Effectmeting: 80% standaardisatie volgens regionaal formularium? Methode: apotheken verzamelden dermatologische voorschriften op aselect opgegeven dag in januari/februari 2005 door apotheek werd een vragenlijst ingevuld voor elk voorschrift analyse van vragenlijsten met Microsoft ACCESS 15 maart 2005 FTTO RADA

8 Resultaten effectmeting
Bijna 80% van de dermatologische voorschriften (handelsproduct/ apotheekbereiding) is voorgeschreven conform regionaal formularium. Bijna 75% van de dermatologische apotheekbereidingen is afgeleverd conform regionaal formularium. 15 maart 2005 FTTO RADA

9 Conclusie Het regionaal formularium van rationele dermatologische apotheekbereidingen, het communicatieplan en de bereidingsvoorschriften zijn instrumenten om tot kwalitatief goede en doelmatige farmaceutische zorg te komen Het regionaal formularium heeft een standaardisatiegraad van bijna 80%. De communicatie, samenwerking en verhouding tussen zorgverleners is op regionaal niveau verbeterd. 15 maart 2005 FTTO RADA

10 Kritische succesfactoren
Creëren van draagvlak door betrekken van juiste zorgverleners uit een beroepsgroep en informeren achterban. Implementatie starten bij kick-off project. 15 maart 2005 FTTO RADA

11 Voor informatie over het FTTO RADA Leiden e.o.
kijk op Alle documenten zijn gratis te downloaden. 15 maart 2005 FTTO RADA


Download ppt "FTTO RADA Leiden e.o. Regionale Afspraken Dermatologische Apotheekbereidingen 15 maart 2005 MJA Informatiemarkt Annemieke Floor-Schreudering Sjan Lavrijsen."

Verwante presentaties


Ads door Google