De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

FTTO RADA Leiden e.o. Regionale Afspraken Dermatologische Apotheekbereidingen 15 maart 2005 MJA Informatiemarkt Annemieke Floor-Schreudering Sjan Lavrijsen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "FTTO RADA Leiden e.o. Regionale Afspraken Dermatologische Apotheekbereidingen 15 maart 2005 MJA Informatiemarkt Annemieke Floor-Schreudering Sjan Lavrijsen."— Transcript van de presentatie:

1 FTTO RADA Leiden e.o. Regionale Afspraken Dermatologische Apotheekbereidingen 15 maart 2005 MJA Informatiemarkt Annemieke Floor-Schreudering Sjan Lavrijsen

2 15 maart 2005FTTO RADA2 Inleiding •Dermatologische bereiding is 44% van magistrale receptuur [1] •50% is een niet-gestandaardiseerd dermatologische voorschrift [1]. Hierbij ontbreekt systematische onderzoek en dossiervorming naar werkzaamheid, veiligheid en farmaceutisch-technische kwaliteit. •Voorschrijver is 20% dermatoloog en 80% huisarts [1] •De verantwoordelijkheid voor de rationaliteit en de technische kwaliteit van de apotheekbereiding ligt bij voorschrijver en bereider. •Regionaal overleg over de gangbare dermatologische voorschriften is noodzakelijk. [1] bron SFK, Den Haag 2001

3 15 maart 2005FTTO RADA3 Probleemstelling •Diversiteit voorschrijfgedrag •Communicatie moeilijk –Aflevering niet-rationele en instabiele apotheekbereidingen –Apotheker wijzigt voorschrift zonder overleg met voorschrijver –Verschillende wijzen van bereiden –Inconsistente patiënteninformatie –Patiënt moet wachten op bereiding

4 15 maart 2005FTTO RADA4 Doelstelling •Efficiëntere FPZ bij dermatologische bereidingen •Verhogen kwaliteit en doelmatigheid van de farmaceutische zorg bij dermatologische bereidingen –Stimuleren van rationeel voorschrijfgedrag –Meer standaardisatie (80% bij aflevering) –Opzetten regionaal formularium –Stimuleren protocollair werken –Verbeterde communicatie en informatie uitwisseling individueel en regionaal

5 15 maart 2005FTTO RADA5 Resultaten •Werken volgens beslisschema/beoordelingscriteria •Regionaal formularium van rationele dermatologische bereidingen met 80% standaardisatie bij aflevering •Basis en toevoeging als handreiking •Bereidingsvoorschriften voor regionale bereidingen •Communicatieplan: Dermatologen, huisartsen en apothekers zijn gelijkwaardige gesprekspartner en overleggen over dermatologische magistrale receptuur

6 15 maart 2005FTTO RADA6 Voordelen voor patiënten, voorschrijvers en bereiders •Duidelijk overzicht alle bereidingen •Rationele en kwalitatief goede bereidingen •Snellere communicatie tussen voorschrijver en apotheek •Zowel voorschrijver als bereider kent de exacte samenstelling van het bereide product •Eenduidige bereidingswijze •Bereiding is beschikbaar (binnen gebruikelijke bereidingstijd) •Geen onnodige wachttijden voor de patiënt in de apotheek •FNA, LNA en regionale bereidingen worden door Zorg en Zekerheid en Zorgverzekeraar Trias vergoed.

7 15 maart 2005FTTO RADA7 Evaluatie RADA-project •Effectmeting: –80% standaardisatie volgens regionaal formularium? •Methode: –apotheken verzamelden dermatologische voorschriften op aselect opgegeven dag in januari/februari 2005 –door apotheek werd een vragenlijst ingevuld voor elk voorschrift –analyse van vragenlijsten met Microsoft ACCESS

8 15 maart 2005FTTO RADA8 Resultaten effectmeting Bijna 80% van de dermatologische voorschriften (handelsproduct/ apotheekbereiding) is voorgeschreven conform regionaal formularium. Bijna 75% van de dermatologische apotheekbereidingen is afgeleverd conform regionaal formularium.

9 15 maart 2005FTTO RADA9 Conclusie •Het regionaal formularium van rationele dermatologische apotheekbereidingen, het communicatieplan en de bereidingsvoorschriften zijn instrumenten om tot kwalitatief goede en doelmatige farmaceutische zorg te komen •Het regionaal formularium heeft een standaardisatiegraad van bijna 80%. •De communicatie, samenwerking en verhouding tussen zorgverleners is op regionaal niveau verbeterd.

10 15 maart 2005FTTO RADA10 Kritische succesfactoren •Creëren van draagvlak door betrekken van juiste zorgverleners uit een beroepsgroep en informeren achterban. •Implementatie starten bij kick-off project.

11 15 maart 2005FTTO RADA11 Voor informatie over het FTTO RADA Leiden e.o. kijk op http://www.stevenshof.nl/RADA.html Alle documenten zijn gratis te downloaden.


Download ppt "FTTO RADA Leiden e.o. Regionale Afspraken Dermatologische Apotheekbereidingen 15 maart 2005 MJA Informatiemarkt Annemieke Floor-Schreudering Sjan Lavrijsen."

Verwante presentaties


Ads door Google