De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

FTO voorbeeld presentatie Regionale Afspraken Dermatologische Apotheekbereidingen FTTO RADA Leiden e.o.

Verwante presentaties


Presentatie over: "FTO voorbeeld presentatie Regionale Afspraken Dermatologische Apotheekbereidingen FTTO RADA Leiden e.o."— Transcript van de presentatie:

1 FTO voorbeeld presentatie Regionale Afspraken Dermatologische Apotheekbereidingen FTTO RADA Leiden e.o.

2 2 Agenda 0:00 uur Welkom 0:05 uurIntroductie RADA project 0:30 uurCasus 1:00 uurVoorschrijfcijfers 1:20 uurConclusie en afspraken

3 FTTO RADA Leiden e.o.3 Inleiding •Dermatologische bereiding is 44% van magistrale receptuur [1] •50% is een niet-gestandaardiseerd dermatologische voorschrift [1] •Voorschrijver is 20% dermatoloog en 80% huisarts [1] •Verantwoordelijkheid ligt bij voorschrijver en bereider •Regionaal overleg is noodzakelijk [1] bron SFK, Den Haag 2001

4 FTTO RADA Leiden e.o.4 Steekproef (1) •Methode –apotheken verzamelden dermatologische voorschriften op aselect opgegeven dag in september 2002 •Resultaten: –28 deelnemende apotheken –542 dermatologische voorschriften, 29% is apotheekbereiding –gemiddeld 5,8 bereidingen per apotheek per dag –voorschrijver: 75% huisarts, 22% dermatoloog –60% EU –in 12% herhaalde huisarts het voorschrift van dermatoloog –in 10% week apotheek af van het originele voorschrift (dermatoloog-huisarts: 3-1), waarvan 12% in overleg

5 FTTO RADA Leiden e.o.5 Steekproef (2) •Vervolg resultaten –Redenen afwijken: •beschikbaarheid generiek of handelspreparaat •standaardisatie •geen garantie bereidingtechnische kwaliteit en/of houdbaarheid •geen garantie werkzaamheid •obsolete stoffen –60% ad-hoc bereiding, in 52% bereid zonder protocol –40% bereid volgens FNA –Twijfels over therapeutische rationaliteit in 25% –Twijfels over fysische stabiliteit in 13% –In 26% is bereide product te vervangen door handelsproduct

6 FTTO RADA Leiden e.o.6 Probleemstelling •Diversiteit voorschrijfgedrag •Communicatie moeilijk –Aflevering niet-rationele en instabiele apotheekbereidingen –Apotheker wijzigt voorschrift zonder overleg met voorschrijver –Verschillende wijzen van bereiden –Inconsistente patiënteninformatie –Patiënt moet wachten op bereiding

7 FTTO RADA Leiden e.o.7 Doelstelling •Efficiëntere FPZ bij dermatologische bereidingen •Verhogen kwaliteit en doelmatigheid van de farmaceutische zorg bij dermatologische bereidingen –Stimuleren van rationeel voorschrijfgedrag –Meer standaardisatie (80% bij aflevering) –Opzetten regionaal formularium –Stimuleren protocollair werken –Verbeterde communicatie en informatie uitwisseling individueel en regionaal

8 FTTO RADA Leiden e.o.8 Voordelen Patiënten: •Bereiding is beschikbaar (binnen gebruikelijke bereidingstijd) •Geen onnodige wachttijden voor de patiënt in de apotheek •Verbeterde kwaliteit van de behandeling Voorschrijvers: •Duidelijk overzicht alle bereidingen •Snellere communicatie tussen voorschrijver en apotheek •Zowel voorschrijver als bereider kent de exacte samenstelling van het bereide product Bereiders: •Duidelijk overzicht alle bereidingen •Rationele en Kwalitatief goede bereidingen •Snellere communicatie tussen voorschrijver en apotheek •Zowel voorschrijver als bereider kent de exacte samenstelling van het bereide product •Eenduidige bereidingswijze

9 FTTO RADA Leiden e.o.9 (Beoogde) resultaten RADA project •Resultaten steekproef •Werken volgens beslisschema/beoordelingscriteria •Regionaal formularium van rationele dermatologische bereidingen met 80% standaardisatie bij aflevering •Bereidingsvoorschriften voor regionale bereidingen •Basis en toevoeging als handreiking •Communicatieplan: Dermatologen, huisartsen en apothekers zijn gelijkwaardige gesprekspartner en overleggen over dermatologische magistrale receptuur

10 10 Beslisschema dermatologische apotheekbereiding Goedgekeurd door Klankbordgroep RADA project op 13 april 2003 Is een geregistreerd handelspreparaat beschikbaar? Is er een landelijk gestandaardiseerd (FNA/LNA) voorschrift? Kies het handelspreparaat Is er een niet -gestandaardiseerd voorschrift dat voldoet aan de vastgestelde beoordelingscriteria Overleg tussen apotheek en arts/voorschrijver over kwaliteit en/of reden van het voorschrift en eventuele alternatieven nee ja nee Kies het landelijk gestandaardiseerd voorschrift Is er een regionaal gestandaardiseerd voorschrift? ja Kies het regionaal gestandaardiseerd voorschrift ja Kies dit voorschrift nee

11 FTTO RADA Leiden e.o.11 Beoordelingscriteria niet-gestandaardiseerde bereidingen Goedgekeurd door Klankbordgroep RADA project op 13 april 2003 • Farmacotherapeutische rationaliteit – werkzaamheid is voldoende aannemelijk – veiligheid is voldoende aannemelijk – afwezigheid van obsolete stoffen en ex-FNA-preparaten (volgens Dermatica op Recept 2e herziene druk) • Chemische stabiliteit van de werkzame bestanddelen • Fysische stabiliteit van de samenstelling (NB. Vermijd toevoegingen aan handelspreparaten) • Houdbaarheid van de bereiding • Patiëntvriendelijkheid

12 FTTO RADA Leiden e.o.12 Regionaal Formularium •Handelspreparaten •FNA (+bases) •LNA •Dermatica op Recept •FTR: Formularium Teerproducten Rotterdam –Niveau-2 stoffen: bereidingspunten •Regionale afspraken

13

14 FTTO RADA Leiden e.o.14 Noodzaak tot standaardisatie  Effect is afhankelijk van de penetratie:  huid  werkzame stof  basis  opgeloste vorm van werkzame stof •Concentratie corticosteroïden –geen verschil: •0,025%; 0,05%; 0,1% triamcinolonacetonide •1,0%; 2,5% hydrocortison •Concentratie tretoïne –wel degelijk verschil in 0,02%; 0,05%; 0,1%

15 FTTO RADA Leiden e.o.15 Toevoegingen aan handelspreparaten •Informatie opgevraagd bij fabrikanten + advies ingewonnen bij FNA: –Geringe houdbaarheid (nb kostenaspect): max 1 maand t.o.v. 1-3 jaar zonder toevoeging –Ontbreken van gegevens over stabiliteit –Ontbreken van gegevens over effectiviteit  Geen toevoegingen aan handelspreparaten  Met uitzondering van 3 regionale afspraken: –salicylzuur aan Topicorte huidemulsie –hydrocortisonacetaat aan ketoconazolcreme –triamcinolonacetonide aan ketoconazolcreme

16 FTTO RADA Leiden e.o.16 Regionale afspraken bereidingen (RA’s) •RA’s om te voldoen aan behoefte van dermatologen •RA’s voldoen aan beoordelingscriteria van niet- gestandaardiseerde bereidingen  regionaal gestandaardiseerde voorschriften •De houdbaarheid van RA's is 1 maand totdat onderzoek heeft uitgewezen dat deze verlengd kan worden. •Bereidingsvoorschriften voor alle RA’s via www.stevenshof.nl

17 FTTO RADA Leiden e.o.17 1% Hydrocortisonacetaat in ketoconazolcrème Receptuur: Hydrocortisoni acetas micronisatus1g Ketoconazolcrème99g 100g Bereiding:  Wrijf de hydrocortisonaceaat af in gelijke delen met de ketoconazolcrème. Bewaring: De houdbaarheid is niet onderzocht, de uiterste gebruiksdatum is daarom 1 maand na bereiding. Aanwijzing: Vermeld duidelijk de gebruiksduur voor de patiënt op het etiket.

18 FTTO RADA Leiden e.o.18 RA’s behaarde hoofdhuid  Behaarde hoofdhuid  Lanettesmeersel FNA  75% basis voor lanettezalf en 25% Cetiol V  Topicorte emulsie  makkelijk op te brengen  makkelijk afwasbaar

19 FTTO RADA Leiden e.o.19 Onderzoek RA’s •Toevoeging van hydrocortisonacetaat aan ketoconazolcreme is 6 maanden houdbaar. •Toevoeging van triamcinolonacetonide aan ketoconazolcreme is 6 maanden houdbaar.

20 FTTO RADA Leiden e.o.20 Basis en toevoeging •Handreiking voor toevoegingen van werkzame stoffen aan bases gebaseerd op fysisch chemische verenigbaarheid. •Alleen voor niet-gestandaardiseerde enkelvoudige bereidingen •Specifieke FNA of LNA combinaties zijn opgenomen. •Bij overige combinaties is stabiliteit en effectiviteit onbekend.

21

22 FTTO RADA Leiden e.o.22 Communicatieplan •Beslisschema en beoordelingscriteria •Communicatie tussen voorschrijver en bereider bij niet- gestandaardiseerde apotheekbereidingen –overlegformulier van voorschrijver naar apotheek –overlegformulier van apotheek naar voorschrijver •Voorlichting aan de patiënt

23 FTTO RADA Leiden e.o.23

24 FTTO RADA Leiden e.o.24

25 FTTO RADA Leiden e.o.25 Implementatieplan •Regionale nascholing voor dermatologen, huisartsen en apothekers dd april-november 2004 •Patiënten: –Artikel in Z.org dd maart 2004 –Publicatie op website Zorg en Zekerheid dd 1 maart 2004 –Patiëntenbrief voor distributie door zorgverleners dd oktober 2004 •Brief naar farmaceutische bedrijven dd september 2004 •Brief naar zorgverzekeraars dd september 2004 •FTO materiaal voor huisartsen dd december 2004 •Implementatie formularium in EVS in 2005

26 FTTO RADA Leiden e.o.26 Aanspraak op vergoeding •FNA, LNA en RA’s worden door zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid en zorgverzekeraar Trias aangemerkt als rationele therapie en komen daarmee voor vergoeding in aanmerking.

27 FTTO RADA Leiden e.o.27 Evaluatie en vervolg RADA-project •Zijn doelstellingen gehaald? Evaluatie d.m.v. steekproef en vragenlijst januari 2005. •Update formularium en andere documenten jaarlijks  fouten en voorstellen doorgeven aan projectbureau

28 FTTO RADA Leiden e.o.28 Voor meer informatie over het RADA project en alle documenten (gratis te downloaden) kijk op http://www.stevenshof.nl/RADA.html

29 FTTO RADA Leiden e.o.29 Voorschrijfcijfers (voorbeeld)  Analyse in twee gedeelten  juli 2003 tot en met december 2003  januari 2004 tot en met april 2004  1-1-2004 toepassing RADA in Apotheek

30

31

32

33 FTTO RADA Leiden e.o.33 Voorbeeldvoorschriften buiten RADA (voor eigen huisartsen nagaan) •0,1% Triamcinolonacetonide in lidocainevaselinecrème 3% FNA èRADA alternatief: Apart afleveren •Salicylzuur in Eloconzalf èRADA alternatief: Apart afleveren •Ureum 10% in vaseline 10%/20% lanettecrème èRADA alternatief: 5%/10% Ureum in vaselinelanettecrème I FNA –bevat propyleenglycol –22,5% vaseline

34 Voorbeeldvoorschriften buiten RADA (voor eigen huisartsen nagaan) •Acne lotion: 0,1% Salicylzuur, 0,1% resorcinol, glycerol,alcohol 70%, water èRADA alternatief: –gezichtsreinigingslotion –salicylzuuroplossing 2% FNA •geen resorcinol •sterkere concentratie salicylzuur –eventueel lanettecrème I •0,1% Triamcinolon en 5% salicylzuur in lanettecrème I FNA èRADA alternatief: –Triamcinoloncrème 0,1% FNA –10% Salicylzuur + 0,1% triamcinolon in 75% basis voor lanettezalf + 25% cetiol V: basis is voor de behaarde hoofdhuid en goed afwasbaar

35 FTTO RADA Leiden e.o.35 Conclusie en afspraken •Huisartsen schrijven voor 97,3 % volgens RADA voor. Dit is binnen de afgesproken marge van max. 20% buiten RADA. •Dermatologen hebben grootste aandeel in het niet- conform RADA voorschrijven. •Geen toevoegingen aan handelsproducten m.u.v. de 3 regionale afspraken. •Voorschrijven volgens beslisschema.


Download ppt "FTO voorbeeld presentatie Regionale Afspraken Dermatologische Apotheekbereidingen FTTO RADA Leiden e.o."

Verwante presentaties


Ads door Google