De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WELKOM Raadsinformatieavond 10 juli 2013 EEN NIEUW BEDRIJFSMODEL VOOR DE KOM.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WELKOM Raadsinformatieavond 10 juli 2013 EEN NIEUW BEDRIJFSMODEL VOOR DE KOM."— Transcript van de presentatie:

1 WELKOM Raadsinformatieavond 10 juli 2013 EEN NIEUW BEDRIJFSMODEL VOOR DE KOM

2 Een nieuw bedrijfsmodel voor DE KOM Inleiding Terugblik | context Plan: DE NIEUWE KOM Vragen?

3 DE KOM DE KOM is het bruisende cultuurcentrum van Nieuwegein (en regio) waar altijd wat te beleven is. DE KOM vervult een basisbehoefte door mensen te boeien, te vermaken, uit te dagen, te confronteren, te verrassen en te laten reflecteren in en door de kunsten, vanuit de overtuiging dat dit mensen gelukkiger maakt, hen verbindt, hen ondersteunt bij hun ontwikkeling en bijdraagt aan een gezonde, weerbare, creatieve samenleving en aan een sterk en aantrekkelijker Nieuwegein voor de (toekomstige) bewoners.

4 DE KOM is uniek door de bundeling van moderne faciliteiten en talenten en de daarmee samenhangende mogelijkheden, kwaliteiten en synergie. Om dit optimaal te versterken en te benutten staat DE KOM midden in de samenleving, als knooppunt: betrokken, proactief, ondernemend en met een open naar buiten gerichte blik. BASIS PLAN NIEUWE KOM

5 Plan DE NIEUWE KOM biedt Genoeg bouwstenen om DE KOM komende jaren tot het bruisende cultuurcentrum van Nieuwegein (en regio) uit te laten groeien Een ondernemend bedrijfsmodel Een verbindende netwerkorganisatie Een optimaal gebruik van gebouw en faciliteiten Een vernieuwend financieringsmodel Een maximale bezuiniging op de benodigde subsidie binnen de door de gemeente geformuleerde kaders: niet bezuinigen op kwaliteit en deelname jeugd en jongeren

6 Situatie nu 1.470.000 subsidie 750.000 voor kunstencentrum 720.000 voor theater

7 2012, de resultaten Turbulent Minder cursisten (-12%) 60% bezetting theater Horeca en (commerciële) verhuur trekt aan Klein negatief resultaat Omzet 3,6 miljoen excl. huisvesting

8 2013, de verwachtingen kunstencentrum Minder belangstelling voor traditioneel aanbod Meer belangstelling andersoortig, innovatief aanbod Toename aantal projecten theater Kaartverkoop theater positief Horeca en (commerciële) verhuur groeit

9 Bezuinigingen: stand van zaken 125.000 voor theater: uit eigen exploitatie / reserve Opdracht 400.000 voor kunstencentrum door kostendekkend organiseren volwassenonderwijs: in overleg met de gemeente is KplusV gevraagd om de implicaties daarvan in beeld te brengen

10 Vraagstelling Kan de gewenste bezuiniging van 400.000 gerealiseerd worden door kostendekkende tarieven voor volwassenen? Kan de bezuiniging van 400.000 worden gerealiseerd door ingrijpende wijzigingen in de organisatie van de kunsteducatie, binnen de door de raad gestelde minimale gelijkblijvende deelname aan en kwaliteit van kunsteducatie voor jeugdigen?

11 Aanpak Voorbereiding (onderzoek naar beleidskaders e.d.) Doorlichten bedrijfsvoering, doorlichten medewerkersbestand Omgevingsonderzoek Ontwerp kansrijk model

12 Uitkomst n.a.v. de vraag Van huidige subsidie kunstencentrum gaat er 220.000 naar volwassenonderwijs (vwo) Kostendekkend organiseren van directe en indirecte kosten vwo is niet mogelijk Kostendekkend organiseren van directe kosten vwo resulteert in een maximale bezuiniging tussen 90.000 en 110.000 Het is niet mogelijk een bezuiniging van 400.000 binnen kc te realiseren zonder aantasting kwaliteit en kwantiteit jeugdigen

13 Uitkomst n.a.v. kunstencentrum Uit benchmark blijkt dat we een gedegen, gemiddeld, ietwat aanbodgericht traditioneel kunstencentrum zijn Veronderstelling dat er meer subsidie naar kunstencentrum van DE KOM gaat in vergelijking met andere instellingen is niet juist

14 Noodzaak nieuw bedrijfsmodel Door sterke vermindering van directe en indirecte (overhead)kosten in combinatie met nieuwe producten is een groter resultaat te bereiken Dit vraagt wel om een nieuw bedrijfsmodel Nieuw model gebruiken om de omslag naar een ondernemende netwerkorganisatie te realiseren en zo bestendig de toekomst tegemoet te treden

15 Omgevingsonderzoek, waar liggen de kansen? Er is in Nieuwegein plek voor een vernieuwende, krachtige organisatie voor cultuurparticipatie en –educatie Organisatie moet cultureel ondernemend, schakel, knooppunt, vliegwiel en betrouwbaar zijn

16 DE NIEUWE KOM Ondernemende netwerkorganisatie Flexibel in de bedrijfsvoering en met innovatief vermogen Optimaal gebruik ruimte en faciliteiten DE KOM Een zo slank mogelijke ondersteunende organisatie Een kernteam breed inzetbare kunstenaar-docenten in vaste dienst, acquirerend, initiërend en uitvoerend Een flexibele, uitvoerende schil van zelfstandig werkende kunstdocenten.

17 Nieuwe organisatie

18 Stakeholders en productgroepen

19 DE NIEUWE KOM gefaseerd 2013-2014 Tarieven jeugd en jongeren verhoogd met index Tarieven volwassenen directe kosten kostendekkend: gemiddelde stijging lesgelden +30% Verkleinen ondersteunende overhead organisatie Start flexibilisering arbeidscontracten Efficiency verbetering Investeren in P&C, automatisering, scholing nieuwe organisatie Investeren in kansrijke samenwerkingspartners Ontwikkelen innovatief aanbod en start implementatie Uitbouw projecten

20 DE NIEUWE KOM gefaseerd 2014-2015 Tarieven jeugdigen verhoogd met index, DE KOM blijft aanbod verzorgen Vwo is geflexibiliseerd, daarvoor is docentencollectief gevormd Projectorganisatie is opgetuigd, verdient zichzelf nagenoeg bijna terug Diverse samenwerkingsverbanden zijn intensief en verankerd

21 DE NIEUWE KOM gefaseerd 2015-2016 Implementatie nieuwe bedrijfsmodel afgerond, maximale bezuiniging gerealiseerd, de projectorganisatie verdient zichzelf (meer dan) terug en draagt bij aan serviceorganisatie De organisatie is omgevormd tot vraag-, service- en klantgerichte professionele daadkrachtige onderneming

22 DE NIEUWE KOM 20122013201420152016 Kunstencentrum750.000 Bezuiniging kunstencentrum0-35.000-108.000-232.000-260.000 Totaal kunstencentrum715.000642.000518.000490.000 Bezuiniging op theater-125.000 Totale besparing-160.000-233.000-357.000-385.000 Subsidie1.630.6821.470.6821.397.6821.273.6821.245.682 % minder (t.o.v. 2012)0-10%-15%-23%-25% Frictie- en transitiekosten (eenmalig)311.565

23 Binnen gemeentelijk kader (geen verlies kwaliteit en kwantiteit jeugd en jongeren) realiseren we met het nieuwe bedrijfsmodel: Maximale bezuiniging Omvorming naar professionele, flexibele, klantgerichte, ondernemende, verbindende netwerkorganisatie Transparante financiering Slimme verbindingen en diverse samenwerkingspartners Grote bijdrage aan een gezonde, creatieve en weerbare Nieuwegeinse samenleving

24 Vragen?


Download ppt "WELKOM Raadsinformatieavond 10 juli 2013 EEN NIEUW BEDRIJFSMODEL VOOR DE KOM."

Verwante presentaties


Ads door Google