De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

0101. EN NU ? CULTUURKAART 2.0 Jennet Sintenie Projectleider Cultuurkaart CJP 0202.

Verwante presentaties


Presentatie over: "0101. EN NU ? CULTUURKAART 2.0 Jennet Sintenie Projectleider Cultuurkaart CJP 0202."— Transcript van de presentatie:

1 0101

2 EN NU ? CULTUURKAART 2.0 Jennet Sintenie Projectleider Cultuurkaart CJP 0202

3 AGENDA 1.Cultuurkaart in cijfers 2.Chronologie van feiten 3.Plan van aanpak 4.Discussie en vragen 0303

4 0404 CULTUURKAART IN CIJFERS

5 landelijke cijfers schooljaar 2010-2011 De Cultuurkaart is voor iedereen 0505 941.678 leerlingen 1.441 schoolvestigingen 1.400 actieve instellingen 14 miljoen euro

6 BESTEDINGSPERCENTAGE 0606 CULTUURKAART IN CIJFERS landelijke cijfers schooljaar 2010-2011

7 BIJ WIE ? 0707 CULTUURKAART IN CIJFERS landelijke cijfers schooljaar 2010-2011

8 8 aantal leerlingenbeschikbaar budgetbesteed% besteed vmbo 22.599364.415,00325.124,5589% havo 17.777282.505,00269.109,5595% vwo 24.442382.015,00355.363,4893% vso+pro 2.52741.065,0032.688,2680% totaal 67.3451.070.000,00982.285,8392% CULTUURKAART IN CIJFERS landelijke cijfers schooljaar 2010-2011 Utrecht

9 9 CULTUURKAART IN CIJFERS landelijke cijfers schooljaar 2010-2011 Besteed door de scholen in Utrecht

10 10 CULTUURKAART IN CIJFERS landelijke cijfers schooljaar 2010-2011 Geïnd door de instellingen in Utrecht € 1.590.062,50

11 CULTUURKAART SUCCES 11 Op school Ontwikkeling van visie en beleid en een cultureel programma Cultuurcoordinator/CKVdocent heeft geoormerkt budget Bredere kennis bij docenten op school en bij de instellingen Goede banden onderwijs en cultuur Geldstroom naar instellingen Meer cultuurparticipatie door jongeren Openheid culturele instellingen

12 01212 CHRONOLOGIE

13 13 Oktober 2010: Publicatie regeerakkoord December 2010: Petitie cultuurkaart Maart 2011:Publicatie Rekenkamer Juni 2011:Nota-overleg Tweede Kamer Wijziging koers staatssecretaris Begin novemberGesprek met staatssecretaris 27 novemberMotie voor plan van aanpak CJP

14 ROL VAN DE RIJKSOVERHEID 14 Geen rijksbijdrage Wel BTW-vrijstelling Wel ondersteuning

15 01515 PLAN VAN AANPAK BASIS

16 Belangen onderwijs 1.Budget voor cultuuronderwijs 2.Continuïteit 3.Kwaliteit 16 PLAN VAN AANPAK

17 Belangen culturele instellingen 1.Budget voor cultuureducatie 2.Publieke taakstelling 3.Toegang tot publiek 4.Continuiteit 5.Kwaliteit 17 PLAN VAN AANPAK

18 Belangen leerlingen 1.Goed cultureel onderwijs. 2.Goed cultureel aanbod voor een goede prijs 3.Individuele stimulans vanuit culturele sector 18 PLAN VAN AANPAK

19 01919 PLAN VAN AANPAK Cultuurkaart speelt bindende rol tussen onderwijs, culturele sector, jongeren, kortinggevers en geldschieters.

20 Samenwerking School-cultuur-jongeren 20 PLAN VAN AANPAK Gezamenlijk investeren Convenant culturele sector: Culturele sector blijft investeren in cultuur- educatie VO Korting op cultuur voor jongeren Geld beschikbaar: bedrag school (10 euro) en bedrag derden (5 euro?)

21 VOORTZETTEN CULTUURKAART 4 STAPPEN 21 PLAN VAN AANPAK

22 22 STAP 1 Belang van cultuureducatie opnieuw op de kaart Nieuwe invulling aan de rol van de Cultuurkaart PLAN VAN AANPAK

23 STAP 2 23 Schooldirecties overtuigen mee te doen om ten minste 10 euro te investeren. Zet op een rij hoe je programma aansluit bij de missie van de school. Zet de voordelen van de Cultuurkaart voor jouw school op een rij Bekijk hoe de besteding k&c zich verhoudt t.o.v. de andere leergebieden. Bespreek de herschikking van de middelen en mogelijke andere bronnen (leermiddelen, MAS, ouderbijdrage) Maak een meerjarenplan en geef aan wat je hiervoor nodig hebt aan geld Maak een overzicht van wat k&c de school oplevert Bijvoorbeeld: Invulling van de kerndoelen (50 & 51) Uitvoeren van de verplichtingen van CKV Welke bijdrage levert cultuureducatie aan talentontwikkeling Welke bijdrage levert het aan de sfeer op school Welke bijdrage levert het aan ‘leren samenwerken’ Welke bijdrage kan een ‘cultureel profiel’ hebben aan leerlingaantallen.

24 STAP 3 24 Het vinden van matchingsfinanciering Voors 1.Belang cultuuronderwijs voor doelgroep 2.Mogelijkheid om zich te profileren Tegen 1.Behoefte geld komt voort uit bezuiniging 2.Doen er genoeg scholen mee? 3.Gaat het lukken? Geen instant succes formule

25 STAP 4 25 Aanpassen systematiek en uitrol 1.Niet veel verandering tov andere jaren 2.Gebruik techniek blijft hetzelfde 3.Daar waar mogelijk: gebruiksvriendelijker

26 26 Continuïteit op school Kans op extra cultureel tegoed door private partijen en lagere overheden. BTW-vrijstelling op culturele activiteiten die met de Cultuurkaart betaald worden. De Cultuurkaart is een samenwerkingscollectief De school biedt met de Cultuurkaart de leerlingen een persoonlijke voordeelpas aan. Dit is gunstig voor het imago en het profiel van de school Extra voordeel bij organisaties zoals NS (groepsvervoer) De managementinformatie die beschikbaar is geeft helder inzicht in het cultureel profiel van de school VOORDELEN CULTUURKAART

27 27 In mei ontvangt de directie een oproep om de school aan te melden. Budgethouder en projectcoördinator worden aangemeld. De leerling- en docentgegevens worden aangeleverd. De school ontvangt een factuur. Het volledige cultureel tegoed (bijdrage school+bijdrage fonds) komt beschikbaar. De budgethouder kan betalingen via de weborder gaan doen. De directeur en de budgethouder krijgen toegang tot de transactie- en bestedingsgegevens. PRAKTIJK CULTUURKAART

28 28 Hele school ? Combipas ? Meer uitgeven ? ……………….. PRAKTIJK CULTUURKAART

29 VRAGEN ? 29

30 CONVENANTTEKST 30 Voor een sterk cultureel klimaat is het bereik van nieuwe en jonge publieksgroepen voor de culturele sector essentieel. De CJP Cultuurkaart biedt toegang tot 1 miljoen jongeren en is daarmee: - een belangrijke stimulans gebleken voor professionalisering van cultuureducatie voor jongeren; - van het grootste belang voor de contacten tussen scholen en culturele instellingen; - een waardevol instrument voor ‘cultureel ondernemerschap’. De culturele sector, verenigd door de branche- en koepelorganisaties uit deze sector, en CJP willen de maatschappelijke verbinding tussen cultuur, onderwijs en jongeren verder versterken. Om dit te bereiken moet de werking van de CJP Cultuurkaart en de ontwikkelde infrastructuur ook na het schooljaar 2011-2012 in stand gehouden worden. Er wordt door CJP een inspanning gedaan om zoveel mogelijk gelden te verwerven bij overheden, culturele fondsen en het bedrijfsleven voor cultuureducatie van jongeren. De volgende afspraken worden in dit kader gemaakt: CJP neemt de verantwoordelijkheid op zich om zoveel mogelijk jongeren van de kaart te voorzien via verschillende kanalen zoals de jongere zelf, onderwijsinstellingen en overheden zodat ook in de toekomst, wederom minimaal 1 miljoen jongeren via deze kaart bereikt worden; De branche- en koepelorganisaties uit de culturele sector willen de CJP Cultuurkaart behouden en stimuleert haar aangesloten leden om medewerking te geven aan CJP – kortingen; CJP – acties en special events. Amsterdam, 23 november 2011


Download ppt "0101. EN NU ? CULTUURKAART 2.0 Jennet Sintenie Projectleider Cultuurkaart CJP 0202."

Verwante presentaties


Ads door Google