De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

01.

Verwante presentaties


Presentatie over: "01."— Transcript van de presentatie:

1 01

2 En nu ? Cultuurkaart 2.0 Jennet Sintenie
02 En nu ? Cultuurkaart 2.0 Jennet Sintenie Projectleider Cultuurkaart CJP

3 agenda Cultuurkaart in cijfers Chronologie van feiten Plan van aanpak
03 agenda Cultuurkaart in cijfers Chronologie van feiten Plan van aanpak Discussie en vragen

4 Cultuurkaart in cijfers
04 Cultuurkaart in cijfers

5 De Cultuurkaart is voor iedereen
05 Cultuurkaart in cijfers landelijke cijfers schooljaar De Cultuurkaart is voor iedereen leerlingen schoolvestigingen 1.400 actieve instellingen 14 miljoen euro

6 BESTEDINGspercentage
06 Cultuurkaart in cijfers landelijke cijfers schooljaar BESTEDINGspercentage

7 Bij wie ? 07 Cultuurkaart in cijfers
landelijke cijfers schooljaar Bij wie ?

8 8 Cultuurkaart in cijfers landelijke cijfers schooljaar 2010-2011
Utrecht aantal leerlingen beschikbaar budget besteed % besteed vmbo 22.599 ,00 ,55 89% havo 17.777 ,00 ,55 95% vwo 24.442 ,00 ,48 93% vso+pro 2.527 41.065,00 32.688,26 80% totaal 67.345 ,00 ,83 92%

9 Besteed door de scholen in Utrecht
9 Cultuurkaart in cijfers landelijke cijfers schooljaar Besteed door de scholen in Utrecht

10 10 Cultuurkaart in cijfers landelijke cijfers schooljaar 2010-2011
Geïnd door de instellingen in Utrecht € ,50

11 CULTUURKAART SUCCES 11 Op school
Ontwikkeling van visie en beleid en een cultureel programma Cultuurcoordinator/CKVdocent heeft geoormerkt budget Bredere kennis bij docenten op school en bij de instellingen Goede banden onderwijs en cultuur Geldstroom naar instellingen Meer cultuurparticipatie door jongeren Openheid culturele instellingen 11

12 01212 CHRONOLOGIE

13 Oktober 2010: Publicatie regeerakkoord
13 CHRONOLOGIE Oktober 2010: Publicatie regeerakkoord December 2010: Petitie cultuurkaart Maart 2011: Publicatie Rekenkamer Juni 2011: Nota-overleg Tweede Kamer Wijziging koers staatssecretaris Begin november Gesprek met staatssecretaris 27 november Motie voor plan van aanpak CJP

14 ROL van de rijksoverheid
14 ROL van de rijksoverheid Geen rijksbijdrage Wel BTW-vrijstelling Wel ondersteuning

15 01515 Plan van aanpak Basis

16 Budget voor cultuuronderwijs Continuïteit Kwaliteit
16 Plan van aanpak Belangen onderwijs Budget voor cultuuronderwijs Continuïteit Kwaliteit

17 Belangen culturele instellingen Budget voor cultuureducatie
17 Plan van aanpak Belangen culturele instellingen Budget voor cultuureducatie Publieke taakstelling Toegang tot publiek Continuiteit Kwaliteit

18 Goed cultureel onderwijs. Goed cultureel aanbod voor een goede prijs
18 Plan van aanpak Belangen leerlingen Goed cultureel onderwijs. Goed cultureel aanbod voor een goede prijs Individuele stimulans vanuit culturele sector

19 01919 Plan van aanpak Cultuurkaart speelt bindende rol tussen onderwijs, culturele sector, jongeren, kortinggevers en geldschieters.

20 School-cultuur-jongeren
20 Plan van aanpak Samenwerking School-cultuur-jongeren Gezamenlijk investeren Convenant culturele sector: Culturele sector blijft investeren in cultuur-educatie VO Korting op cultuur voor jongeren Geld beschikbaar: bedrag school (10 euro) en bedrag derden (5 euro?)

21 voortzetten Cultuurkaart
21 Plan van aanpak voortzetten Cultuurkaart 4 stappen

22 Belang van cultuureducatie opnieuw op de kaart
22 Plan van aanpak stap 1 Belang van cultuureducatie opnieuw op de kaart Nieuwe invulling aan de rol van de Cultuurkaart

23 23 stap 2 Schooldirecties overtuigen mee te doen om ten minste 10 euro te investeren. Zet op een rij hoe je programma aansluit bij de missie van de school. Zet de voordelen van de Cultuurkaart voor jouw school op een rij Bekijk hoe de besteding k&c zich verhoudt t.o.v. de andere leergebieden. Bespreek de herschikking van de middelen en mogelijke andere bronnen (leermiddelen, MAS, ouderbijdrage) Maak een meerjarenplan en geef aan wat je hiervoor nodig hebt aan geld Maak een overzicht van wat k&c de school oplevert Bijvoorbeeld: Invulling van de kerndoelen (50 & 51) Uitvoeren van de verplichtingen van CKV Welke bijdrage levert cultuureducatie aan talentontwikkeling Welke bijdrage levert het aan de sfeer op school Welke bijdrage levert het aan ‘leren samenwerken’ Welke bijdrage kan een ‘cultureel profiel’ hebben aan leerlingaantallen.

24 24 stap 3 Het vinden van matchingsfinanciering Voors Belang cultuuronderwijs voor doelgroep Mogelijkheid om zich te profileren Tegen Behoefte geld komt voort uit bezuiniging Doen er genoeg scholen mee? Gaat het lukken? Geen instant succes formule

25 25 stap 4 Aanpassen systematiek en uitrol Niet veel verandering tov andere jaren Gebruik techniek blijft hetzelfde Daar waar mogelijk: gebruiksvriendelijker

26 Voordelen Cultuurkaart
26 Voordelen Cultuurkaart Continuïteit op school Kans op extra cultureel tegoed door private partijen en lagere overheden. BTW-vrijstelling  op culturele activiteiten die met de Cultuurkaart betaald worden. De Cultuurkaart is een samenwerkingscollectief De school biedt met de Cultuurkaart de leerlingen een persoonlijke voordeelpas aan. Dit is gunstig voor het imago en het profiel van de school Extra voordeel bij organisaties zoals NS (groepsvervoer) De managementinformatie die beschikbaar is  geeft helder inzicht in het cultureel profiel van de school

27 praktijk Cultuurkaart
27 praktijk Cultuurkaart In mei ontvangt de directie een oproep om de school aan te melden. Budgethouder en projectcoördinator worden aangemeld. De leerling- en docentgegevens worden aangeleverd. De school ontvangt een factuur. Het volledige cultureel tegoed (bijdrage school+bijdrage fonds) komt beschikbaar. De budgethouder kan betalingen via de weborder gaan doen. De directeur en de budgethouder krijgen toegang tot de transactie- en bestedingsgegevens.

28 praktijk Cultuurkaart
28 praktijk Cultuurkaart Hele school ? Combipas ? Meer uitgeven ? ………………..

29 29 Vragen ?

30 30 Convenanttekst Voor een sterk cultureel klimaat is het bereik van nieuwe en jonge publieksgroepen voor de culturele sector essentieel. De CJP Cultuurkaart biedt toegang tot 1 miljoen jongeren en is daarmee: - een belangrijke stimulans gebleken voor professionalisering van cultuureducatie voor jongeren; - van het grootste belang voor de contacten tussen scholen en culturele instellingen; - een waardevol instrument voor ‘cultureel ondernemerschap’. De culturele sector, verenigd door de branche- en koepelorganisaties uit deze sector, en CJP willen de maatschappelijke verbinding tussen cultuur, onderwijs en jongeren verder versterken. Om dit te bereiken moet de werking van de CJP Cultuurkaart en de ontwikkelde infrastructuur ook na het schooljaar in stand gehouden worden. Er wordt door CJP een inspanning gedaan om zoveel mogelijk gelden te verwerven bij overheden, culturele fondsen en het bedrijfsleven voor cultuureducatie van jongeren. De volgende afspraken worden in dit kader gemaakt: CJP neemt de verantwoordelijkheid op zich om zoveel mogelijk jongeren van de kaart te voorzien via verschillende kanalen zoals de jongere zelf, onderwijsinstellingen en overheden zodat ook in de toekomst, wederom minimaal 1 miljoen jongeren via deze kaart bereikt worden; De branche- en koepelorganisaties uit de culturele sector willen de CJP Cultuurkaart behouden en stimuleert haar aangesloten leden om medewerking te geven aan CJP – kortingen; CJP – acties en special events. Amsterdam, 23 november 2011


Download ppt "01."

Verwante presentaties


Ads door Google