De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

01.

Verwante presentaties


Presentatie over: "01."— Transcript van de presentatie:

1 01

2 En nu ? Cultuurkaart 2.0 Jennet Sintenie
02 En nu ? Cultuurkaart 2.0 Jennet Sintenie Projectleider Cultuurkaart CJP

3 agenda Cultuurkaart in cijfers Chronologie van feiten Plan van aanpak
03 agenda Cultuurkaart in cijfers Chronologie van feiten Plan van aanpak Discussie en vragen

4 Cultuurkaart in cijfers
04 Cultuurkaart in cijfers

5 Cultuurkaart in cijfers
05 Cultuurkaart in cijfers landelijke cijfers schooljaar vmbo havo vwo vso&pro 42.755 totaal

6 1.441 vestigingen 1.300 actieve instellingen
06 Aantal deelnemende scholen 1.441 vestigingen Aantal deelnemende culturele instellingen 1.300 actieve instellingen

7 97% van dit bedrag wordt COLLECTIEF uitgegeven
07 BESTEDING GELD IN 2010/2011 13,7 miljoen euro 97% van dit bedrag wordt COLLECTIEF uitgegeven

8 BESTEDINGspercentage Jaar 3 92% Jaar 2 88% Jaar 1 79%
08 BESTEDINGspercentage Jaar % Jaar 2 88% Jaar 1 79%

9 09 Bij wie ?

10 Cultuurkaart in cijfers
10 Cultuurkaart in cijfers schooljaar Brabant aantal leerlingen beschikbaar budget besteed % besteed vmbo 56.854 ,00 ,53 87% havo 37.667 ,00 ,21 98% vwo 43.134 ,00 ,61 88% vso+pro 6.202 99.530,00 83.090,80 83% totaal ,00 ,15 90%

11 Cultuurkaart in cijfers
11 Cultuurkaart in cijfers schooljaar Brabantse scholen

12 CULTUURKAART IN CIJFERS
12 CULTUURKAART IN CIJFERS schooljaar Brabantse Instellingen (totaal geïnd: ,07)

13 CULTUURKAART SUCCES 13 Scholen geoormerkt budget
Geldstroom naar instellingen Ontwikkeling visie en beleid op school Meer culturele activiteiten op scholen Meer cultuurparticipatie door jongeren Betere banden scholen en instellingen Bredere kennis bij docenten op school Culturele activiteiten; gezond klimaat Openheid culturele instellingen 13

14 01414 CHRONOLOGIE

15 Publicatie regeerakkoord
15 CHRONOLOGIE Oktober 2010: Publicatie regeerakkoord Stand: 0-3

16 16 CHRONOLOGIE December 2010: Petitie cultuurkaart Stand: 1-3

17 Publicatie Rekenkamer
17 CHRONOLOGIE Maart 2011 Publicatie Rekenkamer Stand: 2-4

18 18 CHRONOLOGIE

19 Nota-overleg Tweede Kamer Wijziging koers staatssecretaris
19 CHRONOLOGIE Juni 2011 Nota-overleg Tweede Kamer Wijziging koers staatssecretaris Stand: 3-4

20 Gesprek met staatssecretaris
20 CHRONOLOGIE Begin november Gesprek met staatssecretaris Stand: 3-4

21 Motie voor plan van aanpak CJP
21 CHRONOLOGIE 27 november Motie voor plan van aanpak CJP Stand: 4-4

22 ROL van de rijksoverheid
22 ROL van de rijksoverheid Geen rijksbijdrage Wel BTW-vrijstelling Wel ondersteuning

23 02323 Plan van aanpak

24 De Cultuurkaart gaat door met onderwijs- en private middelen
24 Plan van aanpak Cultuurkaart kan bindende rol tussen onderwijs, culturele sector, jongeren, kortinggevers en geldschieters blijven spelen. De Cultuurkaart gaat door met onderwijs- en private middelen

25 PLAN VAN AANPAK Belangen onderwijs Budget voor cultuuronderwijs
25 PLAN VAN AANPAK Belangen onderwijs Budget voor cultuuronderwijs Continuïteit Kwaliteit

26 Belangen culturele instellingen
26 Plan van aanpak Belangen culturele instellingen Budget voor cultuureducatie Publieke taakstelling Toegang tot publiek Continuiteit Kwaliteit

27 Plan van aanpak Belangen leerlingen Goed cultureel onderwijs.
27 Plan van aanpak Belangen leerlingen Goed cultureel onderwijs. Goed cultureel aanbod voor een goede prijs Individuele stimulans vanuit culturele sector

28 PLAN VAN AANPAK Belangrijke vragen
28 PLAN VAN AANPAK Belangrijke vragen Hoe stellen we budget voor cultuureducatie zeker om continuiteit en kwaliteit te houden in programma’s. Hoe houdt de culturele sector toegang tot jong publiek.

29 Structuur van de Samenwerking
29 Plan van aanpak Structuur van de Samenwerking school en cultuur Gezamenlijk investeren Convenant culturele sector Bedrag school (10 euro) en bedrag derden (5 euro?) Culturele sector blijft investeren in cultuur-educatie voortgezet onderwijs Korting op cultuur voor jongeren

30 voortzetten Cultuurkaart 4 stappen
30 voortzetten Cultuurkaart 4 stappen Stap 1: Belang van cultuureducatie en rol Cultuurkaart opnieuw op de kaart Stap 2: Schooldirecties overtuigen om mee te doen Stap 3: Vinden van private middelen voor matching Stap 4: Aanpassen systematiek en nieuw begin in oktober 2012

31 31 Cultuurkaart stap 1 Belang van cultuureducatie en rol Cultuurkaart opnieuw op de kaart. ER MOET GELD VRIJGEMAAKT WORDEN VOOR DE VERPLICHTE ACTIVITEITEN IN DE ONDERBOUW EN VOOR HET VAK CKV ! (kerndoelen 50 & 51 onderbouw & de verplichte activiteiten voor het vak CKV)

32 32 Cultuurkaart stap 2 Schooldirecties overtuigen mee te doen om 10 euro te investeren per leerling in ruil voor 15 euro tegenwaarde en een BTW-vrijstelling. Belangen: Diverse financieringsbronnen binnen school zoals de gratis leermiddelen (315 euro per leerling), maatschappelijke stage (60 euro per leerling) CKV-docent heeft munitie in handen voor budget-onderhandelingen Op basis van de huidige huidige spelregels en infrastructuur Hindernissen Niet alle scholen zullen meedoen Competitie met andere bestedingsdoelen binnen school

33 Privatisering Cultuurkaart stap 3
33 Privatisering Cultuurkaart stap 3 Het vinden van matchingsfinanciering Voors: Een euro investering levert er twee extra op Belang cultuuronderwijs voor doelgroep Mogelijkheid om zich te profileren Tegens: Behoefte geld komt voort uit bezuiniging Gaat het lukken? Geen instant succes formule

34 Cultuurkaart 2.0 stap 4 Aanpassen systematiek en uitrol
34 Cultuurkaart stap 4 Aanpassen systematiek en uitrol Niet veel verandering tov andere jaren Gebruik techniek blijft hetzelfde Daar waar mogelijk: gebruiksvriendelijker

35 Culturele activiteiten met de Cultuurkaart
35 Culturele activiteiten met de Cultuurkaart Het programma zoals dat in de afgelopen jaren is ontwikkeld kan gewoon doorgaan en de cultuurcoordinator of CKV-docent kan op dezelfde manier omgaan met financiële middelen. Kans op extra cultureel tegoed door private partijen en lagere overheden. BTW-vrijstelling  op culturele activiteiten die met de Cultuurkaart betaald worden. De keuze voor de Cultuurkaart betekent duidelijk geoormerkt geld voor cultuur. De school biedt met de Cultuurkaart de leerlingen een persoonlijke voordeelpas aan. Dit is gunstig voor het imago en het profiel van de school Extra voordeel bij organisaties zoals NS (groepsvervoer) De managementinformatie die beschikbaar is  geeft helder inzicht in het cultureel profiel van de school Met de Cultuurkaart behoor je als school tot het collectief waarmee makkelijker extra financiële middelen en voordeel te behalen is

36 36 Vragen ?

37 37 Convenanttekst Voor een sterk cultureel klimaat is het bereik van nieuwe en jonge publieksgroepen voor de culturele sector essentieel. De CJP Cultuurkaart biedt toegang tot 1 miljoen jongeren en is daarmee: - een belangrijke stimulans gebleken voor professionalisering van cultuureducatie voor jongeren; - van het grootste belang voor de contacten tussen scholen en culturele instellingen; - een waardevol instrument voor ‘cultureel ondernemerschap’. De culturele sector, verenigd door de branche- en koepelorganisaties uit deze sector, en CJP willen de maatschappelijke verbinding tussen cultuur, onderwijs en jongeren verder versterken. Om dit te bereiken moet de werking van de CJP Cultuurkaart en de ontwikkelde infrastructuur ook na het schooljaar in stand gehouden worden. Er wordt door CJP een inspanning gedaan om zoveel mogelijk gelden te verwerven bij overheden, culturele fondsen en het bedrijfsleven voor cultuureducatie van jongeren. De volgende afspraken worden in dit kader gemaakt: CJP neemt de verantwoordelijkheid op zich om zoveel mogelijk jongeren van de kaart te voorzien via verschillende kanalen zoals de jongere zelf, onderwijsinstellingen en overheden zodat ook in de toekomst, wederom minimaal 1 miljoen jongeren via deze kaart bereikt worden; De branche- en koepelorganisaties uit de culturele sector willen de CJP Cultuurkaart behouden en stimuleert haar aangesloten leden om medewerking te geven aan CJP – kortingen; CJP – acties en special events. Amsterdam, 23 november 2011


Download ppt "01."

Verwante presentaties


Ads door Google