De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Interactive marketing communications 2. leerdoelen ! 1.inzicht krijgen in de totale financiele huishouding van een bureau 2.wat is een balans, een winst-

Verwante presentaties


Presentatie over: "Interactive marketing communications 2. leerdoelen ! 1.inzicht krijgen in de totale financiele huishouding van een bureau 2.wat is een balans, een winst-"— Transcript van de presentatie:

1 interactive marketing communications 2

2 leerdoelen ! 1.inzicht krijgen in de totale financiele huishouding van een bureau 2.wat is een balans, een winst- en verliesrekening en een kasstroomoverzicht 3.begrippen: debet & credit, winst & verlies, solvabel, liquide, payable, 4.inzicht krijgen in de bureauplanning 5.gevoel voor financiele kengetallen

3 interactive marketing communications financiele overzichten balans overzicht van bezittingen en schulden winst en verliesrekening overzicht van opbrengsten en kosten kasstroomoverzicht overzicht van inkomsten en uitgaven

4 interactive marketing communications balans 1/2 bezittingen economisch eigendom genereert inkomende geldstromen in de toekomst op korte of op lange termijn direct of indirect voorbeelden materiele vaste activa debiteuren onderhanden werk liquide middelen

5 interactive marketing communications balans 2/2 schulden juridische verplichting genereert uitgaande geldstromen in de toekomst op korte of op lange termijn boorbeelden: langlopende lening crediteuren belastingschuld

6 interactive marketing communications winst- en verliesrekening opbrengsten omzet uit projecten (uren) hostingovereenkomsten rente inkomsten kosten inleenkrachten lonen en salarissen overige bedrijfskosten afschrijvingen

7 interactive marketing communications kasstroomoverzicht Inkomsten Een debiteur die zijn rekening voldoet Een bank die een lening verstrekt Uitgaven Een betaling aan een leverancier Betaling van de lonen en salarissen Aflossing van een lening

8 interactive marketing communications financiele en niet financiele begrippen 1/2 bruto-marge omzet minus inkoopwaarde van de omzet bureau-inkomen omzet + marge op media ebitda earnings before interest, taxes, depreciation and amortization ebit earnings before interest and taxes

9 interactive marketing communications financiele en niet financiele begrippen 2/2 EBT earnings before taxes salesfunnel gewogen gemiddelde van de lopende oppertunities onderhanden werk reeds gewerkte uren die nog niet daadwerkelijk zijn gefactureerd orderportefeuille hoeveelheid werk getekende orders die nog moet worden uitgevoerd

10 interactive marketing communications kengetallen belangrijkste financiele kengetallen zijn: (tussen haken de doelstelling van een bureau) bruto marge in % (85-90%) EBITDA% (20-25%) EBIT% (10-15%) gemiddeld tarief per uur (eur 100 >) gemiddelde omzet per FTE (eur >) rentabiliteit solvabiliteit (>25%) liquiditeit (>1) debiteuren > 90 dgn (5-10% van de debiteuren) salesfunnel in euro’s

11 interactive marketing communications kengetallen 2/2 belangrijkste niet financiele kengetallen zijn: orderportefeuille in weken (> 7 weken) payable hours in uren (>60% van de beschikbare capaciteit)

12 interactive marketing communications uren ! een capaciteit van uur op jaarbasis ! hoeveel uren worden er daadwerkelijk aan een klant gefactureerd ?

13 interactive marketing communications uren …… payroll ,0% holiday9.6009,6% Ziek en ander verzuim5.0005,0% Beschikbaar ,4% Staff ,0% Overige interne proj ,4% Payable ,0% Afboeken4.0004,0% Factureerbaar ,0%

14 interactive marketing communications model balans debet Vaste activa Materiele vaste activa Vlottende activa Onderhanden werk Debiteuren Overige vorderingen Liquide middelen Totaal debet

15 interactive marketing communications model balans credit Eigen vermogen Langlopende schulden (aflossing in 2007: ) Kortlopende schulden Crediteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Overige schulden Totaal credit

16 interactive marketing communications model winst- en verlies rekening Omzet Inkoopwaarde omzet Bruto marge personeelskosten Overige bedrijfskosten EBITDA afschrijvingen EBIT rente EBT Taxes Net-income

17 interactive marketing communications gevoel bij financiele kengetallen 1/2 Basis model balans en w&v-rekening % BrutomargeBrutomarge / omzet EBITDA %EBITDA / omzet EBIT%EBIT/omzet Tarief per uurOmzet /payable hours Tarief per FTEOmzet / FTE’s

18 interactive marketing communications gevoel bij financiele kengetallen 2/2 Basis model balans en w&v-rekening Rentabiliteit van het totale vermogen resultaat na belastingen / balans totaal solvabiliteitVermogen / balans totaal liquidititeit (current ratio) Vlottende activa / kortlopende schulden Debt-service ratio(Ebitda – belastingen) / (rente + aflossings verplichting

19 interactive marketing communications gevoel bij niet financiele kengetallen Basis model balans en w&v-rekening Payability%Payable hours / beschikbare uren Orderportefeuille Stel uur aan getekende werkzaamheden; 1000 uur per week beschikbaar Getekende opdrachten / payable hours per week

20 interactive marketing communications oefenen

21 interactive marketing communications proberen 1.Beoordeel op basis van de bijgevoegde balans en winst en verliesrekening of dit een gezonde onderneming is 2.Schat de bureauomzet van een bureau met de volgende payable medewerkers: 1 managing director, 1 client services director, 1 account director, 3 account managers, 1 strateeg, 1 consultant, 1 junior consultant, 3 creativen en 7 software developers

22 interactive marketing communications oefening 2 balans debet Vaste activa Materiele vaste activa Vlottende activa Onderhanden werk Debiteuren Overige vorderingen Liquide middelen5.000 Totaal debet

23 interactive marketing communications oefening 2 balans credit Eigen vermogen Langlopende schulden (aflossing in 2007: ) Kortlopende schulden Crediteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Overige schulden Totaal credit

24 interactive marketing communications oefening 2 w&v rekening omzet Inkoopwaarde omzet bruto marge Personeelskosten overige bedrijfskosten EBITDA afschrijvingen EBIT rente5.000 EBT

25 antwoorden interactive marketing communications

26 oefening W&V-rekening bruto marge = 79,3% EBITDA = 13,8% EBIT = 12,1% personeel = 73,7% totaal bedrijfskosten Balans netto werkkapitaal = - EUR current ratio = 0,62 vermogen en solvabiliteit zijn negatief rendement op totaal vermogen = 48,5% interactive marketing communications

27 oefening bureau omzet 1/4 In een jaar zitten 52 weken Dat zijn dus 52 x 5 = 260 werkdagen Ongeveer 5 dagen zijn feestdagen (pasen, pinksteren, kerst etc Vakantie is ongeveer 10% Ziek en overig verzuim is 5% 260 – 5 – (15% x 260) = 216 werkbare dagen interactive marketing communications

28 oefening 3: bureau omzet 2/4 Payability MD = 0% CSD = 30% (gezien de omvang van de organisatie) AD = 60% AM = 70% Strateeg = 60% Consultant = 70% Junior Consultant = 80% Creative = 80% Developer = 95% interactive marketing communications

29 oefening 3: bureau omzet 3/4 Gemiddelde tarieven: CSD = EUR 160 AD = EUR 140 AM = EUR 120 Strateeg = EUR 140 Consultant = EUR 120 Junior Consultant = EUR 80 Creative = EUR 100 Developer = EUR 100 interactive marketing communications

30 oefening 3: bureau omzet 4/4 urenomzet (EUR 1.000) md00 csd ad am strateeg consultant junior consultant creativen developers sub totaal3.406 afboeken payable hours4%136 bureau omzet3.270


Download ppt "Interactive marketing communications 2. leerdoelen ! 1.inzicht krijgen in de totale financiele huishouding van een bureau 2.wat is een balans, een winst-"

Verwante presentaties


Ads door Google