De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Interactive marketing communications financieel management les 2.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Interactive marketing communications financieel management les 2."— Transcript van de presentatie:

1 interactive marketing communications financieel management les 2

2 interactive marketing communications leerdoelen 1.inzicht krijgen in de totale financiele huishouding van een bureau 2.wat is een balans, een winst- en verliesrekening en een kasstroomoverzicht 3.begrippen: debet & credit, winst & verlies, solvabel, liquide, payable, 4.inzicht krijgen in de bureauplanning 5.gevoel voor financiele kengetallen

3 interactive marketing communications financiele overzichten balans overzicht van bezittingen en schulden winst en verliesrekening overzicht van opbrengsten en kosten kasstroomoverzicht overzicht van inkomsten en uitgaven

4 interactive marketing communications balans 1/2 bezittingen economisch eigendom genereert inkomende geldstromen in de toekomst op korte of op lange termijn direct of indirect voorbeelden materiele vaste activa debiteuren onderhanden werk liquide middelen

5 interactive marketing communications balans 2/2 schulden juridische verplichting genereert uitgaande geldstromen in de toekomst op korte of op lange termijn voorbeelden: langlopende lening crediteuren belastingschuld

6 interactive marketing communications winst- en verliesrekening opbrengsten omzet uit projecten (uren) hostingovereenkomsten rente inkomsten kosten inleenkrachten lonen en salarissen overige bedrijfskosten afschrijvingen

7 interactive marketing communications kasstroomoverzicht Inkomsten Een debiteur die zijn rekening voldoet Een bank die een lening verstrekt Uitgaven Een betaling aan een leverancier Betaling van de lonen en salarissen Aflossing van een lening

8 interactive marketing communications financiele en niet financiele begrippen 1/2 bruto-marge omzet minus inkoopwaarde van de omzet bureau-inkomen omzet + marge op inkoop ebitda earnings before interest, taxes, depreciation and amortization ebit earnings before interest and taxes

9 interactive marketing communications financiele en niet financiele begrippen 2/2 EBT earnings before taxes salesfunnel gewogen gemiddelde van de lopende oppertunities onderhanden werk reeds gewerkte uren die nog niet daadwerkelijk zijn gefactureerd orderportefeuille hoeveelheid werk getekende orders die nog moet worden uitgevoerd

10 interactive marketing communications kengetallen belangrijkste financiele kengetallen zijn: (tussen haken de doelstelling van een bureau) bruto marge in % (85-90%) EBITDA% (20-25%) EBIT% (10-15%) gemiddeld tarief per uur (eur 100 >) gemiddelde omzet per FTE (eur 110.000 >) rentabiliteit solvabiliteit (>25%) liquiditeit (>1) debiteuren > 90 dgn (5-10% van de debiteuren) salesfunnel in euro’s

11 interactive marketing communications kengetallen 2/2 belangrijkste niet financiele kengetallen zijn: orderportefeuille in weken (> 7 weken) payable hours in uren (>60% van de beschikbare capaciteit)

12 interactive marketing communications model balans debet Vaste activa Materiele vaste activa200.000 Vlottende activa Onderhanden werk100.000 Debiteuren1.000.000 Overige vorderingen200.000 1.300.000 Liquide middelen50.000 Totaal debet1.550.000

13 interactive marketing communications model balans credit Eigen vermogen425.000 Langlopende schulden (aflossing in 2007: 100.000) 200.000 Kortlopende schulden Crediteuren350.000 Belastingen en premies sociale verzekeringen 175.000 Overige schulden400.000 925.000 Totaal credit1.550.000

14 interactive marketing communications model winst- en verlies rekening Omzet5.000.000 Inkoopwaarde omzet500.000 Bruto marge4.500.000 personeelskosten2.800.000 Overige bedrijfskosten700.000 3.500.000 EBITDA1.000.000 afschrijvingen500.000 EBIT500.000 rente100.000 EBT400.000 Taxes100.000 Net-income300.000

15 interactive marketing communications gevoel bij financiele kengetallen 1/2 Basis model balans en w&v-rekening % BrutomargeBrutomarge / omzet EBITDA %EBITDA / omzet EBIT%EBIT/omzet Tarief per uurOmzet /payable hours Tarief per FTEOmzet / FTE’s

16 interactive marketing communications gevoel bij financiele kengetallen 2/2 Basis model balans en w&v-rekening Rentabiliteit van het totale vermogen resultaat na belastingen / balans totaal solvabiliteitVermogen / balans totaal liquidititeit (current ratio) Vlottende activa / kortlopende schulden Debt-service ratio(Ebitda – belastingen) / (rente + aflossings verplichting

17 interactive marketing communications gevoel bij niet financiele kengetallen Basis model balans en w&v-rekening Payability%Payable hours / beschikbare uren Orderportefeuille Stel 8.000 uur aan getekende werkzaamheden; 1000 uur per week beschikbaar Getekende opdrachten / payable hours per week

18 interactive marketing communications casus Bereken op basis van de in de sheets opgenomen balans en winst- en verliesrekening alle genoemde financiele kengetallen Schat de bureauomzet van een bureau met de volgende payable medewerkers: 1 managing director, 1 client services director, 1 account director, 3 account managers, 1 strateeg, 1 consultant, 1 junior consultant, 3 creatieven en 7 software developers

19 interactive marketing communications financiele kengetallen 1/3 Basis model balans en w&v-rekening % Brutomarge90%Brutomarge / omzet EBITDA %20%EBITDA / omzet EBIT%10%EBIT/omzet Tarief per uur100 euroOmzet /payable hours Tarief per FTE100.000Omzet / FTE’s

20 interactive marketing communications financiele kengetallen 2/3 Basis model balans en w&v-rekening Rentabiliteit totaal vermogen 19,4%resultaat na belastingen / balans totaal solvabiliteit27,4%Vermogen / balans totaal liquidititeit (current ratio) 1,46Vlottende activa / kortlopende schulden Debt-service ratio4,5(Ebitda – belastingen) / (rente + aflossings verplichting

21 interactive marketing communications financiele kengetallen 3/3 Basis model balans en w&v-rekening Payability%60%Payable hours / beschikbare uren Orderportefeuille Stel 8.000 uur aan getekende werkzaamheden; 1.000 uur per week beschikbaar 8Getekende opdrachten / payable hours per week

22 bureau omzet 1/4 In een jaar zitten 52 weken Dat zijn dus 52 x 5 = 260 werkdagen Ongeveer 5 dagen zijn feestdagen (pasen, pinksteren, kerst etc Vakantie is ongeveer 10% Ziek en overig verzuim is 5% 260 – 5 – (15% x 260) = 216 werkbare dagen interactive marketing communications

23 oefening 3: bureau omzet 2/4 Payability MD = 0% CSD = 30% (gezien de omvang van de organisatie) AD = 60% AM = 70% Strateeg = 60% Consultant = 70% Junior Consultant = 80% Creative = 80% Developer = 95% interactive marketing communications

24 oefening 3: bureau omzet 3/4 Gemiddelde tarieven: CSD = EUR 160 AD = EUR 140 AM = EUR 120 Strateeg = EUR 140 Consultant = EUR 120 Junior Consultant = EUR 80 Creative = EUR 100 Developer = EUR 100 interactive marketing communications

25 oefening 3: bureau omzet 4/4 urenomzet (EUR 1.000) md00 csd518861 ad1.037145 am3.629435 strateeg1.037145 consultant1.210145 junior consultant1.382111 creativen4.147415 developers11.4911.149 sub totaal3.406 afboeken payable hours4%136 bureau omzet3.270


Download ppt "Interactive marketing communications financieel management les 2."

Verwante presentaties


Ads door Google