De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

financieel management les 2

Verwante presentaties


Presentatie over: "financieel management les 2"— Transcript van de presentatie:

1 financieel management les 2
interactive marketing communications

2 leerdoelen inzicht krijgen in de totale financiele huishouding van een bureau wat is een balans, een winst- en verliesrekening en een kasstroomoverzicht begrippen: debet & credit, winst & verlies, solvabel, liquide, payable, inzicht krijgen in de bureauplanning gevoel voor financiele kengetallen interactive marketing communications

3 financiele overzichten
balans overzicht van bezittingen en schulden winst en verliesrekening overzicht van opbrengsten en kosten kasstroomoverzicht overzicht van inkomsten en uitgaven interactive marketing communications

4 balans 1/2 bezittingen economisch eigendom
genereert inkomende geldstromen in de toekomst op korte of op lange termijn direct of indirect voorbeelden materiele vaste activa debiteuren onderhanden werk liquide middelen interactive marketing communications

5 balans 2/2 schulden juridische verplichting
genereert uitgaande geldstromen in de toekomst op korte of op lange termijn voorbeelden: langlopende lening crediteuren belastingschuld interactive marketing communications

6 winst- en verliesrekening
opbrengsten omzet uit projecten (uren) hostingovereenkomsten rente inkomsten kosten inleenkrachten lonen en salarissen overige bedrijfskosten afschrijvingen interactive marketing communications

7 kasstroomoverzicht Inkomsten Een debiteur die zijn rekening voldoet
Een bank die een lening verstrekt Uitgaven Een betaling aan een leverancier Betaling van de lonen en salarissen Aflossing van een lening interactive marketing communications

8 financiele en niet financiele begrippen 1/2
bruto-marge omzet minus inkoopwaarde van de omzet bureau-inkomen omzet + marge op media ebitda earnings before interest, taxes, depreciation and amortization ebit earnings before interest and taxes interactive marketing communications

9 financiele en niet financiele begrippen 2/2
EBT earnings before taxes salesfunnel gewogen gemiddelde van de lopende oppertunities onderhanden werk reeds gewerkte uren die nog niet daadwerkelijk zijn gefactureerd orderportefeuille hoeveelheid werk getekende orders die nog moet worden uitgevoerd interactive marketing communications

10 kengetallen belangrijkste financiele kengetallen zijn:
(tussen haken de doelstelling van een bureau) bruto marge in % (85-90%) EBITDA% (20-25%) EBIT% (10-15%) gemiddeld tarief per uur (eur 100 >) gemiddelde omzet per FTE (eur >) rentabiliteit solvabiliteit (>25%) liquiditeit (>1) debiteuren > 90 dgn (5-10% van de debiteuren) salesfunnel in euro’s interactive marketing communications

11 kengetallen 2/2 belangrijkste niet financiele kengetallen zijn:
orderportefeuille in weken (> 7 weken) payable hours in uren (>60% van de beschikbare capaciteit) interactive marketing communications

12 model balans debet Vaste activa Materiele vaste activa 200.000
Vlottende activa Onderhanden werk Debiteuren Overige vorderingen Liquide middelen 50.000 Totaal debet interactive marketing communications

13 model balans credit Eigen vermogen 425.000 Langlopende schulden
(aflossing in 2007: ) Kortlopende schulden Crediteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Overige schulden Totaal credit interactive marketing communications

14 model winst- en verlies rekening
Omzet Inkoopwaarde omzet Bruto marge personeelskosten Overige bedrijfskosten EBITDA afschrijvingen EBIT rente EBT Taxes Net-income interactive marketing communications

15 gevoel bij financiele kengetallen 1/2
Basis model balans en w&v-rekening % Brutomarge Brutomarge / omzet EBITDA % EBITDA / omzet EBIT% EBIT/omzet Tarief per uur Omzet /payable hours Tarief per FTE Omzet / FTE’s interactive marketing communications

16 gevoel bij financiele kengetallen 2/2
Basis model balans en w&v-rekening Rentabiliteit van het totale vermogen resultaat na belastingen / balans totaal solvabiliteit Vermogen / balans totaal liquidititeit (current ratio) Vlottende activa / kortlopende schulden Debt-service ratio (Ebitda – belastingen) / (rente + aflossings verplichting interactive marketing communications

17 gevoel bij niet financiele kengetallen
Basis model balans en w&v-rekening Payability% Payable hours / beschikbare uren Orderportefeuille Stel uur aan getekende werkzaamheden; 1000 uur per week beschikbaar Getekende opdrachten / payable hours per week interactive marketing communications

18 casus Bereken op basis van de in de sheets opgenomen balans en winst- en verliesrekening alle genoemde financiele kengetallen interactive marketing communications

19 financiele kengetallen 1/3
Basis model balans en w&v-rekening % Brutomarge 90% Brutomarge / omzet EBITDA % 20% EBITDA / omzet EBIT% 10% EBIT/omzet Tarief per uur 100 euro Omzet /payable hours Tarief per FTE Omzet / FTE’s interactive marketing communications

20 financiele kengetallen 2/3
Basis model balans en w&v-rekening Rentabiliteit totaal vermogen 19,4% resultaat na belastingen / balans totaal solvabiliteit 27,4% Vermogen / balans totaal liquidititeit (current ratio) 1,46 Vlottende activa / kortlopende schulden Debt-service ratio 4,5 (Ebitda – belastingen) / (rente + aflossings verplichting interactive marketing communications

21 financiele kengetallen 3/3
Basis model balans en w&v-rekening Payability% 60% Payable hours / beschikbare uren Orderportefeuille Stel uur aan getekende werkzaamheden; uur per week beschikbaar 8 Getekende opdrachten / payable hours per week interactive marketing communications

22 bureau omzet In een jaar zitten 52 weken
Dat zijn dus 52 x 5 = 260 werkdagen Ongeveer 5 dagen zijn feestdagen (pasen, pinksteren, kerst etc Vakantie is ongeveer 10% Ziek en overig verzuim is 5% 260 – 5 – (15% x 260) = 216 werkbare dagen interactive marketing communications

23 oefening 3: bureau omzet
Schat de bureauomzet van een bureau met de volgende payable medewerkers: 1 managing director, 1 client services director, 1 account director, 3 account managers, 1 strateeg, 1 consultant, 1 junior consultant, 3 creativen en 7 software developers interactive marketing communications

24 oefening 3: bureau omzet
Payability MD = 0% CSD = 30% (gezien de omvang van de organisatie) AD = 60% AM = 70% Strateeg = 60% Consultant = 70% Junior Consultant = 80% Creative = 80% Developer = 95% interactive marketing communications

25 oefening 3: bureau omzet
Gemiddelde tarieven: CSD = EUR 160 AD = EUR 140 AM = EUR 120 Strateeg = EUR 140 Consultant = EUR 120 Junior Consultant = EUR 80 Creative = EUR 100 Developer = EUR 100 interactive marketing communications


Download ppt "financieel management les 2"

Verwante presentaties


Ads door Google