De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Basketbalacademie Informatie en startbijeenkomst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Basketbalacademie Informatie en startbijeenkomst"— Transcript van de presentatie:

1 Basketbalacademie Informatie en startbijeenkomst
Foto’s: Han Hoeberigs, Huig Barnhoorn Leergang Basketbal Trainer/Coach, niveau 2, 3, 4 1e bijeenkomst oktober 2008 Tijd: uur Organisatie & Communicatie Persoonlijk Opleidingsplan Workshops & content Portfolio Trainer/Coach Proeve van Bekwaamheid Informatie en startbijeenkomst Basketbalacademie

2 Onderwerpen vanavond 5 onderwerpen: Organisatie & Communicatie
Persoonlijk Opleidingsplan Workshops & Content Portfolio Trainer/Coach Proeve van Bekwaamheid

3 Organisatie & Communicatie
Nieuwe opzet van opleidingen omdat: Eenduidige kwalificatiestructuur in de sport(opleidingen) Verbeteren van samenhang en transparantie tussen sportopleidingen Doorontwikkelen van gestandaardiseerde beroeps competentieprofielen Op 5 niveau’s Voor de gehele sportbranche

4 Organisatie & Communicatie
Competentiegericht opleiden Opleiden op maat Competentie is geheel van Kennis Vaardigheden Attitude Persoonskenmerken Aansluiten bij de (beroeps)praktijk

5 Organisatie & Communicatie
Oude stijl: Opleiding en examen bij elkaar Veel bijeenkomsten Veel theorie, weinig praktijk Cursorische sturing

6 Organisatie & Communicatie
Nieuwe stijl Leertraject en toets afzonderlijk Minder bijeenkomsten (persoonlijk leerproces) Opdrachten uitvoeren in praktijk

7 Organisatie & Communicatie
Doch wel: In BT2 meer structuur; minder in BT4 Nog ervaring opdoen BT2 is goedgekeurd BT3 verwachte goedkeuring BT4 nog toestemming van OC&W (deze leergang is pilot)

8 Hoe ziet het traject er dan uit?
Week BPV activiteiten Workshops Kerntaak / competenties Toelichting 1 Workshop 1: Het geven van een training 3 Training voorbereid; principes van workshops verwerkt; verslag in portfolio Workshop 2: Leervragen basistechnieken / fundamentals 1, 2 Bezoek / afspraak / leercoach / praktijkbegeleider 5 Training voorbereid, verslag in portfolio 1, 2, 6 Opdrachten mailen 7 Wedstrijd verslag met commentaar coach op tribune Workshop 3: sportgezondheidsleer; leervragen en opdrachten 1, 3, 6 9 Assisteren bij een activiteit in de vereniging bv toernooi; toevoegen aan portfolio Telefonisch contact met leercoach

9 Hoe ziet het traject er dan uit? (2)
Week BPV activiteiten Workshops Kerntaak / competenties Toelichting 11 Training voorbereiden, verslag in portfolio Workshop 4: Offense Leervragen en opdrachten 1, 2 13 Workshop 5: Lesgeven; coaching en communicatie 3, 6 Bezoek / afspraak / leercoach / praktijkbegeleider 15 Training voorbereid, verslag in portfolio Opdrachten mailen 17 Workshop 6: intervisie 4, 6 19 Training voorbereiden/ verslag in portfolio Workshop 7: defense 5 Portfolio wordt nagekeken door PvB beoordelaar -> indien voldoende dan doe je PvB2.1 21 Voorbereiden praktijkexamen met eigen oefengroep

10 Kerntaken op BT2 niveau 1 Begeleidt sporters
2 Verzorgt (een deel van) trainingen/lessen 3 Begeleidt wedstrijden/toetsen 4 Assisteert bij activiteiten in de sportorganisatie 5 De basketbaltrainer kan eigen hulpvragen verwoorden en op een efficiënte manier de benodigde kennisbronnen dan wel deskundigen raadplegen.(=leercompetentie) De basketballtrainer is sociaal, moreel, milieubewust en maatschappelijk actief(=burgerschapscompetentie)

11 Kerntaken op BT3 niveau stimuleert sportieve ontwikkeling van (jeugdige) sporters geeft trainingen / lessen coacht bij wedstrijden / toetsen neemt vaardigheidstoetsen af, stuurt kader aan organiseert activiteiten in de sportorganisatie stuurt sporttechnisch kader aan verwoordt eigen hulpvragen en raadpleegt kennisbronnen (leercompetentie) is sociaal, moreel, milieubewust en maatschappelijk actief (burgerschapscompetentie)

12 Kerntaken op BT4 niveau stimuleert sportieve ontwikkeling van specifieke (groepen) sporters geeft trainingen / lessen aan specifieke (groepen) sporters scout sporters ontwikkelt en voert sporttechnisch beleid uit werkt met begeleidingsteam samen en onderhoudt externe contacten bevordert competentieontwikkeling van sporttechnisch kader verwoordt eigen hulpvragen en raadpleegt kennisbronnen (leercompetentie) is sociaal, moreel, milieubewust en maatschappelijk actief (burgerschapscompetentie)

13 Persoonlijk Opleidingsplan
Stap 1: De Voorbereiding - zelfanalyse Stap 2: Het opstellen van het POP - wat, hoe, wie, wanneer, waar? Stap 3: Uitvoering Stap 4: Evaluatie Je persoonlijk opleidingsplan is een ontwikkelingscontract tussen jou, je praktijkbegeleider en je leercoach

14 Persoonlijk Opleidingsplan
Invullen van formulier niveaubepaling (sterke en zwakke punten). Ondertekening door coordinatoren.

15 Persoonlijk Opleidingsplan
Praktijkleren: Opleiden in de praktijk; Praktijkopdrachten; Praktijkbegeleiders ; Leercoaches

16 Workshops & Content Workshops worden verzorgd door: Experts
De expert is deskundig met betrekking tot sporttechnische en/of sportoverstijgende onderwerp(en) en kan deelnemers ondersteunen in de ontwikkeling van hun competenties. De expert verzorgt workshops en heeft kennis van een of meerdere vakgebieden

17 Workshops & Content Tijdens de leergang worden o.a. de volgende workshops georganiseerd: 1. les- en leidinggeven 2. sportgezondheidsleer 3. coaching en communicatie 4. fundamentals (basistechnieken) 5. aspecten van de verdediging 6. aspecten van de aanval 7. specifieke onderwerpen (zoals rebounding, fastbreak e.a.)

18 Workshops & Content Maar ook ZELF:
CONTENT UITWISSELEN & CONTENT MAKEN !! - b.v. Met behulp van weblog of wiki techniek en andere open source software (b.v. Moodle voor elektronische leeromgeving waarvan ieder gebruik kan maken)

19 Workshops & Content Traject najaar + voorjaar:
Maandelijks een ‘conferentie’ (terugkomdag) daarin: voortgangsinformatie / gesprek + workshops verschillende workshops / onderwerpen keuze bij deelnemer informatie over inhoud per workshop wordt vooraf g d Tussendoor werk je aan je competenties (op basis van je persoonlijk opleidingsplan) en verzamel je bewijsstukken voor je portfolio.

20 Portfolio Trainer/Coach
In je portfolio verzamel je bewijsstukken waarmee je jouw ontwikkeling kunt illustreren Het gaat om jouw werk als trainer/coach Je stelt het zelf samen Je laat je ontwikkeling zien Belangrijk is je eigen reflectie (op je ontwikkeling) Begeleiding door je praktijkbegeleider en/of leercoach

21 Portfolio Trainer/Coach
Inhoud van je portfolio De bewijsstukken zijn relevant Een portfolio is selectief en representatief Een portfolio is goed gestructureerd en georganiseerd Een portfolio is dynamisch Een portfolio bevat verschillende materialen (variërend van aantekeningen, beoordelingen, dagboeken, foto’s tot uitgewerkte trainingen) Maar ook: eerder verworven kwalificaties en competenties

22 Proeve van Bekwaamheid
Wat is het? Integrale toets op basis van kerntaken / competenties In de praktijk!

23 Proeve van Bekwaamheid
PVB wordt afgenomen door een PVB-beoordelaar De PVB-beoordelaar beoordeelt de competenties van een kandidaat op basis van de uitvoering van een proeve van bekwaamheid en geeft hierover een oordeel. Dit oordeel dient objectief, valide, betrouwbaar en onafhankelijk te zijn.

24 Tot slot Start vanaf november:
Draag zorg voor het invullen en verzenden van het formulier niveaubepaling Draag zorg voor praktijkbegeleider en leercoach (binnen de verenigingen!) Maak je eigen POP: planning! Bespreek (ook binnen de vereniging!) de behoeften aan workshops -> maak een “community of learners” Informatie over workshops: via de mail! Structurele bijeenkomsten / “conferenties” (aanmelding idem via de mail) Wacht niet op ons: je bent verantwoordelijk voor je eigen leerproces!!!!


Download ppt "Basketbalacademie Informatie en startbijeenkomst"

Verwante presentaties


Ads door Google