De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Leergang Basketbal Trainer/Coach, niveau 2, 3, 4 1e bijeenkomst oktober 2008 Organisatie & Communicatie Persoonlijk Opleidingsplan Workshops & content.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Leergang Basketbal Trainer/Coach, niveau 2, 3, 4 1e bijeenkomst oktober 2008 Organisatie & Communicatie Persoonlijk Opleidingsplan Workshops & content."— Transcript van de presentatie:

1

2 Leergang Basketbal Trainer/Coach, niveau 2, 3, 4 1e bijeenkomst oktober 2008 Organisatie & Communicatie Persoonlijk Opleidingsplan Workshops & content Portfolio Trainer/Coach Proeve van Bekwaamheid Foto’s: Han Hoeberigs, Huig Barnhoorn Informatie en startbijeenkomst Tijd: 19.30 - 21.00 uur

3 Organisatie & Communicatie Persoonlijk Opleidingsplan Workshops & Content Portfolio Trainer/Coach Proeve van Bekwaamheid Onderwerpen vanavond 5 onderwerpen: 1.Organisatie & Communicatie 2.Persoonlijk Opleidingsplan 3.Workshops & Content 4.Portfolio Trainer/Coach 5.Proeve van Bekwaamheid

4 Organisatie & Communicatie Persoonlijk Opleidingsplan Workshops & Content Portfolio Trainer/Coach Proeve van Bekwaamheid Organisatie & Communicatie Nieuwe opzet van opleidingen omdat: Eenduidige kwalificatiestructuur in de sport(opleidingen) Verbeteren van samenhang en transparantie tussen sportopleidingen Doorontwikkelen van gestandaardiseerde beroeps competentieprofielen Op 5 niveau’s Voor de gehele sportbranche

5 Organisatie & Communicatie Persoonlijk Opleidingsplan Workshops & Content Portfolio Trainer/Coach Proeve van Bekwaamheid Organisatie & Communicatie Competentiegericht opleiden Opleiden op maat Competentie is geheel van –Kennis –Vaardigheden –Attitude –Persoonskenmerken Aansluiten bij de (beroeps)praktijk

6 Organisatie & Communicatie Persoonlijk Opleidingsplan Workshops & Content Portfolio Trainer/Coach Proeve van Bekwaamheid Organisatie & Communicatie Oude stijl: Opleiding en examen bij elkaar Veel bijeenkomsten Veel theorie, weinig praktijk Cursorische sturing

7 Organisatie & Communicatie Persoonlijk Opleidingsplan Workshops & Content Portfolio Trainer/Coach Proeve van Bekwaamheid Organisatie & Communicatie Nieuwe stijl Leertraject en toets afzonderlijk Minder bijeenkomsten (persoonlijk leerproces) Opdrachten uitvoeren in praktijk

8 Organisatie & Communicatie Persoonlijk Opleidingsplan Workshops & Content Portfolio Trainer/Coach Proeve van Bekwaamheid Organisatie & Communicatie Doch wel: In BT2 meer structuur; minder in BT4 Nog ervaring opdoen BT2 is goedgekeurd BT3 verwachte goedkeuring BT4 nog toestemming van OC&W (deze leergang is pilot)

9 Organisatie & Communicatie Persoonlijk Opleidingsplan Workshops & Content Portfolio Trainer/Coach Proeve van Bekwaamheid Hoe ziet het traject er dan uit? WeekBPV activiteitenWorkshopsKerntaak / competenties Toelichting 1Workshop 1: Het geven van een training 3Training voorbereid; principes van workshops verwerkt; verslag in portfolio Workshop 2: Leervragen basistechnieken / fundamentals 1, 2Bezoek / afspraak / leercoach / praktijkbegeleider 5Training voorbereid, verslag in portfolio 1, 2, 6Opdrachten mailen 7Wedstrijd verslag met commentaar coach op tribune Workshop 3: sportgezondheidsleer; leervragen en opdrachten 1, 3, 6 9Assisteren bij een activiteit in de vereniging bv toernooi; toevoegen aan portfolio Telefonisch contact met leercoach

10 Organisatie & Communicatie Persoonlijk Opleidingsplan Workshops & Content Portfolio Trainer/Coach Proeve van Bekwaamheid Hoe ziet het traject er dan uit? (2) WeekBPV activiteitenWorkshopsKerntaak / competenties Toelichting 11Training voorbereiden, verslag in portfolio Workshop 4: Offense Leervragen en opdrachten 1, 2 13Workshop 5: Lesgeven; coaching en communicatie Leervragen en opdrachten 3, 6Bezoek / afspraak / leercoach / praktijkbegeleider 15Training voorbereid, verslag in portfolio Opdrachten mailen 17Workshop 6: intervisie4, 6 19Training voorbereiden/ verslag in portfolio Workshop 7: defense5Portfolio wordt nagekeken door PvB beoordelaar -> indien voldoende dan doe je PvB2.1 21Voorbereiden praktijkexamen met eigen oefengroep

11 Organisatie & Communicatie Persoonlijk Opleidingsplan Workshops & Content Portfolio Trainer/Coach Proeve van Bekwaamheid Kerntaken op BT2 niveau 1 Begeleidt sporters 2 Verzorgt (een deel van) trainingen/lessen 3 Begeleidt wedstrijden/toetsen 4 Assisteert bij activiteiten in de sportorganisatie 5De basketbaltrainer kan eigen hulpvragen verwoorden en op een efficiënte manier de benodigde kennisbronnen dan wel deskundigen raadplegen.(=leercompetentie) 6De basketballtrainer is sociaal, moreel, milieubewust en maatschappelijk actief(=burgerschapscompetentie)

12 Organisatie & Communicatie Persoonlijk Opleidingsplan Workshops & Content Portfolio Trainer/Coach Proeve van Bekwaamheid Kerntaken op BT3 niveau 1.stimuleert sportieve ontwikkeling van (jeugdige) sporters 2.geeft trainingen / lessen 3.coacht bij wedstrijden / toetsen 4.neemt vaardigheidstoetsen af, stuurt kader aan 5.organiseert activiteiten in de sportorganisatie 6.stuurt sporttechnisch kader aan 7.verwoordt eigen hulpvragen en raadpleegt kennisbronnen (leercompetentie) 8.is sociaal, moreel, milieubewust en maatschappelijk actief (burgerschapscompetentie)

13 Organisatie & Communicatie Persoonlijk Opleidingsplan Workshops & Content Portfolio Trainer/Coach Proeve van Bekwaamheid Kerntaken op BT4 niveau 1.stimuleert sportieve ontwikkeling van specifieke (groepen) sporters 2.geeft trainingen / lessen aan specifieke (groepen) sporters 3.scout sporters 4.ontwikkelt en voert sporttechnisch beleid uit 5.werkt met begeleidingsteam samen en onderhoudt externe contacten 6.bevordert competentieontwikkeling van sporttechnisch kader 7.verwoordt eigen hulpvragen en raadpleegt kennisbronnen (leercompetentie) 8.is sociaal, moreel, milieubewust en maatschappelijk actief (burgerschapscompetentie)

14 Organisatie & Communicatie Persoonlijk Opleidingsplan Workshops & Content Portfolio Trainer/Coach Proeve van Bekwaamheid Je persoonlijk opleidingsplan is een ontwikkelingscontract tussen jou, je praktijkbegeleider en je leercoach Persoonlijk Opleidingsplan Stap 1: De Voorbereiding - zelfanalyse Stap 2: Het opstellen van het POP - wat, hoe, wie, wanneer, waar? Stap 3: Uitvoering Stap 4: Evaluatie Stap 1: De Voorbereiding - zelfanalyse Stap 2: Het opstellen van het POP - wat, hoe, wie, wanneer, waar? Stap 3: Uitvoering Stap 4: Evaluatie

15 Organisatie & Communicatie Persoonlijk Opleidingsplan Workshops & Content Portfolio Trainer/Coach Proeve van Bekwaamheid Persoonlijk Opleidingsplan Invullen van formulier niveaubepaling (sterke en zwakke punten). Ondertekening door coordinatoren. Invullen van formulier niveaubepaling (sterke en zwakke punten). Ondertekening door coordinatoren.

16 Organisatie & Communicatie Persoonlijk Opleidingsplan Workshops & Content Portfolio Trainer/Coach Proeve van Bekwaamheid Persoonlijk Opleidingsplan Praktijkleren: Opleiden in de praktijk; Praktijkopdrachten; Praktijkbegeleiders ; Leercoaches

17 Organisatie & Communicatie Persoonlijk Opleidingsplan Workshops & Content Portfolio Trainer/Coach Proeve van Bekwaamheid Workshops & Content Workshops worden verzorgd door: Experts De expert is deskundig met betrekking tot sporttechnische en/of sportoverstijgende onderwerp(en) en kan deelnemers ondersteunen in de ontwikkeling van hun competenties. De expert verzorgt workshops en heeft kennis van een of meerdere vakgebieden

18 Organisatie & Communicatie Persoonlijk Opleidingsplan Workshops & Content Portfolio Trainer/Coach Proeve van Bekwaamheid Workshops & Content Tijdens de leergang worden o.a. de volgende workshops georganiseerd: 1. les- en leidinggeven 2. sportgezondheidsleer 3. coaching en communicatie 4. fundamentals (basistechnieken) 5. aspecten van de verdediging 6. aspecten van de aanval 7. specifieke onderwerpen (zoals rebounding, fastbreak e.a.)

19 Organisatie & Communicatie Persoonlijk Opleidingsplan Workshops & Content Portfolio Trainer/Coach Proeve van Bekwaamheid Workshops & Content Maar ook ZELF: CONTENT UITWISSELEN & CONTENT MAKEN !! - b.v. Met behulp van weblog of wiki techniek en andere open source software (b.v. Moodle voor elektronische leeromgeving waarvan ieder gebruik kan maken)

20 Organisatie & Communicatie Persoonlijk Opleidingsplan Workshops & Content Portfolio Trainer/Coach Proeve van Bekwaamheid Workshops & Content Traject najaar + voorjaar: Maandelijks een ‘conferentie’ (terugkomdag) daarin: voortgangsinformatie / gesprek + workshops verschillende workshops / onderwerpen keuze bij deelnemer informatie over inhoud per workshop wordt vooraf gemaild Tussendoor werk je aan je competenties (op basis van je persoonlijk opleidingsplan) en verzamel je bewijsstukken voor je portfolio.

21 Organisatie & Communicatie Persoonlijk Opleidingsplan Workshops & Content Portfolio Trainer/Coach Proeve van Bekwaamheid In je portfolio verzamel je bewijsstukken waarmee je jouw ontwikkeling kunt illustreren Portfolio Trainer/Coach Het gaat om jouw werk als trainer/coach Je stelt het zelf samen Je laat je ontwikkeling zien Belangrijk is je eigen reflectie (op je ontwikkeling) Begeleiding door je praktijkbegeleider en/of leercoach

22 Organisatie & Communicatie Persoonlijk Opleidingsplan Workshops & Content Portfolio Trainer/Coach Proeve van Bekwaamheid Inhoud van je portfolio Portfolio Trainer/Coach De bewijsstukken zijn relevant Een portfolio is selectief en representatief Een portfolio is goed gestructureerd en georganiseerd Een portfolio is dynamisch Een portfolio bevat verschillende materialen (variërend van aantekeningen, beoordelingen, dagboeken, foto’s tot uitgewerkte trainingen) Maar ook: eerder verworven kwalificaties en competenties

23 Organisatie & Communicatie Persoonlijk Opleidingsplan Workshops & Content Portfolio Trainer/Coach Proeve van Bekwaamheid Proeve van Bekwaamheid Wat is het? Integrale toets op basis van kerntaken / competenties In de praktijk!

24 Organisatie & Communicatie Persoonlijk Opleidingsplan Workshops & Content Portfolio Trainer/Coach Proeve van Bekwaamheid Proeve van Bekwaamheid PVB wordt afgenomen door een PVB-beoordelaar De PVB-beoordelaar beoordeelt de competenties van een kandidaat op basis van de uitvoering van een proeve van bekwaamheid en geeft hierover een oordeel. Dit oordeel dient objectief, valide, betrouwbaar en onafhankelijk te zijn.

25 Organisatie & Communicatie Persoonlijk Opleidingsplan Workshops & Content Portfolio Trainer/Coach Proeve van Bekwaamheid Tot slot Start vanaf november: 1.Draag zorg voor het invullen en verzenden van het formulier niveaubepaling 2.Draag zorg voor praktijkbegeleider en leercoach (binnen de verenigingen!) 3.Maak je eigen POP: planning! 4.Bespreek (ook binnen de vereniging!) de behoeften aan workshops - > maak een “community of learners” 5.Informatie over workshops: via de mail! 6.Structurele bijeenkomsten / “conferenties” (aanmelding idem via de mail) Wacht niet op ons: je bent verantwoordelijk voor je eigen leerproces!!!!


Download ppt "Leergang Basketbal Trainer/Coach, niveau 2, 3, 4 1e bijeenkomst oktober 2008 Organisatie & Communicatie Persoonlijk Opleidingsplan Workshops & content."

Verwante presentaties


Ads door Google