De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gezamenlijke DMR CM/FM d.d. 16-5-2012. Definitief Implementatieplan KC CM/FM (i.o.) H6= meerjarenplan/jaarplan voor onze nieuwe faculteit CM & FM Begroting.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gezamenlijke DMR CM/FM d.d. 16-5-2012. Definitief Implementatieplan KC CM/FM (i.o.) H6= meerjarenplan/jaarplan voor onze nieuwe faculteit CM & FM Begroting."— Transcript van de presentatie:

1 Gezamenlijke DMR CM/FM d.d. 16-5-2012

2 Definitief Implementatieplan KC CM/FM (i.o.) H6= meerjarenplan/jaarplan voor onze nieuwe faculteit CM & FM Begroting 2012-2016 voor onze nieuwe faculteit CM & FM (ingeleverd 16-4-2012 bij CvB) IMR (KPI’s) Dashboard (targets 2013 en 2016 10-7-20142

3 Missie van CM/FM “Het kenniscentrum wil door onderwijs en onderzoek bijdragen aan het versterken van de sociaal-economische vitaliteit en innovatiekracht van de (eu-)regio’’. Meer specifiek: Dé partner zijn voor het werkveld door professionals op te leiden die kunnen zorgen voor vernieuwingen in het beroep (Finance, Control en Commerce); Zich primair richten op de (eu-)regio Limburg (Zuyd-alumni vinden hier grotendeels hun startfunctie en Zuyd rekent dit óók tot haar primaire taak (missie van Zuyd); De key issues (Chemie, Techniek, Nieuwe Materialen, Zorg, Financiële Administratieve Dienstverlening en ondernemingschap) binnen Brainport 2020 (LED) als mede- richtinggevend zien; Hoogwaardig onderwijs bieden aan diverse doelgroepen en praktijkgericht onderzoek verrichten. 10-7-20143

4 Doelstellingen van ons kenniscentrum Verbeteren kwaliteit onderwijs met hoger niveau van onze afstuderende en betere profilering op het innovatiebeleid in de regio; Verbeteren van de rendementen, met name in propedeuse van BE en ACC, verlagen uitval; Marktpositie verder uitbouwen via samenwerking ook met andere kenniscentra en nieuw aanbod van korte trainingen/workshops vanuit het lectoraat Innovatief Ondernemen; Goede sfeer, prettig werkklimaat voor personeel en studenten, kleinschalig en financieel gezond. 10-7-20144

5 Hoe doelstellingen realiseren?  Meerjarenplan/jaarplan CM/FM 2012-2014 (zie bijlage 1) 10-7-20145

6 Hoofdlijnen in het meerjaren/jarenplan zijn: Implementatie KC CM/FM (teams, teamleider); Verbeteren financiële huishouding alle opleidingen; Realiseren van samenwerkingsverbanden met andere kenniscentra, o.a. die rol spelen in Brainport 2020 agenda (chemie, bouw, nieuwe energie/nieuwe materialen, LS, zorg). Commerciële en financiële administratieve dienstverlening ondersteunt deze initiatieven; Voorbereiden en doorlopen accreditatie; Curriculum aanpassingen doorvoeren (BBA-standaard van de 3 opleidingen): MVO, onderzoek, interculturele competenties, ondernemerschap/ondernemende attitude; Versterken curriculum (toetskwaliteit) alle 3; Strategisch personeelsplan (incl. scholingsbeleid); Gezamenlijke propedeuse; Verbinding zoeken met de markt via onderzoekslab en contractingactiviteiten, alumnibeleid; Verbinding maken binnen ETR op gemeenschappelijk zwaartepunt: Acting, Trading, Leading fairly. 10-7-20146

7 Voordelen samengaan CM/FM voor de studenten Start 1-9-2012 1.Opleidingen, ACC, BE,CM hebben bestandsrecht én blijven bestaan (schaalvoordelen ‘overhead’, efficiëntere ondersteuning) 2.Sterkere profilering mogelijk via samenwerking op: BBA-eisen (zie rapport blz. 9): - Financiën, marketing, ICT - Onderzoek - Commerciële vaardigheden, ondernemerschap, persoonlijke leiderschapskwaliteiten, interculturele vaardigheden - MVO-lijn ontwikkelen 3. Sterkere profilering mogelijk op Brainport 2020 (Zuidoost Nederland top 10 toptechnologische regio in de wereld) (zie artikel Renaissance Zuid-Limburg)

8 4. Innovatieve producten (techniek, chemie, bouw, nieuwe energie en materialen) moeten gemaakt en verkocht worden (met winst) (CM, ACC, BE); 5. Werkvormen/didactiek verbeteren (leren van elkaar) speciale deskundigheid (int, MVO marketing, BE, leiderschap/managementvaardigheden, SLB/ mentoraat optimaliseren) t.b.v. student; 6. Brede (gedeeltelijke) propedeuse, student kan switchen zonder tijdverlies (kostenbesparing, zelfvertrouwen); hierdoor rendement verbeteren en uitval dalen  financieel gunstig (spiraal naar boven); 7. Gezamenlijk programma’s ontwikkelen en versterken in co- creatie met werkveld bijv. uitstroomprofiel Financiële Dienstverlening wordt nu al door docenten BE en CM gedraaid; 8. Managementgame samen spelen (studenten CM. ACC en BE samen aan de slag) 10-7-2014 Vervolg 8

9 9. Onderzoeksloket opzetten, opdrachten vanuit MKB voor studenten op gebied van Businessplannen, ondernemen, marketing en financiën. Studenten leren van elkaar; 10. De ondernemende attitude/ondernemerschap versterken bij studenten BE en AC alsmede adviesvaardigheden sterker ontwikkelen; 11. Gezamenlijk lectoraat I.O., onderzoek sterker verweven in de opleidingen (grensverleggend vakmanschap ontwikkelen); 12. Door schaalvergroting kan bedrijfsvoering )o.a. ELO, PR&Voorlichting, alumnibeleid, directeur en secretaresse, stages in binnen- en buitenland) verbeteren en goedkoper worden t.g.v. het onderwijs (meer contactmomenten, betere docenten, betere kwaliteit); 13. Serieuzere gesprekspartner voor externe partijen (Rabo, APG, Belastingdienst etc.) 10-7-20149


Download ppt "Gezamenlijke DMR CM/FM d.d. 16-5-2012. Definitief Implementatieplan KC CM/FM (i.o.) H6= meerjarenplan/jaarplan voor onze nieuwe faculteit CM & FM Begroting."

Verwante presentaties


Ads door Google