De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Chemie & Kunststoffen Vlaams Materialenprogramma

Verwante presentaties


Presentatie over: "Chemie & Kunststoffen Vlaams Materialenprogramma"— Transcript van de presentatie:

1 Chemie & Kunststoffen Vlaams Materialenprogramma
VMP Congres - Wim Grymonprez© 4/04/2017

2 Overzicht Voorstelling Flanders’ PlasticVision
Vlaanderen Kunststofland Core Business project Doelstellingen Aandachtspunten Project verloop Realisaties Materialenscan 4/04/2017

3 Flanders’ PlasticVision
Opgericht door de industrie 1998 Locatie : Site KULAK > 200 leden bedrijven > 400 klanten bedrijven Structurele samenwerking met Centexbel 4/04/2017

4 Flanders’ PlasticVision
Innovative cluster * Ondersteuning naar innovatie * Projectinitiatie en -management * Verhogen van samenwerking * Doorverwijzen naar partners Technology center * Technologie en procesondersteuning * Laboratorium onderzoeken * Opleidingen * Praktische uitvoering projecten 4/04/2017

5 Vlaanderen Kunststofland
4/04/2017

6 Vlaanderen Kunststofland
4/04/2017

7 Sectorcijfers voor België en Vlaanderen
Omschrijving Sectorcijfers Aantal bedrijven België: ~ Vlaanderen: ~450 Tewerkstelling België: – Vlaanderen: Gemiddelde grootte 45 werknemers (43%: <10 wn) KMO sector! Handelsbalans BE €11 miljard (75% Vlaanderen) Exportgraad 75% 4/04/2017

8 Noodzaak aan recyclage
Kunststof verbruik in Europa 47,0 MT/ jaar Ingezamelde fractie post-consumer waste : 3,2 MT/jaar ~ 7% Effectieve recyclage : 1,9MT/jaar ~ 4% 2 weken productie als de aanvoer zou opdrogen 4/04/2017

9 FEBEM – FEDERPLAST - Centexbel – FPV/VKC
Gericht bedrijfsbenaderingsproject in kader van “NIB-Nieuwe Fabriek voor de Toekomst” m.b.t. recyclage en hergebruik van polymeren FEBEM – FEDERPLAST - Centexbel – FPV/VKC CORE BUSINESS is een transformatietraject met de steun van :

10 Verwerken van polymeerafval
Doel van CORE Verwerken van polymeerafval Doelstelling CORE Energierecuperatie EOW EOL Recyclage als grondstof 4/04/2017

11 Belangrijke knelpunten grondstofrecyclage
Kwaliteit van recyclaat: Kwaliteitsverlies door afbraak en recycleren Ongekende of beperkte kwaliteit van recyclaten Aanwezigheid van polluenten, toxische stoffen, … Niet volledig ontwikkelde markt: Veel makelaars en weinig lokale industriële verwerkers Beperkte toegevoegde waarde Spanningsveld tussen potentiële afnemers voor verwerking als grondstof of als energiebron Beperkte ketenintegratie en –samenwerking Beperkte innovatie binnen de recyclingindustrie 4/04/2017

12 Industriële inzetbaarheid van recyclaten
Markt Klant/marktspecifieke vraag van producten en afnemers Aanbod & beschikbaarheid van de gewenste recyclaten Kostprijs van recyclaten i.f.v. “virgin polymers”. 4/04/2017

13 Industrieël inzetbaarheid van recyclaten
Product & productie Gewenste en realiseerbare kwaliteitsniveau Productiviteit en beheersbaarheid van processen Milieu- en veiligheidsaspecten Opzetten van lastenboeken via normering CEN TC 249 WG 11 EN Plastics - Recycled Plastics - Characterization of PS EN Plastics - Recycled Plastics - Characterization of PE EN Plastics - Recycled Plastics - Characterization of PP EN Plastics - Recycled Plastics - Characterization of PVC EN Plastics - Recycled Plastics - Characterization of PET 4/04/2017

14 Karakterisatie van PP recyclaat
4/04/2017

15 CORE “COntrolled REcycling”
Optimaal en efficiënt inzetten van “PP en PC- recyclaten” bij industriële productie en creatie van nieuwe waardeketens door : integraal beheer en beheersing van diverse zorgaspecten (QES) binnen en tussen de toelevering- en waardeketens cross (sub)sectorale en regionale samenwerking PP = Post Production, PC = Post Consumer 4/04/2017

16 Aandachtspunten bij het sluiten van materiaalketen
Kennis bundelen, opbouwen, structureren en delen producten, processen, markten, toepassingen, QC&QA, …. Pooling van specifieke grondstofstromen Ecodesign & C2C Innovatie en onderzoek m.b.t. Energie-arme recyclagetechnieken Recyclagetechnieken voor gemengde en complexe afvalstromen Kwaliteitsverbetering van recyclaten Eindproducten op basis van gerecycleerde materialen Afstemming tussen de technische en economische levensduur van producten en van de kwaliteit van de ingezette materialen Aansluiting met FISCH-innovatieprogramma POLYCYCLE 4/04/2017

17 Beheer en beheersen (QES-C & QES-A)
Integraal beheersen (“control”) van de verschillende zorgaspecten (kwaliteit, milieu en veiligheid) op bedrijfsniveau binnen/tussen de waardeketens Ketenbeheer en -beheersing betrokkenheid van bedrijven die polymeren produceren, compounderen, processen, finishen, bewerken, toepassen, sorteren, ophalen, zuiveren, recycleren, controleren, …. gebruik & ontwikkeling van normen en procedures binnen de verschillende waardeketens (product- en marktspecifiek) 4/04/2017

18 Impact van CORE BUSINESS op de bedrijfsorganisatie
4/04/2017

19 CORE Effecten / impact Materiaalstromen worden
gepoold en verspreid over meerdere waardeketens Meer en efficiënt inzetten van recyclaten PC-afval wordt grondstof Minimaal verbranden en storten 4/04/2017

20 Chemiesector: > 60 bedrijven
Betrokken sectoren Chemiesector: > 60 bedrijven Kunststofverwerkers: > 750 bedrijven Textielbedrijven: > 600 bedrijven Composietproducenten: > 60 bedrijven Recyclagebedrijven: > 200 bedrijven Technologiesector: > 20 bedrijven Designers en studiebureaus: > 150 bedrijven Afnemers van kunststof of polymeer producten 4/04/2017

21 Voorziene activiteiten en initiatieven
Clustering en selectie van specifieke waardeketens Vertalen van CORE BUSINESS MODEL in concrete richtlijnen en tools voor bedrijven en waardeketens Gemeenschappelijke diensten, gericht op ketenbeheer, faciliteren en opzetten Collectieve en individuele begeleiding van bedrijven Opleiding en bijscholing bedrijfsmedewerkers Disseminaties resultaten naar overheden, afnemers, andere sectoren via events, publicaties en info 4/04/2017

22 Enkele realisaties Focus-WTV heeft begeleiding ontvangen om zijn eigen, oude Betamax cassettes om te zetten tot een gadget voor zijn open bedrijven dag. Onder begeleiding van CORE is een duidelijk en haalbaar lastenboek opgemaakt om een kunststofverwerker garantie te geven naar de inkomende recyclaat stroom om zo binnen zijn productie proces de zekerheid te hebben dat de eindproducten van zijn spuitgietproces voldoen aan de eisen van de gebruiker Een bedrijf actief in de verpakkingssector levert zijn polyethyleen bedrijfsafval aan een textielverwerker die het deels kan inzetten in zijn textielapplicatie 4/04/2017

23 Materialenscan Flanders’ PlasticVision is samen met Centexbel goedgekeurd voor het uitvoeren van de materialenscan. De materialenscan is een initiatief van Agentschap Ondernemen OVAM 4/04/2017

24 Aandachtspunten binnen materialenscan
Materialen efficiëntie Grondstof vervanging Duurzame verpakkingen Gebruik van hulpstoffen Levensduur van het eindartikel Mogelijke afzetmarkten van bepaalde afval stromen Milieu impact Beheer van water – lucht emissies Algemene en specifieke afvalstromen 4/04/2017

25 Finale doel materialenscan
Door de materialenscan:. Krijgt het bedrijf inzicht in hun materialengebruik Krijgt het bedrijf een lijst van de knelpunten en opportuniteiten Bekomt men cijfers over de financiële en milieu-impact van mogelijke opportuniteiten De scan leidt tot een eerstelijnsadvies op maat van de KMO Na de scan De bedrijven op weg zetten bij het uitvoeren van de geformuleerde maatregelen en adviezen. Via gespecialiseerde experts uit kenniscentra in tweede lijn mogelijke oplossingen technisch kunnen uitwerken Adviesverlening naar beschikbare financieringskanalen. 4/04/2017

26 Status mateialenscan Eerste contacten met de bedrijven gelegd
Respons iets moeilijker dan gedacht Openlijke communicatie van bedrijfsdata is geen evidentie ondanks duidelijke confidentialiteit die aan de bedrijven meegegeven wordt. Beperkte aanwezigheid van bepaalde data binnen de KMO sector (vb emissies – specifieke energieverbruiken - …) Nood aan groepering binnen de materialen voor bedrijven die enkel in loondienst kunststoffen verwerken 4/04/2017

27 Vragen? Wim Grymonprez E. Sabbelaan 49 8500 Kortrijk +32 56 28 28 24
4/04/2017


Download ppt "Chemie & Kunststoffen Vlaams Materialenprogramma"

Verwante presentaties


Ads door Google