De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Chemie & Kunststoffen Vlaams Materialenprogramma 10/07/2014 VMP Congres - Wim Grymonprez©

Verwante presentaties


Presentatie over: "Chemie & Kunststoffen Vlaams Materialenprogramma 10/07/2014 VMP Congres - Wim Grymonprez©"— Transcript van de presentatie:

1 Chemie & Kunststoffen Vlaams Materialenprogramma 10/07/2014 VMP Congres - Wim Grymonprez©

2 Overzicht Voorstelling Flanders’ PlasticVision Vlaanderen Kunststofland Core Business project Doelstellingen Aandachtspunten Project verloop Realisaties Materialenscan 10/07/2014

3 Flanders’ PlasticVision Opgericht door de industrie 1998 Locatie : Site KULAK > 200 leden bedrijven > 400 klanten bedrijven Structurele samenwerking met Centexbel 10/07/2014

4 Flanders’ PlasticVision 10/07/2014 Innovative cluster * Ondersteuning naar innovatie * Projectinitiatie en -management * Verhogen van samenwerking * Doorverwijzen naar partners Technology center * Technologie en procesondersteuning * Laboratorium onderzoeken * Opleidingen * Praktische uitvoering projecten

5 Vlaanderen Kunststofland 10/07/2014

6 Vlaanderen Kunststofland 10/07/2014

7 Sectorcijfers voor België en Vlaanderen 10/07/2014

8 Noodzaak aan recyclage Kunststof verbruik in Europa 47,0 MT/ jaar Ingezamelde fractie post-consumer waste : 3,2 MT/jaar ~ 7% Effectieve recyclage : 1,9MT/jaar ~ 4% 2 weken productie als de aanvoer zou opdrogen 10/07/2014

9 Gericht bedrijfsbenaderingsproject in kader van “NIB-Nieuwe Fabriek voor de Toekomst” m.b.t. recyclage en hergebruik van polymeren FEBEM – FEDERPLAST - Centexbel – FPV/VKC CORE BUSINESS is een transformatietraject met de steun van :

10 Doel van CORE 10/07/2014 10 Energierecuperatie Recyclage als grondstof Verwerken van polymeerafval Doelstelling CORE EOW EOL

11 Belangrijke knelpunten grondstofrecyclage Kwaliteit van recyclaat: Kwaliteitsverlies door afbraak en recycleren Ongekende of beperkte kwaliteit van recyclaten Aanwezigheid van polluenten, toxische stoffen, … Niet volledig ontwikkelde markt: Veel makelaars en weinig lokale industriële verwerkers Beperkte toegevoegde waarde Spanningsveld tussen potentiële afnemers voor verwerking als grondstof of als energiebron Beperkte ketenintegratie en –samenwerking Beperkte innovatie binnen de recyclingindustrie 10/07/2014 11

12 Industriële inzetbaarheid van recyclaten Markt Klant/marktspecifieke vraag van producten en afnemers Aanbod & beschikbaarheid van de gewenste recyclaten Kostprijs van recyclaten i.f.v. “virgin polymers”. 10/07/2014 12

13 Industrieël inzetbaarheid van recyclaten Product & productie Gewenste en realiseerbare kwaliteitsniveau Productiviteit en beheersbaarheid van processen Milieu- en veiligheidsaspecten Opzetten van lastenboeken via normering CEN TC 249 WG 11 EN 15342 Plastics - Recycled Plastics - Characterization of PS EN 15344 Plastics - Recycled Plastics - Characterization of PE EN 15345 Plastics - Recycled Plastics - Characterization of PP EN 15346 Plastics - Recycled Plastics - Characterization of PVC EN 15348 Plastics - Recycled Plastics - Characterization of PET 10/07/2014

14 Karakterisatie van PP recyclaat 10/07/2014

15 CORE “COntrolled REcycling” Optimaal en efficiënt inzetten van “PP en PC- recyclaten” bij industriële productie en creatie van nieuwe waardeketens door : integraal beheer en beheersing van diverse zorgaspecten (QES) binnen en tussen de toelevering- en waardeketens cross (sub)sectorale en regionale samenwerking 10/07/2014 15 PP = Post Production, PC = Post Consumer

16 Aandachtspunten bij het sluiten van materiaalketen Kennis bundelen, opbouwen, structureren en delen producten, processen, markten, toepassingen, QC&QA, …. Pooling van specifieke grondstofstromen Ecodesign & C2C Innovatie en onderzoek m.b.t. Energie-arme recyclagetechnieken Recyclagetechnieken voor gemengde en complexe afvalstromen Kwaliteitsverbetering van recyclaten Eindproducten op basis van gerecycleerde materialen Afstemming tussen de technische en economische levensduur van producten en van de kwaliteit van de ingezette materialen 10/07/2014 16 Aansluiting met FISCH-innovatieprogramma POLYCYCLE

17 Beheer en beheersen (QES-C & QES-A) Integraal beheersen (“control”) van de verschillende zorgaspecten (kwaliteit, milieu en veiligheid) op bedrijfsniveau binnen/tussen de waardeketens Ketenbeheer en -beheersing betrokkenheid van bedrijven die polymeren produceren, compounderen, processen, finishen, bewerken, toepassen, sorteren, ophalen, zuiveren, recycleren, controleren, …. gebruik & ontwikkeling van normen en procedures binnen de verschillende waardeketens (product- en marktspecifiek) 10/07/2014 17

18 10/07/2014 18 Impact van CORE BUSINESS op de bedrijfsorganisatie

19 10/07/2014 19 Materiaalstromen worden gepoold en verspreid over meerdere waardeketens Meer en efficiënt inzetten van recyclaten PC-afval wordt grondstof Minimaal verbranden en storten CORE Effecten / impact

20 Betrokken sectoren Chemiesector: > 60 bedrijven Kunststofverwerkers: > 750 bedrijven Textielbedrijven: > 600 bedrijven Composietproducenten: > 60 bedrijven Recyclagebedrijven: > 200 bedrijven Technologiesector: > 20 bedrijven Designers en studiebureaus: > 150 bedrijven Afnemers van kunststof of polymeer producten 10/07/2014 20

21 Voorziene activiteiten en initiatieven Clustering en selectie van specifieke waardeketens Vertalen van CORE BUSINESS MODEL in concrete richtlijnen en tools voor bedrijven en waardeketens Gemeenschappelijke diensten, gericht op ketenbeheer, faciliteren en opzetten Collectieve en individuele begeleiding van bedrijven Opleiding en bijscholing bedrijfsmedewerkers Disseminaties resultaten naar overheden, afnemers, andere sectoren via events, publicaties en info 10/07/2014 21

22 Enkele realisaties Focus-WTV heeft begeleiding ontvangen om zijn eigen, oude Betamax cassettes om te zetten tot een gadget voor zijn open bedrijven dag. Onder begeleiding van CORE is een duidelijk en haalbaar lastenboek opgemaakt om een kunststofverwerker garantie te geven naar de inkomende recyclaat stroom om zo binnen zijn productie proces de zekerheid te hebben dat de eindproducten van zijn spuitgietproces voldoen aan de eisen van de gebruiker Een bedrijf actief in de verpakkingssector levert zijn polyethyleen bedrijfsafval aan een textielverwerker die het deels kan inzetten in zijn textielapplicatie 10/07/2014

23 Materialenscan Flanders’ PlasticVision is samen met Centexbel goedgekeurd voor het uitvoeren van de materialenscan. De materialenscan is een initiatief van Agentschap Ondernemen OVAM 10/07/2014

24 Aandachtspunten binnen materialenscan Materialen efficiëntie Grondstof vervanging Duurzame verpakkingen Gebruik van hulpstoffen Levensduur van het eindartikel Mogelijke afzetmarkten van bepaalde afval stromen Milieu impact Beheer van water – lucht emissies Algemene en specifieke afvalstromen 10/07/2014

25 Finale doel materialenscan Door de materialenscan:. Krijgt het bedrijf inzicht in hun materialengebruik Krijgt het bedrijf een lijst van de knelpunten en opportuniteiten Bekomt men cijfers over de financiële en milieu-impact van mogelijke opportuniteiten De scan leidt tot een eerstelijnsadvies op maat van de KMO Na de scan De bedrijven op weg zetten bij het uitvoeren van de geformuleerde maatregelen en adviezen. Via gespecialiseerde experts uit kenniscentra in tweede lijn mogelijke oplossingen technisch kunnen uitwerken Adviesverlening naar beschikbare financieringskanalen. 10/07/2014

26 Status mateialenscan Eerste contacten met de bedrijven gelegd Respons iets moeilijker dan gedacht Openlijke communicatie van bedrijfsdata is geen evidentie ondanks duidelijke confidentialiteit die aan de bedrijven meegegeven wordt. Beperkte aanwezigheid van bepaalde data binnen de KMO sector (vb emissies – specifieke energieverbruiken - …) Nood aan groepering binnen de materialen voor bedrijven die enkel in loondienst kunststoffen verwerken 10/07/2014

27 Vragen? Wim Grymonprez E. Sabbelaan 49 8500 Kortrijk +32 56 28 28 24 wim.grymonprez@plasticvision.be 10/07/2014


Download ppt "Chemie & Kunststoffen Vlaams Materialenprogramma 10/07/2014 VMP Congres - Wim Grymonprez©"

Verwante presentaties


Ads door Google