De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welzijnnota 2005 Onderweg naar Morgen… Een soap!? Of op weg naar Cultureel Sociaal Werk BBOG april ’05.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welzijnnota 2005 Onderweg naar Morgen… Een soap!? Of op weg naar Cultureel Sociaal Werk BBOG april ’05."— Transcript van de presentatie:

1 Welzijnnota 2005 Onderweg naar Morgen… Een soap!? Of op weg naar Cultureel Sociaal Werk BBOG april ’05

2 1.Inleiding De realiteit in de wijken: 7 Wijkcentra, 11 Buurtcentra, 4 Jongerencentra Professionele medewerkers ca. 40 fte Assistenten in trajecten ca. 50 fte Professionele cursusleiders ca.150 Bestuurders ca. 85 Stadjers Wekelijks worden ca. 25.000 bezoeken afgelegd aan ca. 800 activiteiten Wekelijks zijn ca. 1000 vrijwilligers actief in het sociaal cultureel werk Coen van der Heijde:

3 1. Inleiding (vervolg) De realiteit in de wijken: Jaaromzet 2.225.000 euro Vloeroppervlak ca. 16.000 m2 Toch spreken we van een verschraling van activiteiten en van onvoldoende beheer Oorzaak: vgl uitkomsten onderzoekscommissie => stilstand = achteruitgang => verdwijnen

4 2. Procesontwikkeling A. Politiek Motie: Uitvoerend werk mag niet lijden onder bezuinigingen => Later besluit: Prioriteiten op basis van Visie: reflectie op inhoudelijk werk => Structuur: rollen, regie, medezeggenschap => Organisatie: integraal werken Structuur en organisatie als gevolg van visie en uitkomsten onderzoek van Wing

5 2. Procesontwikkeling (vervolg) A.Politiek (vervolg) Kader van de Raad en kader van College => tegenstrijdig In welzijnsnota alleen volgens het kader van het College Voorbehoud van de VVD fractie

6 b. Procesontwikkeling (vervolg) B.Inhoudelijk Verschuiving van visie SCW naar Breed Welzijn Verschuiving van visie, structuur en organisatie naar het oude mechanisme van de gemeente (draai PvdA): Financiën => beperkt budget (bezuiniging 175.000) Structuur denken => bijna dwangmatig antwoord op problemen => overhoop gooien van het bestaande, verwarring, onuitvoerbaarheid, verspilling Wet Maatschappelijke ondersteuning => als…..dan Bestaan van een gesloten circuit

7 b.Procesontwikkeling Gesloten circuit Dominant partij politiek circuit dat zich beweegt tussen de bedrijfsbelangen van welzijnsorganisaties en beleidsmakers OCSW. Geeft geen antwoord op onbehagen Argumenten vanuit de wijken en politiek ketsen af op dit gesloten circuit

8 c. Voorlopige Conclusies Twee realiteiten: Realiteit van de wijken, wijkbewoners, vrijwlligers, besturen. Zij formuleren behoeften, wensen en visie in relatie tot hun leefgemeenschappen Realiteit van de gemeente: het aloude mechanisme en het bestaan van een gesloten circuit

9 c. Voorlopige Conclusies (vervolg) Vanwege de twee realiteiten => een gesprek tussen doven? Roepende in de woestijn. Geen sociaal culturele visie, maar financieel economisch structuur (marktdenken) Geen draagvlak vanuit de buurtcentra voor dit beleid Ondanks goede intenties van het College zal daardoor het onbehagen groeien in de wijken => verdwijnen buurtcentra, vrijwilligers, activiteiten => verlies aan cultuur en gemeenschapszin

10 3. Effecten van de nota Vanavond: Drie thema’s die onderling met elkaar in verband staan en elkaar beïnvloeden. Inhoudelijke visie Toekomst van centra en het beheer Verkaveling => Wijzigingen bij de een betekent ook verandering bij de andere

11 3.Effecten t.a.v. A.Inhoud van het werk Aannames, interpretaties van het participatierapport die toets der kritiek niet kunnen doorstaan. De resultaten zijn subjectief vertaald naar het denken van de gemeente (Wilko) => dit leidt tot: De smalle opvatting: inzet in specifieke wijken voor specifieke groepen => geen inzet in overige wijken => springkussen

12 3.Effecten t.a.v. A.Inhoud van het werk (vervolg) Verschuiving van sociaal culturele activiteiten naar zorgactiviteiten en opvang => afscheid van sociaal culturele activiteiten en dus van: Preventie, aansluiting, integratie Nadruk op activiteiten en niet op gebouwen Versnippering van functies => verzwakking van de sociale samenhang vgl. HIGG Mogelijk afscheid van integraal werken Verlies van wijkgevoel en imago Diskwalificatie van de vrijwilligers inzet

13 3.Effecten t.a.v. B.Toekomst Buurtcentra en beheer Centra in de klem van het beperkte budget betekent verder functieverlies Hoe meer beheer des te minder centra Minder beheer => minder open Financien uitgangspunt niet de visie Glijdende schaal: volgend jaar nog meer dicht? Welke centra komen in de problemen? (Ben)

14 3. Effecten beheeruren

15 3.Effecten t.a.v. B. Toekomst buurtcentra en beheer (vervolg) Huisvestingslasten? Inclusief kosten voor schoonmaak? M2 prijs? 50 euro m2 is ontoereikend => Exploitatietekorten

16 4. Verkaveling Structuur en Organisatie ligt al vast, geen verband met visie Nieuwe Monopoliepositie Mogelijk afscheid van Integraal werken

17 4. Verkaveling (vervolg) MJD Lijkt een stevige organisatie, gewaardeerd door besturen Jongerencentra signaleren te weinig uren JJT Geen ouderenwerkers meer Ouderenactiviteiten drukken op de exploitatie van de buurtcentra 148.000 zonder subsidie

18 4. Verkaveling (vervolg) COP Mix van positieve en negatieve geluiden Te weinig ondersteuningsuren Stiel Weinig opbouwwerk wat er is, is goed

19 4. Verkaveling (vervolg) Groep Werkprojecten Beheer hoort bij centra Groeiende irritatie WPG over offertes, ondersteuningsorganisatie en relatie met besturen Zeggenschap over alle middelen 1994 vrijwillig afgestaan aan Wing Buurtcentra zijn verantwoordelijk voor accommodatiebeleid, exploitate, beheer en activiteiten Gelijkheidsbeginsel Vergelijk: De Slinger in Balans

20 5. Voorlopige Eindconclusies Bezuinigingsdrang en het negeren van signalen uit de wijken leidt tot: Toenemend onbehagen bij wijkbewoners => desintegratie van de stedelijke samenleving Verschuiving van buurtcentrum naar filiaal maatschappelijke opvang en zorg Doodsteek voor (potentieel) vrijwilligerskader en dus gevaar van afname van gemotiveerde vrijwilligers: verdringing door werkgerichte vrijwilligers => gevaren voor de continuïteit

21 5. Voorlopige Eindconclusies (vervolg) Verdwijnen van buurtgemeenschappen = verlies aan gemeenschapszin en cultuur Afscheid van sociaal culturele activiteiten betekent verlies van: Participatie Preventie Aansluiting Integratie => verdere ontworteling Toename van druk op zorg en opvang (onbetaalbaar)

22 6. Hoe nu verder? Geen station verder,spoorboekje lezen: Op dit moment geen bezuinigingen doorvoeren Zeggenschap over middelen van beheer Wachten op WMO => terugkeer naar een visie waarin realiteit van wijken is opgenomen en die antwoord geeft op onbehagen => Commissie van Staat? Uitgangspunt: Kader van de Raad Herwaardering van geheel van nieuwe functies van buurtcentra als symbool van de wijk gericht op: Het stimuleren van gemeenschapszin, identificatie, omgangsvormen en respect

23 WELZIJN Op weg naar: Cultureel Sociaal Werk


Download ppt "Welzijnnota 2005 Onderweg naar Morgen… Een soap!? Of op weg naar Cultureel Sociaal Werk BBOG april ’05."

Verwante presentaties


Ads door Google