De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

4-4-2017.

Verwante presentaties


Presentatie over: "4-4-2017."— Transcript van de presentatie:

1

2 Sociale Werkplaatsen & Arbeidszorg

3 SST Samenwerkingsverband Sociale Tewerkstelling en Arbeidszorg
Koepel voor de sector SW en AZ Vertegenwoordigt ruim 90 % van de sector Ondersteuning van de leden Belangenverdediging op sectornivo Werkgeverschap voor de sector

4 Structuur ? Algemene ledenvergadering Raad van bestuur
92 SW AZ initiatieven + 1 netwerk van AZ initiatieven + 1 provinciaal netwerk AZ Raad van bestuur 14 bestuurders (regionale spreiding, SW en AZ) Secretariaat SST 4.5 VE

5 Structuur ? Accent op communicatie met de leden
Openledenvergaderingen Werkgroepen Werkgroep PC 327, Werkgroep Arbeidszorg, Werkgroep HeRMAN, Strategische werkgroep, Werkgroep VTO beleid, Werkgroep Groen,… E-communication Werken aan visie, standpunten en het ontwikkelen van strategieën met als doel de sector te versterken en te professionaliseren

6 Ledenondersteuning Informeren leden Dossiervorming
Professionalisering: Opleiding en vorming: vormingsaanbod uitwerken op maat van de sector (ism VIVO, sociale partners, ESF, overheid,…) Vb: begeleiders op de werkvloer SW en AZ, werken in team,…

7 Ledenondersteuning Objectief: Begeleiden van kansengroepen
Concept HeRMAN Ondersteuning bij implementatie: (individuele) procesbegeleiding en opleidingen Registratiesysteem: software HeRMAN Handboek: ‘competentieontwikkeling bij kansengroepen’ Lerend netwerk ‘Compleet’ Objectief: juli ‘06: 50 SW bereikt Streefcijfer eind ’07: 75 SW

8 Ledenondersteuning Werkgroepen in de schoot van SST: Werkgroep VTO
Werkgroep Groen: K-charter Werkgroep Arbeidszorg: methodiekontwikkeling, beleidsvoorbereidend Werkgroep Supported Employment: methodiekontwikkeling en aanbevelingen regelgeving

9 Beleidswerk Vlaams: contingentering, éénheidsdecreet, arbeidszorg,…
Federaal: clausule sociale voorkeur, project CSR, dienstencheques Europees: ENSIE

10 Werkgeverschap Arbeids- en loonsvoorwaarden SW
PC 327, Vlaamse Werkgroep Onderhandelaars Werkgroep SST

11 Werkgeverschap Uitvoering VIA akkoorden 2006-2010
Sector cijfermatig onderbouwen: absenteïsme, personeelsverloop, financiële resultaten, verloning,… Opmaak eisenbundel werkgevers: Verloning werknemers Oudere werknemers Artikel 60’s Voorbereiding éénheidsdecreet: Erkenning Amfion werkgeversfederatie vergelijk CAO’s SW en BW PC (Dienstencheques)

12 Morfologie 2006: 104 erkende sociale werkplaatsen in Vlaanderen.
104 SWP stellen ongeveer 3400 werknemers te werk, waarvan 2500 doelgroepwerknemers en 900 begeleiders Alsook een 700 artikel 60’ers, en 600 arbeidszorgmedewerkers

13 Sectoren Kringloop: 31 SW, 50 % tewerkstelling
Diensten (vnl. buurtdiensten): 15 SW, 14% Natuurbeheerswerken: 15 SW, 8% Productielijnen in ateliers Biologische teelt, confectiesector, de bouwsector, de horecasector, en poetsprojecten, onderhoud Enkelingen situeren zich in manégeonderhoud, verhuizingen, weverij en marketingopdrachten.

14 Enkele cijfers… Gemiddelde grootte SW: 45 VE
Gecumuleerd resultaat ‘03: € Bedrijfseconomische resultaten: 23 SW forse winst 55 SW beperkte winst 17 SW licht verlies 6 SW zwaar verlies

15 SWOT-analyse CONTEXT Hoge werkloosheid bij laaggeschoolden
Veel knelpuntvacatures uitvoerende beroepen Onevenwicht tussen theoretische opleidingen en concrete werkervaring Veelheid aan tewerkstellingsmaatregelen in aparte decreten,…

16 SWOT analyse Sterktes… Dynamische sector
Groot potentieel aan bijkomende arbeidsplaatsen Accent op kwaliteit K-modellen ontwikkeld op maat zowel op vlak van activiteiten, begeleiding en processen

17 SWOT analyse Sterktes… In een sociaal economisch verantwoorde setting
Goede verhouding prijs/kwaliteit

18 SWOT-analyse Zwaktes Contingentering
Rem op tewerkstelling & ondernemerschap Verdringing van de zwakste doelgroep Rem op doorstroom van de sterkere

19 SWOT-analyse Zwaktes Jonge sector Toenemende financiële druk
Zeer kleine ondernemingen Bedrijfsvoering onvoldoende cijfermatig onderbouwd Geen investeringsmiddelen voor infrastructuur (gebouwen, machines,…) Toenemende financiële druk

20 SWOT-analyse Opportuniteiten Éénheidsdecreet Werkbedrijven
Meer tewerkstellingsplaatsen, meer openheid in regelgeving om doelstelling te realiseren, accent op kwaliteit en methodiekontwikkeling Samen met sociale partners en overheid Gemeenschappelijke SOCIALE doelstelling: krachten bundelen

21 SWOT-analyse Opportuniteiten Innovatie
Instrumenten zoals sociale voorkeur, activiteiten op maat van de doelgroep, begeleidingsmethodieken,…

22 SWOT-analyse Bedreigingen Eenheidsworst Tendens tot schaalvergroting
Diversiteit en dynamiek behouden (activiteiten, doelgroepen, grootte ondern.,) Bedrijfseconomische logica overheerst Evenwicht vinden tss bedrijfsecon. logica en sociale doelstelling

23 Meerwaardeneconomie VOSEC
Overlegplatform tss deelsectoren SE en ondersteuningsstructuren Objectieven: uitbouwen overlegplatform RvB confederaal samenstellen

24 Meerwaardeneconomie Samenwerking ADVIESBUREAUS
Vooral bedrijfseconomische ondersteuning: prijssetting, audits, HR beleid,… Actieterreinen Individuele begeleiding op maat Expertise op ontwikkelingsniveau Samenwerking ‘geen automatisme’

25 Adviesbureaus Aandachtspunten… Kwaliteitsstandaarden en specialisatie
Adviescheques: marktprincipe

26 Meerwaardeneconomie Samenwerking STARTCENTRA
Weinig samenwerking op het terrein Opnemen van bestuursmandaten in SC Aandachtspunten… Veelheid van ondersteuningsstructuren afstemmen Optimaal besteden van middelen

27 Startcentra Opdracht Nieuwe initiatiefnemers in de SE op weg zetten…
Is er ruimte voor nieuw ondernemerschap, welke instrumenten zijn voorhanden, …

28 Meerwaardeneconomie Financieringsinstellingen SE (Hefboom, Trividend, Kringloopfonds,…) Keuze financieringsinstelling Marktprincipe: beste voorwaarden Meerwaarde FI SE Nieuwe initiatieven: overbruggingskapitaal 1e lening

29 Financieringsinstelling
Nood aan… Investeringskapitaal Kapitaalsinjectie Renteloze lening Kapitaalsfonds

30 Hoeveel extra jobs werden gecreërd?
Meerwaardeneconomie Toetssteen voor overheidsinbreng Hoeveel extra jobs werden gecreërd?

31 Meer info… SST Land van Waaslaan 2, bus 2 9000 Gent 09/259.97.66

32 SST team Coördinator: Katrien Van Den Broucke
Stafmedewerkers: Inge Laperre, Mieke Audenaert, Filip De Meyst Administratie & communicatie: Martin Valcke


Download ppt "4-4-2017."

Verwante presentaties


Ads door Google