De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SEE 11/05/11 Duurzame samenwerking tussen sociale economie en privébedrijven Tina Segers De Punt NV.

Verwante presentaties


Presentatie over: "SEE 11/05/11 Duurzame samenwerking tussen sociale economie en privébedrijven Tina Segers De Punt NV."— Transcript van de presentatie:

1 SEE 11/05/11 Duurzame samenwerking tussen sociale economie en privébedrijven Tina Segers De Punt NV

2 SEE 11/05/11 Ervaringen en aanbevelingen vanuit een EFRO-project voor de groen- en bouwsector (01/09/09 -31/08/11)

3 SEE 11/05/11 WAAROM SAMENWERKING STIMULEREN?

4 Samenwerking als antwoord op de concurrentiestrijd: • Je kan niet in alles goed zijn! • Je zwaktes aanvullen met de sterktes van een ander  Specialisatie, nichewerking  Doelgericht investeren, ook in mensen  Optimalisatie van het bedrijf SEE 11/05/11

5 SEE 11/05/11 Samenwerking als antwoord op grotere (overheids)opdrachten: Arbeidsintensieve deeltakenKapitaalsintensieve deeltaken Handjeswerk = duur voor privéMachinewerk = duur voor SE (beperkte investeringen in machines)  Sociale economie voert uit  Privébedrijf voert uit De juiste man op de juiste plaats

6 • Privébedrijven doen beroep op de vele helpende handen van de SE voor eenvoudige taken - Manueel wieden van onkruid in stadsperken - Afbraakwerken in functie van grotere renovatieprojecten • SE-bedrijven doen beroep op de specifieke expertise van privébedrijven - Boomsnoeiwerken bij groenonderhoud van openbare domeinen of industrieterreinen - Elektriciteitswerken bij renovatie van sociale woningen SEE 11/05/11

7 Samenwerking als antwoord op sociale clausules en bijzondere uitvoeringsvoorwaarden: • De overheid eist steeds meer duurzaamheid dmv sociale, ethische & ecologische criteria • RE + SE voldoen aan “sociale criteria” “tewerkstelling kansengroepen”, “stageplaatsen” “deel van de opdracht door sociale economie” SEE 11/05/11

8 Samenwerking als antwoord op zoektocht naar personeel: • Doorstroom van doelgroepmedewerkers naar het normaal arbeidscircuit = nodig = niet evident • Samenwerken op de werkvloer = elkaar leren kennen = RE krijgt beter beeld van “doelgroepwerknemers” = doelgroepmedewerkers kunnen wennen aan de RE SEE 11/05/11

9 SEE 11/05/11 HOE SAMENWERKING STIMULEREN?

10 Concreet in dit BOUWproject: • Lerend netwerk Bouw, pas gestart in 2011 1. correct beeld van de sociale economie in de bouwsector 2. doorstroom faciliteren 3. … • Digitaal platform voor informatie-uitwisseling tussen SE en RE Besef dat er overleg en samenwerking nodig is is aanwezig SEE 11/05/11

11 Concreet in dit GROENproject: Acties voor bedrijven: • Stuurgroep met 4 Oost-Vlaamse groenbedrijven SE + vertegenwoordigers van AVBS, BFG, EDUplus, VVOG en VOSEC => beleid en acties • KlimOp, kennismakingsactiviteit en promotie goeie praktijken • Workshop “samenwerkingsverbanden” • Workshop “de onderaanneming uitgespit” (16/6/11) • Pilootproject: begeleiden van een nieuwe samenwerking • Slotevent: resultaten en publicatie van een handboek (7/7/11) SEE 11/05/11

12 Wat kunnen we bedrijven aanraden: • Vooroordelen overboord gooien! • Erkennen dat beide (SE en RE) nodig zijn • Open staan om elkaar beter te leren kennen • Samenwerken is de ideale manier om elkaar te leren kennen • Specialiseer en werk samen met andere specialisten: de juiste man op de juiste plaats rendeert! • Eerlijke concurrentie • Probeer en leer SEE 11/05/11

13 Concreet in dit GROENproject: Acties voor overheid en derden: • Oost-Vlaamse samenwerkingsintentie tussen AVBS, BFG en SST, VLAB (FBO) met draagvlak voor een Vlaams convenant => ondertekening op 07/07/11 “Samen inzetten op samenwerking” • Workshop “sociaal aanbesteden met bijzondere aandacht voor samenwerking tussen RE en SE” (eind juni 2011) • Handleiding sociaal aanbesteden • Spinoffs oa. GRINT SEE 11/05/11

14 Wat kunnen we “de overheid” aanraden : • Nadruk op kwaliteit van de aanbieder en uitvoering ipv laagste prijs • Opdrachten voorbehouden voor sociale economie heeft voordelen, maar ook nadelen • Met sociale criteria en bijzondere uitvoeringsvoorwaarden kan je ook een sociaal beleid voeren • Ken je markt, organiseer een marktoverleg SE • Stimuleer samenwerkingsverbanden waar iedereen beter van wordt (stimuleer bedrijven om bepaalde taken door de SE te laten uitvoeren) SEE 11/05/11

15 Samenwerking WERKT De bewijzen zijn er : De groenafdeling van Grijkoort Werkplaats uit Ronse doet voor groenonderhoud van een provinciale fietsroute beroep op Tuinaannemingsbedrijf Verkest uit Maarkedal voor het machinaal maaien van bermen. Ook het verhaal van GRINT is een duidelijke stap in de goede richting! SEE 11/05/11

16 CONTACT: Tina Segers De Punt Kerkstraat 108 9050 Gent 09/27.27.912 tina@depunt.be www.depunt.be SEE 11/05/11 BEDANKT VOOR UW AANDACHT


Download ppt "SEE 11/05/11 Duurzame samenwerking tussen sociale economie en privébedrijven Tina Segers De Punt NV."

Verwante presentaties


Ads door Google