De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

In opdracht van Platform “De Hoogste Tijd”:

Verwante presentaties


Presentatie over: "In opdracht van Platform “De Hoogste Tijd”:"— Transcript van de presentatie:

1 In opdracht van Platform “De Hoogste Tijd”:
“De soevereine Mens” door Luca; van Dinter ©

2 Introductie Luuk / Luca
Voorzitter van platform De Hoogste Tijd Juridisch adviseur, voor zowel DHT als stichting Stralingsarm Nederland. Tevens “Manusje-van-alles” voor de “Reünie van de Vrije Mens van Vlees en Bloed.” door Luuk van Dinter ©

3 © Luuk van Dinter

4

5 René; Vissers, mei 2011 Opgesloten in de GGZ inrichting Breburg in Breda, omdat hij zijn soevereiniteit geclaimd had. Geen diagnoses, geen behandelplan en na bijna 3 weken weer vrijgelaten, toen er op hoog nivo juridische procedures gestart werden + WOB verzoeken. © door Luuk van Dinter

6 Waarvoor is de Staat der Nederlanden BANG
Waarvoor is de Staat der Nederlanden BANG ??? Voor een kritische burger, die vragen stelt en zich bewust wordt van…. © door Luuk van Dinter

7 Occupy: 99% vs. 1% Machtsmonopolie van de Staat?
BSN = Burger Slaven Nummer. Deurwaarders en politiecel. © door Luuk van Dinter

8 Presentatie al gezien? Wie is al bezig met de procedure om zijn/haar naam te claimen? © door Luuk van Dinter

9 Beatrix en haar staatsburgers
Gratie Gods/ stamt niet af van Willem v Oranje. Niet democratisch gekozen. Ambtseed ministers, rechters, leden Staten Generaal, politiefunctionarissen, ambtenaren. Voorzitter Raad van State = wetgevende en rechtsprekende macht. © door Luuk van Dinter

10 Soevereine burger?: Onderdaan van “koningin” Beatrix.
Biometrische gegevens gekoppeld aan Burger Service Nummer in database van de Staat. Duizenden camera’s in stad en land met software voor kenteken- en gelaatsherkenning zonder enige democratische controle. Miljardenschulden door banken en “volksvertegenwoordigers” © Luuk van Dinter

11 Internationale rechtsytemen:
Law of the Sea (maritieme wetgeving), die over de gehele wereld geldt. Law of the Land (de wetten op het land), in verschillende uitvoeringen. © Luuk van Dinter

12 Law of the Land: Common Law (gewoonterecht).
Civil Law (burgerlijk recht). Shariah (islamitisch religieus recht). © Luuk van Dinter

13 Rood = common law, blauw = civil law, geel = sharia.h
© Bron:

14 Burgerlijk recht: Voor deelname aan economisch verkeer van maritieme produkten is een juridische entiteit ontwikkelt = de Persoon. 1) De Natuurlijk Persoon. 2) De Rechtspersoon (NV, BV, firma, stichting, vereniging, bestuursorgaan) © Luuk van Dinter

15 Natuurlijk Persoon: Omschrijving: per definitie een mens van vlees en bloed, die niet als biologische entiteit benaderd wordt maar als juridische entiteit. © Luuk van Dinter

16 Het begin: Jij wordt geboren! Je vader (of moeder) doet daarvan aangifte bij de ambtenaar Burgerlijke Stand op het gemeentehuis. Hiervan wordt een geboorteakte opgemaakt. © Luuk van Dinter

17

18 De pasgeboren baby: Van deze geboorteakte gaat een elektronische kopie naar de centrale opslag van JustID in Almelo. Tevens worden de gegevens ingevoerd in de landelijke database “Gemeentelijke Basis Administratie Persoonsgegevens “ (GBA) © Luuk van Dinter

19 02/12/2011 door Luuk van Dinter ©

20 Natuurlijk Persoon ontstaan.
Met de inschrijving in het GBA is de Natuurlijk Persoon geschapen. Het staatsburgerschap van de Staat der Nederlanden is begonnen. Geboorteakte dient als onderpand bij de Nederlandse Bank als onderpand voor (toekomstige) leningen van de Staat. Waarde ca. € ,- per boreling. © Luuk van Dinter

21 De biologische Mens: Van vlees en bloed, onvervreemdbaar behorend tot het rijk der zoogdieren en onderdeel uit makend van een oneindig groot universum. Gekend als: Lucas Alfonsus Alexander Maria. Roepnaam: Luuk/Luca. Met als familienaam van Dinter. Schrijfwijze: Luca; van Dinter. Dit onderscheid tussen de Mens van vlees en bloed en de Natuurlijk Persoon is cruciaal in alle procedures en contacten met vertegenwoordigers van de Staat!!! © Luuk van Dinter

22 Natuurlijk Persoon: Identificatie via Capitis Dimunitio Maxima = gebruik van alleen hoofdletters voor naam en adres. Latijn, betekenis: het gebruik van louter hoofdletters voor maximaal statusverlies (Romeinse tijd = slaven). Voorbeelden C.D.M.: © Luuk van Dinter

23 door Luuk van Dinter ©

24 door Luuk van Dinter ©

25 door Luuk van Dinter ©

26 door Luuk van Dinter ©

27 15/5/2011 door Luuk van Dinter ©

28

29

30 De Mens van Vlees en Bloed:
Heeft de gave zich van zichzelf bewust te zijn en van een hem omringend universum. Kan zich naar gelang de situatie identificeren met zijn/haar Natuurlijke Persoon. (paspoort, reizen buitenland, zorgverzekering)

31 Natuurlijk Persoon: Ieder mens van vlees en bloed wordt via dit juridische trucje “gedwongen” om zich te identificeren met zijn/haar Natuurlijk Persoon. Daarmee komt een ongeschreven overeenkomst tot stand tussen die Natuurlijk Persoon en de Staat der Nederlanden in haar vorm van een aantal rechtspersonen.. Men wordt onderdaan en schuldenaar van de Staat. © Luuk van Dinter

32 Echter: Ik identificeer mij NIET met deze Natuurlijk Persoon!
En iedere overeenkomst tussen partijen, die niet opzegbaar is, wordt naar definitie van art. 4 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens gekarakteriseerd als slavernij. Padstelling? Rechtszaak! (wegenbelasting, zorgverzekering)

33 Wat te doen? Claim je naam. Claim je soevereiniteit. © Luuk van Dinter

34 “Koffie!!!”

35 Claim je Naam, stap 1: Handleiding met voorbeeldbrieven op: . Stap 1: Brief naar de gemeente, waarin je woont: GBA registratie dat verspreiding persoonlijke gegevens alleen mag na voorafgaande schriftelijke toestemming. (geheimcode 7 en meer….). © Luuk van Dinter

36 © Luca; van Dinter

37 Brief gemeente stap 1 “Ik, gekend als Lucas Alfonsus Alexander Maria van de familieVan Dinter, roepnaam Luca, geboren op 14 maart in Gennep en levende als vrij en soeverein Mens van vlees en bloed op het vaste land bij de gratie Gods, crediteur handelend in volwaardige capaciteit als agent en auteur van de copyright naam, claim de naam en de handtekening ©LUCAS ALFONSUS ALEXEANDER MARIA van de familie VAN DINTER en of elk afgeleide daarvan, alle rechten voorbehouden.” © Luuk van Dinter

38 Brief gemeente stap 1 Gemeente stuurt een ontvangstbevestiging of directe bevestiging aanpassing GBA geheimcode 7. Tweede brief naar de gemeente, waarin bevestigd wordt dat kennis genomen is van de eerste brief (waarin de naam geclaimd wordt). Claimen naam wordt (nog) niet rechtstreeks vermeld in GBA. © Luuk van Dinter

39 Registerpagina Als brief 2 verzonden/afgegeven is op de gemeente, meld je je aan bij voor de registratie op de registerpagina © Luuk van Dinter

40 Claim je Naam registerpagina
© Luca Luca van Dinter

41 Claim je Naam registerpagina

42 Claim je Naam registerpagina
Spanningsveld: als soevereine mens toch ergens registreren….. Overgangsperiode tot het concept algemeen aanvaard is.

43 Claim je Naam Voorbeeldbrieven worden automatisch per mail verstuurd in PDF formaat; alleen nog ondertekenen. Mensen bewaken zelf de voortgang en kunnen aangeven wanneer geregistreerd kan worden op de registerpagina. Alle gegevens zijn beschikbaar en sorteerbaar in database. © Luuk van Dinter

44 Claim je Naam, stap 2 Handleiding stap 2 wordt toegezonden na registratie. Publiceer claim in publiek domein via advertentie landelijk dagblad. Kosten ca. € 60,- afhankelijk van krant en lengte advertentie. (Spits). Gezamenlijke advertentie voordeliger. © Luuk van Dinter

45 Luca van Dinter ©

46 Claim je Soevereiniteit = stap 3
Handleiding wordt toegezonden na doorlopen procedure claimen van de naam. Soevereiniteitsverklaring aan het Staatshoofd. Bevat verwijzing Mensenrechtenverklaring, Handvest v/d Aarde, Handvest van Compassie en Universele Wetten. © Luuk van Dinter

47 Claim je Soevereiniteit
Wederzijdse afspraken voor sociale omgang. Over belastingen, verhouding tot de politie, eigendommen, zorgverzekering, sociale voorzieningen, etc. © Luuk van Dinter

48 Handvest v/d Aarde www.earthcharter.nl
Over omgang met medemens, de dieren- en plantenwereld, maar ook de aarde als geheel. Bevat paragrafen over economie, milieu, grondrechten etc. © Luuk van Dinter

49 Handvest van Compassie
Compassie is een grondhouding van mededogen. © Luuk van Dinter

50 Universele wetten: Engels: ,,do no harm” .
“Wat je niet wilt dat jou geschiedt, doe dat ook een ander niet. Religieus getint: Gij zult niet stelen en Gij zult niet doden. “Behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden.” © Luuk van Dinter

51 Soevereiniteit geclaimd:
Scheiden van verblijfplaats Vrije Mens en Natuurlijk Persoon. Financiële administratie uitbesteden via secretariaatsfunctie “De Reünie”. Vrijwillige betaling “belasting” en “openstaande schulden” in goed overleg. © Luuk van Dinter

52 Soevereiniteit geclaimd:
Ruilkring, Artabana, Cartabana Vrije energie Hypotheekdrama.nl Claim op stuk grond. © Luuk van Dinter

53 Stuk grond geclaimd: Locatie tot 1 september een verrassing (claim)
2 september: het hijsen van de soevereine vlag 3 september: aanvraag lidmaatschap Verenigde Naties en diplomatieke relaties met 192 andere landen Ca. 20 woningen, Permacultuur landbeheer, eigen munt, eigen reisdocumenten, Kenniscentrum, etc. © Luuk van Dinter

54 Projekt Wonderland, 8 hectare 6 sectoren 1 adelijk stukje

55

56

57

58 Wees Soeverein! “Wel de lusten, niet de lasten”?
Vrijbrief voor criminaliteit? Geweldloze communicatie. Bundelen, bundelen, bundelen!!! (vredesbew., websites, verdeel en heers) © Luuk van Dinter

59 Hoe?: Bescherm je privacy en persoonlijke levenssfeer (contant, weinig schulden, voorzichtig met mobiel,) Filmcamera/dictaatrecorder standbye TV, politiek © Luuk van Dinter

60 Hoe?: WOB-verzoek. Van harte aanbevolen!
Bezwaarschriften indienen. (voorbeeldbrieven op de website ) © Luuk van Dinter

61

62 “Om 1 mooie roos te kweken, moet je kilo’s mest aanslepen.”
Niet te serieus! Zie het als een spel. Ook in 2012. “Niet” bestaat niet in het Universum. Intenties altijd positief. © door Luuk van Dinter

63 Samenvatting: www.ikclaimmijnnaam.nl vrijemens@niburu.nl
Filmpjes presentatie op You Tube en Niburu. © door Luuk van Dinter

64

65 “Iemand nog vragen????”


Download ppt "In opdracht van Platform “De Hoogste Tijd”:"

Verwante presentaties


Ads door Google