De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

In opdracht van Platform “De Hoogste Tijd”:

Verwante presentaties


Presentatie over: "In opdracht van Platform “De Hoogste Tijd”:"— Transcript van de presentatie:

1 In opdracht van Platform “De Hoogste Tijd”:
“De soevereine Mens” door Luca van Dinter ©

2 Introductie Luca (Luuk)
Juridisch adviseur, voor zowel DHT als stichting Stralingsarm Nederland. “Coördinator” voor de “Reünie van de Vrije Mens van Vlees en Bloed” in Utrecht. Soeverein Mens van vlees en bloed.

3 Vrije Mens-beweging in NL:
Begonnen in mei 2011 met de website Anno nu: 563 mensen, die de procedure volgen om hun naam en hun soevereiniteit te claimen.

4 Presentatie al gezien?

5 Internationale rechtsytemen:
Law of the Sea (maritieme wetgeving), die over de gehele wereld geldt. Law of the Land (de wetten op het land), in verschillende uitvoeringen.

6 Law of the Land: Common Law (gewoonterecht).
Civil Law (burgerlijk recht). Shariah (islamitisch religieus recht). © Luuk van Dinter

7 Rood = common law, blauw = civil law, geel = sharia.h
© Bron:

8 Burgerlijk recht: Voor deelname aan economisch verkeer is een juridische entiteit ontwikkelt = de Persoon. 1) De Natuurlijk Persoon. 2) De Rechtspersoon (NV, BV, firma, stichting, vereniging, bestuursorgaan) © Luuk van Dinter

9 Natuurlijk Persoon: Omschrijving: per definitie een mens van vlees en bloed, die niet als biologische entiteit benaderd wordt maar als juridische entiteit. © Luuk van Dinter

10 Het begin: Jij wordt geboren! Je vader (of moeder) doet daarvan aangifte bij de ambtenaar Burgerlijke Stand (Dienst Bevolking) op het gemeentehuis. Hiervan wordt een geboorteakte opgemaakt.

11

12 De pasgeboren baby: Van deze geboorteakte gaat in Nederland een elektronische kopie naar de centrale opslag van JustID in Almelo. In België worden de gegevens ingevoerd in de landelijke database “Persoonsregister”. I © Luuk van Dinter

13 Natuurlijk Persoon ontstaan.
Met de inschrijving in het persoonsregister is de Natuurlijk Persoon geschapen. Het staatsburgerschap van de Federale Belgische Staat is begonnen. Geboorteakte dient als o.a. als onderpand bij de Centrale Bank als onderpand voor (toekomstige) leningen van de Staat.

14 De biologische Mens: Van vlees en bloed, onvervreemdbaar behorend tot het rijk der zoogdieren en onderdeel uit makend van een oneindig groot universum. Gekend als: Lucas Alfonsus Alexander Maria. Roepnaam: Luuk/Luca. Met als familienaam van Dinter. Schrijfwijze: Luca; van Dinter. Dit onderscheid tussen de Mens van vlees en bloed en de Natuurlijk Persoon is cruciaal in alle procedures en contacten met vertegenwoordigers van de Staat!!!

15 Natuurlijk Persoon: Identificatie via Capitis Dimunitio Maxima = gebruik van alleen hoofdletters voor naam en adres. Latijn, betekenis: het gebruik van louter hoofdletters voor maximaal statusverlies (Romeinse tijd = slaven). Voorbeelden C.D.M.: © Luuk van Dinter

16 door Luuk van Dinter ©

17 door Luuk van Dinter ©

18 door Luuk van Dinter ©

19 door Luuk van Dinter ©

20 15/5/2011 door Luuk van Dinter ©

21

22

23 De Mens van Vlees en Bloed:
Heeft de gave zich van zichzelf bewust te zijn en van een hem omringend universum. Kan zich naar gelang de situatie identificeren met zijn/haar Natuurlijke Persoon. (paspoort, reizen buitenland, zorgverzekering)

24 Natuurlijk Persoon: Ieder mens van vlees en bloed wordt via dit juridische trucje “gedwongen” om zich te identificeren met zijn/haar Natuurlijk Persoon. Daarmee komt een ongeschreven overeenkomst tot stand tussen die Natuurlijk Persoon en de Belgische Staat in haar vorm van een aantal rechtspersonen.. Men wordt onderdaan en schuldenaar van de Staat.

25 Echter: Ik identificeer mij NIET met deze Natuurlijk Persoon!
En iedere overeenkomst tussen partijen, die niet opzegbaar is, wordt naar definitie van art. 4 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens gekarakteriseerd als slavernij. Padstelling? Rechtszaak! (wegenbelasting, ziektekosten)

26 Koning Albert z’n staatsburgers
Niet democratisch gekozen. Ambtseed ministers, rechters, parlementsleden , politiefunctionarissen, ambtenaren. Ingewikkelde politieke structuur door federalisering

27 Wat te doen? Claim je naam. Claim je soevereiniteit.

28 Claim je Naam, stap 1: Handleiding met voorbeeldbrieven op: .

29 Claim je Naam Automatische registratie via invulformulier.

30 door Luca van Dinter ©

31 Claim je Naam Voorbeeldbrieven worden automatisch per mail verstuurd in PDF formaat; alleen nog ondertekenen. Mensen bewaken zelf de voortgang en kunnen aangeven wanneer geregistreerd kan worden op de registerpagina. © Luuk van Dinter

32 Brief gemeente stap 1 “Ik, gekend als …….levende als vrij en soeverein Mens van vlees en bloed op het vaste land bij de gratie Gods, crediteur handelend in volwaardige capaciteit als agent en auteur van de copyright naam, claim de naam en de handtekening ©LUCAS ALFONSUS ALEXEANDER MARIA van de familie VAN DINTER en of elk afgeleide daarvan, alle rechten voorbehouden.” © Luuk van Dinter

33 Brief gemeente stap 1 Gemeente stuurt een ontvangstbevestiging of directe bevestiging. Tweede brief naar de gemeente, waarin bevestigd wordt dat kennis genomen is van de eerste brief (waarin de naam geclaimd wordt). © Luuk van Dinter

34 Registerpagina Als brief verzonden/afgegeven is op de gemeente, meld je je aan bij voor de registratie op de registerpagina of Belgische variant © Luuk van Dinter

35 Claim je Naam registerpagina
© Luuk van Dinter

36 Claim je Naam, stap 2 Handleiding stap 2 wordt toegezonden na registratie. Publiceer claim in publiek domein via advertentie landelijk dagblad. Kosten ca. € 60,- afhankelijk van krant en lengte advertentie. (Spits). Gezamenlijke advertentie voordeliger. © Luuk van Dinter

37

38 Claim je Soevereiniteit = stap 3
Handleiding wordt toegezonden na doorlopen procedure claimen van de naam. Soevereiniteitsverklaring aan het Staatshoofd. Bevat verwijzing Mensenrechtenverklaring, Handvest v/d Aarde, Handvest van Compassie en Universele Wetten. © Luuk van Dinter

39 Claim je Soevereiniteit
Wederzijdse afspraken voor sociale omgang. Over belastingen, verhouding tot de politie, eigendommen, zorgverzekering, sociale voorzieningen, etc. © Luuk van Dinter

40 Handvest v/d Aarde www.earthcharter.nl
Over omgang met medemens, de dieren- en plantenwereld, maar ook de aarde als geheel. Bevat paragrafen over economie, milieu, grondrechten etc. © Luuk van Dinter

41 Handvest van Compassie
Compassie is een grondhouding van mededogen. © Luuk van Dinter

42 Universele wetten: Engels: ,,do no harm” .
“Wat je niet wilt dat jou geschiedt, doe dat ook een ander niet. Religieus getint: Gij zult niet stelen en Gij zult niet doden. © Luuk van Dinter

43 Soevereiniteit geclaimd:
Scheiden van verblijfplaats Vrije Mens en Natuurlijk Persoon. Financiële administratie uitbesteden via secretariaatsfunctie “De Reünie”. Vrijwillige betaling “belasting” en “openstaande schulden” in goed overleg. Ruilkring, vrije energie, zorgkosten collectief. © Luuk van Dinter

44 Verenigde Staten van Wonderland 9 hectare 4 sectoren 1 adelijk stukje

45 Stuk grond geclaimd: Locatie tot 1 september een verrassing (claim)
Week 39: het hijsen van de soevereine vlag Week 40: (strategisch!) aanvraag lidmaatschap Verenigde Naties en diplomatieke relaties met 192 andere landen © Luuk van Dinter

46 Wees Soeverein! “Wel de lusten, niet de lasten”?
Vrijbrief voor criminaliteit? Geweldloze communicatie. Bundelen, bundelen, bundelen!!! (vredesbew., websites, verdeel en heers) © Luuk van Dinter

47 Hoe?: WOB-verzoek. Van harte aanbevolen!
Bezwaarschriften indienen. (voorbeeldbrieven op de website ) © Luuk van Dinter

48 Samenvatting: of Belgische variant. Kandidaatbeheerders/mailmensen? Filmpjes presentatie op You Tube en Niburu. © door Luuk van Dinter

49 “Iemand nog vragen????”

50 Minimale vorm: Secretariaat: begeleiden deelnemers in procedure
Websitebeheer: (domein is al geregistreerd) Juridische aanpassing op Belgische situatie:


Download ppt "In opdracht van Platform “De Hoogste Tijd”:"

Verwante presentaties


Ads door Google