De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Beheersing of overheersing van de personele lasten

Verwante presentaties


Presentatie over: "Beheersing of overheersing van de personele lasten"— Transcript van de presentatie:

1 Beheersing of overheersing van de personele lasten
VO-raad regio Amsterdam 11 april 2013

2 Even voorstellen Math van Loo Kim Höppener Bart Jeukendrup Presentatie is na te lezen op:

3 Haalt het voorgezet onderwijs 2020?

4 presentatie Waar hebben we als scholen financieel gezien last van, van welke maatregelen in het bijzonder? Wat zien we als we van scholen de meerjaren financiële planning doorrekenen? (Cock Raaijmakers) Wat is aan negatieve scenario’s te doen, hoe maak je personele lasten weer beheersbaar?

5 In deze presentatie: Twee cases uitgewerkt
Uitgangspunt: de financiële opgave voor de scholen verandert niet. Wat dan? HRM-kader Voorbeelden van interventies: Functiedifferentiatie Onderwijsconcept Discussie: de koers.

6 genoemde oorzaken kostenverhoging personeel
Functiemix en andere cao-ontwikkelingen Verhoging van de AOW-leeftijd BAPO-kosten explosief gestegen (1,7% >> ca. 3,5%) BTW van 19 naar 21% 1. > 4. Geen compensatie voor de gestegen prijzen in de BSM

7 genoemde oorzaken kostenverhoging personeel
5. Verhoging van de ABP-premie met slechts een beperkte compensatie 6. De efficiencykorting (= taakstelling Lenteakkoord) 7. Terugvorderen kasschuif terwijl was afgesproken dat dit zou gebeuren bij een ophoging g.p.l 8. stijging sociale premies (gedeeltelijk gecompenseerd)

8 genoemde oorzaken kostenverhoging personeel
10. Het afschaffen van het reiskostenforfait  11. Het vervallen van de premiekorting voor het in dienst houden van oudere werknemers (kan oplopen tot 0,5% van de totale kosten van de school).

9 aanpak Planning en control op orde Bezuiniging vaststellen
Bezuiniging verantwoord doorvoeren

10 Kernonderdelen planning & control
Meerjarig schoolbeleid Kadernota Schoolbegroting, balans, exploitatie Formatieplan

11 casus 1: personele gegevens
WEERGAVE INZET FTE'S schooljaar 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 1. Directie en management 9,2 9,7 8,2 6,8 17,3 18,0 2. Onderwijzend personeel 156,7 153,8 159,8 161,8 146,2 137,3 3. Onderwijs ondersteunend pers. 42,9 42,4 46,0 46,4 45,3 48,1 totaal 208,8 205,9 214,0 215,0 203,4 4. Aantal lesuren volgens rooster 3057,0 3016,0 3054,0 2933,0 2956,0 2857,0 5. Aantal personeelsleden 265 267 273 283 279 259 A. Management ratio 4,4% 4,7% 3,8% 3,2% 8,3% 8,8% B. OP-ratio 75,0% 74,7% 75,3% 70,0% 67,5% C. OOP-ratio 20,5% 20,6% 21,5% 21,6% 21,7% 23,6% D. Lesurenbelastingsratio 78,0% 78,4% 76,4% 72,5% 80,9% 80,0% E. Gemiddelde aanstellingsomvang 0,79 0,77 0,78 0,76 0,75

12 Lesurenbelasting

13 Personele gegevens – casus 2

14 Inzet personeel – casus 2

15 Meerjarenraming – ongewijzigd beleid casus 2

16 Verloop exploitatie en weerstand – casus 2

17 Conclusies ongewijzigd beleid alle cases
Tekort schoolexploitatie Cash-flow ongeveer 4% Geen ruimte nieuw beleid

18 Gewijzigd beleid – casus 2
Uitgangspunten: Risicoanalyse: gemiddeld risicoprofiel Gewenst weerstandsvermogen: % 3. Personele lasten: na 2013 jaarlijks proportioneel -/-2,0%

19 Zal leiden tot: Sluitende exploitatie vanaf 2014
Beperken personele component Mogelijkheid groei materiële lasten Groei weerstandsvermogen Ruimte nieuw beleid

20 Meerjarige exploitatie – gewijzigd beleid casus 2

21 Schets financiële kader – casus 2

22 Aanbod Cock Raaijmakers en Math van Loo
Een workshop: meerjarige doorrekening en noodzakelijke aanpassing vaststellen - eigen cijfermateriaal opnemen in analysemodel tijdens: interpreteren en plan opstellen m.b.t. Financiën en HRM achteraf: feedback op het plan. datum en locatie: nader te bepalen.

23 Kritische succesfactoren
Systematische planning & control Aandacht voor de controllersfunctie Naar een andere leiderschapscultuur?

24 Hoe? 1. Aandacht voor onderwijskundige keuzes
2. Aandacht voor organisatorische keuzes 3. Aandacht voor keuzes rond taakbeleid

25 personele consequenties van financiële beheersing
In de eerste beschreven casus: strategisch HRM leiderschap functie- en taakbeleid verzuimbeleid competentiemanagement

26 Het kader: organisatie-“trends” in het onderwijs
deregulering resultaatverantwoordelijkheid afbakening verantwoordelijkheden verantwoordelijkheden dieper in de school verandertrajecten sturen op competenties.

27 “Strolling schools” moving:effective, moving in a chosen direction
cruising: effective, but declining struggling: ineffective, but improving sinking: ineffective, declining, failing

28 Aanpak IPB organisatie-profiel personeels- profielen
Resultaat-gesprekken op basis van competenties Professionaliserings- beleid Loopbaanbeleid belastbaarheidsbeleid Arbeidsvoorwaarden- ARBO beleid

29 strategisch personeelsbeleid
vergde een visie op leren en op leerlingen vanuit trendanalyse m.b.v. de doelgroep Differentiatie ICT Uitdaging Verantwoordelijkheid. werd: een vertaling naar onderwijsconcept, profileringskeuzen, vereisten aan personeel en organisatie, (investering-)begroting en formatie.

30 Concreet, in dit geval 70/40-minutenrooster Laptopklassen
Flipping-the-classroom Exact, Internationaal+Clill, Dans IB-ers Schoolpsycholoog.

31 kritische succesfactoren in strategisch HRM
input leerlingen en ouders analyses van resultaten (onderwijs, leerlingenaantallen en financiële toekomst) resultaatverantwoordelijk leiderschap op alle niveaus, contracteren, bijvoorbeeld: sectieleiders projectmatige aanpak van verbeteringen en vernieuwingen ondernemerschap competentiemanagement.

32 professionele houding
competentieanalyse leerbaarheid belang hoog laag kennis vaardigheden professionele houding laag hoog

33 5 essentiële vragen m.b.t. HRM en IPB
1. Hoe weet ik welke HR-instrumenten in mijn organisatie ontwikkeld, c.q. in de praktijk toegepast worden? 2. Welke categorieën HR-instrumenten onderscheid ik en op welke categorie ligt de nadruk? 3. Hoe signaleer ik de mogelijkheden die HR-instrumenten bieden en welke mogelijkheden vind ik relevant voor mijn organisatie op dit moment (in de huidige ontwikkelfase)? 4. Hoe organiseer ik een IPB-gesprekscyclus die past bij mijn organisatie? 5. Welke risico’s en valkuilen zie ik in de ontwikkeling van mijn organisatie waar het gaat om de toepassing van HR-instrumenten?

34 HRM-instrumenten Planning en sturing van personeelsstromen
Werving en selectie Introductie en coaching nieuwe medewerkers Functiewaardering Beoordelen Belonen Leidinggeven en coachen Opleiden en leren loopbaanmanagement Employabilitiy Management development Verzuim- en Arbobeleid en verbeteringen van kwaliteit van arbeid en organisatie Arbeidsverhoudingen Competentiemanagement Doelgroepenbeleid Leeftijdsbewust personeelsbeleid.

35

36 Nieuwe rollen voor docenten
(Materiedeskundige) Leercoach Arrangeur leerlijnen Studieloopbaanbegeleider Onderzoeker Assessor Accountmanager Praktijkbeoordelaar >> nieuwe professionaliteit

37 Conclusie: wat is nodig om te beheersen?
Systematische planning & control Aandacht voor de controllersfunctie Naar een andere leiderschapscultuur? Strategisch HRM-beleid Competentiemanagement en Gesprekscyclus consequent en systematisch t/m beoordelingen

38 Cadeautje Van Loo en Partners
De “app’ voor lesbezoeken: - Digitale beoordeling lessen - Indicatoren van de inspectie + eigen indicatoren aanklikken, opmerkingen plaatsten, uitleg vragen Direct na afloop van de les te versturen als PDF.


Download ppt "Beheersing of overheersing van de personele lasten"

Verwante presentaties


Ads door Google