De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie titel Rotterdam, 00 januari 2007 Rotterdam, 17 september 2009 Het gaat niet vanzelf…. Freddy Veltman-van Vugt Kenniskring Versterking Beroepsonderwijs.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie titel Rotterdam, 00 januari 2007 Rotterdam, 17 september 2009 Het gaat niet vanzelf…. Freddy Veltman-van Vugt Kenniskring Versterking Beroepsonderwijs."— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie titel Rotterdam, 00 januari 2007 Rotterdam, 17 september 2009 Het gaat niet vanzelf…. Freddy Veltman-van Vugt Kenniskring Versterking Beroepsonderwijs

2 Inhoud presentatie Korte toelichting van de context en de relatie naar dit symposium Aanleiding voor project De werkwijze Het onderzoek Ervaringen Aanbevelingen t.a.v sturende kernprincipes

3 Toelichting Relatie presentatie naar congresinhoud: 1.Inbedding van digitale middelen binnen een curriculum, docenten hierop voorbereiden vraagt om professionalisering 2.Aanbevelingen voor professionalisering binnen deze (zie1) context gebaseerd op onderzoek

4 Legenda De slides met dit beeld tonen onderzoeksgegevens Deze slides bevatten de wenselijke ontwerpkenmerken gebaseerd op de (voorlopige) analyse van de data Netwerkleren NWL

5 De aanleiding Docenten de mogelijkheid bieden om aansluiting te vinden bij de mogelijk veranderende wensen van studenten Te experimenteren met een andere vorm van professionalisering van docenten Multidisciplinair samenwerkend de eigen leervraag centraal maatwerk passend binnen de actuele leer- en werksituatie van de docent Onderwijsontwikkeling en professionalisering koppelen

6 Wat is er zo anders aan het project Totaal andere (interactieve )manier van werken De institutenmix De vrijheid Vraaggestuurd Leren van delen De duur Open structuur Learning community Werkplaats Face to face Coaching

7 Onderzoek Casestudy / kwalitatieve analyse Dataverzameling: dialoog op de werkplaats interviews participerende observatie Thinktank sessies Looptijd 1 jaar

8 Lesson learned

9 NWL Voorbereiding Doordacht ontwerp Duidelijkheid over rollen en taken Trouw blijven aan je principes Open structuur Verbinding met de werkpraktijk Form follows function Just in time leren / vraagestuurd Vraaggestuurde sequentie Flankerend aanbod DOEL

10 Wat karakteriseerde de deelnemers ? Wat waren hun motieven? Professionalisering Samenwerkend leren Diepte-investering in jezelf

11 Start vanuit de intrinsieke motivatie en niet vanuit moeten Zoek naar mensen met een passie, een expliciete wens Nodig ze gericht uit Ben jij iemand die….. Werving van deelnemers

12 De start… Vooraf meer duidelijkheid Managen van wederzijdse verwachtingen Op het goede moment Bevorderen van binding Sturen op veiligheid Sturen op commitment Samenwerking

13 NWL Voorbereiding Intake Motieven Intrinsieke motivatie Zelfsturend leervermogen Definiëren wederzijdse verwachtingen Mate van facilitering Leerstijl + INFORMEREN Start Practice as you preach Afspraken over spelregels Cocreatie DOEL

14 Belemmerend voor NWL (deelnemers onderling) Prestatiedruk Arrogantie Onttrekkende bewegingen Onvoldoende participatie van anderen Collega`s met weerstanden Verschil in leertempo Niveauverschillen Gebrek aan zelfsturend leervermogen

15 Belemmerend voor NWL (begeleiding) Gebrek aan structuur /chaos Onduidelijke “etiquette” Impliciete normen Te weinig feedback Gebrek aan sturing Verschil in eisen Onduidelijke “etiquette

16 Belemmerend voor NWL (procesgang) Ontbreken van“piketpaaltjes” Stagnerende groepsontwikkeling Onduidelijkheid t.a.v resultaat verplichting Vaagheid Onvoldoende live inspiratie De vormgeving van de werkplaats

17 Positieve effecten van NWL Stimulerend Interactief Confronterend Doelgericht Delen Ontwikkeling van een proactieve houding Overschrijden van eigen grenzen Verwondering over eigen impact Zelfontplooiing

18 Positieve effecten van NWL De kracht van de dialoog ontdekken Beter “gegrond “ in de eigen organisatie Minder angst voor techniek Meer vertrouwen t.a.v de breedte van het docentschap Leerzaam Koudwatervrees overwonnen

19 Positieve effecten van NWL Angst voor “afgaan” onder de knie gekregen Meer gespitst op reflectie De kracht van positieve feedback Paradigmashift Kennisontwikkeling Uitbreiding in- en extern netwerk Flexibiliteit Informatief

20 NWL Voorbereiding Intake Start Belemmerend Bevorderend Sterke procesbegeleiding Aanspreekcultuur Ruimte voor verschillen mogelijk maken Managen van verwachtingen Groep mede verantwoordelijk maken voor probleemoplossing Sturing criteriumgericht en op maat Creëren van constructieve fricties Willen / kunnen cocreëeren DOEL

21 De werkplaats Een belangrijk middel Participatie is een must Maak hierover afspraken Creëer een “naleefcultuur"

22 NWL Voorbereiding Intake Start Belemmerend Werkplaats Handhaven Overzichtelijk Structuur Gebruiksvriendelijk Prettige uitstraling Snelle probleemoplossing Afspraken over gebruik Bevorderend DOEL

23 Resultaat Werk doel- dus ook resultaatgericht Informeer Volg de ontwikkeling daar waar deelnemers dat zelf niet doen Intervenieer z.n. Meet met 1 maat

24 NWL Voorbereiding Intake Start Belemmerend Werkplaats Bevorderend DOEL Resultaat Het vanzelfsprekende resultaat van een doelgericht proces en procesbegeleiding

25 Vooral doorgaan Mits…….. WANT GEBLEKEN IS HET GAAT NIET VANZELF Voortgang

26 Geïnteresseerd in verdere informatie? F.M.Veltman- van.Vugt@hro.nl DANK VOOR UW AANDACHT


Download ppt "Presentatie titel Rotterdam, 00 januari 2007 Rotterdam, 17 september 2009 Het gaat niet vanzelf…. Freddy Veltman-van Vugt Kenniskring Versterking Beroepsonderwijs."

Verwante presentaties


Ads door Google