De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Landelijke Supervisorendag BAPD 2014

Verwante presentaties


Presentatie over: "Landelijke Supervisorendag BAPD 2014"— Transcript van de presentatie:

1 Landelijke Supervisorendag BAPD 2014
Petra Hurks

2 BAPD... Bad Axe Police Department Bel Air Police Department
Boise Airport Police Department Broken Arrow Police Department Binary Alloy Phase Diagrams Blog About Palestine Day BA (Bachelor) in Professional Development Bay Area Progressive Directory Belgische Academie voor Pediatrische Tandheelkunde

3 Een woord van dank! 48 (41) BAPD 33 (18) super-visoren

4 Namens de BAPD commissie...
Een mooi, succesvol, stimulerend en cooperatief 2014 gewenst!!!

5 BAPD verslagen/Nieuwe casusformat
Thema(S) van vandaag… BAPD verslagen/Nieuwe casusformat Intelligentie

6 Eerst een update vanuit de BAPD commissie…

7 2013: personele bezetting. Liselotte de Wit – Secretaris commissie BAPD (t/m midden maart 2013)

8 1 januari 2014: personele bezetting commissie.
A&O: Vincent van der Heijden Vervangen door Rinie Ariëns Vz: Peter Dingemans

9 2013: Begeleiding vanuit de universiteiten...
Casuistiek uit het Buitenland mag voortaan (onder voorwaarden)... Een aantal Research Masters (in combinatie met Bachelor) geaccrediteerd.

10 2013/2014: Ontwikkelingen... Thema 1 Vandaag...
Commissie BAPD Casusformat Leden: Dhr. De Bruyn, Dhr. Feltzer, Dhr. Mol (vz), Dhr. Van der Heijden, Mevr. Kroon Thema 1 Vandaag...

11 Cijfers BAPD! Waar ligt dat aan????
33 Super-visoren 48 BAPD Cijfers BAPD! Maar... Ca. 33% wordt de eerste keer goedgekeurd. Bij tweede keer ligt % significant hoger (>90%) Waar ligt dat aan????

12 In het algemeen, geldt... Format tav. BAPD richtlijnen zijn hetzelfde als psychodiagnostiek in een niet-klinische en een klinische setting. Leidend in beginsel is:

13 In het algemeen, geldt... De BAPD verslagen wijken af van rapportages zoals die in de praktijk veelal worden opgesteld...

14 In het algemeen, geldt... Meer toegelicht in nieuwe casusformat.

15 Top 10: feedback in brieven
10. Algemeen: Onderzoeksperiode niet duidelijk (bijv. “client is 9 jaar”) Recente rapporten (2 jaar)

16

17

18

19

20

21

22 DSM-V: ADHD In min. 2 situaties... Leidt tot disfunctioneren...
< 12 jaar... Autisme geen exclusiecriterium...

23 Top 10: feedback in brieven
9. Algemeen: Anonimisering.

24 Top 10: feedback in brieven
8. Vraagstelling/hypotheses: Zo concreet mogelijke vraagstellingen? “Client A heeft cognitieve problemen en internaliserende problemen”.

25 Nieuw tav vraagstellingen

26 Top 10: feedback in brieven
8. Vraagstelling/hypotheses: Onderbouwing met wetenschappelijke literatuur? “Client A komt minder goed tot leren in verband met een minder begaafd intelligentieniveau (Resing & Drenth, 2007)”.

27 Top 10: feedback in brieven
7. Hypothese toetsingscriteria: Ontbreken veelal. Voorbeeld: Beantwoording onderzoeksvragen: Wechsler Intelligence Scale for Children (Wechsler, 2005). Competentie Belevingsschaal voor Kinderen (Veerman et al., 2004).”

28 Top 10: feedback in brieven
6. Geen vermelding psychometrische eigenschappen instrumenten (en/of reflectie daarop).

29 Top 10: feedback in brieven
5. Diversiteit in Instrumentarium -> Relatief weinig toetsen. Voorbeeld: ADHD getoetst met alleen 1 Bourdon Vos of 1 subschaal BRIEF? Is dat voldoende? Daar komt bij...

30 BRIEF 10-15 minuten: inhibit, shift, emotional control, working memory, plan/organize

31 Gedragsregulatie Inhibitie: in hoeverre kan een kind zijn impulsen onderdrukken. Voorbeeld item: 'Heeft moeite met een rem te zetten op zijn/haar gedrag'. Emotieregulatie: in hoeverre is een kind in staat om zijn emoties in goede banen te leiden. Voorbeeld item: 'Heeft woedeaanvallen om kleine dingen'.

32 32 Gioia et al. 4/4/2017

33 McAuley (2010) vonden...

34 Top 10: feedback in brieven
4. Instrumentarium: Niet de juiste aantallen domeinen meegenomen.

35 Het was... 1. Intelligentietests 2. Neuropsych. Tests 3. Persoonlijkheidstests 4. Probleemgerichte vragenlijsten 5. Projectieve tests 6. Simulaties 7. Organisatiediagnose-instrumenten

36 Nu.. 2 methoden per casus, alle 3 de methoden over de casussen.

37 Top 10: feedback in brieven
3. Bijlage: Ruwe gegevens en standaard scores niet verstrekt. Welke normen gebruikt?

38 Top 10: feedback in brieven
2. Conclusies en aanbevelingen Sluiten niet altijd aan op vraagstellingen, diagnostische hypothesen en onderzoeksresultaten. Niet altijd een overstijgend, integratief beeld. Er worden conclusies getrokken waarbij er geen rekening wordt gehouden met opvallende of elkaar tegensprekende testuitslagen.

39 Top 10: feedback in brieven
1. Reflectie/Ethiek ontbreken (of slechts zeer summier) Persoonlijke groei (goed/lastig, grenzen) Bespreek keuzes wanneer psychometrische kwaliteiten beperkt zijn of indien u te maken heeft met clienten met een andere (culturele) achtergrond dan waar de test voor bedoeld is.

40 Lancering nieuwe casusformat...

41 Thema 2 van vandaag… Intelligentie


Download ppt "Landelijke Supervisorendag BAPD 2014"

Verwante presentaties


Ads door Google