De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Toetsprotocol Constructies

Verwante presentaties


Presentatie over: "Toetsprotocol Constructies"— Transcript van de presentatie:

1 Toetsprotocol Constructies
Methodiek constructief toetsen bouwplannen gemeente Utrecht 15 september 2010 Toetsprotocol

2 Wie ben ik? Robert Heino Werkervaring opgedaan bij:
Ingenieursbureau, civiele betonbouwer en gemeente Enschede Sinds 2008 zelfstandig met Ingenieursbureau Heino te Haaksbergen Constructieve adviezen Second-opinions Onderwijs / Cursussen Constructieve bouwplantoetsing 15 september 2010 Toetsprotocol

3 Regiodagen VBWTN Een aantal collega’s is geweest;
Bijeenkomsten Breda en Sittard uitgesteld tot voorjaar; Eerst handleiding en toetslijsten gereed, “meer verhaal” op verzoek COBc; Vandaag vooral “1e” kennismaking. 15 september 2010 Toetsprotocol

4 Aanleiding Gemeente Utrecht: Inzicht in werkdruk voor constructeurs
keuzes maken door management in kwaliteit en capaciteit verantwoording gehanteerde werkwijze Landelijk: Bezuinigingen taken naar RUD’s …. ontwikkelingen vragen andere (“of inzage in”) werkwijzen van toetsende constructeurs 15 september 2010 Toetsprotocol

5 Aanleiding Kwaliteit leveren
weloverwogen afspreken wat en hoe je gaat doen; doen wat en hoe je het hebt afgesproken; laten zien wat je hebt gedaan en hoe je hebt gewerkt; toetsers en toezichthouders moeten zich hier binnen redelijke marges aan houden helder communiceren met zowel de 'klant' als hun leidinggevende als er moet worden bijgestuurd qua toetsintensiteit of inhoud. voor toetsing van constructieve veiligheid geeft het Bouwbesluit zelf weinig houvast! Ook dat was voor VBWTN en COBc een reden om aan dit initiatief van gemeente Utrecht mee te doen 15 september 2010 Toetsprotocol

6 Toetsprotocol Constructies
Methodiek constructief toetsen bouwplannen gemeente Utrecht Utereg, me stadsie daar gebeurt van allehand 't bruis an alle kant……………… Utrecht heeft het initiatief genomen! ……maar het is een product door en voor gemeenten 15 september 2010 Toetsprotocol

7 Opgesteld door: In samenwerking met: door naar inleidende gedachten
15 september 2010 Toetsprotocol

8 Waarvoor is het? Het model-toetsprotocol is een methode die het mogelijk maakt om ingediende constructieve gegevens verantwoord te toetsen. 80%-90% van de aanvragen toetsen met protocol Overige plannen zijn “specials” 15 september 2010 Toetsprotocol

9 Wat is het? Het model-toetsprotocol bestaat uit 5 protocollen voor verschillende situaties. Een tabel met bouwwerktypes afgezet tegenover de constructieonderdelen. Voor elke combinatie is een toetsniveau vastgesteld. 15 september 2010 Toetsprotocol

10 Inleidende gedachten Eerst de belangrijkste: Zoals de slogan van een
bierbrouwer luidde: “VAKMANSCHAP IS MEESTERSCHAP!“ Controlerend constructeurs zijn hoogwaardige vakmensen! terug lange termijn 15 september 2010 Toetsprotocol

11 Inleidende gedachten Het uiteindelijke protocol is geen strak geregisseerd werkschema. Dus niet leidend maar ondersteunend. Een breed gedragen validatie van de eigen werkwijze. De vastgestelde toetsniveaus zijn uitgangspunt. Tijdens de toetsing kan worden geschakeld naar een ander niveau. 15 september 2010 Toetsprotocol

12 5 protocollen Indiener voldoet niet aan compendium en normale tijdsdruk; Indiener voldoet niet aan compendium, werkdruk verminderen door integraal hoger risico (= lager niveau!) Indiener voldoet niet aan compendium, werkdruk verminderen door vegen; Indiener voldoet wel aan compendium en normale tijdsdruk; Indiener voldoet wel aan compendium, werkdruk verminderen door lager niveau. (door naar toetsniveaus) 15 september 2010 Toetsprotocol

13 Structureel (te) hoge werkdruk
Integrale verlaging of veegmethode Keuzemogelijkheid omdat er onder de toetsers heel duidelijk twee voorkeuren zijn De ene is een keuze: wèl of niet doen, maar dan wel compleet; De ander werkt veel liever vanuit een integraal verlaagd protocol. terug naar 5 protocollen ! 15 september 2010 Toetsprotocol

14 Kwaliteit indiener Werkt de indienende partij volgens of “in de geest van” het Compendium Aanpak Constructieve Veiligheid? Door te werken volgens het Compendium wordt de interne kwaliteit geborgd en is de kans op fouten kleiner. terug naar 5 protocollen ! 15 september 2010 Toetsprotocol

15 Toetsniveaus Protocol heeft vier niveaus voor de toetsing van onderdelen: Toetsniveau 1: “Betrouwbaarheidstoets” Toetsniveau 2: “Globale toets” Toetsniveau 3: “Representatieve toets” Toetsniveau 4: “Integraal toetsen” Deze niveaus worden in de handleiding toegelicht 15 september 2010 Toetsprotocol

16 Opbouw protocol Tabelvorm In verticale richting 9 bouwwerktypes.
In horizontale richting 12 constructieonderdelen. herkenbaarheid bij controlerend constructeurs 15 september 2010 Toetsprotocol

17 Risico gestuurd protocol
Voor alle combinaties tussen bouwwerktype en constructieonderdeel wordt een risicowaarde bepaald. Een risico wordt gedefinieerd als de kans vermenigvuldigd met het gevolg. Kanstabel en gevolgentabellen zijn gemaakt door de werkgroepen 15 september 2010 Toetsprotocol

18 Resultaat Veegmethode:
Bepaalde gebouwen / bepaalde onderdelen niet toetsen. 15 september 2010 Toetsprotocol

19 Gebruik van het protocol
Het protocol is klaar. Voor gebruik worden nog een aantal gereedschappen gemaakt. Handleiding / naslagwerk Model controlelijsten Inventarisatie benodigde toetsuren Handreikingen voor beleid? Toetsprotocol en gedachten in rapportage? Loket voor vragen tijdens gebruik? 15 september 2010 Toetsprotocol

20 Einde! Dank voor uw aandacht 15 september 2010 Toetsprotocol


Download ppt "Toetsprotocol Constructies"

Verwante presentaties


Ads door Google