De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

‘t Huis der Gezinnen De vroege ouder-kindrelatie als terrein voor preventieve ontwikkelingsbegeleiding en opvoedingsondersteuning in een kansarme Brusselse.

Verwante presentaties


Presentatie over: "‘t Huis der Gezinnen De vroege ouder-kindrelatie als terrein voor preventieve ontwikkelingsbegeleiding en opvoedingsondersteuning in een kansarme Brusselse."— Transcript van de presentatie:

1 ‘t Huis der Gezinnen De vroege ouder-kindrelatie als terrein voor preventieve ontwikkelingsbegeleiding en opvoedingsondersteuning in een kansarme Brusselse wijk met een etnisch gemengde populatie

2 Voorgeschiedenis  In 1998: Verhulst – Eeckhoutsprijs (prijs voor maatschappelijk engagement van een arts) uitgereikt aan dokter Ferrant, die sinds 1976 huisarts is in de wijk Kuregem (Anderlecht)  Project in deze wijk verder uitwerken : inschakelen van psychologen en psychotherapeuten in een initiatief met lage drempel in de eerstelijnszorg  preventief hulpprogramma voor achterstelling en kansarmoede in migrantenpopulatie  Later ook: maatschappelijk assistent(e), diëtist(e), tandarts, logopedist(e), verpleegkundige, medisch antropoloog, pedagoog en psycholoog  Stilaan groeide de gevoeligheid voor het besluiten van de vraag naar hulpvraag of klacht

3 Een preventief project, gericht op jonge kinderen en hun ouders  Project rond psychologische hulpverlening op 1 e lijn in deze wijk: best op jongste bevolkingsgroep gericht  Problemen: -huilbaby’s -taalverwervingsprobleem bij kinderen van 2 en 3 jaar -ouders stellen meer vragen over opvoeden en grenzen stellen aan kinderen tussen 2 en 6 jaar -aantal onbegeleide zwangerschappen neemt toe  Vanaf levensbegin gunstigere voorwaarden creëren om de ontwikkelingsachterstand te beperken of verhinderen  transmissie van kansarmoede doorbreken  Idee van preventieve psychologische hulpverlening in een sociaal en medisch herkenbare setting  artsen en psychologen in de hulpverlening, in het kader van de zorgprogramma’s van Kind & Gezin

4  Ook doorverwijzing naar DGGZ (Dienst Geestelijke Gezondheidszorg)  drempelverlagend werken  Vanaf maart 200 ging ‘t Huis der Gezinnen (Maison de la Famille) van start in het centrum van de wijk Kuregem  Gericht op ruime segmenten van de wijkpopulatie, waardoor het project ook tot de sociaal-psychiatrische preventie gerekend kan worden

5 Kernpunten van preventief werk  Behoefte aan preventief aanbod rond heel jonge kinderen en hun ouders is zeer groot  Recent: 2 e psychologe in dienst, gericht op lagereschoolkinderen en ouders  Moeders met jongere kinderen: moedergroepen  Begeleiders willen meer continuïteit aanbieden, maar kunnen dit in het midden van vele andere facetten van sociaal-maatschappelijk werk niet realiseren (soms ook te weinig tijd)  Werken rond concrete thema’s: voeding, kleding,…  Vaders nemen nog steeds te weinig initiatieven  hulpverlening richten op groepen van ouders met kinderen van 0 tot 6 jaar

6 ‘t Huis der Gezinnen  In een huis in de wijk  Ook plaats voor diëtiste, logopediste, artsen en verpleegkundigen van Kind&Gezin en ONE  door deze organisaties: project bekendmaken  Psychologische hulpverlening: -speelruimte voor kinderen met materiaal aangepast aan kinderen tussen 0 en 6 jaar -ontmoetingsruimte voor ouders -hoek voor verzorging en koken  psychologenteam: 1 mannelijke en 1 vrouwelijke therapeut, allebei klinisch kinderpsycholoog-kindertherapeut, en 1 heeft ook wortels in een andere cultuur  Project opgenomen in CEMG (centrum voor Etnische minderheden en gezondheid, VUB)

7 Primaire en secundaire preventie  In het kader van psychologische hulpverlening  Primaire preventie: verlenen van info en concrete ondersteuning die de doelgroep vaak ontbreekt  delen van kennis en info over opvoeding en ontwikkeling van kinderen, wijzen op mogelijkheden en perspectieven in de buurt  Secundaire preventie: gericht op specifieke vragen rond opvoeding en ontwikkeling die door ouders reeds verwoord worden  normale variatie aan onzekerheid en problemen in de opvoeding van kinderen tijdig ondervragen

8 Groepswerk als middel tot preventie  Inspiratie: Les Maisons (ou)vertes van Française Dolto  ontmoetingsruimte bieden waarin plaats is voor samen-zijn door gesprek en spel  ‘t Huis der Gezinnen: groepsactiviteiten met moeders, vaders en kinderen  Moedergroepen: 1 keer per week, op een vast moment, gedurende 1 schooljaar, max 8 personen, (co-therapeut doet ondertussen groepssessies met de kinderen)  thema’s: gezondheid, zorg voor kinderen, opvoeding, toekomst, gezinsplanning, borstvoeding,…  spreken op bewust niveau over concrete thema’s en spreken van voor- of onbewuste aard  bespreken van diepere problemen, bijvoorbeeld spreken over spookbeelden over ouderschap en kindertijd  stimulatie van interactie moeder-kind bij bepaalde moedergroepen (ontwikkelingsbegeleiding en opvoedingsondersteuning, concrete noden, vaardigheden,…)

9  Vadergroepen: vaders ondervinden soms moeilijkheden om een echte plaats in gezin en maatschappij te vinden -hoe vaderfiguur blijven in soms ongunstige omstandigheden, in een vreemde wereld? - hoe omgaan met onzekerheid bij concrete zorg voor kinderen? -hoe omgaan met de eerste maatschappelijke instanties? -hoe beslissingen nemen over schoolkeuze?  Kinderateliers: lieu de loisir; aangename plaatsen om op een ontspannen manier tot expressie en interactie te komen -onderscheid naar leeftijd -hoeken met materiaal en speelgoed om spelactiviteit en zelfexpressie van het kind te bevorderen en interactie tussen kinderen en ouders te deblokkeren  speelgoed, boekjes, klei, poppetjes, verkleedkoffer,… -psycholoog observeert, stimuleert en structureert  Ter preventie van disfuncties in de affectieve communicatie tussen ouders en hun jonge kind  voorkomen van gedragsstoornissen, helpt een veilige overgang te maken van thuis naar buitenwereld, eerst opbouw van zelfgevoel

10 Scharnierproject  3-voudige betekenis:  project met breed gamma aan disciplines verbonden: psycholoog, arts, pediater, diëtiste,…  psycholoog: delegeert patiënten met bepaalde vragen naar andere hulpverleners op 1 e en 2 e lijn  Nauwe samenwerking met omringende gelijkaardige initiatieven waarmee kan samengewerkt worden, netwerkvorming op verschillende echelons  Preventieprogramma gericht op een scharniermoment in het leven, wanneer in gezinnen een nieuwe generatie is ontstaan

11 De planning van het project  Start: maart 2000  Evolutie wordt getoond in de hoop van de overheid verdere erkenning voor dit en ander projecten te krijgen  1 diagnostisch instrument: I Feel Pictures Test: kenmerken van affectieve interactie tussen ouders in kinderen in kaart brengen  zowel individuele diagnostiek van de affectieve ouder- kinderrelatie als empirisch groepsvergelijkend effectonderzoek

12 Besluit: een kwetsbaar project  Mensen uit Kuregem: erg kwetsbaar wanneer ze getroffen worden door -kansarmoede -Migratie of politiek vluchteling-zijn niet verwerken -Affectieve problemen rond zorg, verzorging, opvoeding  Verhindering voor ouders om deze domeinen in relatie met hun jonge kinderen te investeren  ‘t Huis der Gezinnen in te planten in de wijk, goed rekening houdend met de specifieke mogelijkheden en moeilijkheden van de doelgroep

13 Bron  Bron artikel: Meurs, P., Jullian, G., Ferrant, L. (2000). [elektronische versie]. ’t Huis der Gezinnen, De vroege ouder-kindrelatie als terrein voor preventieve ontwikkelingsbegeleiding en opvoedingsondersteuning in een kansarme Brusselse wijk met een etnisch gemengde populatie. tijdschriftartikel. geraadpleegd op 18 november 2010, op www.acco.be/download/nl/.../tkp_2000-jg30-4- _t_huis_der_gezinnen.pdf www.acco.be/download/nl/.../tkp_2000-jg30-4- _t_huis_der_gezinnen.pdf  Bron afbeeldingen: www.google.be


Download ppt "‘t Huis der Gezinnen De vroege ouder-kindrelatie als terrein voor preventieve ontwikkelingsbegeleiding en opvoedingsondersteuning in een kansarme Brusselse."

Verwante presentaties


Ads door Google