De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stefan Hartman Promovendus Basiseenheid Planologie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stefan Hartman Promovendus Basiseenheid Planologie"— Transcript van de presentatie:

1 Stefan Hartman Promovendus Basiseenheid Planologie
Het platteland als speelgebied: over ruimtelijke planning en leisure landscapes Stefan Hartman Promovendus Basiseenheid Planologie

2 Platteland als leisure landscape?
Landschappen steeds meer in teken van leisure-doeleinden, vrije tijdsbesteding Platteland als plek voor: toerisme, recreatie, leisure suburbaan, exurbaan wonen De ruimtelijke kwaliteiten vormen ‘assets’ voor ontwikkeling

3 Leisure in het landschap
evenementen beleving eco & bio entertainment passief actief betekenis geven spiritueel transformeren

4 Transities Samenloop van economische, technologische,socio-culturele, ecologische, politieke aspecten, wet- en regelgeving

5 1 2 3 4 4 Land Stad Landbouw Industrie Diensten Vrijetijdseconomie
Stadslandbouw 2 Industrie energielandschappen 3 Diensten Zorg, ‘cottage industries’ 4 4 Vrijetijdseconomie

6 Stedelijke regio’s (Zandbelt, 2011)

7 Leisure & ruimtelijke planning
Traditionele attitude: Leisure veelal als ‘gebiedsvreemd’ Een ‘landschapsconsument’, verrommelaar, concurrent, bedreiging Aanpak: Onthouden, voorkomen Toedelen op functionele wijze Ruimtelijk scheiden, voorkomen interactie

8 mm-dd-yy

9 Leisure & vrijetijdslandschappen
Natuur Ecologie Landschap Erfgoed Beschermen Leisure & vrijetijdslandschappen Risico’s mijden (Woon- werk-, energielandschappen) Kansen pakken Landbouw Woningbouw Industrie Energie Toerisme Ontwikkelen

10 Een omslag in doen en denken..
Kritische maatschappij Niet verbruiken, maar versterken van kwaliteiten Zowel economie, ecologie en socio-cultureel Dynamiek: nieuwe ruimte claims en opstekende urgenties De experience economy Beleving, identiteit, cultuur, authenticiteit Multifunctionaliteit, verweving Autonoom: naast functionaliteit ook kwaliteit en beleving

11 Leisure in het (platte)landschap?
Padafhankelijkheden – doorzetten lijn vanuit verleden Behouden kwaliteiten, karakteristieken, gebruiken, functies, economiën Mate van robuustheid nodig: behouden en risico’s mijden Padcreatie – afwijken lijn vanuit verleden Nieuwe wensen en eisen tbv landschapsgebruik Urgenties die om reactie vragen Mate van flexibiliteit nodig: ontwikkelen en kansen pakken

12 onthouden inbedden Beschermen Risico’s mijden Kansen pakken
Inbedden: aanhaken op bestaande kwaliteiten In gebouw: behoud en beheer erfgoed, (agri)bedrijf, In plek: behoud en beheer voorzieningen, natuur leefbaarheid  Leisure als middel (cf. ‘civic tourism’) Centraal: behouden bestaande kwaliteiten (path dependencies) Beschermen onthouden inbedden Risico’s mijden Kansen pakken Ontwikkelen

13 herstructuren transformeren Beschermen Risico’s mijden Kansen pakken
Centraal: toevoegen nieuwe kwaliteiten (path creation) Ontwikkelen

14 Herstructureren

15 Transformeren Aansluiten bij gebiedsopgaven als natuur, water, klimaatadaptatie

16 Leisure als impuls voor (platte)landschap
Als versterking voor bestaande kwaliteiten, activiteiten Als (co)producent van nieuwe kwaliteiten, landschappen Van functioneel toedelen naar kwalitatief inbedden, verweven Benut investeringen: verbind gebiedsopgaven, co-productie Zoek proactief (stimuleer, faciliteer) nieuwe ontwikkelingen, verbindingen Planning en ontwerpopgave: vormgeving en beleving  Keuzes: waar onthouden, hoe inbedden en wat herstructureren of transformeren  Verschillende mengvormen protectie+productie+consumptie

17 Leisure als impuls.. Afhankelijk van perspectieven op hoe een regio is en zou moeten zijn, en in hoeverre leisure daar in past Een gebiedsverhaal van een regio geeft richting – het maatschappelijke discours en hoe leisure-ontwikkelingen worden ‘ge-framed’ door belanghebbende actoren

18 Leisure, landschap, planning
Maak expliciet: verbindend en gedragen (informeel) gebiedsverhaal dat richtinggevend is voor leisure-ontwikkeling, en daarmee (dus) de basis vormt voor (formele) besluitvorming en planning Houd gebiedsverhaal continu in ontwikkeling, om te blijven anticiperen op veranderende omstandigheden monitoring urgenties, kansen - trendwatching, scenario’s maak nieuwe voorstellen, ontwerpen, concepten – blijf herijken (‘re-framen’) ..is zoektocht naar organiserend vermogen - ‘wie’ en ‘hoe’ ..betekent steeds bijstellen en opnieuw keuzes maken – ‘wat’ en ‘waar’ Op naar een adaptieve vorm van planning: sleutelen aan het landschap

19 Bedankt voor uw aandacht
Stefan Hartman

20

21 “De boerderij wordt steeds meer een opslagplaats voor bejaarden, junks, kinderen die in de crèche zitten, gestreste managers, caravans en gestalde paarden” (bron: Metz, 2006)


Download ppt "Stefan Hartman Promovendus Basiseenheid Planologie"

Verwante presentaties


Ads door Google