De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het platteland als speelgebied: over ruimtelijke planning en leisure landscapes Stefan Hartman Promovendus Basiseenheid Planologie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het platteland als speelgebied: over ruimtelijke planning en leisure landscapes Stefan Hartman Promovendus Basiseenheid Planologie."— Transcript van de presentatie:

1 Het platteland als speelgebied: over ruimtelijke planning en leisure landscapes Stefan Hartman Promovendus Basiseenheid Planologie

2 Platteland als leisure landscape? ›Landschappen steeds meer in teken van leisure- doeleinden, vrije tijdsbesteding ›Platteland als plek voor: toerisme, recreatie, leisure suburbaan, exurbaan wonen › De ruimtelijke kwaliteiten vormen ‘assets’ voor ontwikkeling

3 Leisure in het landschap spiritueelbetekenis gevenactiefpassief evenementeneco & bio transformeren belevingentertainment

4 Transities Samenloop van economische, technologische,socio-culturele, ecologische, politieke aspecten, wet- en regelgeving

5 StadLand Landbouw Industrie Diensten Vrijetijdseconomie Stadslandbouw Zorg, ‘cottage industries’ energielandschappen

6 Stedelijke regio’s (Zandbelt, 2011)

7 Leisure & ruimtelijke planning ›Traditionele attitude: Leisure veelal als ‘gebiedsvreemd’ Een ‘landschapsconsument’, verrommelaar, concurrent, bedreiging ›Aanpak: Onthouden, voorkomen Toedelen op functionele wijze Ruimtelijk scheiden, voorkomen interactie

8 mm-dd-yy | 8

9 Beschermen Risico’s mijden Kansen pakken Ontwikkelen Natuur Ecologie Landschap Erfgoed Landbouw Woningbouw Industrie Energie Toerisme Leisure & vrijetijdslandschappen (Woon- werk-, energielandschappen)

10 Een omslag in doen en denken.. ›Kritische maatschappij Niet verbruiken, maar versterken van kwaliteiten Zowel economie, ecologie en socio-cultureel Dynamiek: nieuwe ruimte claims en opstekende urgenties ›De experience economy Beleving, identiteit, cultuur, authenticiteit Multifunctionaliteit, verweving ›Autonoom: naast functionaliteit ook kwaliteit en beleving

11 Leisure in het (platte)landschap? Padafhankelijkheden – doorzetten lijn vanuit verleden Behouden kwaliteiten, karakteristieken, gebruiken, functies, economiën  Mate van robuustheid nodig: behouden en risico’s mijden Padcreatie – afwijken lijn vanuit verleden Nieuwe wensen en eisen tbv landschapsgebruik Urgenties die om reactie vragen  Mate van flexibiliteit nodig: ontwikkelen en kansen pakken

12 Beschermen Risico’s mijden onthouden inbedden Centraal: behouden bestaande kwaliteiten (path dependencies) Inbedden: aanhaken op bestaande kwaliteiten In gebouw: behoud en beheer erfgoed, (agri)bedrijf, In plek: behoud en beheer voorzieningen, natuur leefbaarheid  Leisure als middel (cf. ‘civic tourism’) Kansen pakken Ontwikkelen

13 Kansen pakken Ontwikkelen transformeren herstructuren Centraal: toevoegen nieuwe kwaliteiten (path creation) Beschermen Risico’s mijden

14 Herstructureren

15 Transformeren ›Aansluiten bij gebiedsopgaven als natuur, water, klimaatadaptatie

16 Leisure als impuls voor (platte)landschap ›Als versterking voor bestaande kwaliteiten, activiteiten ›Als (co)producent van nieuwe kwaliteiten, landschappen Van functioneel toedelen naar kwalitatief inbedden, verweven Benut investeringen: verbind gebiedsopgaven, co-productie Zoek proactief (stimuleer, faciliteer) nieuwe ontwikkelingen, verbindingen Planning en ontwerpopgave: vormgeving en beleving  Keuzes: waar onthouden, hoe inbedden en wat herstructureren of transformeren  Verschillende mengvormen protectie+productie+consumptie

17 Leisure als impuls.. Afhankelijk van perspectieven op hoe een regio is en zou moeten zijn, en in hoeverre leisure daar in past Een gebiedsverhaal van een regio geeft richting – het maatschappelijke discours en hoe leisure-ontwikkelingen worden ‘ge-framed’ door belanghebbende actoren

18 Leisure, landschap, planning ›Maak expliciet: verbindend en gedragen (informeel) gebiedsverhaal dat richtinggevend is voor leisure-ontwikkeling, en daarmee (dus) de basis vormt voor (formele) besluitvorming en planning ›Houd gebiedsverhaal continu in ontwikkeling, om te blijven anticiperen op veranderende omstandigheden monitoring urgenties, kansen - trendwatching, scenario’s maak nieuwe voorstellen, ontwerpen, concepten – blijf herijken (‘re-framen’)..is zoektocht naar organiserend vermogen - ‘wie’ en ‘hoe’..betekent steeds bijstellen en opnieuw keuzes maken – ‘wat’ en ‘waar ’ ›Op naar een adaptieve vorm van planning: sleutelen aan het landschap

19 Bedankt voor uw aandacht Stefan Hartman s.hartman@rug.nl

20

21 “De boerderij wordt steeds meer een opslagplaats voor bejaarden, junks, kinderen die in de crèche zitten, gestreste managers, caravans en gestalde paarden” (bron: Metz, 2006)


Download ppt "Het platteland als speelgebied: over ruimtelijke planning en leisure landscapes Stefan Hartman Promovendus Basiseenheid Planologie."

Verwante presentaties


Ads door Google