De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

06-02-2009 | 1 Gert de Roo De knikkers en het spel een wetenschappelijke reflectie op de structuurvisie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "06-02-2009 | 1 Gert de Roo De knikkers en het spel een wetenschappelijke reflectie op de structuurvisie."— Transcript van de presentatie:

1 06-02-2009 | 1 Gert de Roo De knikkers en het spel een wetenschappelijke reflectie op de structuurvisie

2 06-02-2009 | 2 ›A. Het spel Evolutie Regels Structuur ›B. De knikkers Schaal en verhaal Visie en structuur Participeren en motiveren ›C. Het spel en de knikkers Het spel met veranderende spelregels Rollende knikkers Balanceren in een dynamische omgeving Opzet

3 06-02-2009 | 3 ›Evolutie ›Regels ›Structuur A. Het spel

4 06-02-2009 | 4 Evolutie

5 06-02-2009 | 5 Evolutie Omvattende strategisch-ruimtelijke plannen Specialistische en projectplannen Geprioriteerde strategisch-ruimtelijke plannen Technocratisch Consensus gericht Grassroots democratie 50-608090 ? 2020

6 06-02-2009 | 6 ›Waar staan we? Vraagstuk: van procedé naar integraal Schaal: regionaal? Context: toenemende verwevenheid? Sturing: pluriform? Planning: zoekende? Visie: Interbellum? Evolutie

7 06-02-2009 | 7 ›De positionering van het ruimtelijk vraagstuk Gebiedsgerichte aanpak Subsidiariteit Van ‘gelijkheid’ naar ‘krachten bundelen’ Van ‘toelaten’ naar ‘ontwikkelen’ Van formele structuren naar tijdelijke verbanden Evolutie

8 06-02-2009 | 8 ›De institutionele kaders verschuiven: Verschuivende verantwoordelijkheden binnen het ‘Huis van Thorbecke’ De gelaagde overheid Regionalisatie Evolutie

9 06-02-2009 | 9 Gebiedsgericht beleid Centraal en generiek beleid Decentralisatie + deregulering Toename wet- en regelgeving Instabiel Stabiel Top down Bottom up Weinig creativiteit en innovatie Gebrek aan uniformering Evolutie

10 06-02-2009 | 10 ›De overheid in transitie: Verschuivende verantwoordelijkheden binnen het ‘Huis van Thorbecke’ De gelaagde overheid Regionalisatie Evolutie

11 06-02-2009 | 11

12 06-02-2009 | 12 Evolutie ›De overheid in transitie: Verschuivende verantwoordelijkheden binnen het ‘Huis van Thorbecke’ De gelaagde overheid: In Nederland: Wm, Wro België? De VS? Regionalisatie

13 06-02-2009 | 13 Rijk Provincie Gemeente Wijk ge sp en of GESP = GEneriek vs SPecifiek Evolutie

14 06-02-2009 | 14 ›De overheid in transitie: Verschuivende verantwoordelijkheden binnen het ‘Huis van Thorbecke’ De gelaagde overheid Regionalisatie Evolutie

15 06-02-2009 | 15 Evolutie

16 06-02-2009 | 16 ›Een cultureel-maatschappelijke transitie: Van ‘functionaliteit’ per se, naar ‘kwaliteit’ per saldo Evolutie Van Praal naar Pracht…

17 06-02-2009 | 17 Evolutie ›Kantelende tijdperken Meebewegen Functioneel Kwaliteit Van functionele toedeling Naar kwalitatieve inbedding van functies ‘transitie’

18 06-02-2009 | 18

19 06-02-2009 | 19 Er is slechts één constante Verandering Evolutie

20 06-02-2009 | 20 Hoe dan goed te plannen? ›Algemene vs specifieke condities? ›Strategisch vs uitvoering? ›Nationaal vs lokaal? ›Centraal vs decentraal? ›Generiek vs maatwerk? ›Sectoraal vs gebiedsgericht? ›Passief vs actief? ›Probleemgericht of wensgedreven? ›Waar zijn de ideeën en concepten? Planning

21 06-02-2009 | 21 Wat is goede planning? ›Blauwdruk ›Voortschrijdend ›Communicatief Planning Besluit Implementatie EvaluatiePlan

22 06-02-2009 | 22 Planning Gesloten systemen Feedback systemen Netwerk systemen Adaptieve systemen:Emergentie Zelf-organisatie Co-evolutie Niet-lineair Transitie Tijd T = n T = 0 Systeemtheoretisch perspectief op planning BlauwdrukplanningVoortschrijdende planningCommunicatieve planning

23 06-02-2009 | 23 Wat is goede planning? ›Blauwdruk ›Voortschrijdend ›Communicatief ›Adaptief Planning Robuust Adaptief plan Flexibel

24 06-02-2009 | 24 ›Wro vernieuwd Van PKB naar Sturctuurvisie Van ‘beslissing over kern’ naar ‘visie op structuur’? Van procedé naar ‘vormvrij’ binnen kaders Structuur

25 06-02-2009 | 25 Structuur ›De Structuurvisie: Visie als ‘enige’ verplichting Visie als ‘beste’ op dat moment Andere (deel-)visie is welkom Progressieve visie-ontwikkeling (adaptief) Levend document en doorlopend verhaal… ›Alleen: Volgens wie en door wie? Volgens welke kaders en uitgangspunten? Wat is toetsend en wat is visiedeel? Verschil tussen gebiedsontwikkeling en lijnen voor infra? Etc.

26 06-02-2009 | 26 ›Stuctuurvisie ‘vrij’? Visie op structuur! Robuust én flexibel Gebiedsontwikkeling Adaptief en zelf-organiserend Lijnen Co-evoluerende omgeving Structuur

27 06-02-2009 | 27 ›Vragen… Structuurvisie voor gebied en infra gelijk? Mirt: voor infra en voor bedrijfsterreinen en grote woningopgaven Commissie Elferdink Procedé: compacter Inhoud: sneller naar zekerheid, eerder inspraak Tracébesluit: karakter van bestemmingsplan / rijksinpassingsplan Waarom nog een Tracéwet met nieuwe Wro? Structuur

28 06-02-2009 | 28 ›Schaal en verhaal ›Visie en structuur ›Participeren en motiveren B. De knikkers

29 06-02-2009 | 29 ›Schaal Globaal, lokaal of ‘multi-layered’? Vraagstuk verbinden met beleid? Verleden versus toekomst? Generiek versus specifiek? ›Verhaal Ruimte, omgeving of gebied? Gebiedstypologieën of gebiedseigen concepten? Ruimtelijk-economisch of ruimtelijk-ecologisch? Sectoraal beheer of kansen op kwaliteit? Toetsend of visionair? Etc. Schaal en verhaal

30 06-02-2009 | 30 Materieel Organisatorisch Institutioneel Macro Meso Micro GeneriekSpecifiek Verleden Toekomst Schaal en verhaal

31 06-02-2009 | 31 Schaal en verhaal

32 06-02-2009 | 32 ›Schaal Globaal, lokaal of ‘multi-layered’? Vraagstuk verbinden met beleid? Verleden versus toekomst? Generiek versus specifiek? ›Verhaal Ruimte, omgeving of gebied? Gebiedstypologieën of gebiedseigen concepten? Ruimtelijk-economisch of ruimtelijk-ecologisch? Sectoraal beheer of kansen op kwaliteit? Toetsend of visionair? Etc. Schaal en verhaal

33 06-02-2009 | 33 Schaal en verhaal Categorieen van planningconcepten ToegepastStrategisch Generiek Gebiedspecifiek Niet-gelocaliceerde concepten Gelocaliceerde concepten Ontwikkelings- concepten Inrichtings- concepten

34 06-02-2009 | 34 ›Visie Adaptief (dynamisch interactief) Verhaal (doorlopend) Conceptueel (richtpunten en perspectief) Meerdere scenario’s voor zelfde gebied? ›Structuur Intern consistent Condities en kaders (robuustheid) Toetsbaar en correctief Emergent en zelf-organiserend? Integrerend en verbindend? Etc. Visie en structuur

35 06-02-2009 | 35 ToetsendConceptueel Sectoraal / kaderstellend Adaptief / Integraal Visie en structuur Stimuleren en garanderen

36 06-02-2009 | 36 ›Visie Adaptief (dynamisch interactief) Verhaal (doorlopend) Conceptueel (richtpunten en perspectief) Meerdere scenario’s voor zelfde gebied? ›Structuur Intern consistent Condities en kaders (robuustheid) Toetsbaar en correctief Emergent en zelf-organiserend? Integrerend en verbindend? Visie en structuur

37 06-02-2009 | 37 beschermen ontwikkelen risico mijden kansen nemen Ecologie Klimaat Leisure Wellness/Care Energie Water Landschap Wonen Water Landschap Wonen Waddengebied Visie en structuur

38 06-02-2009 | 38 ruraal urbaan 1 3 2 4 productiegebieden landbouw industrie diensten leisure wellness care Visie en structuur

39 06-02-2009 | 39 ›Carrying structures Corridors Omgevingsanalyze Twee netwerken Etc… Visie en structuur

40 06-02-2009 | 40 ›Participeren: Openheid (bv. digitale plannen) Wie doen mee? Geld en legitimiteit ›Motiveren Wat beoogt de visie te brengen? Hoe komt de visie tot stand? Welke knopen, gebieden of assen? Welke thema’s staan centraal Perspectief op ontwikkeling Perspectief op bescherming Etc. Participeren (wie) en motiveren (wat + waarom)

41 06-02-2009 | 41 ›Het spel met veranderende spelregels ›Rollende knikkers ›Balanceren in een dynamische omgeving C. Het spel en de knikkers

42 06-02-2009 | 42 ›Structuurvisie Gebied en lijnen Progressief + verbinden Stimuleren + garanderen Flexibel + robuust Lerend en corrigerend Delende waarden en opgelegde waarden Etc. Het spel met veranderende spelregels

43 06-02-2009 | 43 ›Verschil en overeenkomst gebied en infra ›Wisselende bestuurlijke arrangementen ›Regie: heldere rolverdeling Kaderstellende regie: Op welke onderdelen heeft wie het voor het zeggen? Conceptuele regie: wie organiseert de mix van creativiteit en realiteit, op basis van kansen en beperkingen? Rollende knikkers

44 06-02-2009 | 44 Balanceren in een dynamische omgeving Robuust Adaptieve plan Flexibel

45 06-02-2009 | 45 Bedankt voor uw aandacht


Download ppt "06-02-2009 | 1 Gert de Roo De knikkers en het spel een wetenschappelijke reflectie op de structuurvisie."

Verwante presentaties


Ads door Google