De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jeugdbeleid C.V.V.O. Naar een socia(a)l(er) beleid?!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jeugdbeleid C.V.V.O. Naar een socia(a)l(er) beleid?!"— Transcript van de presentatie:

1 Jeugdbeleid C.V.V.O. Naar een socia(a)l(er) beleid?!

2 Probleemstelling Elk jaar is het weer een enorme heisa rondom de indeling van de jeugdteams: o Jeugdleiders en trainers voelen zich buitenspel gezet: ze worden helemaal niet gehoord en hebben geen enkele invloed op de indeling van de teams  flauwekul zie procedure o Ouders worden in het geheel niet geraadpleegd, klopt o De spelers zelf worden ook niet geraadpleegd Tja, wat denk je zelf o Boezemvriendjes worden in verschillende teams geplaatst Geen criterium o Eerstejaars en tweedejaars zitten door elkaar in hetzelfde team Het jeugdbeleid is veel teveel gericht op de voetbaltechnische kwaliteiten en te weinig op sociale en psychische aspecten, mentaliteit en rijpheid  dit zijn juist selectie criteria, immers voetbal en mentaliteit gaan samen De beoordeling en de uitvoering van de teamindeling gebeurt binnen achterkamertjes waar de direct betrokkenen geen enkele invloed op hebben. Het resultaat wordt als een voldongen feit gepresenteerd waar geen inspraak over mogelijk is.  Zie procedure Er is geen transparantie Het ontbreekt aan democratie en sociale sensitiviteit

3 Voorstel voor nieuw jeugdbeleid basis uitgangspunten Het nieuwe jeugdbeleid moet gebaseerd zijn op het belang van het kind, het plezier in het voetbal en verantwoordelijkheid wat betreft de sociale en psychische aspecten van het kind.  we gaan geen psychisch lijstje bijhouden C.V.V.O. moet zich (mede-)verantwoordelijk gaan voelen voor het goed opgroeien van het kind (denk aan Jeugdselectie van Ajax...)  heb je ouders voor Recreatie moet de boventoon voeren  thuis op de bank bij mama en papa Het nieuwe beleid moet leiden tot rust en tevredenheid bij de leiders/trainers, het bestuur, de ouders en, last-but-not-least, de kinderen zelf Betrokkenheid en draagvlak moet worden vergroot door de mensen, met name de leiders/trainers er veel nauwer bij te betrekken  gebeurd al.

4 Voorstel voor nieuw jeugdbeleid Uitwerking De leiders/trainers worden nauw betrokken bij de indelingen van de teams en hebben een stem bij de besluitvorming (eerste meeting)  klopt niet dit is al stap 6 De leiders/trainers zorgen voor afstemming met de ouders en de spelers In een tweede meeting met de leiders/trainers worden de teams definitief vastgesteld bij meerderheid van stemmen laten we lekker gaan stemmen, dan neem ik de hele familie mee of doen we dit op een ingelaste ledenvergadering.. Speler voor speler … Er wordt een basisstructuur vastgesteld waarop de indeling wordt gebaseerd. Een basisstructuur biedt duidelijkheid en eerlijkheid. Selectie vindt daar buiten plaats.  Basisstructuur: o Teams t/m C junioren worden op leeftijd ingedeeld o Sterke en minder sterkere spelers in één team en teams blijven zo lang mogelijk bij elkaar (socialisatie en teamspirit) o Teams groeien automatisch naar hogere teams, bijvoorbeeld: E1, E2, E3 wordt D4, D5, D6, D4, D5, D6 wordt D2, D3, D4 en daarna C4, C5, enz.  Selectie: o bestaat uit de eerste afdelingen per groep, dus C1, D1, E1, F1 en worden samengesteld op basis van scouting. Als een speler wordt gescout wordt dat overlegd met de leider/trainer die weer met de ouders en de speler in overleg gaat over de mentale en sociale aspecten van het kind. o Er worden 20 spelers geselecteerd in de voorselectie. Na het spelen van een aantal selectiewedstrijden worden er 15 definitief geselecteerd voor de selectie, F1, E1, D1, C1 o Uiteindelijk beslist een speler zelf of hij deel wil uitmaken van de selectie  mee eens….. De basisstructuur en de selectiestructuur wordt helder en duidelijk naar de leden gecommuniceerd zodat het transparant is en blijft De leiders/trainers communiceren de uitkomsten naar hun teams en de ouders en geven daarbij uitleg over de gemaakte keuzes Er is een beroepsmogelijkheid waarbij een ouder beroep kan aantekenen bij de JTC. Dit wordt behandeld in een onafhankelijke indelingscommissie bestaande uit niet betrokken leiders/trainers en een lid van de JTC Het is wellicht het overwegen waard om voor de F-jes en E-tjes het Deense model te gebruiken  het Russchische roulette model.

5 Indelingsproces

6 Voordelen Door de betrokkenheid van de leiders/trainers sterk te vergroten ontstaan er veel minder problemen achteraf Geen achterkamertjes maar transparant beleid Indeling gebaseerd op simpele principes die iedereen begrijpt Selecties worden zorgvuldig samengesteld waardoor de besten en meest geschikte in de selecties zullen komen Leiders/trainers krijgen inspraak en zullen daardoor meer geconcentreerd zijn en betrokken zijn bij de club Recreatiespelers blijven recreatiespelers en hoeven zich dus niet te bewijzen als eventuele selectiespeler (N.B. Een wat mindere speler wordt later wellicht wel een goede scheidsrechter, dus behouden voor de club...) Echte toppers worden speciaal geselecteerd, krijgen een speciale behandeling en kunnen zelf kiezen of ze selectiespeler willen worden De spelers wordt heel goed geleerd wat het is om in een TEAM te spelen: – Iets voor elkaar over hebben – De beteren helpen de slechteren – Samen opgroeien en van elkaar leren – Met je vriendjes samen resultaten boeken


Download ppt "Jeugdbeleid C.V.V.O. Naar een socia(a)l(er) beleid?!"

Verwante presentaties


Ads door Google