De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Goudvis: een multidisciplinaire poli voor jonge kinderen (0-7 jaar) met ontwikkelingsbijzonderheden in de regio Gouda Drs. Jurriaan Hoekx, kinderarts Mw.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Goudvis: een multidisciplinaire poli voor jonge kinderen (0-7 jaar) met ontwikkelingsbijzonderheden in de regio Gouda Drs. Jurriaan Hoekx, kinderarts Mw."— Transcript van de presentatie:

1 Goudvis: een multidisciplinaire poli voor jonge kinderen (0-7 jaar) met ontwikkelingsbijzonderheden in de regio Gouda Drs. Jurriaan Hoekx, kinderarts Mw. dr. Karin Wagenaar, GZ-psycholoog Groene Hart Ziekenhuis, Gouda Congres Samen nog Beter III donderdag 12 april 2012

2 Inhoud •Ontstaan •Doel •Doelgroep •Werkwijze + video •Enkele casussen •Statistieken

3 Ontstaan Goudvispoli •Gouda, Vroeg Integraal Signaleren Ontstaan vanuit: •Samenwerking Integrale vroeghulp MH en Groene Hart Ziekenhuis •Behoefte aan vroege, snel toegankelijke verwijslijnen en hulp voor jonge kinderen met ontwikkelingsproblemen

4 Wat is integrale vroeghulp? •Multidisciplinair team voor advies en coördinatie •Integraal = verschillende disciplines van diverse instanties kijken naar de totale ontwikkeling van het kind en de vragen van ouders •Vroeghulp = in een zo vroeg mogelijk stadium

5 Doel Goudvispoli •Advies en coordinatie van hulp aan jonge kinderen (0-7 jaar) met bijzonderheden in ontwikkeling, waarvan achterliggende oorzaak nog niet onderzocht of nog onvoldoende duidelijk is •Convenant tussen samenwerkende instanties leidt tot sneller antwoord op de vraag van ouders en kind en inzetten van geschikte hulp

6 Samenwerkingsverband CuriumGGD Hollands Midden ASVZMEE Midden Holland Bureau Jeugdzorg MHSophia Revalidatie Gouda Centrum Autisme Rijngeest Groep Zorgkantoor Waardenland/ Midden Holland De BanjaardGemeente Gouda Gemiva SVG GroepSTEK Jeugdzorg GGZ Midden HollandMHR architecten in leren Vrijgevestigd logopedistGroene Hart Ziekenhuis

7 Doelgroep Goudvispoli • Jonge kinderen (0-7 jaar) met bijzonderheden in ontwikkeling, waarvan achterliggende oorzaak nog niet onderzocht of nog onvoldoende duidelijk is • Bijvoorbeeld: • achterstand in algehele ontwikkeling, spraak-taal of motoriek • evt samengaand met bijzondere uiterlijke kenmerken (syndroom) • gedragskenmerken passend bij een ontwikkelingsstoornis (ASS, ADHD, angst, hechting, trauma,...)

8 Werkwijze Goudvispoli •Aanmelding •Toewijzen trajectbegeleider •Vragenlijst ouders •Intakegesprek met trajectbegeleider •Bezoek Goudvispoli 0-4 of 5/6 jaar •Nabespreking •Advies aan ouders (geen diagnose)

9 Werkwijze - vervolg •Aanmelding en coördinatie door MEE Midden Holland •Trajectbegeleiding voor ouders gedurende gehele traject •Poli uitgevoerd door Groene Hart Ziekenhuis (kinderarts en psycholoog) en Sophia revalidatie (revalidatiearts)

10 Aanmelding •Door ouders zelf, meestal op advies van CB, PSZ, school •Via de coördinator, middels een uitgebreid telefonisch gesprek •2009: 67 kinderen aangemeld bij IVH •2010: 77 aanmeldingen •2011: 75 aanmeldingen

11 Trajectbegeleider •Ieder gezin krijgt een trajectbegeleider toegewezen die hen het hele traject bijstaat. •De trajectbegeleider wordt geleverd door een van de volgende organisaties : MEE ASVZ BJZ GGD Hollands Midden JGZ Gemiva-SVG Groep

12 Het traject intakeGoudvis poli Advies

13 Intake door trajectbegeleider •Vragenlijst ouders •Huisbezoek •Contact met school/kdv/psz, fysiotherapeut/logopedist of andere instanties •Eventueel verslagen opvragen van eerder onderzoek •Uitgebreid verslag met een anamnese en observaties

14 Goudvis poli •Locatie: Groene Hart Ziekenhuis •9/10 keer per jaar, 6 kinderen per keer •Kind en ouders/ verzorgers bezoeken in willekeurige volgorde : GZ- psycholoog Kinderartsrevalidatiearts carrouselleden

15 Carrousel opzet •Voorbereiding carrouselleden middels intakeverslag en voorbespreking •Kind wegen en meten •Kind (met ouders) bezoekt ieder carrousellid 20 minuten •Nabespreking direct na carrousel

16 GZ-psycholoog •Aanvullende anamnese •Observatie gedrag, contact en spel •Observatie ouder/kind interactie •Denver Ontwikkeling Screening Test

17 Kinderarts •Aanvullende anamnese •Lichamelijk onderzoek •Eventueel aanvullend onderzoek (bloedafname/röntgenfoto)

18 Kinderrevalidatiearts •Aanvullende anamnese •Lichamelijk onderzoek –Grof en fijn motorische vaardigheden –Communicatie –Spelontwikkeling •Eventueel aanvullend onderzoek en röntgenfoto's

19 Video

20 Nabespreking •Aanwezig: –Carrouselleden –Trajectbegeleider –Coördinator en secretaresse –Medewerker BJZ

21 Doel nabespreking •Vaststellen advies a.d.h.v. verslag en bevindingen. •Advies bestaat uit : –Hoofdprobleem /waarschijnlijkheids- diagnose –Voorstel nader onderzoek en/of behandeltraject Uitkomst wordt vastgelegd in adviesbrief

22 Adviesgesprek •Binnen twee weken na Goudvis poli •Aanwezig: –Ouders (zonder kind) –1 carrousellid –Trajectbegeleider •Ouders ontvangen adviesbrief Na adviesgesprek wordt het verslag aangevuld en definitief gemaakt

23 5/6 jarigen •Bezoekt tijdens de Poli de kinderarts en de GZ Psycholoog (2x30 min.) •Geen bezoek aan revalidatiearts •Tijdens bezoek kan het kind tijdelijk opgevangen worden zodat de ouders vrij kunnen spreken met de carrouselleden •Rest van traject idem als 0-4 jarigen

24 Vervolgtraject •Aanmelden bij diagnostisch centrum (coördinator) •Aanvragen van indicaties (coördinator) •Schrijven van verwijsbrieven (arts) •Contact onderhouden met ouders (traject- begeleider) •Afsluiten met afsluitingsbrief (secretaresse)

25 Casus 1 Aanmelding: •Jongen 3;9 jaar •Zorgen over spraak-taalontwikkeling: laat met eerste woorden (2 jaar), beperkte woordenschat, slechte uitspraak en verstaanbaarheid •Nog geen logopedie •Ouders geen zorg over verdere ontwikkeling, wel aan late kant met los lopen (19 mnd) en moeder vroeger moeite met rekenen en lezen •Gedrag: boos bij niet begrepen, verder g.b.

26 Casus 1 - vervolg Poli: •Lief, cooperatief jongetje •Uitspraak opvallend, taalbegrip twijfelachtig •Goede contactname •Logge motoriek, ook te zwaar •Twijfels over algehele niveau Advies: •Logopedisch onderzoek en niveaubepaling door psycholoog •Indien nodig inzetten logopedie, fysiotherapie •Advisering rond schoolkeuze

27 Casus 2 Aanmelding: •Meisje 2;8 jaar •Zorgen: stopt alles in haar mond, verbale ontwikkeling goed, grof motorisch zwak/onhandig en weinig actief, ‘fijne motoriek lijkt op die van baby’ •Sensorische overgevoeligheden: tanden poetsen, haren kammen, schrikken van geluiden •Scheelzien en lui oog

28 Casus 2 - vervolg Poli: •Bijzonder meisje •Door scheelzien moeilijk (oog)contact •Opvallende fijne motoriek, veel moeite met manipuleren materiaal (blokjes, vormenstoof, tekenen) •Lijkt extra prikkels te zoeken (in mond stoppen) •Motoriek beperkt haar in ontwikkelen vaardigheden •Taalontwikkeling lijkt op niveau

29 Casus 2 - vervolg Advies: •Motorische/sensorische integratieproblemen hoofdprobleem •Multidisciplinair observatie- en behandeltraject bij Sophia revalidatie: –Motoriek - revalidatiearts, fysiotherapeut –Taalontwikkeling - logopedist –Cognitieve ontwikkeling en gedrag - orthopedagoog –Therapeutische peutergroep •Cave: achterliggend medisch probleem

30 Casus 3 Aanmelding: •Meisje 3;6 jaar •In crisispleeggezin na getuige van geweld in gezin en vermoeden seksueel misbruik •Moeder verstandelijke beperking (IQ 65), vader alcoholist •Zorgen/vragen: –slaapt slecht, nachtmerries, hyperalert, snel angstig bij geluid politieauto > is er sprake van trauma? –Gezien niveau moeder en onderstimuatie: is er sprake van ontwikkelingsachterstand?

31 Casus 3 - vervolg Poli: •Gezien verhaal verbazingwekkend rustig, cooperatief meisje dat goed op gemak interactie aangaat •Goede hechting met pleegmoeder •Bouwen, vormen, tekenen, kleuren benoemen, tellen op niveau, •Pleegmoeder: ontwikkeling maakt enorme sprong sinds in pleeggezin •In veilige, voorspelbare, stabiele omgeving goed functioneren •Sterk, veerkrachtig meisje

32 Casus 3 - vervolg Advies: •Inzetten op langdurig stabiele gezinssituatie •Met huidige adequate stimulatie van ontwikkeling en veerkracht in meisje zelf voorlopig spontane groei afwachten •Bij stagneren alsnog verder onderzoek niveau, evt MKD en/of traumabehandeling inzetten

33 Statistieken Leeftijdsverdeling

34 Instroom : reden 34

35 Verwijzer 35

36 Uitstroom

37 Contactgegevens Goudvis •Coördinator: Joke Snel •Tel.: 0182-520200 •Bereikbaar op dinsdag en woensdag van 9:00-17:00 •E-mail: ivh@meemh.nlivh@meemh.nl •Voor ouders en professionals

38 VRAGEN ?


Download ppt "Goudvis: een multidisciplinaire poli voor jonge kinderen (0-7 jaar) met ontwikkelingsbijzonderheden in de regio Gouda Drs. Jurriaan Hoekx, kinderarts Mw."

Verwante presentaties


Ads door Google