De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Centrum voor Consultatie en Expertise voor mensen met een bijzondere zorgvraag Presentatie Congres ”probleemgedrag in de ouderenzorg” dinsdag 15 december.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Centrum voor Consultatie en Expertise voor mensen met een bijzondere zorgvraag Presentatie Congres ”probleemgedrag in de ouderenzorg” dinsdag 15 december."— Transcript van de presentatie:

1 Centrum voor Consultatie en Expertise voor mensen met een bijzondere zorgvraag Presentatie Congres ”probleemgedrag in de ouderenzorg” dinsdag 15 december 2009

2 “Het verloop van een consultatietraject door het CCE Utrecht en Noord-Holland aan de hand van een praktijkvoorbeeld” Drs. Gertrud Gosenshuis, coördinator/GZ- psycholoog CCE UNH, Drs. Ella Broek, consulent/klinisch psycholoog en Jan Willem van der Zee, consulent/zorginnovator

3 1989: Ontstaan Consulententeams; indeling naar werkgebied IGZ 2003: Naam veranderd in Centrum voor Consultatie en Expertise 2006: Uitbreiding werkgebied naar V&V en GGZ Landelijke ontwikkelingen sinds 1989

4 Wat zijn de kerntaken van het CCE? Consultatie en second opinion m.b.t. bijzondere zorgvragen Advisering extreme zorgzwaarte Bundelen en verspreiden van kennis en expertise

5 1.Groningen 2. Enschede 3. Veldhoven 4. Gouda 5. Utrecht 6. Landelijk bureau Vestigingen CCE Vijf regionale vestigingen en een landelijk bureau

6 Organisatie Één stichting 5 regionale vestigingen Landelijk bureau Organisatie

7 Landelijk ± 700 deskundigen Consulenten: GZ-psychologen en orthopedagogen Systeemdeskundigen Medisch specialisten (AVG, psychiater, ouderenarts, neuroloog, etc) Deskundigen video-analyse Andere disciplines Casemanagers: (Zeer) ervaren begeleiders, verpleegkundigen Deskundigen CCE

8 Consultatie m.b.t. bijzondere zorgvragen 1. Individuele casuïstiek Kwaliteit van bestaan in geding Passend zorgaanbod ontbreekt Handelingsverlegenheid Verschil van inzicht 2. Groepsconsultatie 3. Consultatie rond thema’s

9 De fases van het consultatietraject Aanmeldingsfase Oriëntatiefase Adviesfase Implementatiefase Evaluatiefase Afsluitingsfase

10 Aanmelding OriëntatieAfsluiten Implementatie Afsluiten Schema werkwijze CCE Consultatie Onderzoek Advies Afsluiten

11 Financiering CCE Kosten coördinatoren en consultenten: uit AWBZ- subsidie Bekostiging Bijzonder Zorgplan (BZP) bij verstandelijke beperking via NZa-beleidsregel

12 De cliënt centraal Onafhankelijkheid Kwaliteit Deskundigheid Samenwerking met de aanvrager Multidisciplinair werken Kernwaarden

13 Werkwijze van het CCE in de Praktijk Hoe benaderen wij dit??

14 Consulent Informatie verzamelen Probleembeschrijving Hulpmiddelen Plan van aanpak onderzoeksfase Terugkoppeling/Vervolgtraject

15 Informatie verzamelen Voorbereiding aan de hand van schriftelijke informatie Oriënterend gesprek met betrokkenen gericht op probleemverheldering: - ondernomen acties - effecten - gewenste ondersteuning

16 Probleembeschrijving Bundelen van alle informatie Vraagstelling herformuleren Plan van aanpak voor onderzoeksfase

17 Hulpmiddelen onderzoeksfase Observatie interactie betrokkenen Dossieronderzoek Aanvullend diagnostisch onderzoek

18 Plan van aanpak onderzoeksfase Observatie Deskundigheidsbevordering Teamondersteuning Ondersteuning familie

19 Terugkoppeling/Vervolgtraject Terugkoppeling bevindingen naar betrokkenen en CCE Advies vervolgtraject Afspraken m.b.t. implementatie

20 Start casemanagement Overeenstemming met behandelteam over vraagstelling Taken en werkwijze casemanager Verwachtingen

21 Theoretisch kader Theoretische kennis m.b.t. problematiek actualiseren Interventies gericht op contact en communicatie

22 Teamondersteuning Team formuleert problemen rond casus. Gezamenlijke analyse casuïstiek Rollenspel gericht op bewustwording en hoe te handelen Plan van aanpak voor vervolgtraject

23 Plan van aanpak Signaleringsplan/vroegsignalering Individueel programma Verpleegplan Crisispreventieplan

24 Ondersteuning plan van aanpak Coaching Training Tussentijdse evaluaties

25 Een casus Cliënt met een PTSS Verbale en fysieke agressie Toenemende spanning op afdeling Grote invloed op veiligheid medebewoners en verplegend personeel Cliënt wordt ook uitgedaagd door medebewoners

26 Uitvoer plan van aanpak Observaties op de afdeling Analyse observaties Psycho-educatie PTSS Opstellen signaleringsplan met het team Training omgaan met agressie en impulsdoorbraken Teambesprekingen o.a. consequent handelen


Download ppt "Centrum voor Consultatie en Expertise voor mensen met een bijzondere zorgvraag Presentatie Congres ”probleemgedrag in de ouderenzorg” dinsdag 15 december."

Verwante presentaties


Ads door Google