De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zorgmarketingplatform 29 mei 2008 Frans Huijsmans Marketing en Verkoop

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zorgmarketingplatform 29 mei 2008 Frans Huijsmans Marketing en Verkoop"— Transcript van de presentatie:

1 Zorgmarketingplatform 29 mei 2008 Frans Huijsmans Marketing en Verkoop
Diakonessenhuis Zorgmarketingplatform 29 mei 2008 Frans Huijsmans Marketing en Verkoop Dit is het voorblad

2 Opbouw presentatie Diakonessenhuis situatieschets
Terugblik en de ‘bewegingen’ Voorbeeld Markt: Regionale benchmark Voorbeeld Ondernemerschap: DCU Marketing en Verkoop Ontwikkelingen

3 +/- 1935

4 Utrecht/Zeist/Doorn

5 Diakonessenhuis Feiten en cijfers 3 locaties: Utrecht, Zeist, Doorn
adherentie aantal bedden (operationeel) 627 medewerkers 2.600 specialisten 150 polibezoeken opnames dagopnames omzet € 140 miljoen

6 Ziekenhuizen Omgeving < 25 km
St-Antonius Ziekenhuis / Mesos (STZ) Universitair Medisch Centrum Utrecht Meander Medisch Centrum Tergooi Ziekenhuizen Zuwe Hofpoort

7 Buitenstebinnen organisatie Ondersteboven Patiënten markt zorg
Achterstevoren Ondersteboven markt organisatie financiën Patiënten zorg

8 Ondersteboven De patiënt en professional (terug) in het hart van de organisatie Denken in stromen, over de locaties heen

9 Ondersteboven De beste zorg vorm geven met logistieke inzichten
Doorlichting patiëntenstroom Klantwaardenmodel: Inbreng van de patient Quick scan klantwaarden Spiegelgroepen Patient buddy Shadowing

10 Quick Scan

11 Achterstevoren Optimaliseren kostprijs Optimaliseren verkoopprijs

12 Achterstevoren Bedrijfsmatige aanpak Kostprijzen per ‘winkel’ Vastgoed

13 Een nieuwe ziekenhuisorganisatie rondom patiëntencategorieën
Buitenstebinnen Van aanbodgerichte naar marktgerichte patiëntenzorg Optimalisatie (logistieke) processen rondom de patiënt Een nieuwe ziekenhuisorganisatie rondom patiëntencategorieën

14 Buitenstebinnen De markt in kaart brengen
Zorgaanbod dat aansluit op de markt Segmenteren Samenwerken Concurreren ‘Winkelformule’ RVE Zorgondernemerschap

15 De markt Marktonderzoek Benchmarks Opzetten regionale benchmark
Marktstructuur en marktaandelen Concurrenten Behoeften en gedrag verwijzers, patienten, verzekeraars

16 Regionale Benchmark Behoefte: Actuele markt-productieinformatie
Inzicht totale zorgvraag in de markt Eigen positie binnen de markt

17 Initiatief Diakonessenhuis Meander Medisch Centrum
Universitair Medisch Centrum Utrecht Tergooiziekenhuizen St. Antonius ziekenhuis Mesos Medisch Centrum Gelderse Vallei

18 Proces Vaststellen gezamenlijk doel, nl. actuele marktinformatie
Bepalen inhoud FB parameters B-segment Keuze externe partij Contractering Pilot (2007)

19 Bereikt Optimaliseren Datauitwisseling Benchmarkinformatie
FB-parameters B-segment Zorgprofiel-(kost)prijzen Contractering Uitbreiding benchmarkinformatie Uitbreiding participatie

20 Volledig gebied benchmark
Voorbeeld Volledig gebied benchmark jan jun 2006 jan jun 2007 aantal DH benchmark % 1.550 4.845 32,0% 1.633 6.438 25,4% Verzorgingsgebied 1.229 2.265 54,3% 1.343 2.195 61,2% Buitengebied 185 1.714 10,8% 146 1.866 7,8% Rest Nederland 136 866 15,7% 144 2.377 6,1%

21 Marktaandelen

22 profielprijsvergelijking instelling obv verrichtingenprofiel

23 Diagnostisch Centrum Utrecht (DCU)
Ondernemerschap: medisch specialisten en verzekeraars Directe Aanleiding: Concurrentie

24 Aanpak Concrete aanleiding Oriëntatie Basisdocument en visie Opdracht
Projectgroep

25 Dienstverleningconcept (1)
Ontvangstcentrum Onderzoeken in aansluiting te plannen Telefonische bereikbaarheid: één loket

26 Dienstverleningconcept (2)
Producten Snelle diagnostiek Acceptabele wachttijden Electronische uitslagen Website en nieuw aanvraagformulier

27 Dienstverleningconcept (3)
Resultaten Groei aantal onderzoeken Stijging opbrengsten / geen plafond LPT-gelden: daling gem.aantal onderzoeken Groei dienstverlening voor derden

28

29 DCU: NIMA Marketing prijs 2007

30 Markt(ke)t(ing) en Verkoop
Afdeling binnen de Concerndienst Marktonderzoek en Verkoopfunctie Volop in ontwikkeling Bijdragen aan winkels / patiëntenstromen

31 Ontwikkelingen Marketing of serviceconcepten? Marketingstrategie
Positioneringsvraagstukken/Portfolio Merkenbeleid Relatie met andere afdelingen Plaats in de organisatie Kernwaarden

32 Ontwikkelingen (vervolg)
Positie afdeling Ontwikkelen expertise Instrumenten en activiteiten Benchmarks Propositiekaart Klantenonderzoek (ism HvU) Verkoopstrategie CRM Accountplan Multidisciplinaire aanpak

33 Propositiekaart Klantwaarden Voordelen / Bewijs Driver / Passie
Onderscheidend Relevant etc Voordelen / Bewijs USP’s ? Wat maakt ons uniek? Wat is de onderbouwing? Driver / Passie Instrumenteel Emotioneel Hét onderscheid Positie ten opzichte van concurrenten in de ogen van onze doelgroep Concurrenten Wie zijn onze concurrenten in de ogen van onze klanten? Marktafbakening Wie zijn de belangrijkste verwijzers? Klantinzicht Wat vinden consumenten belangrijk? Wat is voor hun relevant? Kernbood schap Doelgroep Op welke klantgroepen willen wij ons richten? bron: Twijnstra en Gudde

34 Wat is het? Hulpmiddel om vanuit klantenperspectief zorgaanbod, doelgroepen en zorgvragen te vertalen in heldere proposities Vanuit meerdere perspectieven en mutidisciplinaire aanpak, inzicht verkrijgen in de kern van innovaties

35 Waar staan we nu? professionalisering Systeem/integratiefase
Multidisciplinaire fase Systeem/integratiefase specialisatiefase pioniersfase professionalisering Tijd

36 Kernwaarden Ondernemend Vakkundig Resultaatgericht Gastvrij

37 Oude wijn in nieuwe zakken?

38 Dank u. Vragen?


Download ppt "Zorgmarketingplatform 29 mei 2008 Frans Huijsmans Marketing en Verkoop"

Verwante presentaties


Ads door Google