De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kooperaasje Fryslân 2040 Aftrapbijeenkomst 18 januari 2012 @Earnewâld.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kooperaasje Fryslân 2040 Aftrapbijeenkomst 18 januari 2012 @Earnewâld."— Transcript van de presentatie:

1 Kooperaasje Fryslân 2040 Aftrapbijeenkomst 18 januari

2

3 Agenda 1/ Achtergrond 2/ Wat is Kooperaasje Fryslân2040? 3/ Hoe willen we dat gaan organiseren? 4/ Wat mag je wel/niet verwachten?

4 Urgenda Discussie over ‘wat is duurzame toekomstvisie op Fryslân?’
O.l.v. Jan Rotmans, Marjan Minnesma en regiospinner Monique Birkhoff Periode 2010 – halverwege 2011 Via groep ‘koplopers’ een regiovisie ontwikkelen Via een 10 tal themasessies En reflectiebijeenkomst met mensen uit het veld Resultaat: “Fan de Minsken en de Grûn”

5 Op persoonlijke titel Koplopersgroep: Reflectiegroep:
Martin Kuipers, Isabelle Diks, Nienk Hoepman, Nynke Laverman, Daniel Levy, Irma Abelskamp, Berend Tirion, Janneke Schaaf, Kees van der Bos, Els van der Laan, Henk Kroes, Tseard Zoethout, Yvonne Bleize, Klaas Sietse Spoelstra. Reflectiegroep: Bouwe de Boer, Douwe Faber, John Vernooij, Johannes Boonstra, Gosse Beerda, Anne Jan Zwart, etc etc….. Op persoonlijke titel

6

7

8 En nu? Leuk visie: maar wat gaan we dan doen? En hoe?
Oprichting Kooperaasje Fryslân2040 Koöperaasje Fryslân2040 = vehicel om de visie verder uit te dragen Achterliggend idee aanpak: Door bestaande duurzaamheids initiatieven zichtbaar te maken ontwikkel je samen versnelling

9 Koplopersgroep: Henk Kroes, Daniël Levy, Klaas Sietse Spoelstra
Martin Kuipers, Isabelle Diks, Nienk Hoepman, Nynke Laverman, Daniel Levy, Irma Abelskamp, Berend Tirion, Janneke Schaaf, Kees van der Bos, Els van der Laan, Henk Kroes, Tseard Zoethout, Yvonne Bleize, Klaas Sietse Spoelstra. Reflectiegroep: Bouwe de Boer, Douwe Faber, John Vernooij, Johannes Boonstra, Gosse Beerda, Anne Jan Zwart, etc etc….. Kooperaasje Fryslân2040: Interim bestuur: Koplopersgroep: Henk Kroes, Daniël Levy, Klaas Sietse Spoelstra Reflectiegroep: Johannes Boonstra, John Vernooij, Hans v/d Werff, Anne Jan Zwart

10 Missie Kooperaasje Fryslân2040
“Het sneller verduurzamen van Fryslân door het verbinden van alle duurzaamheidskennis en -initiatieven om zo samen van elkaar te leren, en elkaar te inspireren”

11 Hoe vorm te geven? cellenstructuur SAMENSPEL
Congres Evenementen Debat Media activiteiten (social, opinie) Cooperatieraad: raad met cellenvertegenwoordigers / ambassadeurs aangestuurd door coördinator Coöperatiebestuur

12 Rollen binnen de koöperaasje
Cellen Cel = duurzaamheidsinitiatief (individu, vereniging, dorp, bedrijf, …) Niet alleen ‘technische’ projecten, ook meer sociaal-culturele insteek (acceptatie) Initiatief & verantwoordelijkheid blijft bij cel Per cel is er een trekker en ‘penvoerder’ voor de coöperatie. Koöperaasje-raad Vertegenwoordigt de cellen (trekkers /penvoerders van de cellen) Stelt visie/missie/jaarprogramma vast Bewaakt gezamenlijk belang Koöperaasje-bestuur Organiseert en is verantwoordelijk voor bedrijfsvoering en de organisatie Stelt koöperaasje - coördinator aan en stuurt deze aan Stelt kaders vast waarbinnen jaarprogramma tot stand kan komen (o.a. begroting)

13 Rollen binnen de koöperaasje
Koöperaasje coördinator Structureert en faciliteert cellen. Nodigt nieuwe deelnemers uit. Signaleert nieuwe ontwikkelingen en brengt deze in Aanspreekpunt/regie op communicatie linking-pin tussen koöperaasje-bestuur en koöperaasje-raad

14 Cellen: geen “duurzame” scheidsrechter
Wanneer kan je meedoen? Fryslân 2040 = niet gericht op duurzaam scheidsrechter zijn of moreel geweten. Dat betekent dat iedereen die de ambities ‘Fan de Minsken en de Grûn’ onderschrijft kan meedoen. Lidmaatschap/verenigings model volgt binnenkort.

15 Diverse insteek Planet initiatieven/cellen Profit initiatieven/cellen
Technische projecten, biodiversiteit, natuur, .. Planet initiatieven/cellen cellenstructuur SAMENSPEL Technlogie ontwikkeling,watercampus, Congres Evenementen Profit initiatieven/cellen Debat Ethische, geloof, samenwerking, cooperatie, wijk/dorpsstructuur, .. People initiatieven/cellen Cooperatieraad: raad met cellenvertegenwoordigers / ambassadeurs aangestuurd door coördinator Coöperatiebestuur

16 Diverse insteek cellenstructuur SAMENSPEL
Waddengoud / streekproducten Netwerk natuur en milieu C2C eilanden cellenstructuur SAMENSPEL Duurzaam -heids centrum Duurzame scholen Congres Evenementen Netwerk duurzame dorpen Ecomunity park Slachte marathon Debat Nij kleaster Watercampus Blue energy Biogasring Biogas @Home Wadden boeren Cooperatieraad: raad met cellenvertegenwoordigers / ambassadeurs aangestuurd door coördinator Coöperatiebestuur

17 Wat mag je wel/niet verwachten?
De Koöperaasje financiert geen projecten De Koöperaasje is niet een subsidieloket De Koöperaasje bepaalt niet wat er wel/niet gebeurt in Fryslân op het gebied van duurzaamheid, … Wel: We bieden hulp en verbinding. Wie doet wat waar? We organiseren netwerkbijeenkomsten en activiteiten om kennisuitwisseling op gang te brengen. We willen duurzaam Fryslân zichtbaar maken (o.a. website) Maar vanaf snel bepalen jullie!

18 Kortom we staan in de steigers
Kooperaasje Fryslân2040 = van jullie! Jullie initiatieven willen we helpen te versterken! Zonder jullie betrokkenheid gaat het niet werken! Coordinator: Vanaf heden: Ineke Verdoner

19 Kooperaasje Fryslân 2040 Aftrapbijeenkomst 18 januari

20 Missie Kooperaasje Fryslân2040
Daarmee willen we: Het verbinden, versnellen en vernieuwen van die initiatieven die bijdrage leveren aan het verduurzamen van de Friese samenleving. Door: We stimuleren een actieve Fryslân2040 agenda. We bieden samenhang en zichtbaarheid aan zelfstandig ‘doe initiatieven’. We willen bewustwording en participatie stimuleren in groei en ontplooiing vanuit burgers / onderstroom (zelfredzaamheid). We willen belemmeringen in gezamenlijkheid wegnemen. We willen kennis delen: inspireren/bijeenkomsten/discussies/zichtbaar maken etc.)

21 Principes Kooperaasje Fryslân2040
Principes: wij willen Fryslân sneller verduurzamen en ons daarbij richten op de balans tussen ecologische, economische en sociaal duurzame belangen. visie Principes: zijn van toepassing op drie gebiedsniveaus (dorp, regio en provincie) en meerdere netwerktypes (voetbalclub, kerkgemeenschap, school, ..) . structuur Principes: zijn van toepassing op diverse (eind)productniveaus voor zowel consumenten als bedrijven (van douchekop tot biogascentrale) object

22 Gebiedsniveaus (voorbeelden
Strategisch kader Netwerktypes Voetbal-club Bedrijf Kerk School Kennis delen Bedrijfsuit-wisseling Schoolpak-ketten Initiëren, agenderen Zonneboiler actie .. Duurzame levens Houding Energiescan Zelfredzaam-heid stimuleren Ons zelfredzaam dorp: tekenwedstrijd Verbinden CO2 neutraal voetbalnetwerk Netwerk duurzame bedrijven Netwerk duurzame scholen Gebiedsniveaus (voorbeelden Dorp Regio Provincie Kennis delen Website Congres Initiëren, agenderen Nieuwsbrief Themabij-eenkomsten Zelfredzaam-heid stimuleren Dorpen-competitie .. Verbinden Netwerk duurzame dorpen Regio-competitie Integrale sturing op duurzaam-heidsagenda provincie breed


Download ppt "Kooperaasje Fryslân 2040 Aftrapbijeenkomst 18 januari 2012 @Earnewâld."

Verwante presentaties


Ads door Google