De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

4 July 20144 July 20144 July 2014Hogeschool Rotterdam1 ONDERNEMER EN CONSUMENT qhw8Qd97U.

Verwante presentaties


Presentatie over: "4 July 20144 July 20144 July 2014Hogeschool Rotterdam1 ONDERNEMER EN CONSUMENT qhw8Qd97U."— Transcript van de presentatie:

1 4 July 20144 July 20144 July 2014Hogeschool Rotterdam1 ONDERNEMER EN CONSUMENT http://www.youtube.com/watch?v=PQ qhw8Qd97U

2 4 July 20144 July 20144 July 2014Hogeschool Rotterdam2 KOOP WEDERKERIGE OVEREENKOMST: 1.DE VERBINTENIS TOT EIGENDOMSOVERDRACHT; 2.DE VERBINTENIS TOT BETALING. GENUSKOOP: BEPAALD NAAR HAAR SOORT. SPECIESKOOP: BEPAALDE ZAAK. KOOP OP PROEF. INERTIA SELLING.

3 4 July 20144 July 20144 July 2014Hogeschool Rotterdam3 ROEREND EN ONROEREND GOED ONROEREND: •GROND; •NOG NIET GEWONNEN DELFSTOFFEN; •GEBOUWEN; ONROERENDE GOEDEREN ZIJN REGISTERZAKEN. ROEREND: ROERENDE ZAKEN ZIJN ALLE ZAKEN, DIE NIET ONROEREND ZIJN

4 4 July 20144 July 20144 July 2014Hogeschool Rotterdam4 REGISTERGOEDEREN: GOEDEREN WAARBIJ VOOR OVERDRACHT EEN INSCHRIJVING IN HET DAARVOOR BESTEMDE OPENBARE REGISTER NOODZAKELIJK IS. •ONROERENDE ZAKEN; •SCHEPEN (BOVEN EEN BEPAALD TONNAGE); •AANDELEN OP NAAM; •HYPOTHEEKRECHTEN.

5 4 July 20144 July 20144 July 2014Hogeschool Rotterdam5 TITEL GELDIGE TITEL = GELDIGE REDEN OM HET GOED OVER TE DRAGEN. KOOPOVEREENKOMST IS IN HET ALGEMEEN EEN GELDIGE TITEL. ONGELDIGE TITEL? BESCHIKKINGSBEVOEGDHEID EIGENAAR OF DEGEEN DIE VOLMACHT HEEFT.

6 4 July 20144 July 20144 July 2014Hogeschool Rotterdam6 CONSUMENTENKOOP KOOP TUSSEN PARTICULIEREN IS EEN TWEEZIJDIGE PRIVÉ-TRANSACTIE, GEEN CONSUMENTENKOOP. BEDRIJF NATUURLIJK PERSOON UITZONDERINGEN: •KOOP VAN ONROERENDE ZAKEN. •LEVERANTIES VAN NUTSBEDRIJVEN. DE CONSUMENTENKOOP GELDT NIET VOOR DIENSTEN.

7 4 July 20144 July 20144 July 2014Hogeschool Rotterdam7 AFGELEVERDE ZAAK MOET AAN DE OVEREENKOMST BEANTWOORDEN ( CONFORMITEIT). WANNEER DE MARKETING VAN EEN PRODUCT DE VERWACHTINGEN VAN EEN PRODUCT TE HOOG HEEFT OPGESCHROEFD, IS ER SPRAKE VAN NON-CONFORMITEIT.

8 4 July 20144 July 20144 July 2014Hogeschool Rotterdam8 “DE KOPER MAG VERWACHTEN DAT DE ZAAK DE EIGENSCHAPPEN BEZIT DIE VOOR EEN NORMAAL GEBRUIK DAARVAN NODIG ZIJN EN WAARVAN HIJ DE AANWEZIGHEID NIET BEHOEFDE TE BETWIJFELEN, ALSMEDE DE EIGENSCHAPPEN DIE NODIG ZIJN VOOR EEN BIJZONDER GEBRUIK DAT BIJ DE OVEREENKOMST IS VOORZIEN”.

9 4 July 20144 July 20144 July 2014Hogeschool Rotterdam9 VERKOPER HEEFT DERHALVE EEN INFORMATIEPLICHT EN KOPER EEN ONDERZOEKSPLICHT. HET HANGT VAN VEEL FEITELIJKE OMSTANDIGHEDEN AF OF EEN GELEVERD PRODUCT IN EEN CONCREET GEVAL AAN DE OVEREENKOMST BEANTWOORD OF NIET.

10 4 July 20144 July 20144 July 2014Hogeschool Rotterdam10 EUROPESE RICHTLIJN CONSUMENTENKOOP EN GARANTIES 1.CONSUMENTENRECHT KAN NIET WEG WORDEN GECONTRACTEERD; 2.WEINIG CONTRACTVRIJHEID IN BUSINESS-CONSUMER- SITUATIES; 3.ALGEMENE REGELING GEEFT EEN MINUMUMBESCHERMING DIE DE BASIS VORMT; BIJZONDERE REGELINGEN VOEGEN HIERAAN NOG SPECIFIEKERECHTEN TOE, ZOALS PRODUCTENAANSPRAKELIJKHEID EN PRODUCTVEILIGHEID.

11 4 July 20144 July 20144 July 2014Hogeschool Rotterdam11 BELANGRIJKSTE VERPLICHTING VAN DE CONSUMENT- KOPER: BETALING BIJ AFLEVERING N.B. KOPER HOEFT NOOIT MEER DAN DE HELFT VOORUIT TE BETALEN! VRIENDELIJKE WET: EEN DEFECT DAT ZICH BINNEN 6 MAANDEN NA AFLEVERING VOORDOET, WORDT VERMOED REEDS BIJ DE AFLEVERING AANWEZIG TE ZIJN GEWEEST. OMKERING BEWIJSLAST.

12 4 July 20144 July 20144 July 2014Hogeschool Rotterdam12 GARANTIE GAAT DERHALVE WERKEN NA 6 MAANDEN. VOLDOET PRODUKT NIET: •ONTBREKENDE MOET ALSNOG GELEVERD WORDEN; •HERSTELLEN OF VERVANGEN; •TERUGBETALING; •ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST. KLACHTENTERMIJN:2 MAANDEN ACTIE: 2 JAAR

13 4 July 20144 July 20144 July 2014Hogeschool Rotterdam13 AANSPRAKELIJKHEID PRODUCENT IS AANSPRAKELIJK VOOR DE GEVOLGSCHADE: DE SCHADE DIE WERD TOEGEBRACHT DOOR DE GEBREKKIGE ZAAK AAN ANDERE ZAKEN OF PERSONEN. VERKOPER IS AANSPRAKELIJK VOOR DE SCHADE AAN DE ZAAK ZELF: DE TRANSACTIESCHADE. BEKLEMDE MIDDENSTANDER HEEFT WETTELIJK GEWAARBORGD VERHAALSRECHT.

14 4 July 20144 July 20144 July 2014Hogeschool Rotterdam14 VERJARING NA 2 MAANDEN NA ONTDEKKEN VAN EEN DEFECT DE VERKOPER OP DE HOOGTE BRENGEN. NA DIE TERMIJN VERSPEELT DE KOPER ZIJN RECHTEN. BINNEN 2 JAAR MOET DE KOPER ACTIE ONDERNEMEN. GARANTIE HET GEVEN VAN GARANTIE KAN DE WETTELIJKE RECHTEN NIET INPERKEN. AANVULLENDE GARANTIE D.M.V. AANVULLENDE VERZEKERING GOED BEZIEN, ALVORENS DEZE AF TE SLUITEN.

15 4 July 20144 July 20144 July 2014Hogeschool Rotterdam15 RECLAME-UITINGEN VALLEN EVENEENS ONDER GARANTIE. •KOOP OP AFSTAND, INTERNET •ON-LINE VERKOOP VAN GOEDEREN; RESERVEREN EN BOEKEN VAN VAKANTIES EN CONCERTEN. UITZONDERING: FINANCIËLE DIENSTEN. HERROEPINGSRECHT: BINNEN 7 DAGEN ZONDER OPGAAF VAN REDENEN OVEREENKOMST ONGEDAAN MAKEN.

16 4 July 20144 July 20144 July 2014Hogeschool Rotterdam16 UITVOERING LEVERANCIER MOET BINNEN 30 DAGEN LEVEREN, TENZIJ ANDERE AFSPRAAK IS GEMAAKT. INDIEN AFGESPROKEN KAN EEN GOED VAN GELIJKE PRIJS EN KWALITEIT GELEVERD WORDEN.

17 4 July 20144 July 20144 July 2014Hogeschool Rotterdam17 COLPORTAGE •WETTELIJKE VERPLICHTING: MEDEDELEN DAT VERKOOP HET DOEL IS. •KOOPAKTE: VERPLICHT VANAF € 37,50 •HANDTEKENINGEN: HIERONDER VERMELDEN DAT KOOP ONGEDAAN KAN WORDEN GEMAAKT. (VANAF € 37,50) •AFKOELINGSPERIODE: 8 DAGEN BEDENKTIJD.

18 4 July 20144 July 20144 July 2014Hogeschool Rotterdam18 INERTIA SELLING DE CONSUMENT MAG EEN NIET BESTELDE, TOEGEZONDEN ZAAK ‘OM NIET’ BEHOUDEN. •REGELS VAN DE COLPORTAGWET VOOR: -HUIS-AAN-HUIS VERKOOP; -VERKOOP TIJDENS PARTIES; -BUSTOCHTJES EN DEMONSTRATIES; -ADVERTENTIES MET COUPON.

19 4 July 20144 July 20144 July 2014Hogeschool Rotterdam19 SPREUK MEN MOET ALLEEN DIE VROUW TOT ECHTGENOTE KIEZEN, DIE MEN TOT VRIEND ZOU KIEZEN INDIEN ZIJ EEN MAN WAS. Joseph Joubert

20 4 July 20144 July 20144 July 2014Hogeschool Rotterdam20


Download ppt "4 July 20144 July 20144 July 2014Hogeschool Rotterdam1 ONDERNEMER EN CONSUMENT qhw8Qd97U."

Verwante presentaties


Ads door Google