De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DE OEFENFIRMA Albert Geuens. Wat is een oefenfirma? • Een kopie van een echt bedrijf • Werkt met echte klanten • Werkt met realistische handelsdocumenten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "DE OEFENFIRMA Albert Geuens. Wat is een oefenfirma? • Een kopie van een echt bedrijf • Werkt met echte klanten • Werkt met realistische handelsdocumenten."— Transcript van de presentatie:

1 DE OEFENFIRMA Albert Geuens

2 Wat is een oefenfirma? • Een kopie van een echt bedrijf • Werkt met echte klanten • Werkt met realistische handelsdocumenten • Werkt met een interne bank • Werkt internationaal • Kan een boekhoud/IT-kantoor zijn De leerlingen werken in het veilige netwerk van oefenfirma’s zonder financiële risico’s.

3 5637 oefenfirma’s wereldwijd verspreid

4 HOE VERKOPEN OEFENFIRMA’S?

5 Via een catalogus

6 Via een promotiecampagne

7 Via hun website - webshop

8 Speciale gelegenheden op school

9 Handelsbeurzen voor oefenfirma’s Buitenlandse beurs Regionale beurzen & Belfair

10 DE DIENSTEN VAN COFEP

11 ZET-base = de gele gids

12 = BANK • Banksoftware:  overschrijvingen  opvragen van rekeninguittreksels  permanente opdrachten  kredietaanvragen  …

13

14 = SOCIAAL SECRETARIAAT  inschrijven van werknemers  maandelijkse loonbrieven  inning van bedrijfsvoorheffing  inning van sociale bijdrage = BTW-KANTOOR  maandelijkse of 3-maandelijkse aangifte  inning of terugbetaling van de BTW

15 = Immobiliën  Verhuur van kantoren en magazijnen  Huurcontract  Maandelijkse inning van de huur = Nutsvoorzieningen  Maandelijkse factuur voor telefoon, internet en elektriciteit, 6 maandelijkse factuur voor waterverbruik  Opvolging van de betalingen

16 = Boekhoudkantoor  Volledige boekhouding  BTW aangifte  Advies = Verzekeringskantoor  Verzekering van gebouwen  Verzekering van personeel  Advies

17 = Orderregulering  Centre de Régulation des Echanges / Centrum voor Orderregulering  Aankoop van handelsproducten, Crecor verkoopt alles  Telefonische bestellingen, ook in een vreemde taal  Spontane prijsaanvraag  Automatische ordergenerator

18

19

20 BEGELEIDING

21 Wij zijn er voor u  Intakegesprek  Opleidingsdagen voor starters  Schaduwdag in bestaande oefenfirma  Workshops  Regionale bijeenkomsten  Servicedagen  Permanent 2 leerkrachten ter beschikking  Nieuwsbrieven

22 OPDRACHTEN

23 De firma opstarten  Marktonderzoek  Huisstijl  Financieel plan  Het ondernemersloket  Wettelijke formaliteiten  Organigram + functies  Huisvesting  Personeel aanwerven

24 De start voorbereiden  Opstellen – bespreken van de procedures  Klassement klaarmaken  Software leren gebruiken  Inrichten van het kantoor – uitrusting aankopen  Leveranciers zoeken  Prijzen bepalen (particulier, kleinhandel, groothandel)  Catalogus samenstellen  Promotiecampagne ontwikkelen en opvolgen  Aan/Verkoopgesprek inoefenen

25 DE OEFENFIRMA IN BI

26 Deel 1: boekhoudkundige registratie + BTW • Stap 1: September 2009  Ontvangen van verantwoordingsstukken  Komen van andere oefenfirma’s  Opgemaakt van 1 januari tot 30 juni 2009  Documenten worden per post of digitaal aangeleverd

27 Deel 1: boekhoudkundige registratie + BTW • Stap 2: September-oktober 2009  Aanmaken boekhouddossier  Inbrengen documenten (deadline 15 oktober)  Afdrukken dagboeken  Dagboeken vergelijken met deze van klant en/of Holimacc (= controle)  BTW-aangiftes afdrukken en vergelijken met deze die reeds naar Cofefisc werden verstuurd (= controle)

28 Deel 1: boekhoudkundige registratie + BTW • Stap 3: September-december 2009  Opvragen documenten opgemaakt vanaf 30 juni 2009  Worden maandelijks opgevraagd  Na controle boekhoudkundig verwerkt  BTW-aangifte versturen naar Cofefisc (kopie naar klant)

29 Deel 1: boekhoudkundige registratie + BTW • Stap 4: Januari-februari 2010  Opvragen documenten december 2009  Na controle inbrengen in boekhouding  Boeken eindejaarsverrichtingen  Opmaken van een jaarrekening

30 Deel 1: boekhoudkundige registratie + BTW • Stap 5: Januari-mei 2010  Nieuw boekjaar = nieuw boekhouddossier openen  Maandelijks opvragen van documenten  Na controle inbrengen in boekhouding  In mei (= na de beurs) mogen leerlingen stoppen met registeren

31

32 Deel 2 : opstellen en analyse jaarrekening • Stap 1: Maart 2010  Horizontale en verticale analyse van de jaarrekening  Berekening + bespreking ratios

33 Deel 2 : opstellen en analyse jaarrekening • Stap 2: April-Juni 2010  Resultaten analyse verwerken in presentatie  Voorstellen presentatie aan:  juryleden geïntegreerde proef  klant (= oefenfirma)  …

34 OVERZICHT

35 SCHOOLJAAR 2008-2009 SCHOOLJAAR 2009-2010 SCHOOLJAAR 2010-2011 Boekjaar 2009 Leerkrachten nemen contact op met de oefenfirma’s (interne of externe) waarvoor zij de boekhouding gaan doen en verzamelen de facturen van januari 2009 t.e.m. juni 2009. De leerlingen ontvangen de facturen en boeken ze in een nieuw boekhouddossier. Zij vragen in september ook de facturen op van juli en augustus 2009. Nadien worden de facturen maandelijks opgemaakt. In januari 2010 kunnen zij beginnen aan het opstellen van de jaarrekening 2009. Nadien volgt een analyse. Boekjaar 2010 In januari openen de leerlingen een nieuw boekjaar. Zij ontvangen maandelijks alle facturen van 1 januari 2010 t.e.m. april 2010 en boeken deze (inclusief BTW- aangifte). De leerlingen starten met een nieuw boekhouddossier dat ze in het vijfde jaar hebben aangemaakt en boeken opnieuw alle facturen van 1 januari 2010. In januari 2011 beschikken zij over alle informatie en kunnen zij starten met het opmaken en analyseren van de jaarrekening 2010. Boekjaar 2011 In januari openen de leerlingen een nieuw boekjaar. Zij ontvangen maandelijks alle facturen van 1 januari 2011 t.e.m. april 2011 en boeken deze (inclusief BTW- aangifte).

36  Info: www.cofep.be en www.VLOO.eu  Crecor: Paul Eyckens 011 634951  Cofeba: Ria Cox 011 634951  Pedagogische en technische ondersteuning  Albert Geuens 0499 948825  Steven Dewaele 0499 948824


Download ppt "DE OEFENFIRMA Albert Geuens. Wat is een oefenfirma? • Een kopie van een echt bedrijf • Werkt met echte klanten • Werkt met realistische handelsdocumenten."

Verwante presentaties


Ads door Google