De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DE OEFENFIRMA Albert Geuens. WAAROM EEN OEFENFIRMA IN HET ONDERWIJS?

Verwante presentaties


Presentatie over: "DE OEFENFIRMA Albert Geuens. WAAROM EEN OEFENFIRMA IN HET ONDERWIJS?"— Transcript van de presentatie:

1 DE OEFENFIRMA Albert Geuens

2 WAAROM EEN OEFENFIRMA IN HET ONDERWIJS?

3 • Omdat ondernemingen belangrijk zijn voor de maatschappij • Omdat ondernemerscompetenties voor iedereen belangrijk zijn • Omdat ervaring belangrijk is

4 Wat is een oefenfirma? • Een schaduwbedrijf zonder echte producten • Werkt niet met echt geld • Werkt met realistische handelsdocumenten • Werkt internationaal • Kan een boekhoud/IT-kantoor zijn De leerlingen werken in het veilige netwerk van oefenfirma’s zonder financiële risico’s.

5 Wie zijn wij? Cofep is de Belgische centrale voor oefenfirma’s • VDAB Peer • 250 oefenfirma’s, 180 in secundair onderwijs • lid van Europen – Pen International

6 6637 oefenfirma’s wereldwijd verspreid

7 Wat doen wij? • Ondersteuning van het Belgische netwerk ▫ Inschrijven bij Pen International ▫ Diensten aanbieden ▫ Software aanbieden ▫ Onderhoud van de website ▫ Handelsbeurzen organiseren

8 DE DIENSTEN VAN COFEP

9 ZET-base = de gele gids

10 = BANK • Banksoftware:  overschrijvingen  opvragen van rekeninguittreksels  permanente opdracht  kredietaanvraag  …

11

12 = SOCIAAL SECRETARIAAT  inschrijven van werknemers  maandelijkse loonbrieven  inning van bedrijfsvoorheffing  inning van sociale bijdrage = BTW-KANTOOR  maandelijkse of 3-maandelijkse aangifte  inning of terugbetaling van de BTW

13 = Immobiliën  Verhuur van kantoren en magazijnen  Huurcontract  Maandelijkse inning van de huur = Nutsvoorzieningen  Maandelijkse factuur voor telefoon, internet en elektriciteit, 6 maandelijkse factuur voor waterverbruik  Opvolging van de betalingen

14 Incassobureau  Wanbetalers  Stopzetting = pakjesdienst  Naar Belgische firma’s  Via website  Onkostenfactuur

15 = Orderregulering  Centre de Régulation des Echanges / Centrum voor Orderregulering  Aankoop van handelsproducten, Crecor verkoopt alles  Telefonische bestellingen, ook in een vreemde taal  Spontane prijsaanvraag  Automatische ordergenerator

16

17

18 WAT VERWACHTEN WIJ VAN JULLIE?

19 Een bedrijf opstarten of overnemen  Een sector en producten kiezen  Markt onderzoek  Huisstijl  Het ondernemersloket  Wettelijke formaliteiten  Financieel plan - beginkapitaal  Organigram + functies  Huisvesting  Personeel aanwerven

20 De start voorbereiden  Opstellen – bespreking van de procedures  Klassement klaarmaken  Boekhouding opstarten  Software leren gebruiken  Inrichting van het kantoor – uitrusting aankopen  Leveranciers zoeken  Prijsbepaling  Catalogus samenstellen  Promotiecampagne  Het bedrijf runnen

21 Het bedrijf runnen  Regelmatig promotie voeren (verkopen)  Voorraad op peil houden (aankopen)  Opvolging van de transacties  Opvolging van de financiële verrichtingen  Onderhoud van het klassement  De boekhouding voeren (BTW-aangifte)  Personeel betalen  Personeelsaankopen  Deelnemen aan de handelsbeurs

22 HOE VERKOPEN OEFENFIRMA’S?

23 Via een catalogus

24 Via een promotiecampagne

25 Via hun website - webshop

26 Speciale gelegenheden op school

27 Handelsbeurzen voor oefenfirma’s Buitenlandse beurs Regionale beurzen & Belfair

28 DE OEFENFIRMA IN BI

29 Deel 1: boekhoudkundige registratie + BTW • Stap 1: September 2009  Ontvangen van verantwoordingsstukken  Komen van andere oefenfirma’s  Opgemaakt van 1 januari t.e.m. 30 juni 2009  Documenten worden per post of digitaal aangeleverd

30 Deel 1: boekhoudkundige registratie + BTW • Stap 2: September-oktober 2009  Aanmaken boekhouddossier  Inbrengen documenten (deadline 15 oktober)  Afdrukken dagboeken  Dagboeken vergelijken met deze van klant en/of Holimacc (= controle)  BTW-aangiftes afdrukken en vergelijken met deze die reeds naar Cofefisc werden verstuurd (= controle)

31 Deel 1: boekhoudkundige registratie + BTW • Stap 3: September-december 2009  Opvragen documenten opgemaakt vanaf 30 juni 2009  Worden maandelijks opgevraagd  Na controle boekhoudkundig verwerkt  BTW-aangifte versturen naar Cofefisc (kopie naar klant)

32 Deel 1: boekhoudkundige registratie + BTW • Stap 4: Januari-februari 2010  Opvragen documenten december 2009  Na controle inbrengen in boekhouding  Boeken eindejaarsverrichtingen  Opmaken van een jaarrekening

33 Deel 1: boekhoudkundige registratie + BTW • Stap 5: Januari-mei 2010  Nieuw boekjaar = nieuw boekhouddossier openen  Maandelijks opvragen van documenten  Na controle inbrengen in boekhouding  In mei (= na de beurs) mogen leerlingen stoppen met registeren

34

35 Deel 2 : opstellen en analyse jaarrekening • Stap 1: Maart 2010  Horizontale en verticale analyse van de jaarrekening  Berekening + bespreking ratio’s

36 Deel 2 : opstellen en analyse jaarrekening • Stap 2: April-Juni 2010  Resultaten analyse verwerken in presentatie  Voorstellen presentatie aan:  juryleden geïntegreerde proef  klant (= oefenfirma)  …

37 Overzicht

38 SCHOOLJAAR 2008-2009 SCHOOLJAAR 2009-2010 SCHOOLJAAR 2010-2011 Boekjaar 2009 Leerkrachten nemen contact op met de oefenfirma’s (interne of externe) waarvoor zij de boekhouding gaan doen en verzamelen de facturen van januari 2009 t.e.m. juni 2009. De leerlingen ontvangen de facturen en boeken ze in een nieuw boekhouddossier. Zij vragen in september ook de facturen op van juli en augustus 2009. Nadien worden de facturen maandelijks opgemaakt. In januari 2010 kunnen zij beginnen aan het opstellen van de jaarrekening 2009. Nadien volgt een analyse. Boekjaar 2010 In januari openen de leerlingen een nieuw boekjaar. Zij ontvangen maandelijks alle facturen van 1 januari 2010 t.e.m. april 2010 en boeken deze (inclusief BTW- aangifte). De leerlingen starten met een nieuw boekhouddossier dat ze in het vijfde jaar hebben aangemaakt en boeken opnieuw alle facturen van 1 januari 2010. In januari 2011 beschikken zij over alle informatie en kunnen zij starten met het opmaken en analyseren van de jaarrekening 2010. Boekjaar 2011 In januari openen de leerlingen een nieuw boekjaar. Zij ontvangen maandelijks alle facturen van 1 januari 2011 t.e.m. april 2011 en boeken deze (inclusief BTW- aangifte).

39  Info: cms.cofep.be en www.VLOO.eu  Crecor: Paul Eyckens 011 634951  Cofeba: Ria Cox 011 634951


Download ppt "DE OEFENFIRMA Albert Geuens. WAAROM EEN OEFENFIRMA IN HET ONDERWIJS?"

Verwante presentaties


Ads door Google