De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onderzoeksproduct gedragsprobleem en HGPD Anne van Gils- van der Zee Klas L3-KLK 060058.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onderzoeksproduct gedragsprobleem en HGPD Anne van Gils- van der Zee Klas L3-KLK 060058."— Transcript van de presentatie:

1 Onderzoeksproduct gedragsprobleem en HGPD Anne van Gils- van der Zee Klas L3-KLK 060058

2 Anne van Gils- van der Zee Klas L3-KLK 060058 De titel is een zin die E. zelf bedacht heeft, als hulp als het even niet goed ging. De foto daaronder is een konijn die wij samen hebben getekend en op het bord hebben gehangen. Als E. lijfelijk werd, mochten haar supporters haar op het plaatje wijzen, zodat E. zich de afspraak kon herinneren. Deze afspraak is: “Als je denkt dat je gaat slaan, ga je naar de juf toe.” bij het buitenspelen zeiden de kinderen regelmatig: “Denk aan het konijntje!”

3 Ik heb onderzoek gedaan naar het oplossen van lijfelijk conflictgedrag bij een kleuter. Dit meisje probeerde gangbaar haar zin te krijgen door te duwen, slaan, schoppen en trekken. Ook speelde ze erg druk, waardoor er regelmatig ongelukken kwamen. De kinderen in de groep klaagden vaak over haar. De foto is geplaatst met toestemming van de ouders. Anne van Gils- van der Zee Klas L3-KLK 060058

4 Anne van Gils- van der Zee Klas L3-KLK 060058 Stap 1 •Signaleren probleem •(december- februari 2008-2009) Stap 2 •Observeren probleem •(maart 2009) Stap 3 •Literatuurstudie •(maart-mei 2009) Stap 4 •Oplossingsgericht gesprek met ouders, leerling en de groep •( 6 april 2009 oudergesprek) •(20 april gesprek met leerling) •(22 april en 19 april gesprek in de groep) Stap 5 •De vaardigheid eigen maken, oefenen, belonen en doorgeven •(20 april tot en met 8 juni oefenen en belonen) •(In periode 20-04 t/m 08-06 dagelijks geobserveerd) •(vanaf 9 juni doorgeven) Stap 6 •Evaluatie met leerling, ouders en leerkracht •(Oudergesprek week 26, 2009)

5 Anne van Gils- van der Zee Klas L3-KLK 060058 Deze cirkel geeft de stappen van Kids’ skills weer. In de buitenste cirkel zijn de stappen omschreven en in de binnenste cirkel is de invulling in het onderzoek van E. omschreven. In het midden staat een tekst die erg belangrijk is in het oplossingsgericht werken.

6  Het oplossingsgericht werken komt tegemoet aan de drie basisbehoeften van kinderen. De leerling mag laten zien dat de vaardigheid geleerd is door het te vieren. De leerling mag andere kinderen de vaardigheid leren, zij is immer expert. Door oplossingsgericht werken kijken de leerkracht, de andere kinderen en de ouders anders naar het kind, vanuit het positieve. Het kind kiest supporters, ze helpen elkaar, dit versterkt de relatie. De kinderen vieren samen dat het gelukt is. De leerling kiest de vaardigheid zelf, de leerling ziet in dat de oplossing al in zichzelf is. De leerkracht bevestigd de leerling iedere keer positief. Anne van Gils- van der Zee Klas L3-KLK 060058

7  Oplossingsgericht werken,  Geen problemen, maar vaardigheden  Positieve houding  Herinneringsplaatje  Beloning  Cyclisch proces  Positief betrekken van ouders en leerling!  Leerling bewust maken van eigen kunnen en de vaardigheid aan andere leerlingen laten leren  Houding van de leerkracht ten opzichte van de leerling met ‘ het probleem’ (de te leren vaardigheid) Anne van Gils- van der Zee Klas L3-KLK 060058

8 De totemfiguur van E. tijdens deze vaardigheid was Mega Mindy. Mega Mindy is super en die doet nooit andere kinderen pijn! Als E. het even niet meer wist dacht ze in zichzelf aan Mega Mindy. Anne van Gils- van der Zee Klas L3-KLK 060058

9 Gedurende 9 dagen heb ik het lijfelijke conflictgedrag van E. geobserveerd en genoteerd. Dit resulteerde in deze grafiek. Er is aantoonbaar een daling merkbaar! Anne van Gils- van der Zee Klas L3-KLK 060058

10  Er wordt vaak gezocht naar de oorzaak van een probleem, deze methode richt zich op de oplossing  Een combinatie van oplossingsgericht coachen van leerkracht, leerling, de groep en ouders  Actief betrekken van leerling, medeleerlingen en ouders in proces  Schalen van de voortgang Anne van Gils- van der Zee Klas L3-KLK 060058

11  Leerling = baas eigen leerproces. Dit heeft merkbaar een positief effect op de leerling.  Positieve benadering, de leerkracht, ouders, andere leerlingen en vooral de leerling zelf leren op een positieve manier naar de situatie te kijken.  Andere leerlingen betrokken, dit is geen leerproces van één leerling, maar van de hele groep.  HGPD, door de positieve kanten proberen om de zwakkere kanten te verbeteren.  Positief gesprek met ouders over hun kind en datgene hun kind zo goed kan, ouders stimuleren om de oplossingen te zien die zij zelf al in zich hebben! Anne van Gils- van der Zee Klas L3-KLK 060058

12  Taghon, G., Loop naar de maan praktijkgids omgaan met agressie in onderwijs en opvoeding, Apeldoorn: Garant, 2008  Jeninga, J., Professioneel omgaan met gedragsproblemen praktijkboek voor het primair onderwijs, Baarn: HB Uitgevers, 2006  Delfos, M.F., Kinderen en gedragsproblemen, Amsterdam: Harcourt Assessment BV, 2007  Portman, R., Speels omgaan met agressie, Katwijk: Panta Rhei, 2007  Bernard, J., Over de rooie, omgaan met woede en agressie, Amsterdam: Uitgeverij Boom, 2004  Baard, M. en Elst, D. van der, Ongewild lastig, inzicht in veel voorkomende (ontwikkelings)stoornissen bij kinderen, Huizen: Uitgeverij Pica, 5 e herziene druk, 2008  Bateman, B. en Golly, A., Waar komt dat gedrag vandaan? Huizen: Uitgeverij Pica, 2008  Fevere ten Hove, M. Le, Callens, N., Gheysen, T. en Maene W., Survivalkit voor leerkrachten, oplossingsgericht werken op school, Antwerpen, Apeldoorn: Garant, 2 e licht gewijzigde druk, 2008  Furman, B., de metode Kids’ skills, op speelse wijze vaardigheden ontwikkelen bij kinderen, Soest: Uitgeverij Nelissen, 3 e druk, 2008 Anne van Gils- van der Zee Klas L3-KLK 060058


Download ppt "Onderzoeksproduct gedragsprobleem en HGPD Anne van Gils- van der Zee Klas L3-KLK 060058."

Verwante presentaties


Ads door Google